Toegang Tot Spirituele Vermogens: Deel 6: Heldervoelendheid / Gechanneld door Kate Woodley

Toegang Tot Spirituele Vermogens: Deel 6: Heldervoelendheid

Raad van de Hoeders van het Licht ~ Gechanneld door Kate Woodley – 21 November 2022

Voor degenen onder jullie die meer willen begrijpen over de voortdurende inspanningen van Lichtwerkers om te helpen bij de ascentie van de Aarde, geniet van deze gedetailleerde boodschap van De Raad van de Beschermers van het Licht.

Deel 6: Heldervoelendheid

 Hallo onze dierbaren,

Wij zijn de Raad van de Hoeders van het Licht. Wij zijn verheugd hier te zijn en de gelegenheid te hebben tot jullie allen te spreken. Want wij begrijpen dat jullie de laatste tijd veel hebben geleerd over jullie aangeboren menselijke vermogens. Dat wil zeggen, alle vermogens die jullie bezitten op metafysisch en spiritueel niveau. Er zijn er in feite veel, veel meer dan waarover wij kunnen spreken, simpelweg omdat veel van jullie metafysische vermogens nog in ontwikkeling zijn, zich nog steeds ontwikkelen en verschuiven, en velen van jullie leren hierover.

Maar vandaag zullen we het hebben over Heldervoelendheid, want dit is een vermogen dat in het hele menselijke collectief toeneemt. Heldervoelendheid is in jullie rijk ook bekend als helder gewaarworden, of helder voelen. Het is een vermogen om energieën en informatie te filteren die afkomstig zijn van mensen, locaties en zelfs gebeurtenissen die buiten een individu liggen. Dit is in veel opzichten uitwisselbaar met de empathische vermogens, want ze lijken er sterk op. Maar Heldervoelendheid bestaat in een breder spectrum, als een vermogen dat op veel meer gebieden kan doordringen. Terwijl het empathisch vermogen je in staat stelt de onmiddellijke energieën in en rond je bestaansgebied te lezen, bestaat Heldervoelendheid op een veel breder niveau. Het is een vermogen om af te stemmen op echte of ‘live time’ energieën, of ze nu afkomstig zijn van één individu om je heen, van een heel collectief, van een geografische locatie en misschien van alle energetische imprints die binnen dat gebied bestaan. Maar ze stellen een individu ook in staat zich af te stemmen op een situatie uit het verleden; op gebeurtenissen en energieën die zich niet noodzakelijkerwijs in het huidige moment ontvouwen. Heldervoelendheid is een vermogen om af te stemmen op wat is geweest, wat is, en wat zal zijn, dat is wat waarschijnlijk is of het hoogste potentieel heeft om zich te ontvouwen.

Heldervoelende mensen zijn gevoelige energetische antennes.

Het is iemands vermogen om in zijn aura, in zijn energetisch veld en in zijn energetische kern te worden als een zeer ontvankelijke antenne om alle energieën die zich om hem heen ontvouwen te lezen, te voelen en te absorberen. Zoals jullie weten, geliefden, bevatten energieën informatie. Deze pakketten informatie die worden geabsorbeerd door een individu dat heldervoelend is, brengen veel informatie teweeg, niet alleen over wat iemand ervaart, of misschien wat een groep heeft ervaren of zal ervaren, maar ook over wat zich op een bepaalde plaats of locatie heeft ontvouwd.

Deze informatie kan door een heldervoelend persoon op vele, vele niveaus worden gefilterd en gelezen.

Het interessante aan Heldervoelendheid is dat het op vele manieren het energetisch veld van het individu binnengaat als een vorm van gewaarworden en waarnemen. Maar als het eenmaal geïntegreerd en geabsorbeerd is in hun heldervoelend en energetisch veld en kern, kan het vervolgens worden getransmuteert of op een dieper niveau worden ontvangen, geïnterpreteerd en begrepen via vele andere vormen van de helderziende vermogens.

Heldervoelendheid Ontcijfert Informatie Samen Met Andere Helderziende Vermogens

Soms, als de informatie iemands energetisch veld binnenkomt, kan het dan veranderen in helderhorendheid, helderziendheid, heldere kennis. Op vele manieren wordt het voor sommigen ook begrepen als een helder weten en kan de informatie door het individu op vele verschillende niveaus worden begrepen en geïnterpreteerd. En dus, wat voor sommigen kan beginnen als Heldervoelendheid, eindigt daar niet. Het kan veranderen en evolueren in vele andere vermogens. En dit is een prachtig voorbeeld van hoe alle helderziende vermogens, en in feite hoe alle metafysische vermogens in combinatie werken om iemand te helpen de informatie en boodschappen te onderscheiden en te ontcijferen die op dat moment belangrijk zijn om gehoord en begrepen te worden. Wij zullen zeggen dat Heldervoelendheid een vermogen is dat steeds sterker wordt binnen het menselijk rijk. En dit, onze geliefden, komt omdat zovelen van jullie aan het ontwaken zijn. Door het proces van ontwaken verhogen jullie je trillingen, en als zodanig zijn jullie beter in staat een breder scala aan energieën in dit rijk en in vele hogere rijken te ontvangen, waar te nemen en aan te voelen.

Stel jullie jezelf voor als prachtige lichtbollen. Naarmate jullie licht intenser wordt en zich ontwikkelt, wordt het als een zeer gevoelige, energetische antenne voor wat zich in alle rijken, in vele dimensies en binnen vele niveaus van bewustzijn ontvouwt. Je wordt steeds bedrevener in het lezen van verschillende frequenties van energieën en emoties, want elke emotie bestaat, zoals je weet, in haar basisniveau als een energie.

Helderzienden Zijn Wegwijzers Voor Anderen

Deze informatie, hoe ze ook wordt ontvangen, hoe ze ook wordt geïnterpreteerd, is zoals alle informatie, onze geliefden, bedoeld om jullie de weg te wijzen. Het is bedoeld om je te dienen en je op het pad te houden dat in overeenstemming is met je hoogste goed.

En als zodanig is het ook iets dat de mensen om je heen van dienst kan zijn door hen te helpen begrijpen, onderscheiden en ontcijferen wat zich om hen heen ontvouwt. Door hen te helpen begrijpen wat zij op elk moment moeten weten en begrijpen om hun keuzes beter te begrijpen en keuzes te maken die in overeenstemming zijn met het hoogste goed. Als zodanig zijn degenen onder jullie die heldervoelend zijn hier als wegwijzers voor de mensen om je heen. Als dit natuurlijk met je resoneert – het is altijd ons advies om datgene wat in je resoneert te gebruiken en te benutten – gebruik dit dan, als het enigszins mogelijk is, op een manier die het grootste goed dient.

Onze dierbaren, Heldervoelendheid, zoals alle vermogens, is er een die je innerlijk bezit. Jullie zijn ermee geboren, maar sommigen van jullie hebben geleerd er meer op te vertrouwen dan anderen. Maar jullie hebben allemaal dit aangeboren vermogen in je. Het is aan jullie om het te ontwikkelen, om het toe te laten. En dit vergt, zoals alles, tijd en oefening. Wij zullen zeggen dat er vele zeer licht gevulde bronnen in jullie rijk zijn die extra begeleiding kunnen bieden over hoe jullie je kunnen openstellen voor heldervoelendheid. Zoals alle vermogens kun je een beroep doen op je gidsen en je spirituele entourage voor hulp, en zoals alle vermogens vereist het tijdens het proces van ontvouwing veel onderscheidingsvermogen. Vraag jezelf af wat je voelt, of deze (energie) van jou is, en wat het bedoeld is om je te informeren, wat het bedoeld is om een signaal af te geven voor jou en je dierbaren om je heen.

Jullie zijn allen begiftigd met vele vermogens. En dit zijn gaven, zolang jullie leren ze verstandig te gebruiken en ze te benutten als gaven voor jezelf en als gaven voor degenen om je heen.

Wij, de Raad van de Hoeders van het Licht, sturen jullie veel liefde en vreugde. Veel zegeningen voor iedereen.

Kanaal: Kate Woodley

Vertaling: wakkeremensen.org