Sterrenzaad Kinderen Begrijpen

 

Sterrenzaad Kinderen Begrijpen

Door: Kate Woodley – 26 Augustus 2023

Starseeds spelen een belangrijke en unieke rol in de vooruitgang en evolutie van de mensheid. En nog veel meer mensen blijven zich bij hun gelederen aansluiten! De nieuwsbrief van deze maand verkent de wereld van Starseed-kinderen.

Door mijn channelingswerk heb ik veel inzicht gekregen in Starseed-kinderen. Hun licht is onderscheidend, intens en uitgestrekt. Deze uitzonderlijke Wezens hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken gemeen, waaronder:

het uitdagen van de traditionele manieren van denken
het bezitten van veel aangeboren spirituele vermogens, waaronder empathie
met een hogere frequentie van liefde die de mensheid verheft

De onderstaande gechannelde boodschap gaat dieper in op veelgestelde vragen, zoals wat een Starseed is, waarom zijn ze hier en wat is hun levensdoel?

Naar de sterren en verder!

Kate & Kare
Het Ascension Calling-team

Sterrenzaad Kinderen En Menselijk Bewustzijn

Gechanneld door: Kate Woodley ~ 23 augustus 2023

“Sterrenzaden zijn Wezens wiens ziel en essentie de energie, wijsheid en spirituele capaciteiten van verschillende beschavingen en energieën bevatten als resultaat van hun vorige incarnaties, evenals de bestaande verbindingen die ze onderhouden en koesteren met hun zielenfamilies.

De Andromedaanse Raad

(Transcript)

 

Hallo dierbaren,

We zijn hier. Wij zijn boodschappers van de Andromedaanse Raad. We zijn met velen, en we komen in licht, we komen in vrede. Wij zijn hier als jullie zusters en jullie broeders van boven en daarbuiten. Wij zijn in veel opzichten aspecten van jou. Maar wij bevinden ons in deze tijd van onze evolutie in een enigszins andere, misschien in een iets geavanceerdere of hogere bewustzijnsstaat. Dit betekent simpelweg dat we net als jij door dichte sferen hebben gereisd, net als jij, we hebben moeten leren als collectief, als beschaving, om boven elke energie-ervaring uit te stijgen die verstoken is van liefde, om de weg terug naar liefde te vinden.

En dus reist de mensheid in deze tijd door verschillende niveaus van bewustzijn. Er komt een tijd voor jullie waarin een hoger bewustzijn wordt verankerd. Maar zoals bij alle veranderingen en transformaties kan dit soms turbulent en onzeker aanvoelen. En ondanks wat je om je heen ziet ontvouwen, en zelfs binnenin je, willen we dat je weet dat het enige dat zich ontvouwt is om je te onderwijzen, om je te helpen leren en om je simpelweg de mogelijkheid te geven om alle dingen door een hoger en beter perspectief te zien. perspectief: één van liefde en mededogen. Het is liefde en mededogen die jullie in jezelf moeten aanschouwen. En het is er een die je moet projecteren, delen en laten schijnen op iedereen om je heen.

Want er is individueel bewustzijn en evolutie, maar ieder individu maakt in feite deel uit van een groots collectief. En hoe meer je in jezelf geneest, hoe groter je het momentum van het hele collectief voortstuwt op een pad van licht, op een beter pad.
Wat is een sterrenzaad?

Wij zijn hier, onze dierbare vrienden, om over sterrenzaadkinderen te spreken. Er zijn onder velen van jullie Wezens die jullie sterrenzaden zouden noemen. Dit zijn Wezens wier ziel en essentie de energie, wijsheid en spirituele capaciteiten van verschillende beschavingen en energieën bevatten als resultaat van hun vorige incarnaties, evenals de bestaande verbindingen die zij onderhouden en koesteren met hun zielsfamilies.

Wat wij graag willen dat jullie weten is dat er heel veel sterrenzaden verspreid zijn over de hele mensheid. Ze zijn hier om vele rollen te spelen. Ze zijn hier als gidsen, als leraren, als genezers, die hier zijn om positieve veranderingen en nieuwe oplossingen te implementeren en te introduceren in veel van jullie systemen, jullie infrastructuur, jullie bedrijven, jullie netwerken. Het zijn hier lichtstralen die nieuwe verandering, nieuwe kansen en grotere wijsheid en liefde binnen elk niveau van het menselijk bestaan inademen.

Maar er zijn nog veel meer sterrenzaadkinderen, en dit is een trend die zich nog generaties lang zal voortzetten. Deze sterrenzaadkinderen komen, net zoals sommigen van hun ouders en sommigen van jullie die deze boodschap vandaag horen, met een inherent hogere vibratie. Het is een vibratie van liefde. En door simpelweg hier te zijn, doordringen en transmuteren ze positieve verandering. Ze helpen bij het loslaten van oude, dichtere energieën. En net als velen van jullie fungeren ze ook als toegangspoorten, paden en ankers van hogere energie, liefde, en we zullen zeggen, vooruitgang op spiritueel en op alle niveaus – zowel individueel als collectief.

Sterrenzaad-kinderen spelen belangrijke rollen

Sterrenzaad-kinderen hebben veel verschillende afkomsten. En ook al doen deze oorsprongen er op zichzelf niet toe, het gaat erom dat ze hier komen met heel specifieke rollen en een doel. Voor sommigen komen ze als leraren, als veranderingsmakers, als genezers, en ze begrijpen dat de manier waarop ze zullen genezen net zo gevarieerd is als het woord ‘genezen’ zelf. Het kan genezing zijn van Gaia (je moeder Aarde), het kan genezing zijn van vele oude menselijke energieën en emoties. Het zou ook bepaalde delen van het menselijke collectief kunnen helen, die bevrijding en vooruitgang nodig hebben. En voor sommigen die misschien niet eens bewust lesgeven, begeleiden of genezen, zoals we hebben aangegeven, is alleen al hun aanwezigheid voldoende om een wereld van transformatie binnen het menselijk bewustzijnsrijk te onderbouwen.

Deze generaties, deze jongere generaties, van wie sommigen nu volwassen zijn, maar er steeds meer komen die hier komen wonen, komen met een steeds hogere en grotere intensiteit of frequentie. Ze dienen om het plafond van het menselijk bewustzijn op te heffen. Ze dienen om nieuwe ideeën te introduceren, om genezing te brengen op elke manier waarop het in jullie wereld en binnen jullie rijk kan worden ingeprent. Dit zijn jonge Wezens, die, hoewel ze misschien jong zijn in de biologie, wijs zijn in ervaring en die veel mogelijkheden en capaciteiten met zich meebrengen die sommigen op dit moment bekend zijn bij de mensheid. Maar veel van deze jonge sterrenzaden zullen er aan werken deze vermogens uit te breiden en te ontwikkelen op een manier die nieuwe vermogens binnen de mensheid zal openen. En zovelen zullen de ervaring van metafysische vermogens binnen de mensheid benutten, maar ze zullen dienen om deze vermogens te ontwikkelen en naar het scherpst van de snede te brengen op een manier die ten goede zal komen aan iedereen die ermee in contact staat, en aan iedereen die misschien hun licht tegenkomt, hun leringen en hun begeleiding.

Deze jonge sterrenzaadkinderen zijn gevoelig. Velen zijn zeer empathisch, zeer intuïtief en zeer verbonden. Ze brengen liefde, perspectief en compassie die nodig zijn en die op zichzelf veel genezing zullen brengen.

Wij vragen jullie, onze dierbaren, om je bewust te zijn van de sterrenzaden onder jullie, en om ruimte te maken om jullie hart en oren te openen voor de liefde, de inzichten en de boodschappen van deze jongeren.

Wij staan naast hen. Wij staan achter jullie allemaal, en we wensen jullie voortdurende harmonie en liefde.

De Andromedaanse Raad

Kanaal: Kate Woodley

Vertaling: wakkeremensen.org