Kate Woodley channelt Ashtar

KATE WOODLEY CHANNELT ASHTAR

Interview door Peter Dennis

Peter vraagt eerst Kate over haar background. Zij wil er niet veel over kwijt, maar zegt dat ze vele jaren in het bedrijfsleven heeft gewerkt voor zij met haar spiritueel werk begon.

En natuurlijk heeft Peter een aantal vragen voorbereid aan Ashtar en vooral over onze ascensie

Hier mijn samenvatting van de antwoorden:

About Ashtar & His Journey

Ashtar bevestigd nog eens dat ieder van ons zich steeds op de juiste plek bevindt. Hij legt uit dat ‘de afkomst van ‘starseeds’ buitenaards is en dat vele lichtwerkers tevens ‘starseed’ zijn.

Ashtar zelf is afkomstig van de Plejaden, maar is ook een opgestegen meester. De Galactische Confederatie’, waarvan hij de leiding heeft, heeft als doel te helpen om vrede op de aarde te verwezenlijken, maar ook om groei in bewustzijn te bevorderen.. De leden van de Confederatie dienen als gids en beschermer, maar zij zijn er niet om ons eigen werk uit handen te nemen. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze ‘redding’ die in ons innerlijk dient plaats te vinden.

Ashtar is vergezeld door drie andere hogere functionarissen van de Confederatie.

En dat deze channeling plaats vindt op 21 juni is geen toeval: deze zomerzonnewende heeft een speciale energie: het is een energie van wedergeboorte en helpt om een shift naar een hogere bewustzijn te verwezenlijken, wat weer de weg bereid om een massale ontwaking op aarde te doen plaatsvinden.

Het is belangrijk voor ons om vriendelijk voor onszelf te zijn en te zorgen voor een goede aarding.

Ascensie is zowel een proces als een doel. We creëren samen de tijdlijn naar ascensie en degenen die nu wakker worden, helpen weer om anderen te doen ontwaken. Er vindt een versnelling van het proces plaats. Ondertussen moeten we geduld hebben met het proces van anderen die bezig zijn om de nu overbodige ballast los te laten. Maar het omslagpunt is heel dicht bij. Dus het versnellingsproces is afhankelijk van het ontwaken van het mensen collectief. Van belang is het om elkaar te ondersteunen,

Wij zijn allen hier voor een reden en dat is om te helpen met het doen ontwaken van de massa. En als we geascendeerd zijn hebben we ook ontmoetingen met de buitenaardsen, de galactische broeders en zusters, die ons zullen helpen en onderwijzen.

Wat we ook moeten begrijpen is dat de veranderingen niet te snel mogen en kunnen plaatsvinden omdat de nieuwe systemen en technologie in evenwicht moeten zijn met dat wat het mensencollectief kan verwerken, afhankelijk dus van het bewustzijn, wijsheid en nieuwe technologie.

Het is nu belangrijk om dat wat we weten met anderen te delen. Verreweg de meesten van de jongste generaties zijn ‘starseeds’ en gekomen als leiders, gidsen en leraren. Zij zorgen voor de laatste fase voor de ascensie en leggen het verschil uit tussen ‘dienst aan anderen’ en ‘dienst aan jezelf,” Zij introduceren een heel nieuwe manier van denken.

                                     Foto: Elias

De nu nieuw geborenen brengen een hoge trilling van Liefde naar de aarde en verankeren die definitief op onze planeet, Dus vele oude voorspellingen gaan nu niet meer op. Ashtar vraagt om niet meer op chaos te focussen, maar dat we een visie houden van vrede, vooruitgang, compassie. Natuurlijk zei hij, dat er nog enkele ongemakkelijke verandering gaan aankomen, want de duistere structuren en bedrijven zullen wegvallen.

De organisaties en industrieën, die deze zullen vervangen, bestaan al in het Licht, maar zijn voor ons nog niet zichtbaar. Sommige veranderingen zullen langzaam plaatsvinden. De veranderingen moeten immers door de wereldbevolking verwerkt kunnen worden.

Ashtar: “Veel ‘starseeds’ zijn nog slapende, maar doen hun werk wel al tijdens hun dromen, s-nachts. Het zal nog wel enkele jaren duren voor de mensheid een contact met de buitenaardsen aan kan. Er is nog teveel angst op dat vlak. Jullie moeten begrijpen dat dergelijke contacten positief dienen te zijn voor beide partijen. Er zijn al individuen die contact hebben en dat zijn meestal die mensen wier levensopdracht het is om ook in de toekomst op dat vlak te werken. “

Kate voegt hier aan toe dat deze angst ook bewust werd gevoed door de Hollywood films over buitenaardsen, die meestal negatief waren en gingen over invasies van kwaadwillende wezens, terwijl zij maar van twee uitzonderingen wist, die wel positief waren, waaronder E.T.

https://www.youtube.com/results?search_query=E.T.

Afsluitend bedankt Ashtar ons voor het feit op aarde te zijn en voor ons werk.

Kate heeft het verder nog over haar contacten met buitenaardse wezens, die er vaak heel anders uitzien als mensen en soms zelfs geen ogen hebben en gemeenschappen waar alle levensvormen samen de beslissingen nemen.

Kate doet ook persoonlijke channelings:

https://ascensioncalling.com/book-a-session-with-kate-woodley/

Hier de originele Engelstalige versie: