Galactische Federatie – Toegang tot spirituele vermogens: Deel 5 – Astrale Projectie / door: Kate Woodley

Galactische Federatie – Toegang tot spirituele vermogens: Deel 5 – Astrale Projectie

Gechanneld door: Kate Woodley – 28 oktober 2022

Hallo dierbaren, Wij zijn hier. Wij zijn de Andromeda Raad. Wij brengen liefde. Wij verbinden ons op dit moment met vele andere Wezens en gidsen, vooral die gidsen die zeer nauw samenwerken met de mensheid binnen het menselijk rijk en bewustzijnsniveau.

Wij kijken altijd met ontzag naar de mensheid, en wij verwonderen ons over jullie vermogen om je met elkaar – en met al het andere – in het Universum te verbinden, op veel meer manieren dan jullie je soms bewust van zijn. Alle mensen bezitten bepaalde aangeboren spirituele vermogens. Dit zijn vermogens waardoor zij geleid kunnen worden om de kennis, het inzicht en de aansporing te ontvangen die hen helpt zich af te stemmen op hun levensdoel, op hun pad, waardoor zij informatie kunnen ontvangen voor hun eigen voordeel en voor dat van de mensen om hen heen.

Het is ook informatie en aansporing die hen naar het pad van genezing leiden. Zoals jullie allemaal weten, is het door het helen van je innerlijke wonden, en het helen van je relaties, en de manier waarop je met alles en iedereen omgaat. Dit is wat je werkelijk leidt naar een hoger bewustzijn en een grotere ervaring. 

Astrale Projectie zorgt voor versneld leren

Wij zijn hier vandaag om te spreken over astrale projectie. Dit is een aangeboren vermogen waarover volgens ons zelden wordt gesproken omdat het zeer verkeerd wordt begrepen. We beginnen met het begrip te verduidelijken dat in elk van jullie menselijke lichamen of fysieke voertuigen een essentie ligt, een essentie die is opgebouwd en bestaat uit waar licht. Dit licht is onveranderlijk. Het kan niet worden vernietigd. Het is in een voortdurende staat van evolutie. En jullie komen hier in dit fysieke lichaam en deze ervaring om je evolutie simpelweg te bevorderen via, wat wij zouden zeggen, moeilijkere middelen, want de menselijke ervaring is een uitdaging, zoals jullie allemaal weten. Maar het is ook een ervaring die geavanceerde niveaus van leren biedt. En te midden van dit leren zijn jullie allen gezegend met mogelijkheden om deze fysieke lichamen te verlaten en je opnieuw te verbinden met je eigen ware essentie. En wij zouden zeggen dat het van even groot belang is om je opnieuw te verbinden met de essentie en het licht van het universum, dat rijk dat overvloedig is aan liefde, aan informatie en aan helende energieën.

Het proces van astrale projectie is er een waarbij je essentie (sommigen van jullie noemen dit je lichtlichaam, je energetische kern, of je ziel) je fysieke lichaam verlaat, maar het vertrekt op een manier dat het nog steeds energetisch verbonden is met je fysieke lichaam. Het gaat gewoon om het projecteren van je lichtessentie in de ethers – vaak in hogere dimensies van bewustzijn.

Deze ervaring op zich stelt je innerlijke licht in staat om bij te tanken, op te laden, nieuwe energie op te doen. Want de energieën die het ontvangt en waarmee het interageert, bewegen zich ongefilterd en ongehinderd door je essentie. Het is voor velen als het opladen van de batterijen. 

Met astrale projectie kun je de essentie van alle dingen zien.

Door de ervaring van astrale projectie, mensen en alle Wezens die het vermogen hebben om hun essentie en hun licht te projecteren naar andere rijken en dimensies, dat dit voor jullie een middel is om je te verbinden met je gidsen en met leraren binnen de hogere rijken. Het is ook een onbelemmerde manier waarop je de waarheid kunt zien, jezelf kunt zien, en alle dingen kunt zien, of ze nu wezens van licht zijn of de hartslag van Universele liefde. Hierdoor kun je alles zien voor wat het werkelijk is. Het stelt je in staat boodschappen en begeleiding te ontvangen.

Sommige mensen kunnen, via het proces van astrale projectie, door verschillende levens en verschillende tijdlijnen heen springen die verweven zijn met dit bestaande leven. Dit, wat wij noemen het overslaan van verschillende ervaringen, is te vergelijken met het doorbladeren van een boek. Het stelt je in staat om grote hoeveelheden informatie en ervaringen door te bladeren en je te verbinden met die zeer specifieke momenten en ervaringen die van groot belang zijn geweest voor de evolutie van je ziel. Soms zijn dit verbindingen die geboren zijn uit diepe en onvoorwaardelijke liefde. Het is om jullie eraan te herinneren dat jullie liefde zijn en dat alle dingen op een essentieel niveau bestaan binnen de frequentie van liefde.

En vaak worden wezens astraal geprojecteerd om te kijken naar een ervaring die antwoorden kan geven op een situatie die zij momenteel in hun leven meemaken. Misschien is het een blik op de waarheid, misschien is het een blik op ervaringen uit het verleden die iemands essentie op dit moment hebben gebracht. Het gaat erom de aantekeningen van Cole te ontvangen van alle ervaringen van je ziel op een manier die je cumulatief in staat stelt ze te begrijpen en te definiëren voor de groei van je ziel.

Jullie worden begeleid in jullie bewuste & onbewuste projecties

Astrale projectie is een vorm van reizen die, zouden we zeggen, geleid wordt. Je hebt het aangeboren vermogen om dit zelf te doen. Maar vaak word je voortgebracht – je wordt gedragen en vaak geleid – naar tijden, plaatsen, dimensies en ervaringen die je ziel op een dieper niveau nodig heeft en naar verlangt. Er zijn er die astraal projecteren in hun droomtijd, en er zijn er die geleerd hebben hoe ze bewust naar believen astraal kunnen projecteren. Dit is een praktijk waar veel ervaring voor nodig is. Het is iets waar vele, vele mensen aan moeten werken. Het is net als leren mediteren of de ware inherente beoefening van yoga leren. Het is iets dat met de tijd komt, en de voordelen worden duidelijker met meer oefening en blootstelling.

Begrijp onze dierbaren, dat deze gidsen die jullie op weg helpen, er zijn om jullie veilig te houden. En ze zijn hier om je essentie te begeleiden, om je te helpen navigeren door de uitgestrekte rijken van tijd en ruimte. Vaak kun je bewust projecteren, dat wil zeggen, naar eigen inzicht. Maar er zijn vele momenten waarop jullie spirituele gidsen, jullie leraren, jullie Wezens in de andere rijken jullie tot deze ervaring brengen wanneer het iets is dat nodig is voor de groei van jullie ziel. Veel mensen die astrale projectie hebben ervaren, zullen de les soms niet onmiddellijk begrijpen. Soms moeten deze lessen dagen, weken, maanden, soms zelfs jaren in hun wezen doorsijpelen. En de lessen en voordelen van deze ervaringen worden verzameld en gerealiseerd wanneer het voor de mens juist is. Het is een proces van doorsijpelen, als je wilt.

Begrijp dat voor velen van jullie het inherente vermogen waarmee je bent uitgerust, een mechanisme is dat veel meer wordt gebruikt in je droomtijd, soms zonder dat je je bewust herinnert waar je bent geweest, wie je hebt bezocht en wat je hebt vergaard. Maar al deze informatie huist in het onderbewustzijn en het onbewuste. En zoals alle ervaringen, komt ze aan de oppervlakte en borrelen ze op wanneer je bewuste geest er klaar voor is. Elk moment, elke ervaring, van astrale projectie is juist bedoeld om te groeien en te leren.

Onze dierbaren wij willen zeggen dat dit iets is wat jullie kunnen vragen aan jullie gidsen en jullie Wezens om jullie bij te staan als het met jullie resoneert.

Wij wensen jullie veel vreugde en vele zegeningen toe.

De Andromedaanse Raad 

Kanaal: Kate Woodley

Bron

Vertaling: wakkeremensen.org