De Galactische Federatie van Licht: Onze Toekomstige Economie / Gechanneld door Kate Woodley

De Galactische Federatie van Licht:
Onze Toekomstige Economie

 2 Oktober 2020 / Gechanneld door Kate Woodley
| www.AscensionCalling.com

Voor degenen onder jullie die geïnteresseerd zijn in het begrijpen van de voortdurende inspanningen van Lichtwerkers om te helpen bij de ascensie van de Aarde, geniet van deze gedetailleerde boodschap van de Galactische Federatie van Licht in samenwerking met Commandant Ashtar.

Galactische Federatie van Licht [gechanneld door Kate Woodley]: Hallo. Wij zijn kernleden van de Galactische Federatie van Licht in samenwerking met Ashtar. Ashtar is aanwezig, maar hij heeft een beroep gedaan op een handvol van de, we zullen onszelf eenvoudigweg de primaire grondbemanning coördinatie of meesters noemen als je wilt, want er zijn leden van de Galactische Federatie die zijn belast met specifieke mandaten om werk op Aarde uit te voeren, en om de mensheid te helpen om significante en positieve veranderingen te bewerkstelligen.

We hebben ons gericht op veel van de economische veranderingen. En natuurlijk heeft dit ook betrekking op en betreft de infrastructuur die op dit moment op jullie planeet bestaat. Want de economie, zoals jullie heel goed begrijpen want jullie zitten er zo in opgesloten, is een ingewikkeld web dat elk aspect van het leven voor de mensheid aantast en beïnvloedt. Er zijn dus vele, vele individuen die deel uitmaken van deze Federatie buiten de wereld, maar ook op jullie wereld, geïncarneerd als mens en/of in menselijke vorm, die de belangrijkste geleiders zijn van deze verandering. Maar met alle verandering moet er een groots einde komen aan datgene wat niet verder mag gaan, want het dient niet het geheel.

En dus is de belangrijkste focus, zoals jullie nu zien door de wereldwijde veranderingen, de ontmanteling van de economische infrastructuur die heeft gediend om de mensheid gevangen te zetten, bij gebrek aan een beter woord.

Want we hebben velen, en bijna iedereen van jullie, op een bepaald moment in jullie leven horen zeggen dat jullie slaven van het geld zijn. De meeste, zo niet alle, van jullie voelen zich zo. Zelfs degenen onder jullie die grote rijkdom hebben, voelen zich erdoor gevangen genomen, of jullie je daar nu volledig en bewust van gewaar zijn of niet. En dus is er een grote verandering en met die verandering zal er een tijd van waarneembare instabiliteit zijn, zelfs onveiligheid, die, zo zullen we zeggen, de laatste tien jaar of meer door jullie dagelijkse leven heen is gepeperd.

De economische transformatie zal geleidelijk verlopen

Want alle belangrijke veranderingen moeten over een zeer lange periode plaatsvinden. Dit kan niet van de ene op de andere dag, of binnen een jaar of twee, gebeuren. Deze veranderingen zijn begonnen. Maar ze worden versneld. En ze zijn versneld, zo u wilt, in lijn met het begin van COVID of liever gezegd met het begin van de grote gevolgen en effecten die COVID heeft gehad op de mensheid. Deze moeten hand in hand gaan. Want het is een perfect window of opportunity, terwijl zo velen van jullie een stap terug doen van jullie normale, drukke leven en jullie afhankelijkheid van de maatschappij opnieuw beoordelen; de overmatige afhankelijkheid die voor zo velen van jullie onnodig en rechteloos is geweest.

Lang bestaande instellingen zijn aan het afbrokkelen

Dus er is veel, zullen we noemen, ondergronds werk. Er is een grote schoonmaakbeurt aan de gang en de gevolgen daarvan beginnen zich te manifesteren in jullie realiteit. Jullie beginnen het afbrokkelen voor jullie eigen ogen te zien. Grote banken trekken de broekriem aan, winkels en winkeliers moeten hun aanpak opnieuw uitvinden. Ze moeten nu hun goederen en diensten aanpassen ten behoeve van de mensheid.

En veel onderwijssystemen en politieke kaders worden ontmanteld, maar ze beginnen ook opnieuw te worden opgebouwd. Maar de wederopbouw zal tijd kosten, het zal jaren en jaren duren. Het zal langzaam gaan. En er zullen sommige instellingen zijn, sommige aspecten van jullie economisch leven die snel zullen veranderen, terwijl het voor anderen langzaam en traag zal gaan.

De Sensatie van Grote Verandering Ligt Voor Ons.

Dit is natuurlijk een weerspiegeling van de complexiteit van de verandering die binnen een bepaalde instelling of gebied van jullie sociale leven en infrastructuur moet plaatsvinden. Dus, we zullen alle mensen adviseren om zich tegelijkertijd schrap te zetten voor deze achtbaanrit, maar zoals met alle ritten, zal er een sensatie zijn, is er spanning, is er een nieuw avontuur bij elke bocht.

Dit is niets waar je bang voor hoeft te zijn. Maar we zullen jullie adviseren om het dag voor dag te doen. Sta jezelf niet toe om in plaats van angst of vermeende onveiligheid te vallen. Want wanneer deze grote veranderingen eindelijk worden ingeluid, en wanneer ze eindelijk een voet aan de grond beginnen te krijgen in jullie dagelijks leven, zullen jullie allemaal opgelucht ademhalen. De rit zal voorbij zijn. Maar de lach en de sensatie zullen volgen.

En als jullie stoppen en om je heen kijken naar jullie wereld, jullie samenleving, en je vergelijkt die met een paar jaar geleden, dan zullen deze veranderingen aanzienlijk en massaal zijn. Maar wat nog belangrijker is, ze zullen alle mensen ten goede komen, want jullie leven momenteel in een piramidestructuur waar iedereen werkt. Er is onrust en arbeid voor iedereen, zodat slechts weinigen aan de top hiervan kunnen profiteren. De weinigen aan de top hebben deze rijkdom grotendeels niet herverdeeld of gedeeld. Ze hebben het voor zichzelf opgepot. Dit is niet de weg van de toekomst. Deze structuur en deze aanpak zijn niet in overeenstemming met de weg en het toekomstige lot van de mensheid.

Een Tijd van Dienstbaarheid aan Anderen is Bijna Aangebroken.

Jullie zijn op weg naar een tijd van dienstbaarheid aan anderen, waarin jullie volledig en compleet erkennen dat jullie niet van elkaar zijn afgescheiden. En datgene wat de een ten goede komt aan de ander, een ieder ten goede komt.

Dit geldt evenzeer voor de economie, voor rijkdom en overvloed. Want hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. En hoe meer je ontvangt, hoe meer je kunt geven. Dit is de energetische dynamiek die zich in jullie toekomst zal voltrekken.

Het Universum is Oneindig Overvloedig

Maar jullie zijn allemaal geprogrammeerd en getraind om te geloven dat er een gebrek is, dat er niet genoeg is voor iedereen. Dit is volkomen fout, want het Universum is overvloedig, oneindig overvloedig, zullen we zeggen.

Maar deze zeer belangrijke universele wet en onderliggend principe is voor de mensheid achtergehouden, net als vele, vele waarheden. De waarheid van de overvloed komt langzaam tot uiting in jullie wereld. En als dat gebeurt, zullen jullie het allemaal begrijpen en er ten volle van profiteren, net als vele, vele andere waarheden die geopenbaard zijn en die in de toekomst aan jullie geopenbaard zullen worden. De economische structuur die in jullie wereld destructief en doordringend is geweest, wordt nog steeds door zoveel mensen verkeerd begrepen.

Implementatie van GESARA

En dus is, GESARA en NESARA, zoals velen van jullie naar hebben verwezen, het afschaffen van het oude en het introduceren van het nieuwe. We willen niet ingaan op de details op microniveau over hoe dit zal gebeuren. Jullie moeten erop vertrouwen dat er zeer gedetailleerde, solide en lange termijn plannen zijn.

Zoals we al zeiden, is het plan begonnen, er zijn veranderingen aan de gang. Wat de mensheid moet doen is deze veranderingen omarmen. Vrees ze niet, want ze zullen jullie uiteindelijk allemaal dienen.

En er kunnen wat groeipijnen zijn, er kunnen momenten zijn dat jullie het gevoel hebben dat jullie iets minder hebben, maar dit zal zeer kortstondig zijn. En we zeggen dit om geen angst te zaaien, maar om jullie voor te bereiden door een beetje extra voedsel en water op te slaan. Door misschien een beetje geld van je bankrekeningen af te halen en het bij je te hebben, als noodfonds, want er kan een tijd komen dat er een grotere verstoring op maatschappelijk niveau zal zijn. Er kunnen kortstondige bedrijfssluitingen zijn. Er kunnen weer momenten komen waarop jullie jezelf in quarantaine moeten plaatsen. En er zullen momenten zijn waarop jullie je een beetje onzeker voelen over het in de wereld stappen want de verandering zal zichtbaar zijn.

Maar we zullen jullie uitnodigen, en jullie er vooral aan herinneren, om deze verandering te zien als de verandering waar al duizenden jaren over geschreven wordt. Dit is de verandering waar jullie allemaal om gevraagd hebben. Jullie moeten dit onthouden, of jullie je er nu bewust van zijn of niet, deze veranderingen zijn gevraagd door jullie en door de hele mensheid, want het huidige systeem werkt niet voor jullie.

GESARA zal Positieve Baan Veranderingen Brengen

Er zal een nieuw systeem worden ingevoerd. Er kunnen wat baanveranderingen zijn. Banen en functies kunnen evolueren. Maar we verzekeren jullie dat jullie in de toekomst allemaal een grotere keuze en meer flexibiliteit zullen hebben om te doen wat jullie hartje begeert. Jullie zullen in staat zijn om werk na te streven dat jullie vervult en van energie voorziet. Het zal niet langer voelen als een verplichting of dwangarbeid.

En met deze passie, een compassievolle nieuwe manier van werken en doen en het dienen van anderen en jezelf, want het moet in balans worden gedaan. Jullie zullen merken dat de overvloed vrij en gemakkelijk zal stromen voor alle sectoren van de mensheid. Ongeacht waar je woont.

We willen zeggen dat een deel van deze verandering in sommige steden en in sommige landen meer merkbaar zal zijn. Sommigen zullen deze veranderingen sneller overnemen. Maar het zal op termijn een wereldwijd bereik hebben. Iedereen zal er baat bij hebben, maar iedereen moet zich ook schrap zetten voor deze prachtige transformatie die op komst is. Het zal komen, of beter gezegd, het zal doorgaan, in de komende twee jaar. Alles zal er heel anders uitzien. De manier waarop kinderen worden onderwezen, de manier waarop jullie je dagelijks leven leiden, er zal meer tijd zijn om met jullie families door te brengen.

En geloof het of niet, er zal minder aandacht zijn voor geld en meer aandacht voor datgene wat jullie hart elke dag vult. Er zal meer vrije tijd zijn. Jullie last zal drastisch worden verlicht.

Maar tot die tijd, zeggen we tegen jullie geniet van de rit en vertrouw op de uitkomst. Vrees het niet. Want je wordt gesteund. Je bent niet alleen. Er zijn vele, vele briljante geesten en heldere harten die deze verandering in elke natie, in elke sector, evenals jullie vrienden van de wereld voortstuwen, die dit overzien en zwaar betrokken zijn en die degenen onder jullie die ter plaatse zijn en die niet alleen deze verandering beïnvloeden, maar die er ook door worden beïnvloed.

Bron

vertaling: Martien