De Arcturianen – Hoe je je kunt verbinden met je Hogere Zelf

 

De Arcturianen – Hoe je je kunt verbinden met je Hogere Zelf

Gechanneld door: Kate Woodley – 19 juni 2023

Voor degenen onder jullie die meer willen begrijpen over de voortdurende inspanningen van Lichtwerkers om te helpen bij de ascensie van de Aarde, geniet van deze gedetailleerde boodschap van De Andromedaanse Raad.

Hallo dierbare mensen, 

Wij zijn de Arcturianen. Wij zijn jullie zusters en broeders van gene zijde. Wij komen altijd met de geest en energie van liefde en met de intentie om jullie allemaal bij te staan en te verlichten op deze reis. Het is zowel een individuele als een collectieve reis. En zoals wij en vele wezens in het verleden hebben gedeeld, moet de verbetering voor allen eerst worden gemanifesteerd door zelfverbetering. Door middel van genezing, het helen van wonden, emotionele en zelfs fysieke wonden, zijn we hier om wat inzicht met jullie allemaal te delen over hoe je jezelf kunt helen en hoe deze verbinding met je Hogere Zelf van nut voor je kan zijn.

Wat is jouw Hogere Zelf?

We zullen eerst het begrip en het concept van een Hoger Zelf uitleggen. Het Hoger Zelf is in essentie een energetisch aspect van jezelf dat ongebonden is door menselijke energieën en emoties die langs een negatiever energetisch spectrum kunnen bestaan. Het is het aspect van jezelf dat altijd en inherent verbonden is met het Goddelijke, met de Bron. Dit is je inherente verbinding. Je Hoger Zelf is het hogere bewustzijnsaspect van jezelf dat dient om je te leiden, dat dient om je op het pad van het hoogste leren en van de grootste expansie te houden, zodat je als ziel, als wezen van bewustzijn, kunt leren, evolueren en verbeteren.

Jullie hebben allemaal een Hoger Zelf connectie.

Sommigen van jullie hebben geleerd om je Hogere Zelf te koesteren en aan te boren. En voor degenen onder jullie die dat nog niet hebben gedaan, zijn we hier simpelweg om wat inzicht te verschaffen.  

Wat we willen dat jullie allemaal begrijpen is dat het Hogere Zelf, omdat het niet doordrenkt is van de aardse emotionele soep, altijd begeleiding brengt die verbonden is met een hoger perspectief van grotere liefde en compassie. Het is een aspect dat niet geleid wordt door het ego, noch beïnvloed wordt door angst, zoals vaak het geval is met de op het ego gebaseerde geest. Het Hogere Zelf fungeert op vele manieren als gids, als leraar. Het maakt deel uit van jou en je ware essentie. Het is het onverstoorde aspect van jou dat voor altijd verbonden leeft met het rijk van eenheidsbewustzijn, waar liefde gekend en begrepen wordt als het weefsel en de onderliggende bouwstenen van alle ervaring – en van alle bewustzijn. Je Hogere Zelf stuurt je soms op manieren die je niet kent, en andere keren stuurt je Hogere Zelf je boodschappen en begeleiding via je intuïtie en je innerlijk weten.

Je openstellen voor je Hoger Zelf

Je hogere zelf is altijd toegankelijk en beschikbaar voor je. Je hoeft je alleen maar open te stellen om contact te maken en begeleiding en informatie te ontvangen van dit Hogere Zelf. Alleen al de intentie is meestal voldoende om deze poort te openen. Als deze poort eenmaal geopend is, moet hij, net als alle verbindingen, net als alle relaties, gevoed worden. Je Hogere Zelf spreekt tot je en begeleidt je, net als je Spirituele Gidsen, op talloze manieren. Het spreekt vaak tot je via je vijf zintuigen, je intuïtie en alle metafysische zintuigen. Dat wil zeggen dat die metafysische zintuigen – onze zintuigen die buiten de vijf fysieke zintuigen liggen – zintuigen zijn die pure energetische ontvangers en zenders zijn. Maar ze werken op manieren die niet beïnvloed of gemotiveerd worden door de egodenkgeest en door aardse intenties en emoties. Het is een zuivere vorm van energetische communicatie die alle Wezens, alle mensen, in zich dragen met het aangeboren vermogen zich te verbinden en aan te boren. Je moet gewoon erkennen dat je deze vermogens hebt en begrijpen dat ze er zijn om je te dienen.

Jullie Hogere Zelf en je Gidsen spreken tot je via je intuïtie, en je intuïtie is een venster naar veel van de ‘Clair’ vermogens. Er zijn vele manieren waarop intuïtie door je metafysische zintuigen wordt gestuurd om je boodschappen te geven. 

Jullie Hogere Zelf vertegenwoordigt het aspect van jullie dat eeuwig en voortdurend verbonden is met een hogere, centrale, liefdevolle intelligentie en kracht. De verbinding is duidelijker en sterker als je leert om je geest tot stilte en rust te brengen. Als je alle externe prikkels die je intuïtie en innerlijk weten soms vertroebelen en vertroebelen, opruimt, creëer je een weg voor je Hogere Zelf om je te leiden en tot je te spreken. 

Hoe herken je Hogere begeleiding

Het maakt niet uit of je op het moment zelf begrijpt dat je boodschappen ontvangt, of ze nu van jou, je hart, je intuïtie, je Gidsen of je Hogere Zelf komen. Waar het om gaat is dat de informatie eerst wordt ontvangen voordat de logische geest of andere gedachten in de weg kunnen zitten. Het is de eerste en belangrijkste innerlijke emotie, gevoel en gewaarwording die tot je spreekt via je intuïtie. En het is ook heel belangrijk om te begrijpen hoe je het gevoel en de geldigheid van deze emotie kunt peilen. Als het goed voelt in je hart, dan is de begeleiding juist.

En dus, als je op zoek bent naar begeleiding, roep dan je Hogere Zelf aan en vraag of de signalen, begeleiding en boodschappen duidelijk gevoeld en begrepen kunnen worden. En de helderheid is vaak in en rond je hartruimte. Het moet met je resoneren vanuit een plaats van liefde en vreugde en dan weet je dat het van je Hogere Zelf komt. Deze oefening is belangrijk. Het gaat om het afstemmen op wat puur en belangrijk is en om het leren loskoppelen en afstemmen op alle andere gedachten, prikkels en signalen die van je buiten- of omgeving kunnen komen en die niet altijd je hoogste goed dienen. 

Leren afstemmen op deze innerlijke stem, dit is in essentie het vermogen om je te verbinden met je hogere zelf. 

En hiermee wensen we jullie voortdurende harmonie en gelukzaligheid.

De Arcturianen

Kanaal: Kate Woodley

Vertaling: wakkeremensen.org