De Arcturiaanse Raad – 2023: Een Jaar Van Hoop En Heling

De Arcturiaanse Raad – 2023: Een Jaar Van Hoop En Heling

Gechanneld door: Kate Woodly – 20 Januari 2023

 

Voor degenen onder jullie die meer willen weten over de voortdurende inspanningen van Lichtwerkers om te helpen bij de ascensie van de Aarde, geniet van deze gedetailleerde boodschap van de Arcturiaanse Raad.

Hallo onze dierbaren,

Wij zijn leden van de Arcturiaanse Raad en brengen jullie veel liefde en licht. Het is altijd een eer en een genoegen om via dit kanaal tot jullie te spreken en de kans te krijgen meer directe inzichten en begeleiding te geven.

Onze dierbaren, de energieën op dit moment op jullie planeet zijn rijp om losgelaten en geheeld te worden. En wat wij willen dat jullie weten en begrijpen terwijl wij de afgelopen jaren de revue laten passeren, zijn voor velen van jullie tumultueus geweest – ze zijn tumultueus geweest op wereldschaal. Wij begrijpen dat dit moeilijk is geweest. Het heeft veel geduld en medeleven van jullie allemaal gevergd.

Stel Jullie Open Voor Meer Genezing In 2023

Wij wensen dat jullie nu begrijpen dat 2023 een jaar van heling wordt. En waarom vragen jullie? Omdat de energieën op dit moment rijp zijn voor vernieuwing. Er is in de afgelopen weken en maanden veel vrijgegeven en deze massale vrijgaven – waarvan jullie er vele hebben gevoeld – naderen een afsluiting of punt van voltooiing. En met deze vrijlatingen is er nu veel meer ruimte, energetisch gesproken, voor nieuwere hogere energieën en groter licht om in jullie rijk te worden ingevoerd en verankerd.

Als we over jullie wereldbol kijken naar de energetische voetafdruk van de mensheid op dit moment, zijn er wel stukken onrust en stukken die nog veel genezing behoeven. Zoals wij het holistisch en collectief zien, is er veel meer licht in het menselijk collectief. En dit legt de basis voor meer heling gedurende de rest van het jaar. Dit zal heling zijn op individueel niveau, emotioneel en spiritueel. Maar terwijl deze genezing individueel wordt uitgevoerd, zal het prachtige gevolgen hebben voor het collectieve rijk. Wat jullie moeten begrijpen, onze geliefden, is dat al het werk dat jullie op individueel niveau trachten te doen, of het nu het confronteren van je innerlijke kwalen is – of het nu loslaten, loslaten en vergeven is – begrijp dat wanneer je dit werk op individueel niveau doet, het iedereen ten goede komt omdat jullie allemaal energetisch met elkaar verbonden en verweven zijn. Als zodanig is er geen echt werk dat alleen het individu ten goede komt, maar het wordt gedaan door je individuele lens van bewustzijn. Maar de genezing wordt doorgegeven aan de kosmos en komt terecht op collectief niveau. Maar het is via jullie individuele bewustzijn dat de genezing wordt gevoeld en ervaren, maar iedereen profiteert ervan.

Dit is wat wij willen dat jullie weten wanneer jullie trachten los te laten, te helen, te verbeteren, te vergeven, lief te hebben en alle dingen door een mededogende lens te zien. Jullie maken dit mogelijk via de collectieve lens, want hoe meer van jullie bereid zijn om naar voren te treden, om deze hogere energieën in te brengen om de wereld te helen en jezelf te helen, hoe meer jullie begrijpen dat jullie via zoveel facetten trachten de wereld te helen. En dit is wat de mensheid nodig heeft.

Projecteer Je Licht

Er zijn veel kwalen die jullie allemaal soms bekijken door de lens van wie fout is en wie goed. Maar wij moedigen jullie allemaal aan om een stap terug te doen en het eenvoudigweg door een hogere lens te bekijken en jezelf af te vragen: “Waar kan ik mijn licht laten schijnen”? Waar is er meer mededogen nodig?

Want alle Wezens hebben mededogen nodig, zelfs zij die je misschien voelt en gelooft dat ze dat niet waard zijn of het niet verdienen. Ook zij, onze geliefden, hebben licht nodig.

Wij herinneren jullie eraan om je eenvoudig voor te stellen dat je licht projecteert – of het nu Bronlicht is of je kernlicht – schijn het eenvoudigweg op die gebieden van de wereld die het het meest nodig hebben. En dit geldt ook voor alle mensen in je leven die het emotioneel, spiritueel en fysiek moeilijk hebben. Stel je hen gewoon voor in een prachtige bel van wit en gouden licht, en houd de intentie dat zij zullen genezen, dat zij liefde zullen ontvangen, en dat zij het pad van het grootste licht en het hoogste potentieel zullen vinden. Dit brengt de grootste en snelste niveaus van genezing teweeg.

Dit is wat jullie jaar 2023 brengt. Het is een jaar van hoop. Maar deze hoop is verankerd in de lens van vergeving. En via geprojecteerde heling en doorgaand individueel werk, heeft dit prachtige gevolgen voor het collectief.

Onze dierbaren, jullie zullen geconfronteerd blijven worden met sommige van dezelfde thema’s of uitdagingen waarmee jullie het afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar werden geconfronteerd. Maar dit is eenvoudigweg omdat, zoals de Universele Waarheid het wil, alle dingen onder ogen moeten worden gezien en geconfronteerd om geheeld en bevrijd te worden. Als zodanig waren de laatste paar jaar voor jullie allemaal jaren van transmutatie, jaren van het onder ogen zien van jullie kwalen op individueel en collectief niveau. Maar omdat jullie allemaal gewerkt hebben om de dingen door een meer liefdevolle en medelevende lens te zien, hebben jullie veel genezing gepropageerd en als zodanig is er veel losgelaten. Er was veel overgave door de individuele lens van bewustzijn en als zodanig door de collectieve lens. Het collectief heeft losgelaten en velen van jullie hebben dit gevoeld, er waren momenten van emoties, momenten van loslaten, momenten van, laten we zeggen, zelfs op individueel niveau, verwarring, onrust en vermoeidheid. Maar dit maakt deel uit van de overgave. Als je deze oude energieën opgeeft, gaan ze door je heen. Ze worden erkend en vervolgens geheeld en omgezet in het goddelijke licht.

Onze geliefden, jullie werken nu aan het inluiden van deze hogere energieën en 2023 zal veel afsluiting brengen van oude wonden. Het zal rust brengen in gebieden van onrust, en het zal mededogen brengen in gebieden die misschien verstoken waren van mededogen. Nogmaals, dit geldt zowel voor de individuele ervaring als voor de collectieve ervaring.

Wees Doelgericht Wanneer U Uw Licht Gebruikt

Wij nodigen u allen uit om u in 2023 te blijven richten op hoop en genezing. Vergeet niet je licht te sturen naar waar het het meest nodig is. Zo houden jullie allemaal ruimte en dragen jullie bij aan wereldwijde genezing.

Jullie worden individueel en collectief gesteund. Aarzel niet om jullie Wezens (Gidsen, Engelen) om hulp te vragen. Wees specifiek, vraag actief en dagelijks om steun en weet dat je verzoeken worden gehoord. En licht en steun zullen naar jullie blijven stromen via jullie intuïtie, via jullie ‘helderziende’ vermogens, en ook empathisch. Weet, onze dierbaren, dat jullie geliefd zijn. Jullie worden allemaal in de hoogste achting gehouden terwijl jullie deze energieën omzetten en proberen van 2023 een jaar van hernieuwde energieën te maken.

Wees zeer doelgericht in je intenties en onthoud dat je gedachten geprojecteerde energievormen zijn, en als zodanig moet je denken, voelen, kiezen en beslissen in licht en liefde. Wees doelbewust in je gedachten en weet dat ze worden gehoord, dat ze worden gevoeld en door de hele kosmos rimpelen.

Wij zijn met jullie en wensen jullie de hoogste zegeningen toe.

Dank u voor het horen van onze boodschap.

De Arcturiaanse Raad

Vertaling: wakkeremensen.org