De Andromedanen: Wat Bepaalt Jouw Kern Essentie / Kanaal: Kate Woodley

De Andromedanen: Wat Bepaalt Jouw Kern Essentie

Kanaal: Kate Woodley – 29 Mei 2022

Hallo onze dierbaren,

Wij zijn hier. Wij zijn verheugd om in jullie aanwezigheid te zijn, en wij zijn altijd vereerd dat wij de gelegenheid krijgen om inzichten en boodschappen te delen om jullie allen zowel persoonlijk als collectief verder te helpen.

Want als er één profiteert, profiteert het Al en vice versa. Want jullie zijn allemaal zo prachtig met elkaar verbonden, en dit niveau en deze diepte van onderlinge verbondenheid groeit, het wordt intenser, en we zien een prachtige band van liefde en licht die zich steeds naadlozer van het ene wezen naar het andere begint te bewegen. En hiervoor prijzen wij jullie allen voor jullie werk, voor jullie inzet, voor jullie toewijding om toegang te krijgen tot een hoger bewustzijn, een bewustzijn dat jullie soepeler en naadlozer langs deze tijdlijn zal leiden.

Jullie zijn bezield door de Bron

We zijn ons nu aan het afstemmen op de definitie van iemands essentie, van iemands kernessentie. Zoals jullie allemaal weten, zijn jullie allemaal Wezens van het Licht. Jullie zijn met elkaar verbonden, ja, maar jullie zijn ook verbonden met wat jullie zouden aanduiden als het Goddelijke, als de Bron als de Primaire Schepper, als het Al, als eenheidsbewustzijn. Dit is, zullen we deze prachtige, Goddelijke Aanwezigheid noemen, een intelligent, hoog vibrerend, zeer bewust licht dat jullie allen bezielt; dat alle dingen bezielt. Het is het moederschip van al het bewustzijn. Al het bewustzijn verbindt zich met en voedt dit centrale bewustzijn en vice versa. Dat wil zeggen dat er geen ervaring, geen kennis is die geïsoleerd bestaat. Er is geen energie die als een eiland bestaat. Het stroomt en het stroomt tussen jullie allemaal en het komt uiteindelijk allemaal voort uit de bron en het keert allemaal terug naar de Bron.

Maar jullie zijn allemaal individuele stipjes van bewustzijn, stipjes van licht, zo je wilt, die individualiteit ervaren door je eigen reis. Of het nu een reis van incarnatie is of een reis tussen incarnaties in, jullie zielen zijn altijd in een staat van groei en expansie. Maar het pad dat je kiest om deze prachtige expansie te bewerkstelligen,  is aan jou. Het is jouw goddelijke keuze, het is jouw vrije wil om naar een ervaring te gaan die jou het beste zal dienen.

Jullie Bewustzijn overstijgt alle Beperkingen

Als zodanig is de mensheid hier. Jullie bezielen allemaal deze fysieke menselijke avatars, bij gebrek aan een beter woord. Maar in ieder van jullie is er een bewustzijn, er is een energie die jullie je essentie kunnen noemen. Dit is jullie energetisch bewustzijn; het bestaat buiten en voorbij jullie fysieke lichaam. Het bestaat zelfs op een bepaald niveau, onafhankelijk van jullie persoonlijkheden.

Want jullie persoonlijkheden zijn een projectie van aspecten van je bewustzijn waarin je je moet verdiepen, zodat je ervaringen opdoet om je groei te bevorderen. Jullie persoonlijkheid vertegenwoordigt aspecten van jullie bewustzijn, maar er zijn aspecten van jullie bewustzijn die jullie persoonlijkheid overstijgen, dat wil zeggen jullie bewustzijn is veel groter, veel groter en veel helderder dan de persoonlijkheid die jullie elk bezitten en waarvan jullie begrijpen dat jullie die hebben. Daarom bestaat jullie persoonlijkheid, net als jullie fysieke lichaam, als een verlengstuk van jezelf om jullie ervaring in dit leven te helpen verrijken, maar ze definiëren jullie niet. Jullie worden uitsluitend gedefinieerd door het licht dat in jullie is, dit licht heeft in een oogwenk toegang tot alle dingen, alle bewustzijn, alle genezing, alle vreugde, alle liefde. Het is gewoon een kwestie van leren om dit innerlijke licht te gebruiken als de weg en de poort naar die hogere energieën.

Dit licht – deze kernessentie – dat ieder van jullie in zichzelf is, dit is je ware zelf. Het is het zelf van jullie dat bestaat buiten en zelfs zullen we zeggen onafhankelijk van jullie fysieke structuren in jullie menselijke persoonlijkheden. Dat is wanneer jullie aan het einde van deze incarnatie komen, jullie essentie intact zal zijn. En jullie essentie vertegenwoordigt een deel van het grotere bewustzijn, een deel van het Eenheidsbewustzijn, waarvan jullie begrijpen dat het in dit leven individueel wordt ervaren, maar energetisch maakt het deel uit van een geheel. Het is wat het collectief bezielt op dezelfde manier als je essentie je fysieke lichaam bezielt en je persoonlijkheid laat bloeien op manieren die leren en groei teweegbrengen voor jezelf en voor degenen om je heen.

En dus, deze essentie die je in jezelf bent, is wie en wat je altijd bent geweest door alle incarnaties heen, tussen incarnaties in. Het kan zelfs gaven, bekwaamheden en ervaringen met zich meebrengen waarvan je je misschien niet bewust bent, of waartoe je misschien nog geen toegang hebt leren krijgen in dit leven. Maar ze zijn er. Misschien is het geschikter voor die aspecten van jouw essentie om tot bloei te komen tussen incarnaties in of misschien in een andere buitenwereldse incarnatie, maar alles wat je nodig hebt voor je menselijke ervaring wordt ook gedragen, en we zullen zeggen versterkt, vanuit een essentieel niveau dat van jouw essentie is. En het beweegt zich energetisch door jouw persoonlijkheid, door jouw fysieke constructie om de werkelijkheid vorm te geven die jij voor jouw ervaring hebt gekozen.

Er is veel, veel meer dat we kunnen zeggen om te definiëren wat het is om je te verbinden met je essentie. Het gaat erom je te verbinden met je wortelbron, je innerlijk bewustzijn, het aspect van jou dat ongebonden is, onbeperkt, en we zullen zeggen dat het oneindig bestaat, energetisch. Het is op alle plaatsen, en het is op één plaats, allemaal tegelijk. Stel je dit voor als een punt van licht langs een oneindig energetisch kosmisch web. Jij, op individueel niveau, of liever door de ervaring van individualiteit, bent dat punt of die lichtvlek. Maar dat lichtpuntje is wat je ziet, voelt en ervaart dat in feite een deel is van het geheel, een deel van een veel groter, ingewikkeld, energetisch web van bewustzijn en liefde.

Dit is wie en jij bent op een essentieel niveau. Het is het aspect van jullie dat alle grenzen overstijgt, alle grenzen, of ze nu fysiek of anders zijn.

Wij danken jullie voor het horen van ons en voor het voelen van ons. Zegeningen voor allen.

De Andromedanen.

Kanaal: Kate Woodley

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org