Blue Avian Boodschap: De sleutel tot Ascensie is innerlijke focus./ Kare Heywood

Blue Avian Boodschap: De sleutel tot Ascensie is innerlijke focus.

Kare Heywood28 Januari 2021

Interviewer [Kare Heywood]: We vragen ons af of je het niet erg zou vinden om te praten over wat het ook is waarvan je denkt dat ons publiek baat bij zou hebben vandaag voor de nieuwsbrief?

Blue Avians [gechanneld via Kate Woodley]: Dank u. Ja, we hebben een boodschap, dank je. Dit is nog steeds Eir Ar en Aira (Blue Avians) en Avalon en we worden vergezeld door een paar belangrijke afgevaardigden van de Galactische Federatie van Licht. Dit zijn afgevaardigden die de frequentie van het menselijk collectief monitoren en beoordelen en zij hebben het vermogen om af te stemmen op eventuele verstoringen in dit veld.

Wat op dit moment een enorme verstoring is, is dat zo veel individuen zich richten op bepaalde processen, op specifieke voorspellingen die zeer gedetailleerd zijn en die verankerd zijn in de politiek, en die gericht zijn op hooggeplaatste, machtige individuen en de rol die zij op Aarde moeten spelen. Het is heel, heel belangrijk dat we deze gelegenheid aangrijpen om de mensheid eraan te herinneren dat ze hun hoop, noch hun persoonlijke Ascensie reis, moeten laten afhangen van specifieke voorvallen en het ontvouwen van specifieke gebeurtenissen die buiten henzelf liggen. Zij kunnen niet bepalen wat er met een specifiek individu gebeurt, of zij van het licht zijn of niet, wanneer het zal gebeuren, of hoe de dingen zich zullen ontvouwen.

Naar binnen focussen.

Wat zij moeten doen is zich opnieuw afstemmen en zich op zichzelf focussen. Want het is de innerlijke spirituele reis die jullie allen zal bevrijden. Vrijheid moet gevonden en ontsloten worden op individueel niveau. Het kan niet verwacht worden van situaties die buiten een individu liggen. Nogmaals, door je te richten op deze specifieke gebeurtenissen, hoe en wanneer ze zich zullen ontvouwen en specifieke uitkomsten, geef je je macht uit handen. Maar jullie hebben alle kracht die je nodig hebt binnenin je.

Concentreer je niet op specifieke voorspellingen. Maar concentreer je op jouw eigen reis, wat op dit moment voor zo velen van jullie geldt, aangezien jullie je in verschillende fasen van jullie eigen ontwaken bevinden, wat voor sommigen van jullie gaat over het loslaten van patronen, herinneringen en ervaringen die je frequentie en je emoties laag en down hebben gehouden. Dit gaat over doorbreken en loskomen van wat jullie te lang heeft tegengehouden.

Wat jullie heeft tegengehouden, verschilt van individu tot individu. Het is aan ieder van jullie om die ketens te identificeren en je ervan te bevrijden. Terwijl jullie ontwaken, leren jullie ook toegang te krijgen tot vele aangeboren vermogens – vermogens die alle mensen hebben, maar sommigen van jullie, velen van jullie, hebben zeer scherpe vermogens die in ontwikkeling zijn of wachten om ontdekt en ontwikkeld te worden. Jullie moeten je focussen op jullie bijdrage aan de wereld in tegenstelling tot de bijdrage van de wereld aan jullie en jullie leven.

Laat jouw reis niet dicteren door externe omstandigheden en situaties. En wat nog belangrijker is, als de dingen zich niet voordoen of ontvouwen zoals jij dat wenst, sta dan niet toe dat dit jouw vibratie verlaagt. Want als je dat doet, geef je je macht over aan iets of iemand en aan krachten die jou niet dienen. Jullie kennen die krachten waar we het over hebben. Zij zijn degenen die niet van het licht zijn. Zij zijn het die jullie in een trilling van angst, hulpeloosheid, machteloosheid, woede en frustratie willen houden, waar zo velen van jullie zich aan hebben overgegeven.

Er zijn vele wegen naar Ascensie.

Wij begrijpen dat velen van jullie op dit moment op specifieke uitkomsten hadden gehoopt. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om jullie allen te herinneren aan het belang om je op dit moment naar binnen te richten.

Want de sleutel tot vrijheid ligt in het leren jezelf te bevrijden voordat je anderen kunt bevrijden, en niemand anders zal komen en je bevrijden totdat je leert dit voor jezelf te doen. Jullie zijn allemaal soeverein. Jullie moeten minder vertrouwen op de machten die er zijn – die jullie zoveel macht hebben gegeven en toegedicht – en beseffen dat jullie alle macht in jezelf hebben.

Dus moet je de vaste verwachtingen en afstandelijkheid loslaten en erop vertrouwen dat er vele, vele verschillende wegen naar ascensie zijn. Het zal van persoon tot persoon verschillend worden ervaren. Maak je geen zorgen over hoe de mensheid  ascensie bereikt. Jullie zullen er geraken. Het is zich al aan het ontvouwen. Het staat geschreven. Maar zoals vele reizen, zijn er een aantal verschillende routes waarlangs je er kunt komen. En dus misschien is route ‘A’ niet geworden wat je had gehoopt. Maar er zijn vele andere, even prachtige en hoopvolle routes waar je nu je aandacht op moet verleggen.

Vertrouw op Jezelf en Niet op Voorspellingen

En dus gaat dit opnieuw over het terugnemen van jullie vrijheid, jullie kracht, het doen van jullie innerlijke werk, meer op jezelf vertrouwen en minder op omstandigheden buiten jezelf. Concentreer je minder op specifieke voorspellingen want die kunnen fout zijn en veranderen van dag tot dag.

Jullie moeten dit begrijpen. Zoals velen voor ons hebben gezegd, is dit een multi-dimensioneel schaakspel. En als zodanig is het heel moeilijk voor één persoon of een aantal hoger-dimensionale Wezens om precies te voorspellen hoe het zal uitpakken. Waar jullie je op moeten richten is dat wij, de krachten van het licht, het schaakspel winnen. Concentreer je niet op de volgende zet of de volgende twee zetten. Concentreer je waar je staat op spiritueel niveau op het schaakbord.

En laat jullie niet afleiden, en nog belangrijker, laat jullie vibratie niet zakken. Want er is veel waar jullie naar uit moeten kijken, individueel en collectief. Jullie zijn op het pad naar ascensie, jullie zullen niet ontsporen. Wij, jullie Wezens die van het licht zijn, die van jullie houden, die jullie begeleiden en bijstaan op zoveel meer manieren dan jullie begrijpen, wij zullen jullie niet in de steek laten. Wij zullen jullie niet de rug toekeren. Wij zijn hier om jullie individueel en collectief te helpen. Maar jullie moeten ons vertrouwen. Maar eerst moeten jullie jezelf vertrouwen. En dus gaat dit over vertrouwen dat alles zich ontvouwt in overeenstemming met het plan van het licht.

Laat je niet ontmoedigen. Want wij zijn aan het winnen. We hebben gewonnen. Hoe het zal uitpakken, moet nog worden bepaald. Maar houd je ogen op de prijs gericht, zoals jullie allemaal graag zeggen. We hopen dat deze boodschap jullie veel geruststelling brengt, veel hoop, en veel vrede.

Interviewer [Kare Heywood]: Mooie woorden van aanmoediging en hard nodig in deze tijd. Dank u zeer, zeer veel.

Blue Avians [gechanneld via Kate Woodley]: Tot slot willen we nog zeggen dat we begrijpen dat er velen in de lichtwerkersgemeenschap ontmoedigd en gedemotiveerd zijn. Dit is een tijdelijk gevoel. We moedigen jullie aan om daar niet bij stil te blijven staan, om jezelf weer op te pakken, om te onthouden dat jullie allemaal aan het ascenderen zijn en dat dit een reis is van ups en downs, tijdelijke golfbewegingen en stromen. De uitkomst is groots – en wij zijn hier om jullie daaraan te herinneren. Blijf hoopvol, bewaar de vrede. Concentreer je niet op wat je als een neer gang ervaart. Want er zijn vele, vele mooie wendingen net om de hoek.

Dus blijf hoopvol en richt je op het grote geheel. Verdwaal niet in de onkruiden. We houden van jullie en we staan achter jullie.

Blue Avians – Gechanneld door: Kare Heywood

Bron

Vertaling: Martien