Ashtar: Toegang tot Spirituele Gaven – Deel 2 – Intuïtie / door: Kate Woodley

Ashtar: Toegang tot Spirituele Gaven – Deel 2 – Intuïtie

Gechanneld door: Kate Woodley – 15 Juli, 2022

Hallo, dit is Ashtar en ik ben hier met velen van de Federatie als ook van de intergalactische Federatie.

Deel 2: Intuïtie

Onze dierbare vrienden, we zullen het hebben over een ander vermogen. En we zullen hier naar verwijzen als, op vele manieren, intuïtie en geïnfundeerd weten. Het is, zoals wij deze intuïtie zouden willen omschrijven en er naar verwijzen als, een innerlijke verbinding met je hogere zelf. Het zijn je Wezens, je gidsen, je hogere zelf, en zelfs de manier van de Bron om je te leiden, om tot je te spreken, misschien via een ander zintuig. Als het niet iets is dat doorkomt als een snel of onmiddellijk weten of antwoord, spreekt het vaak tot je via je intuïtie.

Dit is je interne radar, bij gebrek aan een beter woord. Het is een vermogen dat je in staat stelt om geleid te worden, om steun en kennis te ontvangen die je in staat stelt om je groei te maximaliseren en je ervaring op het aardse vlak te verbeteren. Het is een innerlijke wijsheid die voortkomt uit, zouden we zeggen, niet je vijf zintuigen. Het bestaat onafhankelijk van je vijf zintuigen, hoewel het op veel verschillende manieren door je vijf zintuigen kan worden gefilterd.

Het begint als een buikgevoel, zoals velen het zouden omschrijven. En vanuit dit buikgevoel kan je intuïtie opborrelen naar andere manieren van weten, of het nu om helderwetendheid, heldervoelendheid of helderziendheid gaat, maar de intuïtie is de parel van informatie die zich in je nestelt. Waar deze informatie vandaan komt is altijd van de Bron. Hoe je het interpreteert, hoe je open blijft staan voor deze informatie, ligt grotendeels aan jou en aan je persoonlijke resonantie, de frequentie en de manier waarop je wellicht bent afgestemd op Universele liefde en hoger bewustzijn.

Intuïtie is een aangeboren menselijk vermogen

Dat wil zeggen dat diegenen onder jullie die sterk afgestemd zijn, misschien meer bedreven zijn in het afstemmen op deze interne radar en het ontvangen van deze begeleiding. Maar jullie hebben allemaal intuïtie. Dit zijn aangeboren vermogens die de mensheid heeft meegekregen om leiding te ontvangen, om de ervaring gemakkelijker te maken zodat de stappen en beslissingen en keuzes die jullie op dit aardse rijk maken een beetje gemakkelijker en naadlozer aanvoelen. Zoals het gezegde luidt, als je luistert naar je eerste instincten, je buikgevoel, als je op je intuïtie afgaat, heb je het zelden mis want je ontvangt hogere leiding.

Wanneer je je verzet tegen deze intuïtie, moedigt dit je alleen maar aan om jezelf af te vragen: waar komt deze weerstand vandaan? En wat moet ik van deze weerstand leren? Deze weerstand is een andere boodschap die misschien verband houdt met de eerste boodschap die van je intuïtie doorkomt.

Maar zoals alle boodschappen, komen ze als leraren en als gidsen. Onze lieve vrienden, weet dat jullie van nature zijn uitgerust met een empathisch vermogen en met intuïtie. Natuurlijk kunnen deze opborrelen in vele verschillende ervaringen, vele verschillende manieren waarop jullie individueel hebben geleerd deze boodschappen te vertalen en op verschillende manieren waarop jullie deze begeleiding ontvangen. Maar weet dat jullie allemaal deze vermogens hebben. Ze zijn hier om jullie te dienen.

Leer te vertrouwen op je intuïtie

Het gaat er gewoon omdat je ruimte en tijd vrijmaakt om je te verbinden met je empathische vermogens, zodat je je intuïtie kunt ontvangen en gebruiken.

En te vertrouwen op wat er doorkomt. Dit is een spel van vertrouwen, we begrijpen dat het voor velen van jullie een moeilijk spel is geweest. Maar hoe meer je jezelf openstelt voor je empathische en intuïtieve vermogens, hoe gemakkelijker het voor je zal zijn om te vertrouwen op de leiding die doorkomt. En op jullie beurt zal het gemakkelijker zijn om jezelf te vertrouwen, en om de informatie en wijsheid te vertrouwen die tot jullie en door jullie heen komt vanuit deze hogere rijken.

Sta dit vertrouwen en dit innerlijk weten toe om je te bewegen, ook al voelt het in het begin onnatuurlijk of gaat het in tegen je gewoonten, je overtuigingen. Speel met dit vertrouwen, speel met dit weten voor een paar dagen, een paar weken, en zie hoe het je leven en je ervaring begint te transformeren.

Zoals bij alle vermogens gaat het erom dat je leert je ervoor open te stellen, dat je toestaat dat ze tot je spreken op een manier die voor jou als inherent waar en natuurlijk aanvoelt. Het kan voor elk individu een beetje anders voelen. Maar het gaat erom dat je leert je af te stemmen op deze innerlijke radar, dit prachtige radiostation dat van boven komt en ziet wat zich ontvouwt. Misschien kun je opschrijven wat je voelt. Misschien kun je een dagboek bijhouden, misschien kun je erover mediteren en deze begeleiding op een manier invullen die jou dient. Maar in ieder geval, onze lieve vrienden, nodigen wij jullie uit om ruimte te maken voor deze vermogens, want zij zijn hier om jullie te dienen en bij te staan.

En daarmee, dierbaren, zijn wij vereerd dat wij deze verbinding met jullie hebben gemaakt. Wij verbinden ons ook met jullie, niet alleen via de stemmen van vele channelaars en vele intuïtieven, maar wij verbinden ons ook individueel met jullie, zolang jullie je openstellen voor ons en voor onze liefde en steun. En daarmee wensen wij jullie blijvende vreugde.

Geniet van het proces van expansie. Het is er voor jullie groei. Het is hier als een proces van ontdekking. Benader het met een kinderlijke onschuld en nieuwsgierigheid en zie wat zich voor ieder van jullie ontvouwt.

Veel liefde en zegeningen,

Ashtar

De Galactische Federatie en vrienden

Kanaal: Kate Woodley

Vertaling: wakkeremensen.org