Arcturiaanse Boodschap: Creëer in de Vibratie van Liefde

Arcturiaanse Boodschap: Creëer in de Vibratie van Liefde

Gechanneld door: Kate Woodley – 27 April 2022 – Ascension Calling

Hallo onze dierbaren,

Wij zijn bij de Arcturianen. Wij zijn vereerd en verheugd dat wij wederom de gelegenheid krijgen om onze boodschappen, inzichten en liefde met jullie allen te delen. Zoals jullie misschien weten, zijn wij in vele opzichten jullie broeders en zusters van het licht. Wij zijn niet zo verschillend van jullie. Hoewel jullie ons met het blote oog misschien als heel anders zouden zien en waarnemen.

Wij willen graag kort spreken over de band die wij, de Arcturianen, met de mensheid delen. Wij hebben lang gediend als jullie beschermers, als jullie gidsen, als jullie waakhonden. Wij hebben lang gediend als waakhonden voor de mensheid en voor jullie prachtige Gaia om ervoor te zorgen dat jullie evolutie is afgestemd op alles wat jullie moeten weten, voelen en ervaren, zodat dit ascensieproces in overeenstemming is met jullie grootste goed. Natuurlijk is er slechts enig niveau van interventie, en we zullen zeggen meer directe begeleiding, van ons wanneer we voelen dat het nodig is.

Al met al, onze dierbaren, zijn we allemaal gelijke vonken van de Goddelijke Bron. Het enige verschil is dat wij ons misschien een beetje verder in onze bewustzijnsevolutie hebben gewaagd.

Wij hebben lang, lang geleden veel ervaren van wat de mensheid op dit moment ervaart. En als zodanig staan wij naast jullie en met jullie, als beschermers die maar al te goed weten wat jullie doormaken. Wij begrijpen de verdeeldheid, de polariteit, het oordeel en de angst die vaak alomtegenwoordig is in jullie rijk en in jullie ervaring.

Wij zijn hier om jullie eraan te herinneren, onze dierbaren, dat jullie deel uitmaken van een veel groter collectief, dat velen van jullie ons zijn geweest, en dat velen van ons jullie zijn geweest. We bevinden ons op dit moment gewoon in verschillende fasen van onze evolutie. We ervaren iets anders, maar desalniettemin maken we allemaal deel uit van een groots collectief van licht.

Manifesteer vanuit Liefde

Wij, de Arcturiërs, komen jullie eraan herinneren dat jullie in je kern veel meer zijn dan je jezelf toedicht. Jullie zijn licht en jullie zijn van het licht. Jullie zijn in staat tot grote liefde en tot grote en geweldige creativiteit. Als jullie door liefde creëren, manifesteren jullie grootse dingen. En omgekeerd, als je creëert in afwezigheid van liefde, weerspiegelt wat je manifesteert ook de afwezigheid van liefde. Daarom zijn wij hier om jullie eraan te herinneren je te verbinden met je Hogere Zelf en je innerlijke licht. Herinner wie je bent, waar je vandaan komt; dat jullie in je bronpunt van oorsprong allemaal van het licht zijn, eenvoudigweg door je individualiteit te ervaren en je te herinneren dat zelfs als individuen van licht, jullie deel zijn van een veel groter collectief. Dit collectief is een sterk collectief, het is verbonden en verzegeld in liefde en in vrede. Dit is waar jullie allemaal naar leren terugkeren. Maar zoals vele reizen kan het soms hobbelig zijn, het kan doorspekt zijn met ups en downs. De mensheid heeft dit ervaren.

Wij zijn hier om jullie te verzekeren dat de weg terug gelijkmatiger zal worden. Het zal normaliseren. En naarmate jullie helderder worden in je gedachten over liefde en wat jullie willen ervaren en manifesteren in jullie individuele levens en voor de mensheid als geheel, zul je heel gemakkelijk en snel alles manifesteren en aantrekken wat je verlangt.

Gebruik van jullie creatieve kracht

Als zodanig is het belangrijk dat jullie je heel bewust zijn van al je gedachten, al je intenties, je verlangens en je woorden. Want dit is wat het Universum hoort, en op dit moment zijn de energieën rijp voor manifestatie. Dus wees je bewust van je co-creatieve kracht, je mogelijkheden. Wees heel opmerkzaam op alles waar jullie je op richten en kies wijselijk. Kies voor Liefde, kies voor eenheid, kies voor harmonie.

Geef niet toe aan de angst en de negativiteit die jullie al zo lang gevoed worden.

Want het is jullie kracht en jullie geboorterecht om uit te stijgen boven alles wat niet in de vibratie van liefde is. De vibratie van liefde is jullie spirituele thuis. Het is jullie ware forum en arena waardoor jullie alle dingen kunnen ervaren en manifesteren. Dit is jullie kracht. Het is een kracht waar jullie allemaal opnieuw vertrouwd mee leren raken.

Het is ons plezier en genoegen jullie te zien spelen met deze vermogens. Het zijn geen nieuwe krachten, maar het zijn krachten waarvan velen van jullie vergeten zijn ze te gebruiken op een manier die jullie ten goede komt en voor het grootste goed.

Nogmaals, onze dierbaren, jullie worden gesteund en geleid. Wees creatief. Gebruik liefde als jullie canvas voor creatie.

Zegeningen voor jullie allemaal,

De Arcturianen

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org