Vragen voor de Arcturianen / 13 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

Vragen voor de Arcturianen
13 Mei 2015 /  Dr. Suzanne Lie
Sue: Toen mijn computer crashte, vanwege mijn vergissing, was ik met mijn vriendin, Shawna, aan het praten over het hogere doel van deze “vergissing”. We dachten na over die vraag omdat één van de ontelbare “realisaties” van ons ascentieproces is dat, “er GEEN vergissingen of toevalligheden” zijn. Wij zijn de scheppers van onze werkelijkheid. Of die creatie nu voortkomt vanuit onze bewuste of onbewuste geest.
Daarom besloten wij om de Arcturianen te vragen over het waarom “ik mijn computer had laten vallen”, hetgeen een enorme grote uitdaging voor mij in beweging zette. Ik was middenin een groot project, wat ik moest doen via mijn Iphone en Ipad. Ik kon nooit het “grote plaatje” zien, dus moest ik zo goed als ik kon “doorgaan”. Ik wens dat ik zou kunnen zeggen dat ik altijd kalm en gelijkmoedig was, maar dat was NIET waar. Ik vermoed dat ik mezelf in de volle drama modus moest waarnemen.
Hieronder is wat de Arcturianen zeiden, terwijl Shawna hun boodschap opnam en translateerde…
Boodschap van de Arcturianen op 5 Mei 2015
Sue: “Dierbare Arcturianen, help mij om te begrijpen waarom al mijn technologie de geest gegeven heeft.”
Arcturianen: “Tijdens de tijd van “De Gebeurtenis“, zal de meeste technologie ermee ophouden. Omdat alles in/naar een hogere frequentie opnieuw zal opstarten, dus alles waar jullie je aan vastgehouden hebben als zekerheid, gemak, communicatie, noodzakelijkheid en belangrijkheid zal tijdelijk losgelaten moeten worden omdat jullie je moeten herijken aan een hogere gewaarwording van werkelijkheid.
In de tussentijd, zullen jullie terug moeten vallen op alles dat jullie geleerd hebben in jullie veelvoudige incarnaties op Aarde, alsook in jullie ascentie rit dat aan het uitvloeien is in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid. Jullie zullen de fundering voor een nieuwe manier van leven opbouwen.  
Chaos gaat altijd vooraf aan verandering. Om de verandering te verwelkomen zullen jullie ook de chaos moeten verwelkomen. Op het moment van “ertussenin”, zullen jullie allemaal in/naar dat moment van het “ertussenin” zijn stappenErtussenin is een 3D illusie, maar het is een zeer krachtige illusie en eentje die moeilijk voor velen van onze gegrondvestigden zal zijn om los te laten.
Voor al jullie incarnaties op de fysieke Aarde, hebben jullie in de één of andere graad van afgescheidenheid geleefd. Er is altijd een “ertussenin” geweest. Jij bent één persoon, daar is een ander persoon en “ertussenin”, is er lucht, ruimte, tijd, enzovoorts. Als je in/naar je 5D Lichtlichaam transmuteert, is er geen ‘ertussenin”, Alles is één.
Je zult elk “ander” persoon, plaats, situatie of ding als ÉÉN met jou voelen als jullie verenigen en verstrengelen in doelstelling, intentie, en zeer belangrijk, in Onvoorwaardelijke Liefde. Er zullen geen vijanden zijn die je de schuld kunt geven voor jouw moeilijkheden. Er zullen geen bazen zijn die ervoor kunnen zorgen dat je doet wat je niet wilt doen.
Er zal “wij” zijn, die met elkaar delen, vermengen, verstrengelen en met al het leven binnenin dat Nu communiceren. Deze extreme verschuiving in gewaarwordingen/inzichten is wat wij/jullie, jullie Galactische en Hemelse familie aan het trachten is met jullie te delen, communiceren en te onderwijzen.  
De ‘gebeurtenis’ zal een totale verschuiving in jullie gewaarwording van jullie zelf zijn, jullie gewaarwording van anderen, en jullie gewaarwording van de werkelijkheid. Vanuit jullie derde dimensionale gewaarwording, denken jullie dat jullie omgeving zal veranderen. Dat is in feite onjuist.
Jullie omgeving is al multidimensionaal.
Wat zal veranderen zal jullie gewaarwording van jullie omgeving zijn.
Als je in een werkelijkheid geleefd hebt waar het altijd donker als de nacht was, en dan op een dag komt de zon op, is dat hoezeer jullie deze verschuiving zullen ervaren. De duisternis, de angst en de illusie die jullie gewaarwordingen gedurende eonen gehinderd hebben, specifiek sinds de ondergang van Atlantis, zullen in/naar het Licht getransmuteerd worden.
Dan zullen jullie de werkelijkheid waarnemen, JULLIE werkelijkheid, op Aarde, op dezelfde manier dat wij, jullie Galactische en Hemelse familie, jullie werkelijkheid binnenin ons NU waarnemen.
Sue: Ik wil ook een lange conversatie toevoegen die ik met de Arcturianen had gisteren. Wat zij tegen mij zeiden, is voor iederEEN bedoeld.
Dierbare Arcturianen,
Zal ik leven om de Dageraad van dit Nieuwe Tijdperk te zien?
A—Oh onze liefste Suzille, jij en al onze afgezanten van het Licht leven het NU! Velen van jullie hebben ons voor vele decennia gediend. Jullie hebben allemaal AL onze wensen vervuld tot het beste van jullie vermogen zonder hulp, zonder geld en zonder angst.
NU zijn velen van jullie gereed om jullie proces van jullie levens op onze Sterrenschepen te herinneren. Deze herinnering kan jullie 3D leven zelfs meer ingewikkeld maken. Echter, voor diegenen die in hun pregeboorte contract schreven om in twee, of meer, werkelijkheden tegelijkertijd te leven, komt die mogelijkheid nu opdagen.
Herinner jij het je toen “multidimensionaal” een onbekend concept was? Het zal hetzelfde voor diegenen zijn die zich eerst hun hogere dimensionale werkelijkheden herinneren terwijl zij nog steeds een Aarde voertuig dragen. Ben je gereed voor die verschuiving in werkelijkheid?
S—Ja, ja, ja. De enige kwestie is dat wij allemaal de lasten dragen van het moeten verdienen van 3D geld.
A—Dierbaren, wanneer jullie multidimensionale leven begint, zal er niet langer meer GELD zijn, en veel minder rekeningen. Vandaar dat, de grote woestenij tussen de rijken en de armen voor altijd gesloten zal zijn. ZONDER kwesties van geld, zal jullie werkelijkheid aanzienlijk veranderen, aangezien geld altijd de “grote verdeler” geweest is.
S—Dierbare Arcturianen, wat zal er met de Kliek gebeuren? Ik weet dat ik dit eerder gevraagd heb, maar het lijkt dat er recentelijk iets veranderd is.
A—Dat hangt grotendeels af van de ascenderenden. Als jullie, de leden van ascentie, AL jullie angst los kunnen laten en de bescherming kunnen VOELEN van jullie Multidimensionale ZELF, zullen jullie in staat zijn om volledig Onvoorwaardelijk Liefdevol te zijn en totaal vergevend van de Kliek. Zij kozen, of hadden karmische beperkingen, om in/naar hun werkelijkheid geboren te worden.
Als jullie eraan denken om de Kliek Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur op een regelmatige basis te sturen, zullen zij beginnen te ontwaken van binnenuit hun eigen ranken. Zijn jullie bereid om dat te doen?
S—Ja. Ik ben bereid en draag mezelf op om alle angstige oordelende en kwade gedachten en emoties die ik richting de kliek heb te her/erkennen. Dan zal ik deze gedachten en gevoelens uitwissen door hen Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te sturen.
A—Ben je daar zeker van?
S—Laat me binnenin kijken om te zien…..
Oh, dierbare Arcturianen, Ik kan niet ophouden met huilen. Ik kan niets zien. Ik kan niets voelen. Alles dat ik kan is mijn veelvoudige op veelvoudige levens van slachtoffer en dader ERUIT schreeuwen. Hoe zou ik hen kunnen oordelen, wanneer ik “hen” in vele incarnaties geweest ben?
Als ik weer naar binnenin ga, gaat het innerlijke scherm terug om een tijdskaart te zien van vele tijdperken waarin ik op Gaia incarneerde. Ik zie dat ik vaak twee gelijktijdige levens nam waarin ik zowel het slachtoffer en de dader was. Ik zie deze levens als “twee zijden van dezelfde cent,” de “kop” EN de “munt” van de cent.
Ik  kan de duisternis niet vergeven zonder het Licht te zijn of het Licht te ZIJN zonder tegelijkertijd de duisternis te zijn.
A—Heeft je laatste initiatie je op deze visie voorbereid?
S—Ja, ik heb een topervaring in hetzelfde NU dat ik aan het loslaten ben en aan het loslaten was van alles dat ik ooit gedaan heb.
A—Gefeliciteerd. Het is dit besef dat het keerpunt is tussen leven in de “tijd” en leven in het NU. In de tijd zijn er vele vroegere herinneringen en toekomstige doelstellingen. In het NU is er GEEN verleden om te herinneren en GEEN toekomst om op te hopen. Daarom, kan je alleen binnenin het Nu Stromen.
Binnenin dat stromen zijn er ontelbare “Lichtstromen'”van uiteenlopende frequenties en dimensies. De Lichtstromen zijn portalen die je kiest om binnen te gaan. Echter, als er ook maar een seconde aan twijfel is, besluitvorming en/of in vraag stelling, zal je terugvallen in/naar de “tijd” van die seconde en UIT het Stromen van het NU.
Terwijl in de tijd, zijn jouw gewaarwordingen gelimiteerd tot de derde/vierde dimensies. Daarom, zijn de Lichtstromen naar de hogere dimensies niet langer waarneembaar. Het proces van het volledig loslaten van de twijfel, wat je in/naar de “tijd” terugduwt, vereist totaal geloof/vertrouwen in je ZELF!
Dit totale geloof/vertrouwen in je eigen Multidimensionale ZELF kan zich alleen voordoen wanneer je in het NU van Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Vergiffenis en Onvoorwaardelijke Acceptatie van je zelf leeft.
Zegeningen aan allen die deze boodschap mogen ontvangen.
Herinner je alsjeblieft dat binnenin het NU van ZELF wij ALLEN ÉÉN zijn.
De Arcturianen
****

De Arcturianen hebben me verteld om gratis opnames van hen op een regelmatige basis uit te sturen. Zij weten dat wij een “pep-talk” nodig hebben. Nu dat ik mijn persoonlijke drama/initiatie voltooid heb, zal ik deze gratis opnames op de blog en/of op Youtube zetten.
PS, drama’s en initiaties zijn vaak hetzelfde.