Suzanne Lie en de Arcturianen Code Brekers #3 9 Maart 2015

Suzanne Lie en de Arcturianen
Code Brekers #3

9 Maart 2015

Groeten, wij zijn de leden van de Frequentie Herijking’ Centrums. Er zijn vele, vele Frequentie Herijking’ Centrums. In feite heeft een ieder van jullie diens eigen persoonlijke portaal naar ons Frequentie Herijking’ Centrum, dus hoeven jullie nergens naartoe te gaan. Jullie hoeven je slechts te herinneren dat jullie daar NU zijn.
Wij, de leden van het Frequentie Herijking’ Centrum, zijn altijd voor jullie beschikbaar, aangezien wij voorbij de tijd resoneren. Daarom, is er geen tijdstip waarop jullie moeten komen, een tijdstip waarop  jullie moeten vertrekken en jullie hoeven geen tijd met ons door te brengen. Alles dat jullie hoeven te doen is alleen maar te herinneren, “Oh, ik ben vandaan niet naar mijn Frequentie Herijking’ Centrum geweest,” en je bent daar ogenblikkelijk. Zo eenvoudig is het.

Wij zijn hier en volledig geactiveerd omdat het onze bijdrage is om te helpen met de natuurlijke evolutie van Ascentie en om onze prachtige menselijke vrienden op het lichaam van Gaia eraan te herinneren wanneer het tijd voor hen is om naar het Frequentie Herijking’ Centrum terug te keren. Met andere woorden, wij representeren die kleine stem die jullie vertelt, “Ik denk dat mijn frequentie onderuit gegaan is. Ik voel me nerveus, o ja ik ben nerveus.” Of “Ik denk dat ik depressief ben. Oh ja ik ben helemaal dooreenander. Wat ben ik aan het doen? Hoe ben ik vergeten wie ik ben?”
Wij roepen jullie nu op naar ons centrum met een piepklein tikje dat zegt, “Tijd voor een herijking.” Je mag ervoor kiezen om ons niet te horen, en dat is volledig jouw keus. Maar als je kiest om onze uitnodiging te horen, zal het jou aanzienlijk helpen jou te helpen. Je zou kunnen denken dat iedereen zich naar het Frequentie Herijking’ Centrum zou haasten.
Je zou denken dat iedereen zou beseffen dat zijn of haar frequentie omlaag gegaan is. Met andere woorden, je zou denken dat meer mensen zouden denken, “Mijn staat van bewustzijn heeft zich terug omlaag verlaagd in/naar de derde dimensie en daaronder en nu ben ik een herijking nodig.”
Echter, jullie zouden verrast zijn over alle redenen en excuses die wij gehoord hebben. Wij zullen zachtjes iemand op zijn of haar bewustzijn tikken en zeggen, “Zou je graag naar ons Frequentie Herijking’ Centrum willen komen? Wij denken dat het je aanzienlijk zal helpen.” Maar nee, wij horen zeer veel excuses zoals, “Nee, ik kan niet. Ik heb haast en moet naar mijn werk gaan. Ik moet de kinderen uit school gaan halen. Ik ben zo druk. Ik ben te moe. Ik heb zoveel plezier.” De lijst gaat alsmaar verder.
Welnu, deze lijst verrast ons echt omdat wij ons afvragen wat er meer belangrijk zou kunnen zijn dan het kalibreren van jullie frequentie naar het proces van Planetaire Ascentie? Dit is waarschijnlijk omdat wij gedurende een behoorlijk poos niet met de derde dimensie geresoneerd hebben. Want zie, de Frequentie Herijking’ Centrums zijngelokaliseerd, hetgeen een term is die jullie zouden zeggen in driedimensionale termen, in de vijfde dimensionale frequentie met wat jullie liefdevol de Nieuwe Aarde genoemd hebben.
Natuurlijk de werkelijkheid begint in de hogere frequenties en verlaagt in/naar de lagere frequenties. Dus zijn jullie de Nieuwe Aarde niet aan het creëren, aangezien de Nieuwe Vijfdimensionale Aarde altijd bestaan heeft. Daarom resoneren alle wezens die een belichaming op Gaia’s planeet genomen hebben met die derde of vierde dimensie.
Welnu, Gaia is ten zeerste gelukkig om naar haar vijfde dimensionale resonantie terug te keren, net zoals vele van haar bewoners dat zijn. Al Gaia’s planten, al Haar dieren, al Haar mineralen en alle elementen zijn zeer blij om terug te keren naar Haar vijfdimensionale resonantie. Het probleem met de mensheid is, dat zoveel mensen verloren zijn geraakt in de illusies van die derde dimensionale matrix.
Nu, het is waar dat omdat Gaia ervoor koos om een gepolariseerde werkelijkheid te zijn dat er duisternis en Licht is. Die duisternis is tamelijk oncomfortabel. Wij beseffen dat, wat het waarom is dat wij zachtjes intappen in jullie Hogere Hart en vragen dat jullie alsjeblieft terugkeren naar ons Frequentie Herijking’ Centrum.
Wij roepen jullie op om je bij ons aan te sluiten omdat wij kunnen zien dat jullie het zouden kunnen verdragen om jullie bewustzijn terug in/naar de vijfde dimensie te herijken. Wanneer je bewustzijn gekalibreerd is met de vijfde dimensie, zijn je gedachten vijfdimensionaal, je emoties zijn vijfdimensionaal en daarom combineer je jouw vijfdimensionale gedachten en je vijfdimensionale emoties in/naar een prachtige vijfdimensionale gedachtevorm.
Binnenin die gedachtevorm ben je in het proces van het creëren en het openen van jouw Portaal in/naar de vijfde dimensionale expressie van de Aarde. Dit Portaal werd vaak gekend als de Arcturiaanse Corridor; daarom zullen wij onze dierbare vrienden de Arcturianen binnenbrengen om jullie te helpen met dit component van onze boodschap.
Arcturianen: Geliefden, wij zijn de Arcturianen en wij willen dat jullie weten dat onze corridor altijd open is. Het is altijd open vanuit de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Het is alleen afgesloten voor de gewaarwording van jullie derde en vierde dimensionale zelf.
Wij zijn ons bewust van de drukte, de stress, de uitdaging en de angst en de duisternis welke zich voordoen in jullie frequentie van Gaia. Daarom, zijn wij in/naar jullie besef gekomen. Wij hebben besloten dat iets van die duisternis losgelaten moet worden van het lichaam van dierbare Gaia voor het spel, het 3D spel, en het videospel, wat toeschijnt een werkelijkheid te zijn, wat in feite een matrix is voor de derde dimensie welke rondom jullie Planeet heen gewikkeld is.
Jullie, vanuit jullie hogere dimensionale zelven hebben besloten om je bij dat spel aan te sluiten, net zoals jullie zouden kiezen om een videospel te spelen. Toen jullie je aansloten bij dat videospel creëerden jullie een Avatar Zelf, en jullie bewustzijn ging dat Avatar Zelf binnen zodat jullie het spel zouden kunnen spelen.
Helaas hadden jullie er geen idee van hoe verslavend dat driedimensionale spel was. Daarom, raakten jullie verloren. Jullie raakten verstrikt op dat Rad van Leven en Doodvan het derde en vierde dimensionale spel. Terwijl in het “spel,” zouden jullie zijn hoe jullie jezelf gewaar werden, een levend persoon in de derde dimensionale component van het 3D videospel.
Dan zouden jullie “sterven” om de vierde dimensie van het videospel te betreden. In werkelijkheid, waren zij één videospel. JIJ, jouw werkelijke ZELF, is voorbij het sterven omdat jij een Multidimensionaal Wezen bent. Echter, het spel is zeer verslavend en er waren vele componenten die jullie groot plezier gaven.
Helaas, zijn er ook vele componenten van het “spel” die jullie aanzienlijk beangstigen. Geloof het of niet, de angst was veel meer verslavend dan de vreugde en de Liefde. Dat is waarom wij deze speciale Frequentie Herijking’ Centrums op de vijfde dimensionale Aarde gecreëerd hebben.
Als jij je met één van deze centrums wilt verbinden zeg eenvoudig, “Het zou prachtig zijn om in een Frequentie Herijking’ Centrum in dit NU te zijn”. Verzeker je ervan je gedachten overeen te laten komen met je emoties zodat je een gedachtevorm kunt creëren. Het geheime gedeelte van het 3D Spel is dat wanneer je naar het Frequentie Herijking’ Centrum gaat je niet door tijd gebonden bent.
Dus alles dat je hoeft te doen om het Frequentie Herijking’ Centrum te betreden is door te zeggen, “Ik moet me herijken met mijn vijfdimensionale zelf.”
Neem een kort moment, of misschien één of twee van jullie minuten, neem een lange, langzame, diepe, ademhaling en adem weer uit met een uitademing twee keer zo lang als de inademing. Deze ademhaling is belangrijk, aangezien je ademhaling de kern van je leven is. Het is met je ademhaling dat je de herijking begint. Daarom:
Adem in Licht, Liefde en Transmutatie…
Houd je inademing vast. Adem dan uit met de intentie van naar het Frequentie Herijking’ Centrum te gaan.
Denk eraan dat ALLE hogere frequenties binnenin jou zijn. Deze frequenties zijn binnenin je Lichtlichaam, wat binnenin je ruggenwervel is. Dus ga je binnenin je eigen ZELF om naar de hogere frequenties van de Aarde te gaan, welke jullie gelabeld hebben als de “Nieuwe Aarde“.
De frequentie van wat jullie de “Nieuwe Aarde” genoemd hebben, is in feite de Oude Aarde, aangezien werkelijkheid in de hogere frequenties begint en omlaag gaat in/naar de lagere frequenties. De Aarde die jullie kennen als de 3D Aarde is de “Tijd Aarde,” waarin het videospel gespeeld wordt binnenin de 3D Matrix.
Wat jullie abusievelijk de “Nieuwe Aarde” genoemd hebben, is feitelijk de “Nu Aarde” waarop jullie binnenin de Nuheid zijn van jullie ware vijfde dimensionale expressie en daaraan voorbij. Binnenin onze Arcturiaanse Corridor, waar jullie binnenin jullie zelf kunnen gaan om de gewaarwording te betreden waar jullie al binnenin zijn, wordt jullie “verbeelding/fantasie” ogenblikkelijk getransmuteerd naar de Nu Aarde.
Dit doet zich voor omdat terwijl jullie in de Corridor zijn jullie je kunnen herinneren wie jullie zijn binnenin het NU. De uitdaging is om die ervaring van NU te pakken en het te herinneren. Als jullie buiten jullie innerlijke zelf gaan en in/naar de externe wereld die jullie omringt, zijn jullie feitelijk in het 3D videospel van de Aarde.
NU, zullen wij jullie op een korte meditatie meenemen:
Sta jezelf toe om deze lange langzame diepe ademhaling te nemen om je zelf te herijken.
Terwijl je dat aldus doet, gaat jouw herijkte zelf in/naar de Kern van jezelf.  
Ga in/naar je eigen Hogere Hart om in/naar de kern van je eigen ruggenwervel te gaan,
In/naar de kern van je Kundalini kracht welke binnenin je ruggenwervel is


En in/naar de Nuheid van bewust te zijn dat je op de Nieuwe Aarde bent.
Welkom, welkom op de Nieuwe Aarde, wat is wat wij de Nu Aarde noemen. Binnenin deze Nuheid, zeggen wij, “Welkom op de Nu Aarde. Vergezel ons alsjeblieft terwijl wij jou naar één van jouw ontelbare Frequentie Herijking’ Centrums begeleiden.
Hoe je jouw frequentie herijkt is dat je,
“HIER NU BENT.” 
Sta jezelf toe om je voeten stevig geaard te voelen binnenin deze 5D frequentie. 


Kijk omlaag om te zien dat jij je voeten binnenin de NU Aarde geaard hebt!
Zie, neem waar, voel, en hoor hoe jouw voeten Lichtlichaam voeten geworden zijn die zich geaard hebben op Gaia’s Lichtlichaam planeet.
Terwijl jij de vreugde van je Lichtlichaam voeten voelt, begint het licht langs je benen omhoog te resoneren.
Nu kan jij je Lichtlichaam benen gewaarworden, terwijl het Licht omhoog naar je romp beweegt.
VOEL je Lichtlichaam romp.
Terwijl het Licht in/naar je Hogere hart beweegt barst het voort in/naar je briljante, Lichtlichaam ZELF.
Terwijl  het Licht naar je schouders beweegt, langs je armen en in/naar je handen, neem je het waar als je handen in/naar Lichtlichaam Handen barsten.
Je raakt je gezicht met je handen aan en voelt dat je gezicht een Lichtlichaam gezicht is.
NU ben jij Lichtlichaam.
Terwijl je rondkijkt met je Lichtlichaam gewaarwording, kan je zien dat iedereen in andere stadiums van hun transmutatie in/naar Lichtlichaam is. Omdat jij je transmutatie in/naar je vijfdimensionale Lichtlichaam voltooid hebt, ga je instinctief naar elk transmuterend persoon om stil naast hem of haar te gaan staan.
Terwijl je naast hen staat in onvoorwaardelijke liefdevolle acceptatie van hun proces, kijk je naar hoe zij in/naar hun Lichtlichaam ZELF barsten. Oh de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde.
Denk je dat je dit misschien zou kunnen doen wanneer je terugkeert naar je derde dimensionale Aarde?
Denk je dat jij een levend, menselijk Frequentie Herijking’ Centrum zou kunnen worden?