Suzanne Lie en de Arcturianen Code Brekers #1 / 6 Maart 2015

Suzanne Lie en de Arcturianen
Code Brekers #1
6 Maart 2015
Mijn lieve vrienden, ik heb niet rechtstreeks met jullie gecommuniceerd sinds de beëindiging van onze prachtige/wonderbaarlijke avonturen. Merendeels omdat mijn energiegebied zo snel sorteerde dat het overweldigend was. De energie in de klassen duwde mijn frequentie meer dan ooit tevoren in/naar hogere staten, en ik moest een manier vinden om het te integreren.
Gelukkig, heb ik Liefde en overvloedig veel creativiteit in mijn leven. Daarom zijn mijn emoties aardig goed gecentreerd, hetgeen een zeer goed iets is omdat mijn geest, mijn inzichten en mijn gedachten van de kaart af geweest zijn. Het is alsof iemand het Licht aangedaan heeft daarbinnen en mijn verstandelijke, gewaarwordende, conceptuele en communicatieve vaardigheden helder werden en in/naar steeds hogere frequenties snelden.

Het is alsof ik mijn tempo moet vinden en me gereed moet maken om de stormluiken dicht te doen, maar niet omdat er iets ergs zal gebeuren, maar omdat iets dat hoger dimensionaal is eraan komt en het leven heel veel zal veranderen.
Ik weet dat het de Galactics zouden kunnen zijn die landen, maar dat voelt niet helemaal correct. Het is meer dat onze werkelijkheden beginnen te veranderen en meer werkelijkheden zwaaien rondom ons bewustzijn heen. Het is zoals dat we bij een enorm groot buffet zijn en dat er zoveel dingen zijn om van te kiezen dat we niet weten wat te kiezen. Dus zouden we een klein hapje van iedere schotel kunnen nemen om het allemaal te eten, maar zij vermengen niet allemaal even goed met elkaar in onze magen.
Er zijn zoveel verschillende werkelijkheden die door onze gewaarwording heengaan voor gewoon een tweede jaar, een klein woord, een kleine klank in onze stem, een korte glinstering aan de zijkant van ons bewustzijn. Dit allemaal gebeurt binnenin de Ene van het Nu. En ik geloof dat deze allemaal, denk ik, mogelijke werkelijkheden zijn. En, deze mogelijke werkelijkheden flirten met onze geest omdat wij in de staten van bewustzijn komen waar wij interdimensionaal kunnen reizen.
In feite, flirten deze werkelijkheden met onze geest zodat wij aandacht zullen schenken en zullen luisteren naar onze eigen innerlijke stemmen. Mijn innerlijke stem heeft altijd meer gesproken dan mijn externe stem. Dus de innerlijke stem is wat ik meestal volg. Ik spreek niet over de innerlijke stem in mijn menselijke zelf die zegt, “Oh maar dat zou je moeten doen en waarom deed je dat niet?” Maar ik spreek over de stem waarvan ik weet dat het mijn Hogere Zelf is.
Ik kan niet voor anderen spreken, maar mijn innerlijke stem heeft mij orders gegeven. In feite is het meer zoals een keuze dan een order, maar het heeft een betekenis van urgentie in die order. Ik heb altijd een geestelijk wezen binnenin mij of mijn verbeelding gehad, of beide. Ik heb altijd deze innerlijke stem gehad die altijd tegen mij sprak. Toen ik jong was sprak het gewoonlijk in termen van mijn vroegere levens, waar ik toe gekomen ben te beseffen dat zij feitelijk parallelle werkelijkheden zijn. En ik kreeg verheven beelden en verhalen waar ik in de meeste van mijn boeken over geschreven heb.
Uiteraard groeide ik op in de 1950er jaren onder de begeleiding van Dr. Spock die geheel Amerika in vorm ging slaan. Wat het natuurlijk in plaats daarvan creëerde, waren de Hippies. Ik was een Hippie en ik adoreerde het. Maar ik was een Hippie die getrouwd was en een huis bezat en twee kinderen had. Doch onze woning was een knooppunt en we hadden vele prachtige feesten.  
Ik hield van de manier waarop we toen dachten. Want de vrouw die ik was als een Hippie was aanzienlijk veranderd van de dame waarvoor ik opgevoed was om te zijn. De zestiger en zeventiger jaren waren ongelooflijk prachtig en nogal gevaarlijk. Maar alle Hippies waren samengetrokken om een veilige plaats te creëren en om heel veel plezier te hebben.
Maar, terug naar het Nu. NU, begin ik steeds hogere frequenties gewaar te worden die frequenties van werkelijkheid zijn die resoneren met de hogere vierde en in/naar de vijfde dimensie. Dan verschuiven zij terug omlaag in/naar de vierde dimensie, maar dit alles gebeurt zo snel dat het moeilijk is om hen bewust gewaar te worden. Daarom, word ik hen bewust gewaar terwijl zij door mijn gedachten heengaan, voor mijn ogen langs flikkeren en mijn lichaam aanraken op een manier dat zij mijn aura aanraken in plaats van mijn fysieke lichaam.
Ik heb ook dit vreemde gevoel dat er iets verschoven is, zal verschuiven, aan het verschuiven is, maar ik ben er niet helemaal zeker van wat dat is. Voordat ik zelfs maar kan beginnen te begrijpen wat die gedachte of gewaarwording is, verschuift er iets terug. We zijn allemaal in dit proces van grote transmutatie en alles is zo snel dat wij het niet echt met onze derde dimensionale brein waar kunnen nemen.
Gewoonlijk gaat onze hogere gewaarwording ons bewustzijn binnen, maar ons 3D brein kan niet helemaal geloven dat het echt was en dat is waarom het zo belangrijk is dat wij werken aan het uitbreiden in/naar de hogere staten van het bewustzijn. We hebben allemaal levens gehad waarin we onze ware zelf onthullen, waarvoor we gestraft en/of vermoord werden. Dus daarom hebben wij deze vierde dimensionale bewaker die zegt – ben voorzichtig, ben voorzichtig. Denk terug aan toen dit gebeurde, denk terug aan toen dat gebeurde.
We moeten daar doorheen breken. We moeten door die onbekende vrees heen breken die ons tegenhoudt als wij beginnen te verhuizen in/naar dit nieuwe maagdelijke territorium. Het is maagdelijk voor ons maar het is in leven en eerst in het bestaan geweest, want de werkelijkheid begint in de hogere frequenties en treedt dan omlaag naar de lagere frequenties. Maar wij zijn op deze lagere frequentie geweest gedurende zoveel incarnaties dat wij ons voelen alsof we naar de één of andere nieuwe plaats gaan in plaats van bewust herkennen dat wij in feite terugkeren naar de plaats van waaruit wij voortgekomen zijn.
Gelukkig, zijn er veel veranderingen die zich voordoen in onze vierde dimensionale bewustzijn, in onze aura, in die interface tussen ons derde dimensionale leven en ons vierde dimensionale leven. En deze veranderingen werken onbewust met ons brein om zich langzaam aan de hogere frequenties van gewaarwording aan te passen. Wanneer we in de derde dimensie zijn, zijn wij letterlijk getraind om de gewaarwordingen van ons Hogere Zelf te ontkennen. Als wij ons Hogere Zelf zouden zien of tegen ons Hogere Zelf zouden praten zouden we als gek beschouwd worden, of we zouden psychotisch zijn of er zou iets helemaal fout met ons zijn.
Dat is de oude programmering die ons beschermd vanwege onze andere levens waarin we naar buiten kwamen als onszelf en de consequenties zeer smartelijk waren. En deze consequenties lieten een litteken in ons bewustzijn achter en we moeten naar binnenin dat litteken gaan en zeggen, “Het is nu allemaal goed”. Maar we weten niet echt dat het allemaal goed is omdat er een dreiging van oorlog hier is en een dreiging van oorlog daar is.
Echter, de Kliek is bezig te reduceren. Het heeft verloren, en zij worden meegenomen naar een andere werkelijkheid, waarschijnlijk naar de lagere vierde dimensie, waar de energie naar buiten ogenblikkelijk de energie terug wordt. Want zij resoneerden op zo een lage frequentie dat zij een energiegebied zouden produceren en door de tijd dat het naar hen terugkwam beseften zij niet dat dat een consequentie was van hun gedrag. Dus leerden zij er niets van. Het is niet alsof zij gestraft worden omdat straf geen component is van een vijfde dimensionale werkelijkheid.
Maar de Aarde was bedoeld een planeet van de vrije wil te zijn. De Aarde was bedoeld om een planeet van oorzaak en gevolg te zijn zodat wij zouden kunnen leren te Ascenderen door te leren dat als wij energie naar buiten plaatsen, het terugkomt. Ook, wanneer we ons bewustzijn uitbreiden, komt onze energie steeds sneller naar ons terug, dus leren wij dan steeds sneller. En diegenen van ons die ontwaakt zijn jegens onze hogere zelven, wanneer wij een gedachte produceren manifesteert het bijna ogenblikkelijk.
Als wij een gedachte produceren en onze emoties in die gedachte plaatsen, dan creëren we een gedachtevorm en die gedachtevorm komt zeer snel in/naar de manifestatie. Dat is waarom we zeer voorzichtig/zorgvuldig moeten zijn aangaande de gedachten die wij aan emoties koppelen. Als wij een angstige gedachte hebben, moeten wij er onvoorwaardelijk van houden en het bestralen met het Violette Vuur. Dan die negatieve gedachte vervangen met een positieve gedachte en die positieve gedachte verbinden met Onvoorwaardelijke Liefde en met het Violette Vuur. Op die manier, zal die positieve gedachte een gedachtevorm van liefdevolle en veilige transmutatie creëren.
Wat er zich voordoet als wij doorgaan met dit proces is, dat we beginnen om bewust de 3D Matrix die rondom ons heen is gewaar te worden. De reden dat wij beginnen om de 3D Matrix gewaar te worden is omdat wij ermee beginnen erdoorheen te zien. We beginnen door de matrix heen te zien om glimpen van werkelijkheden gewaar te worden die niet begrensd zijn tot de 3D Matrix.
De 3D Matrix is zoals een beeldrijke energiefilter. Wanneer we op Gaia’s derde dimensionale matrix incarneren zijn wij beperkt tot de gewaarwordingen/inzichten van de derde dimensie. Wanneer we gaan slapen of wanneer we mediteren breiden we ons bewustzijn voorbij de 3D Matrix uit. Dan beginnen we ons onze andere werkelijkheden in andere tijdzones op Aarde en/of hogere dimensionale expressies van zelf op het Schip en op de hogere dimensionale werelden te herinneren.
Helaas, wanneer wij onze ogen openen en teruggaan naar de gewoonlijke zaken, neemt ons 3D brein het over en sluit deze hogere gewaarwordingen buiten. Het sluit deze gewaarwordingen buiten omdat het 3D brein ons vertelt dat wij in een fysiek lichaam zijn en de fysieke wereld echt is. Alles dat geen deel uitmaakt van de fysieke wereld is niet echt.
Als we dat geloven, als we geloven dat ALLEEN de fysieke wereld echt is en alles buiten de fysieke wereld is niet echt, werden wij effectief geïndoctrineerd om in het nauwe pakket van de 3D Matrix te blijven.
Velen van ons beginnen uit te loggen van deze matrix. Toen we jong waren namen we die pil en geloofden we wat aan ons verteld werd. We deden wat zij ons vertelden om te doen omdat we goede mensen wilden zijn. Maar dan was daar onze innerlijke stem. Welnu, gedurende een zeer lange tijd moesten we die innerlijke stem geheim houden, omdat als we het wie dan ook zouden vertellen dan zou het te vreemd zijn, het was te idioot, iets was verkeerd met ons en we zouden be/veroordeeld worden.
Dus deden we wat de maatschappij van ons verwachtte. Toen raakten we zo druk met onze baan en ons werk en onze families dat we onze innerlijke stem uitzetten. Toen we het uitgezet hadden begonnen we ons zo eenzaam te voelen. We wisten niet waarom we eenzaam waren. We wisten niet wat we uitgezet hadden, maar we wisten wel dat er iets miste. Maar wat was het? Oh wel, het is tijd om terug aan het werk te gaan. Tijd om voor onze kinderen te zorgen – tijd om, tijd om, tijd om…..
Uiteindelijk, leerden we dat als we naar deze innerlijke stem luisterden, de dingen in ons leven zouden beginnen te veranderen. De innerlijke stem bleef ons vertellen, en ons lichaam bleef voelen, dat er iets speciaals aan het gebeuren is. Iets dat we echt wensen is bezig in/naar onze werkelijkheid te komen. Maar, als we niet luisteren naar onze innerlijke stem, en we alleen naar de externe stem luisteren, dan is dat iets niet waarneembaar. Het is niet waarneembaar omdat de externe stem zegt, “Dit is echt, wat je binnenin jezelf hoort is niet echt. Wat je buiten jezelf hoort, wat je op de televisie hoort, wat je van andere mensen hoort, dat is echt.”
We moesten het risico van luisteren nemen, niet naar wat ons beangstigde, maar te luisteren naar wat goed voelde. We beseften dat wat ons beangstigde aan de buitenzijde van ons was, maar wat ervoor zorgde dat we ons geliefd en liefdevol voelden, aan de binnenzijde van ons was. Nu, daar waren ook emoties binnenin ons, op angst gebaseerde emoties die de soep bevuilden zogezegd.
Deze emoties zorgen ervoor dat wij ons zelfs nog meer afvroegen, “Zou dit echt kunnen zijn? Zou dit ding dat ik binnenin mezelf voel mogelijk echt kunnen zijn? Oh ik hoop dat dat het is. Ik hoop dat het echt is. Ik wil dat het meer echt is dan wat dan ook. Maar, misschien ben ik wel gek.” Per slot van rekening waren wij getraind dat te luisteren naar onze innerlijke stem niet echt was. Dus moesten we tegen onze training ingaan, we moesten beseffen dat wij moesten luisteren naar onze innerlijke stem. Ja, allereerst moesten we luisteren naar de innerlijke stem omdat het onze eigen Multidimensionale ZELF was.
Diegenen van ons die ontwaakt zijn, diegenen van ons die durfden te luisteren naar onze innerlijke stem en de instructies opvolgden die we binnenin voelen zijn de “code brekers“. Wij breken de code van de hersenspoeling over wie we zouden moeten zijn en wat we zouden moeten doen. Wij breken de code van de derde dimensionale indoctrinatie. Als we deze code breken, als we onze moed vinden kunnen wij aldus de moed leven.
Binnenin die moed, beginnen we ons te herinneren wie we werkelijk zijn en waarom wij dit lichaam namen.