Sue Lie en de Pleiadianen: HET BINNENGAAN IN MORGEN en een bericht van de Pleiadianen./ 13 Januari 2018

Sue Lie en de Pleiadianen
HET BINNENGAAN IN MORGEN en een bericht van de Pleiadianen.
13 Januari 2018 

Binnenin dit nu, voelen we een gloeiing.
Het heeft geen warmte, maar het heeft een weten.

Wat kan het zijn, kan het mij zijn
Binnenin dit NU waarin wij zien?

Voor wat wij zien, alstublieft vraag het niet
Want eerst moeten we onze taak voltooien.

Vraag alstublieft niet wat wij zien,
Of zelfs als ik het misschien ben

Want het antwoord is, wij weten het gewoon niet
Wat precies deze gloeiing zal laten zien

Maar de gloed groeit dag voor dag
Zoals wij lijken te veranderen op elke manier

De boodschap van deze gloeiing is waar
Maar wij kunnen niet helemaal volgen wat wij moeten doen

Wij moeten ontspannen om ons te helpen inzien
Gewoon wie het is die wij moeten zijn

Is er een boodschap binnen de gloeiing
Maar wij weten niet, hoe het te laten zien?

Waarom kunnen wij niet inzien wat daar goed is
Misschien zijn we te angstig om te durven

Wat als wij een andere “ik” zagen
Eén ik die volledig vrij is ?

Vrij van angst en vrij van zorgen
Is dat het “ik” die wij morgen zullen zijn?

Morgen en voor altijd meer
Kunnen wij leven in onze kern?

Binnenin onze kern voelen wij dit “ik”
Degenen waarvan wij weten dat wij kunnen zijn

Wij voelen ons hart en wij horen onze geest
Ons vertellend, “wees gewoon vriendelijk!”

Maar wat is vriendelijk in een wereld van angst?
Wat moeten we zeggen, over wat we kunnen horen?

Kunnen wij de roep horen van degenen die lijden?
Kunnen liefde en licht een buffer creëren?

Een buffer die de weg zal laten zien
Om ons te begeleiden naar een gloednieuwe dag

Kunnen wij deze dag vinden binnenin ons hart?
Dat is ten minste een plaats om te beginnen!

Binnenin ons hart, binnenin onze geest
Daar moeten we kijken zo wij kunnen vinden

Ons hart vinden, binnen onze geest
Te weten dat Liefde altijd vriendelijk is

Deze vriendelijkheid is de sleutel tot liefde
Die vanaf van boven naar binnen stroomt

Boven strijd en voorbij aan zorgen
Wacht de geboorte van nieuw morgen

Maar dit morgen, moeten wij creëren
En doe het nu en niet te laat

Als wij kunnen herinneren onze echte bron
Zullen wij onze gekozen koers herinneren

Voordat wij dit aardse land binnengingen
Hadden wij te leren en te begrijpen

Dat velen van de derde dimensie
Hun leven leven in angst en spanning

Daarvoor hebben wij gekozen om naar de Aarde te komen
Om Haar te helpen met Haar nieuwe geboorte

Toen, velen van ons verloren onze weg
En het werd te moeilijk om te blijven

Maar toen wij terugkeerden naar onze Ster
Realiseerden wij ons hoe sterk jullie zijn

Om naar de Aarde te komen binnenin dit NU
En degenen te leren die kunnen leren HOE

Om te herinneren WIE jullie altijd zijn geweest
Dat jullie onze familie zijn, jullie zijn onze verwanten

In feite zijn jullie iedere nacht bij ons gekomen
Om te herinneren dat jullie van Licht zijn gemaakt

Het Licht dat jullie moesten verstoppen op de Aarde
Is daar om te helpen met jullie wedergeboorte

Wedergeboorte naar jullie ware Wezen
Van hogere gedachten en hoger ziende

Het Hogere Zelf, zijn jullie vandaag
In elke minuut en elke manier

Als jullie je kunnen herinneren wat jullie hebben geleerd
En het Licht nemen dat jullie hebben verdiend

Om Nu te herinneren, jullie eigen ware LICHT
Die jullie weg begeleidt en jullie angst opklaart

Eenmaal wanneer jullie gevonden hebben jullie Licht binnenin
Zal jullie “Hogere Leven” spoedig beginnen

Jullie zullen herinneren dat jullie naar de Aarde kwamen
Om Lieve Gaia te helpen met haar WEDER-GEBOORTE

En hoe het wezen die jullie werkelijk zijn
Jullie heeft begeleid daar vanaf jullie ver verwijderde ster

Jullie kwamen naar Gaia voor “Haar Ascentie”
Dat is jullie eerbetoon en jullie intentie

Herinner nu, jullie Hogere Leven
Met vrijheid van alle angst en strijd

Binnenin deze herinnering, zullen jullie vrij laten ALLE zorgen
En binnengaan in jullie NIEUWE MORGEN!

Wij de Pleiadianen, realiseren ons dat “morgen” een driedimensionaal concept is, zoals wij, jullie Galactische Familie voornamelijk verblijven in de vijfde dimensie.

De vijf dimensie verloopt via een ander Besturingssysteem dan het drie dimensionale systeem van Tijd en Ruimte. Wij, de leden van jullie Galactische Familie, zijn niet langer onder de beperkingen van de fysieke en astrale vlakken, welke beide gebonden zijn aan hun eigen versie van de “tijd.”

Echter, sinds zovelen van ons jullie drie/vier dimensionale wereld hebben bezocht, zij wij ons bewust van de vele uitdagingen waarmee jullie het moeten opnemen, in het bijzonder binnen dit bijzondere NU.
Het is om deze reden dat zo velen van ons zich vrijwillig hebben aangeboden om een driedimensionaal voertuig aan te nemen.
En, JA, onze vrijwilligers zijn allemaal gereed om in het “Nieuwe Morgen” binnen te gaan.

Wij zijn in ruime mate naar jullie “transmutatiemaatschappij” gekomen om behulpzaam te zijn bij/voor de vele die aan het ontwaken zijn voor hun ware ZELF steeds meer en meer iedere dag.

Het is ook, om deze reden, dat wij het toegestaan hebben om onze Schepen een beetje laag te laten vliegen, om gewoon boven een grote verzameling van mensen te zijn op de Aarde of om jullie te ontmoeten in jullie Astrale Lichaam dat slaapt om jullie mee te nemen naar thuis op een Schip, een beetje van de GEEN TIJD van onze vijfde dimensionale werkelijkheid.

Omdat onze werkelijkheid vijfdimensionaal is, kunnen wij ons verheugen met en onze eigen wereld evenals jullie in toenemende mate wakker wordende fysieke wereld. Jullie kunnen wat nieuwe vrienden hebben die jullie niet uitnodigen in hun huis, aangezien zij leven on hun Sterrenschip of Thuiswereld. Of jullie kunnen je verwonderen waarom die vrij lange blonde wezens zoveel lijken te weten en ervan houden om te lachen.

Ja, wij Pleiadianen houden van liefde en om plezier te hebben.
Wij beleven veel plezier aan het bezoeken van onze broeders en zusters van ons Schip of onze Thuiswerelden, die er voor hebben gekozen om vrijwilliger te zijn om een driedimensionaal aarde voertuig te dragen zodat zij zich konden begeven in jullie werkelijkheid.
Wanneer zij op mensen lijken, dan zullen de mensen hen meer makkelijk vertrouwen.

Wij zijn, ze zeggen “sorry” voor onze overgang voor het zijn van een wezen in een drie/vier dimensionale werkelijkheid van Tijd en Ruimte terwijl de familie en vrienden allemaal zijn op hun Schepen en in Thuiswerelden. Wij begrijpen NU diepgaand waarom zo veel van onze vrijwilligers voor de 3D Aarde hun ware, Multidimensionale Zelf hebben vergeten.

Echter. MORGEN is dichterbij dan jullie misschien denken.
In feite, “morgen” is een driedimensionale term die zelfs niet eens bestaat in onze wereld welke is gebaseerd op het NU van de ENE.

Wij nodigen jullie allemaal uit om weer samen te voegen met ons in jullie nachtlichamen, in feite, velen van jullie doen dit iedere nacht. En wanneer zij dit doen, vloeit MORGEN samen met het NU!.

Daarvoor sluiten wij ons korte bericht af door te zeggen,
“WIJ zijn HIER met jullie NU”

Zegeningen binnenin dit NU van jullie geliefde Pleiadiaanse Familie!
MORGEN is HIER NUVertaald voor Wakkeremensen door Anja