Onvoorwaardelijke Liefde Voor Jezelf /18 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Onvoorwaardelijke Liefde Voor Jezelf
18 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie
Om Je 7-minuten Meditatie (Engelstalig) van Onvoorwaardelijke Liefde Voor Jezelf te Downloaden

Klik Alsjeblieft HIER

(Opmerking van Cobie: Zodra het transcript van de meditatie vrijgegeven wordt zal deze door mij vertaald worden, dus houd de Blog in de gaten hiervoor!)
OVER DE DERDE CHAKRA
LOCATIE: De derde chakra is gelokaliseerd tussen het borstbeen en de navel.
BLOEMBLAADJES: Er zijn tien bloemblaadjes in de derde chakra welke, wanneer zij draaien, eruit mogen zIen als een draaikolk. In de numerologie, wordt het getal 10 gereduceerd naar het nummer 1. Nummer één symboliseert het begin, zoals “In het begin was daar het woord,” en ieder woord begint met een gedachte. Zelfs als het onbewust is, gaat de gedachte vooraf aan de communicatie. De derde chakra representeert ook onze communicatie met de vierde dimensionale astrale wereld, dat te vaak onbewust is.
NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is D en de mantra is “ram” of “aum”.

KLEUR: De kleur van deze chakra is geel tot goud. Wanneer dit gezien wordt in iemands aura met een astrale visie, representeert de kleur geel het intellectuele denken. De kleur goud representeert identificatie met iemands Zielkwaliteiten. Een overheersing van geel in iemands aura representeert iemands gehechtheid aan diens ego’s rationele gedachte. Aan de andere kant, representeert de overheersing van goud in iemands aura een ego dat diens controle over het fysieke Aarde voertuig aan diens Ziel overgegeven heeft.
Op een fysiek niveau, staat de kleur geel voor voorzichtigheid. Geel is tussen het rood van “stop”  en het groen van “ga”. Grote voorzichtigheid is nodig om onze fysieke en astrale zelven te integreren. De weg naar de spiritualiteit is geplaveid met voorzichtig geduld.
REGELGEVING: De derde chakra regelt het MENTALE gedeelte van ons bewustzijn en regeert het denken, zowel psychisch als intellectueel, en de kracht, controle en/of vrijheid die door onze denkvermogens verkregen is. Deze chakra is de “kracht chakra”. Het regeert ons gevoel van zelf, de macht die wij binnenin en over onze bestemmingen hebben, de macht die wij over anderen hebben, en de macht die anderen over ons hebben.
Als een persoon te yin, vrouwelijke energie, is dan mag hij of zij zich machteloos voelen. Aan de andere kant, als een persoon te yang, mannelijke energie, is dan mag hij of zij de neiging hebben om agressief of hebzuchtig te zijn. De derde chakra, welke aan de lever, galblaas, maag, milt en alvleesklier relateert, reguleert hoe gecentreerd wij ons voelen gedurende de dag in relatie tot onze mentale aanleg en onze bekwaamheid om zelf-gemotiveerd te zijn.
De projecties van ons ego en onze vitale energieën worden beide door deze chakra beïnvloed omdat het regelt hoe goed wij ons gevoel van Zelf kunnen handhaven wanneer we in een machtsworsteling met iemand anders zijn. De strijd tussen ego’s is moeilijk om te winnen als we kinderen zijn en onze tegenstander onze ouder is. Daarom, houdt deze chakra de geheimen vast van de vele machtsworstelingen die wij met onze ouders, en andere autoriteitsfiguren als een kind vochten en verloren.
De derde chakra staat bekend als de toegangspoort in/naar het Astrale Valk van de vierde dimensie. Het regelt daarom onze astrale emoties. Echter, deze emoties zijn zeer anders dan de fysieke emoties die gevoeld worden door onze tweede chakra. Onze tweede chakra regelt emoties van overleving, het instinctieve type; terwijl, de emoties van de derde chakra verstrengeld zijn met onze gedachteprocessen.
Deze meer “verstandelijke emoties’ worden als reacties op anderen gevoeld, en als reacties op onze verlangens en doelstellingen. Het is deze combinatie van gedachte en emoties die onze toegangspoort openen in/naar de vierde dimensie. Eenmaal geopend, kan dit portaal beginnen om derde dimensionale gewaarwordingen met de hogere zintuigen van onze fysieke, intuïtieve bewustzijn te veronachtzamen.
De integratie van onze fysieke en astrale lichamen kan echter een volgende controle kwestie creëren voor de derde chakra. Behalve de controle kwesties van andere ego’s die proberen om hun persoonlijke macht over een ander te demonstreren, zijn er de innerlijke controle kwesties van gedachten vs. emoties, intuïtie vs. het intellect, en yin vs. yang.
ZINTUIG: De derde chakra regelt ons zintuig van het zicht. Het regelt het fysieke zicht van onze derde dimensionale bewustzijn alsook het “tweede” zicht, of astrale visie, van onze vierde dimensionale bewustzijn.
ASTROLOGISCH TEKEN: De leeuw is een astrologisch teken dat vaak geassocieerd wordt met deze chakra. De leeuw, welke door de zon geregeerd wordt, symboliseert onze warmte en kracht alsook ons streven naar erkenning, macht en sociale status. Astrologisch, representeert onze Zon het egosysteem dat wij in dit leven belichamen.
De derde chakra representeert het worstelen van dat egosysteem, eerst met anderen en dan met onze Ziel. Wanneer wij onze kracht binnenin onszelf vinden, hoeven wij niet langer meer tegen anderen te worstelen. Dan moet ons ego leren te herkennen de rustige, kleine stem van onze Ziel en leren om de controle van ons Aarde voertuig over te geven aan deze superieure Kapitein.
ELEMENT: Vuur is het element dat geassocieerd wordt met deze chakra. Vuur representeert het elektrische/neurale gedeelte van onze derde dimensionale fysieke lichaam. Elektriciteit wordt geassocieerd met onze bekwaamheid om bewust ons gedrag te regelen door onze gedachten, omdat het het elektrische afvuren van ons zenuwsysteem is dat onze cortex/schors toestaat ons gedrag te kiezen.
Wanneer wij de “wilskracht” verkregen hebben om onze gedragingen, acties, woorden en houdingen te kiezen, zijn wij bewust in controle van ons leven. Aan de andere kant, als ons gedrag, acties, woorden en houdingen niet bewust gekozen zijn dan reageren wij in plaats van te antwoorden. Dan, hebben we niet het gevoel alsof wij “in controle” zijn van ons leven omdat wij niet in staat zijn een antwoord te kiezen die ons bekrachtigd.
De derde, zonnevlecht chakra regeert het dieren koninkrijk waarvan gezegd wordt dat de mensheid aan de top van de hiërarchie staat. Deze definiëring wordt gemaakt door de grootte van onze cortex en onze veronderstelde bekwaamheid om onze eigen bestemming te controleren. Echter, die controle wordt niet alleen gebaseerd op de grootte van onze cortex. Walvissen en dolfijnen hebben grotere cortexen dan wij, en dolfijnen hebben in feite meer spraak mechanismen dan mensen. Echter, walvissen en dolfijnen zijn gedurende vele jaren aan de genade van het geweld van de mensheid overgeleverd geweest.
Mensen hebben ook andere mensen schade berokkend, vermoord en geknecht. De derde chakra is de chakra die handelt met zowel inter- als intra-soorten die worstelen voor macht en dominantie. De bekwaamheid om onze gedachten en gevoelens door de spraak te communiceren is altijd een belangrijke factor geweest in die worsteling.
BEWUSTZIJN: Het gebied van de hersenen, dat geassocieerd is met deze chakra is de neo cortex, welke het begin is van het hogere mentale functioneren. De derde chakra representeert onze derde dimensionale bewustzijn, alsook hoe onze vierde dimensionale astrale lichaam onze fysieke wereld beïnvloedt. Als we iedere bewuste beïnvloeding van ons astrale zelf niet toestaan, beperken wij onze werkelijkheid.
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert de leeftijden vanaf 6 jaar tot de adolescentie. Dit is het tijdskader wanneer het kind met school begint en weg beweegt van de onophoudelijke beïnvloeding van de familie. Vanaf de leeftijden van 6 naar 12 jaar, wisselwerken kinderen met leraren, vrienden en de vrienden van hun families, maar hun primaire beïnvloeding is nog steeds hun thuis.
Kinderen van deze leeftijd worden zich in toenemende mate bewust dat zij anders zijn dan hun ouders. Specifiek als zij in/naar de vroege adolescentie verhuizen, stuurt dit besef hen aan om hun eigen identiteit binnenin de familie te vinden. Vanaf 12 jaar naar de adolescentie, wisselt de focus van de familie naar vrienden. Als deze jonge adolescenten in staat zijn om een gevoel van zelf te ontwikkelen terwijl zij in het familiesysteem leven, zullen zij een gemakkelijker tijd hebben wanneer zij dat proces buitenshuis herhalen.
SOCIALE TIJDLIJN: Antropologisch, representeert de derde chakra de beschaving van ongeveer 5,000 jaren geleden toen de grote keizerrijken van Egypte, Syrië, Griekenland en Rome bestonden. Deze maatschappijen werden dominant door de Macht-Over hun tegenstanders. De opkomst en piek van deze beschavingen markeerde de uitbreiding van de verstandelijke bekwaamheden van de mensheid. In deze beschavingen, hadden op z’n minst sommige leden van de maatschappij “tijd” om iets voorbij de overleving na te streven. Veelvoudige Goden en Godinnen alsook dieren, werden door de meeste van deze maatschappijen verafgood.
HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor de derde chakra is de alvleesklier. De alvleesklier speelt een belangrijke rol bij de vertering van het voedsel. De alvleesklier scheidt het hormoon insuline af, wat het bloedsuikerniveau in het systeem en de benodigde metabolisme voor het verteren van koolhydraten reguleert. Enzymen die afgescheiden worden door de alvleesklier zijn belangrijk voor het evenwicht van vetten en proteïnen.
Deze endocriene klier wordt afgeworpen wanneer teveel suiker in het systeem opgenomen is. Dit is vaak omdat de persoon meer zoetheid in diens leven wil en niet weet hoe het te krijgen. Alcoholische dranken converteren ogenblikkelijk naar suiker, en diabetes kan resulteren door alcoholisme. Wederom, heeft deze persoon niet het gevoel alsof zij de macht/kracht binnenin hebben om het leven onder ogen te komen en moet een substantie nemen om zichzelf te troosten.
ZENUW PLEXUS: De zonnevlecht, welke gelokaliseerd is net onder de ribbenkast, is welke geassocieerd wordt met deze chakra. Gebieden van het lichaam geassocieerd met deze chakra zijn de lage rug, onderbuik, het verteringssysteem, maag, lever, milt, galblaas en het autonome zenuwsysteem.
ZUIVER: Wanneer de derde chakra zuiver is hebben wij een sterk gevoel van persoonlijke kracht/macht en zelfmotivatie. Onze machtworstelingen met anderen zijn minimaal omdat wij de verantwoordelijkheid accepteren voor de creatie van onze eigen werkelijkheid. Daarom, voelen wij ons niet het slachtoffer of door anderen gecontroleerd. Als er een probleem is in ons leven, beseffen wij dat, “Als het naar me toekomt, is het van mij om ermee om te gaan”. Wij hebben vindingrijke bekwaamheden voor het maken van beslissingen, een sterke wilskracht, en een goed zelfbeeld.
Aangezien we de leiding over ons leven nemen, hebben we een goede gezondheid en vitale energie. Wanneer wij de yin en yang, gedachten en emoties, intuïtie en intellect, wilskracht en overgave aan de Ziel kunnen balanceren, kunnen wij bewust zijn van de vele boodschappen die naar ons toekomen vanuit het Astrale Vlak. Wij zijn in staat om onszelf af te schermen van de “fysieke trekkracht” van anderen, aangezien wij in staat zijn om onze emoties te onderscheiden van de emoties van anderen. Wij kunnen dit doen omdat wij geluisterd hebben naar onze eigen Astrale Wereld terwijl het met ons communiceerde via onze dromen en verbeeldingskracht.
ONZUIVER: Wanneer de derde chakra onzuiver is, voelen wij ons machteloos. Aangezien wij voelen dat wij geen bekwaamheid hebben om te verzamelen wat wij nodig zijn wanneer wij het nodig zijn, kunnen we gereduceerd worden naar hebzucht, twijfel, kwaadheid, en dan, natuurlijk, schuldgevoel. Onze lichamen reageren op de onophoudelijke spanning door zweren, geelzucht, hepatitis, diabetes, hypoglykemie en galstenen te ontwikkelen. Ons gevoel van machteloosheid in de wereld veroorzaakt buitensporige zorgen, hypochondrische pijn, ergernis en uitstelgedrag. We zijn overdreven gevoelig, huilen gemakkelijk, voelen vermoeidheid en zijn vaak verontrust en/of gedeprimeerd.  
Onze bekwaamheid om de innerlijke roep van ons Astrale leven te integreren met de externe wereld creëert een overgevoeligheid voor de psychische wereld van anderen. Andere mensen hun angst, hetgeen de “luidste” emotie is om gevoeld te worden in onze derde chakra, voegt toe aan onze eigen angst. Het wordt dan in toenemende mate moeilijk om bij anderen of in groepen te zijn. Onze gedachten racen tegen ons met obsessieve gedachten en zorgen. Onze negatieve emoties vergroten dan ons negatief denken en houden ons in een constante staat van beroering.
De macht welke wij in ons verleden verloren moet herkregen worden zodat wij in het heden kunnen leven. We moeten teruggaan om de negatieve kernovertuigingen te vinden die wij tegen onszelf houden. Deze overtuigingen herinneren ons er voortdurend aan dat wij inadequaat zijn om de uitdagingen van het leven onder ogen te komen, en dat wij niet de persoonlijke kracht/macht hebben om gelukkig en succesvol te zijn.
CHAKRA VAN DE AARDE: De Aarde haar derde chakra is Mt. Kilimanjaro, Afrika. Mt. Kilimanjaro is één van de grootste vrijstaande bergen in de wereld. De andere grootste vrijstaande berg is ook in Afrika, het hart van onze eerste grote beschavingen. Mt. Kilimanjaro herinnert ons aan de macht/kracht welke wij kunnen verkrijgen om alleen te staan door onze “kracht binnenin” te vinden.
DIMENSIES: Deze chakra representeert onze derde en vierde dimensionale lichamen. De derde chakra is de toegangspoort naar de vierde dimensie. Helaas, wordt deze “toegangspoort” vaak eerst in onze lichamen ervaren door ongemakkelijke gevoelens in het derde chakra gebied van onze lichamen.
Om te vermijden een slachtoffer te zijn voor de psychische wereld van anderen, moeten wij onze eigen vierde dimensionale kracht/macht verzamelen. Wanneer wij vrede gemaakt hebben met onze innerlijke wereld, alsook met de gedachten en gevoelens die in die wereld ontstaan, zullen wij onze werkelijke kracht/macht vinden om ‘alleen te staan’ in de externe wereld.
SAMENVATTING: Onze derde chakra gaat om met de spijsvertering, synthese, distributie en uitstraling van onze persoonlijke kracht. Onze maag, alvleesklier, galblaas en lever hebben te maken met onze spijsvertering en synthese, en onze milt en het autonome zenuwsysteem distribueert en straalt onze kracht uit.
Onze persoonlijke kracht werd in onze kindertijd versterkt of begrensd. Driedimensionaal, bekrachtigde onze vroege omgeving ons hetzij onze ouders vriendelijk, positief en ondersteunend waren of dat zij ons kansen/mogelijkheden gaven om onze eigen beslissingen te maken om succes of mislukking te ervaren. Onze vroege omgeving nam onze macht weg als onze ouders ons beperkten met kritiek, wreedheid, ongevoeligheid en onterechte straf.
Vierdimensionaal, werd onze macht/kracht gegeven of gestolen door de gedachten en gevoelens van diegenen rondom ons heen in onze vroege jaren. Hoewel wij onze vierde dimensionale machten/krachten door de volwassenheid verworpen mogen hebben, was het een normaal onderdeel van onze kindertijd. Vaak, als kinderen konden wij feeën zien, met onze hond praten, en onze pluchen dier of pop als in leven zijnde ervaren. De volwassenen mogen dan gezegd hebben, “Hoe schattig. Wat een fantasie heb jij”.. OF “Zwijg, er zijn geen feeën en honden kunnen alleen blaffen”.
Dus wat geloofden wij? Waar gaven we macht aan, de “sprookjes” feeën, de hond die van ons hield, of de ouder die ons een thuis en voedsel gaf? De regel van de natuur is overleving. We konden zonder feeën en pratende honden overleven, maar we konden niet overleven zonder een thuis en voedsel. Daarom luisterden wij naar “hen,” degenen die ons opvoeden. Hun werkelijkheid werd onze werkelijkheid.
Als we fortuinlijk genoeg waren om ouders te hebben die zich krachtig voelden en ons liefde, bescherming en aanmoediging gaven, hadden wij een gelukkige veilige werkelijkheid waarin wij tot bloei konden komen in ons volste potentieel. Aan de andere kant, als onze ouders bange, kwade, machteloze slachtoffers waren jegens anderen of jegens het ‘systeem,” dan zijn wij in gevaar van die wereld te hercreëren, aangezien het ons enige model was. Wij creëerden die werkelijkheid ook omdat de toegangspoort naar onze Ziel, onze vierde dimensionale astrale wereld, gedempt en afgedaan werd als “slechts onze fantasie”.
Als kinderen, was de vierde dimensionale fysieke “toegangspoort” nog steeds open, en konden wij duidelijk ALLE pijn, angst, kwaadheid en verdriet van onze familie en anderen met wie wij intiem waren gewaarworden. Het belangrijkste probleem was dat wanneer wij “psychisch” de astrale omgeving rondom ons heen oppikten, hetgeen de gedachten en gevoelens van anderen was, het niet gewaar werden als de gedachten en gevoelens van anderen. We werden het gewaar als die van onszelf. WIJ voelden ons zoals het slachtoffer, WIJ waren verdrietig, kwaad of bang, en WIJ geloofden dat wij geen beter leven zouden kunnen creëren.
Daarom, creëerden wij kernovertuigingen over onszelf die ons beschermden voor onze oncomfortabele emotionele wereld. Deze kernovertuigingen gingen gewoonlijk over onze eigen beperkingen, zoals: “Ik ben niet goed genoeg”; “Ik verdien het niet”;’of “Ik ben niet waardig”. Dan konden wij de noodzakelijke overtuiging vasthouden dat het onze tekortkoming was en niet de tekortkoming van onze ouders, hetgeen de bron van onze problemen was. De werkelijkheid is, dat de kernovertuigingen die wij creëerden waarschijnlijk dezelfde kernovertuigingen waren die onze ouders creëerden en fysiek aan ons doorgaven.
Desalniettemin, creëerden deze kernovertuigingen een illusie van bescherming voor een hardvochtige en vreemde wereld. Ja, voor ons innerlijke zelf die zich herinnerde dat wij Gouden Lichtwezens zijn, voelde de derde dimensie zeer hardvochtig en inperkend aan. Daarom, vergaten de meesten van ons over ons Lichtlichaam omdat wij niet naar dat lichaam terug konden keren, en het veroorzaakte ons alleen maar pijn het ons te herinneren.
In het bovenstaande scenario, leert het kind dat macht gelijk staat aan “Macht Over” een ander. Als hun eigen ouders slachtoffers waren, dan moeten zij dat aldus ook zijn. Ook, omdat het kind nog steeds het “tweede zicht” had van het Astrale Vlak, kon deze de angst van het slachtofferschap zien en voelen dat de fundering was van diens ouders woede en verdriet.
Hoe kan een kind over “macht binnenin” leren?? Hoe kan een kind positieve kernovertuigingen leren zoals: “Ik ben krachtig, ik ben slim en ik ben beminnelijk? De ouder kan “handelen alsof” zij liefdevol zijn, “handelen alsof” zij niet bang zijn, en “handelen alsof” zij gelukkig zijn. Echter, het kind “voelt” nog steeds de waarheid omdat hij of zij nog steeds ontwaakt is jegens zijn of haar Astrale Zelf. Helaas, met de tijd dat het kind geleerd heeft om die toegangspoort te sluiten, is de schade al aangericht.
Wat kunnen ouders doen?
Een ouder kan teruggaan in/naar zijn of haar eigen kindertijd, de oorzaak en dan hun eigen negatieve kernovertuigingen vinden, en hen genezen. Dan hoeft de ouder niet gelukkig en liefdevol te “acteren”. Dan, kan de ouder gelukkig en liefdevol “zijn”. We kunnen niet geven wat we niet hebben. Als we geen geld hebben voor onszelf, hoe kunnen we het dan weggeven? Als we geen liefde voor onszelf hebben, hoe kunnen wet het dan weggeven? Onze maatschappij heeft de macht in geld gezien en zal alles doen om het te krijgen. Maar hoeveel van ons hebben werkelijk de macht van Liefde ervaren, Liefde van ons ZELF voor ons zelf.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://suzanneliephd.blogspot.nl/