Mytria en de Galactische Familie Het Verhaal van Vroeger en Heden van Onze Reis naar HUIS / 23 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

Mytria en de Galactische Familie
Het Verhaal van Vroeger en Heden van Onze Reis naar HUIS

23 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

Lieve Lezers,  
Ik werd begeleid naar de onderstaande boodschap in mijn Multidimensions.com site. Ik schreef dit lang geleden, misschien in de 90 er jaren. Dit is Deel Eén van die boodschap. Ik voeg ook de link toe naar mijn gratis opname van “THUISkomen” (zie hieronder). En ik voeg ook het script toe van de opname als een download zodat JULLIE het steeds weer opnieuw kunnen herhalen. Ik vraag ook dat jullie deze downloads met anderen delen. Ik vraag dit omdat het:
HET NU IS
*****

Coming Home – Script

Eén van de beste manieren om te begrijpen wie wij NU zijn is om te begrijpen wie wij waren:
IN HET BEGIN
Dierbaren, 
Ik ben Mytria, teruggekeerd om jullie meer over het Gehele Brein Denken te vertellen. Geheel Brein Denken ontstaat vanuit de verstandelijke activiteit, hetgeen perfect de rechter en linker hemisferen van je brein balanceert. Om het goed uit te leggen, sta me toe om een omleiding te nemen en jullie te vertellen over de oude, multidimensionale geschiedenis van de Aarde.  

Voordat de Aarde in/naar vandaag de dag viel, de derde dimensionale vibratie, in feite,zelfs voordat de Aarde in/naar de vierde dimensie viel, waren er GEEN polariteiten. Het mannelijke en vrouwelijke, proton en elektron, ontvangen en projecteren waren hetzelfde.
De polarisatie van mannelijk en vrouwelijk begon met het atoom, wat het waarom is dat de eerste gepolariseerde mens Adam genoemd werd. Lang voorafgaand aan de ondergang van Atlantis, toen Gaia nog steeds vijfdimensionaal was, was er een continent, wat veel van jullie Grote Oceaan opvulde, genaamd Lemuria.
In het Lemuriaanse Tijdperk, was er ALLEEN het Eenheidsbewustzijn. Vandaar dat, er geen polariteiten waren, en alle wezens tweeslachtig waren. Interessant genoeg, waren het de Lemurianen die het eerst begonnen te experimenteren met het creëren van een Wezen gepolariseerd in/naar een geslacht van man of vrouw.
HET LAGERE DIMENSIONALE LEVEN
De Lemurianen experimenteerden met het creëren van een lager dimensionaal wezen, aangezien zij wisten dat Gaia zich vrijwillig aangemeld had om de laagste dimensie te vinden waarin gevoelhebbend leven zou kunnen overleven. De Lemurianen begonnen met hun polarisatie experimenten door het atoom te splitsen in/naar de polariteiten van de positieve/proton/mannelijke lading en de vrouwelijke/elektron/vrouwelijke lading.
Zij besloten om hun lagere dimensionale mens mannelijk te maken, aangezien zij dachten dat de dynamische actie van de mannelijke lading onontbeerlijk zou zijn voor een maatschappij, dat afgesplitst was van de Eenheid van de vijfde dimensie. Om de één of andere reden, namen zij het niet in overweging om zowel mannelijke als vrouwelijke wezens te hebben. Misschien was dit omdat zij nogal moeilijkheden hadden met het vinden van überhaupt wat voor wezen dan ook dat zou kunnen overleven in zo een lage resonantie.
De Lemurianen, die net zo gemakkelijk van vorm veranderden als jullie van kleding veranderen, bekeken het hebben van “slechts” één vorm als een vreemd concept. Echter, hun telepathische groepsgeest vertelde hen dat de bestemming van de planeet was, dat de energiefrequentie drastisch omlaag zou gaan.
Zij hadden iedere mogelijke oplossing uitgewerkt voor deze dreigende ramp, maar het was in het planetaire hologram GESCHREVEN, en zij konden het niet veranderen. Daarom, wisten zij dat zij zouden moeten helpen bij het creëren van een Aarde vorm die zou kunnen overleven binnenin de lage dimensie, mogelijk zo laag als de derde dimensie.
Uiteindelijk, gelovend dat hun experimenten gefaald hadden, gaven zij hun onderzoek door aan de Atlantiërs. Zij deden dit grotendeels omdat het Holografische SCHRIFT zei dat het de Atlantiërs waren die verantwoordelijk zouden zijn voor het veroorzaken van de grote catastrofe.
ONDERGRONDS GAAN
De Lemurianen maakten vrede met het feit dat sommigen van hen ondergronds zouden gaan totdat zij hun vibratie aan de resonante frequentie aan zouden kunnen passen waarin de planeet uiteindelijk stabiliseerde. Deze frequentie eindigde ermee de derde dimensie te zijn.
Het nam millennia voordat de gracieuze hogere dimensionale vormen een gepolariseerd, driedimensionaal lichaam konden creëren met “randen” van vlees en “funderingen” van beenderen. De Lemuriaanse wetenschappers ontdekten, echter, dat beenderen hun geschiedenis vast konden houden, aangezien beenderen meer duurzaam leken te zijn dan wat voor andere driedimensionale, biologische vorm dan ook.
Zij geloofden, of hoopten, dat zij de geschiedenis van hun Lemuriaanse Beschaving in het DNA van het beenmerg van de vorm in konden bedden die zij uiteindelijk zouden nemen. Op die manier , zou hun geschiedenis voortleven in de begraven beenderen lang voorbij de beperkte levensduur van een lager dimensionaal wezen. De Lemurianen ontdekten dat zij in feite deze informatie in de 97% DNA konden verbergen dat de westerse wetenschappers als “junk” gelabeld hebben.
Aangezien deze junk-DNA een vorm van taal kon creëren, wat op dezelfde leerstelling werkte als taal, wisten de Lemurianen dat niemand eraan zou denken om zelfs maar in de begraven beenderen van hun voorouders te kijken totdat de beschaving tamelijk geavanceerd geworden was.
Hopelijk, zou die beschaving geavanceerd genoeg zijn om de grote Lemuriaanse geheimen ALLEEN te gebruiken voor creatie en niet voor vernietiging. Echter, als hun geheimen bedoeld waren opgeslagen te zijn in beenderen, zouden sommigen van hen de fysieke vormen vast moeten houden tot aan de volgende entree in de Fotonengordel gedurende 12,000 jaren later.
De andere Lemurianen zouden terugkeren naar hun Multidimensionale ZELF en hun Overziel om al hun wonderbaarlijke avonturen te delen. Sommige Lemurianen boden zich vrijwillig aan om de Aarde te overzien en diegenen te begeleiden die hun bewustzijn voldoende zouden kunnen verhogen om met hen te communiceren.
Deze Lemurianen zouden hun resonantie een octaaf of twee hoger houden dan dat van de gepolariseerde mensen. Deze resonantie eindigde ermee de middelste en bovenste vierde dimensie te zijn.
Een derde groep van Lemurianen zou diep in de grotten en spelonken van de Aarde gaan om langzaam hun vibratie te verlagen om met die van Gaia overeen te komen. Dezen zijn Degenen die uiteindelijk een derde dimensionale vorm aan zouden nemen. Alleen de meest geëvolueerde Lemurianen waren voor deze taak gekozen, aangezien de Zieners wisten dat de uitdagingen van terug in/naar de duisternis te vallen immens zouden zijn.
DE POLARISATIE VAN DE MENSHEID
Toen, inderdaad, de trillingssnelheid van de planeet omlaag viel in/naar de lagere vierde, en uiteindelijk in/naar de derde dimensie. Was de polarisatie van de wezens, later bekend als de mensheid, compleet.
De Atlantiërs waren, inderdaad, zeer instrumenteel geweest bij het creëren van de ervaring van de gepolariseerde individualiteit. Zij experimenteerden met vele lagere vibrationale wezens door een combinatie te creëren van een Spirit/Tweeslachtig “mens” en dier dat gepolariseerd werd in/naar een geslacht.
Op het einde, was het het egoïsme en de wreedheid van deze experimenten die bewezen om in feite hun vibratie te verlagen. Want zie, in de Eenheid van de bovenste vierde en vijfde dimensie, deelt iedereen de gevoelens, gedachten en ervaringen met ieder ander. Vanwege dit, zou niemand een ander schade berokkenen of zij zouden zichzelf ook schade berokkenen.
Echter, bepaalde Atlantische “wetenschappers” ontdekten een vorm van Duistere Magie dat hen toestond om zichzelf te beschermen voor de pijn van anderen. Zij deden dit door manieren te vinden om tijdelijk hun Licht te doven door hun ATMA “uit te zetten”, de drievoudige vlam van het LEVEN in hun hart.
Dit was inderdaad gevaarlijk, want hun Ziel zou hun lichaam kunnen verlaten terwijl hun ATMA uitgezet was. Desalniettemin, als zij het weer op tijd aanzetten, konden zij hun Ziel weer naar hun lichaam terugbrengen. Helaas, leerden zij niet, tot veel later, dat hun vibratie steeds lager werd iedere keer dat zij deze “magie” uitvoerden.
Uiteindelijk, verliet hun Ziel hun lichaam, aangezien de vibratie te laag was, en zij werden Aarde Voertuigen zonder een Ziel. Zonder hun Zielen geïntegreerd binnenin hun lichamen, konden zij een ander wat dan ook aandoen zonder de andere persoon diens pijn te voelen. Dit is hoe wreedheid begon.
Toen zij eindigden op een vibratie binnenin de 3D resonantie, ontdekten zij dat zij andere lichamen hadden. Sommigen van hen hadden een mannelijk gepolariseerd lichaam met een meer projectieve/agressieve/intellectuele essentie, terwijl anderen een vrouwelijke gepolariseerde vorm hadden met een meer ontvankelijke/creatieve/emotionele essentie.
EEN GEPOLARISEERDE PLANEET
Toen de volledige planeet driedimensionaal werd, had iedereen die ervoor koos om bij Gaia te blijven een derde dimensionale vorm. Ook, had iedereen een vorm welke ofwel mannelijk of vrouwelijk was.
Helaas, waren de eersten die verlaagd werden naar de derde dimensie degenen die de Duistere Magie uitgeoefend hadden. Dezen waren dezelfden die over wreedheid geleerd hadden, en zij waren daar veel langer geweest en kenden de regels van overleving in de 3D werkelijkheid.
Vandaar dat, de Duisteren de leiders werden. Met deze meedogenloze Duisteren aan de macht, was er zoveel wreedheid en pijn dat het menselijke ras in gevaar van uitsterven was.
Daar waren Priesters en Priesteressen van Atlantis die besloten hadden in de derde dimensie te leven, maar zij bleven bij zichzelf en gaven weinig om de “gewone” mensen. Daarom, ging er een oproep uit in/naar de hogere dimensies om Lichtwezens te vinden die bereid zouden zijn om een vorm te nemen bij de ‘gewone mensen” om de Duisternis te balanceren.
Gelukkig, beantwoorden vele Lichtwezens de oproep; helaas, raakten velen van hen verloren aan de Duisternis. Echter, een paar van hen waren sterk genoeg om in hun Licht te blijven. Vandaar dat, de polarisatie tussen Licht en Duisternis begon.
Deze polariteit breidde uit als de Lichtwezens “Liefdes-kracht binnenin” dingen deden, en de Duistere Wezens “beangstigende-kracht-over anderen” dingen deden. De Lichtwezens konden alleen overleven door constant kracht vanuit de hogere-vibrationale Lichtkrachten binnen te trekken.
Deze kracht werd later bekend als Gratie/Genade, Prana, en/of Onvoorwaardelijke LIEFDE. Aan de andere kant, onttrokken de Duisteren kracht/macht vanuit de essentie van andere 3D mensen.
De Duisteren waren zo extreem genadeloos dat de doodsbange gewone mensen hun essentie toe zouden staan hun gefolterde lichamen in de aanwezigheid van deze wrede leiders te verlaten.
De Duisteren zouden dan die essentie voor zichzelf stelen. Deze ervaring van gefolterd te zijn raakte later bekend als “Angst”. Op deze manier, werden Liefde en Angst polariteiten.
Terwijl de planeet steeds meer gepolariseerd raakte, raakte het trillingstempo ook steeds lager, De Duisteren wisten dat als zij de vibratie van de planeet laag genoeg zouden kunnen maken, alle Lichtwezens zouden moeten vertrekken of zij riskeerden het in/naar de duisternis te vervallen.
Daarom, bleven zij zo wreed als zij mogelijk konden. Zij ontdekten dat zij ervan hielden om macht over mensen, dieren en zelfs over de planeet te hebben welke hen herbergde.
DE TERUGKEER VAN DE LEMURIANEN
De Lemurianen waren eindelijk in staat om 3D lichamen te nemen en werden de “oorspronkelijke mensen” zoals de Oorspronkelijke Amerikanen, de Eskimo’s, Same (saam-eh, bekend als Laplanders), Polynesiërs, Aboriginals, Maori en andere inlandse mensen van Afrika en Zuid Amerika.
Tot op de dag van vandaag, dienden deze nakomelingen van de Lemurianen de godin Aarde en respecteerden de oude tradities die eens Lemuriaans waren. Helaas, werden deze maatschappijen uiteindelijk “veroverde volkeren,” aangezien zij geen match waren voor de wreedheid van de Duisteren die GEEN eenheid met anderen, met de planeet of met hun eigen tanende licht kenden.
De Lemurianen wachten wederom. Zij zouden nooit hun verbinding met het Land en met Gaia verliezen, en gebruikten in het geheim hun rituelen en ceremonieën om de Aarde te beschermen. Sommige Lemurianen namen de vormen van waterwezens, zoals de walvisachtigen.
Gelukkig, omdat de Lemuriaanse Ziel ÉÉN met Gaia was, waren zij ook ÉÉN met de Galaxy. Vanwege dit, wisten zij van de naderende entree van het Grote Licht toen zij de Aquarius Tijdperk-arm van de Fotonengordel binnen gingen.
Deze Lemuriaanse afstammelingen zouden gewoon “vol moeten houden” totdat Gaia de Fotonengordel naderde en de frequentie van de planeet begon te stijgen. (Opmerking van Sue: Die Tijd is NU) Op dit punt, zouden de strijdkrachten van de Duisternis ofwel meer Licht aan moeten nemen of uitgestorven raken met de rest van de achteruitgaande derde dimensie. (Opmerking: deze gebeurtenis doet zich ook NU voor) (1) De Lemurianen hadden niet de bedoeling om wie dan ook te straffen, aangezien via hun verbinding met Gaia, zij zich ook met Alles Dat Is konden verbinden.
Binnenin het Eenheidsbewustzijn is er geen behoefte om anderen te straffen, aangezien er geen “anderen” zijn; er is alleen de EENHEID. Deze Eenheid vult de Fotonengordel, en de Lemurianen wisten het.
Zij wisten ook dat het Licht van de Fotonengordel geleidelijk de planeet zou depolariseren. Het spectrum tussen de vrouwelijke/negatieve lading (-) en de mannelijke/positieve lading (+) zou dan geleidelijk steeds kleiner worden totdat de balans van mannelijk en vrouwelijk plaats zou vinden.
Op dat punt, zou alle gepolariseerde “lading’ weggenomen worden van Gaia,
En derhalve, van al haar bewoners. 
POLARITEITEN BALANCEREN
Aangezien Gaia een hologram is, hebben alle Aarde bewoners Haar “Licht” binnenin hen, net zoals Gaia het Licht van de Aarde bewoners binnenin Haar heeft. De plaats in het menselijke lichaam dat de sleutel bevat voor het Balanceren van de Mannelijke en Vrouwelijke polariteiten is in de Heilige Driehoek van het brein.
Het innerlijke huwelijk van de mannelijke en vrouwelijke polariteiten, het Mystieke Huwelijk binnenin de Heilige Driehoek, balanceert de polariteiten in het brein. Wanneer deze polariteiten eenmaal gebalanceerd zijn, is het Gehele Brein Denken geactiveerd.
De pijnappelklier en hypofyse zijn gepolariseerd, in die zin, dat de Pijnappelklier vrouwelijk/ontvankelijk is, en de Hypofyse mannelijk/projectief is. Daarom, wanneer deze twee klieren eenmaal hun essentie kunnen delen, combineren en vermengen in het derde ventrikel van het brein geleidelijk de ladingen/polariteiten in de Aarde Voertuigen van al het leven op Gaia en worden gebalanceerd.
Natuurlijk, zal niets in feite weggenomen worden. Net zoals de balans van mannelijke en vrouwelijke polariteiten gelijk zijn aan een volledig opgeladen batterij, staat een balans van mannelijk en vrouwelijk gelijk aan een volledig opgeladen biologische computer.
Zonder de onbalans veroorzaakt door de mannelijke en vrouwelijke polariteiten, zullen mannen en vrouwen tweeslachtig worden. De rechter hemisfeer/negatieve/elektron en de linker hemisfeer/positieve/proton zullen vermengen in/naar het Gehele Brein.
In hetzelfde NU, zal het Derde Oog open gaan om het ECHTE Perspectief/de ECHTE zienswijze te zien, wat in/naar het Hogere Hart zal flitsen om de ATMA van eenheid en Oneindige Wijsheid, Multidimensionale Kracht/Macht en Onvoorwaardelijke Liefde te activeren.
Als het Derde Oog en het Hogere Hart in/naar ÉÉN versmelten, zal het vijfde dimensionale Lichtlichaam voorwaarts flitsen om de vijfde dimensionale expressie van Gaia’s dierbare planeet Aarde waar te nemen, te geloven en te bewonen.
Deze mensen, en velen van hen waren oorspronkelijk Lemurianen, hebben een zeer lange reis volbracht doorheen leven-sterven-leven-sterven op het Wiel van Incarnatie. OH, de eenheid van het ontmoeten van jullie ware familie die alleen waargenomen, geloofd en samengevoegd kan worden via jullie ware/echte, Lichtlichaam ZELF.  
Ondertussen, bezit jullie DNA het geheugen van het zijn van tweeslachtige, Multidimensionale Wezens van Licht. Als jullie breinen terugkeren naar het EVENWICHT van mannelijk en vrouwelijk, zal de NIEUWE biologische computer activeren en zullen jullie de reis naar HUIS naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij beginnen. (OPMERKING: dit gedeelte is DEFINITIEF NU!)
Het Sterrenschip Aarde, het Moederschip, met miljoenen kleine Licht Voertuigen, Lichtlichamen, zal de grote Galacties Toer beginnen. Mis de reis niet.
Het beloofd om “NIET VAN DEZE WERELD” te zijn!”
Goede Reis Gaia,
Je verdient een vakantie.
Mytria
  
Voetnoot:  
(1) Cobie – Inderdaad, tijdens het creëren van mijn portaal doorheen de vierde dimensie, heb ik op een bepaald niveau (van de Emotionele naar de Mentale Mysterie School) verscheidene vierde dimensionale lagere astrale wezens mogen helpen over te gaan naar het Licht. Zij wilden dit ook, zij vroegen mij om hen te helpen terug naar huis te keren. Vaak gaven zij aan bang te zijn, maar na enige uitleg over, bijvoorbeeld, dat Vader/Moeder God Onvoorwaardelijke Liefde, Vergiffenis en Acceptatie is en geen Wraakzuchtige God was, (en ook nog wel meer uitleg, maar daar ga ik nu niet verderop in) durfden ze het aan om de stap te nemen. Ik liet het te allen tijde wel hun keuze zijn.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl