Maak VRIENDEN met jullie ZELF, Eigenlijk, maak VRIENDEN met ALLE van jullie ZELVEN De Arcturianen via Suzanne Lie, 19 Februari 2018

Maak VRIENDEN met jullie ZELF,
Eigenlijk, maak VRIENDEN met ALLE van jullie ZELVEN
De Arcturianen via Suzanne Lie, 19 Februari 2018

Hoe vaak herinneren jullie je om een LANG moment te nemen om vrienden te maken met jullie vele, multidimensionale Vrienden, die trouwens ALLEMAAL in JULLIE leven! Jullie degenen aan de aarde gebonden, denken vaak aan jullie Multidimensionale “ZELF” als zijnde “boven jullie.”

Echter in werkelijkheid, hebben jullie vele expressies van jullie Multidimensionale ZELF die leven “binnenin jullie”.
Maar sinds dat het voor jullie Mens/Zelflijkt dat jullie enkel één lichaam hebben, kunnen jullie de neiging hebben om ook die beperking te verbinden met jullie Multidimensionale/ZELF.
Herinner alstublieft dat jullie Multidimensionale ZELF dient als het “Collectieve Zelf” van al de incarnaties die jullie hebben gehad op Gaia, evenals op Venus, Mars en alle planeten of sterren binnen jullie huidige Zonnestelsel die jullie hebben bezocht.

Wij zeggen, “jullie huidige Zonnestelsel,” (Solarsysteem) omdat jullie hebben geleefd en jullie LEVEN, gelijktijdig in meer dan één werkelijkheid of dimensie. Op deze wijze kunnen jullie deelnemen aan meer dan één werkelijkheid binnen hetzelfde NU van het ENE.

Dit NU van de “ENE” waarover wij spreken is de vijfde dimensie en verder. In deze hogere frequenties van de vijfde dimensie en van verder, hebben jullie de mogelijkheid om vele verschillende werkelijkheden te ervaren binnen het zelfde NU. Deze inter-dimensionale ineenvoeging wacht ons allemaal als wij beginnen de drempel waar te nemen naar de vijfdimensionale frequentie van werkelijkheid.

Wat er wordt gedacht dat wij (als mensen) ons realiseren, “denken” omdat wanneer wij geraken tot de entree van de drempel van de Vijfde Dimensie, daardoor kunnen wij ons verward voelen, geïnspireerd, vermoeid en we kunnen niet slapen. Wat er wordt gezegd is dat er concepten zijn gebaseerd op het denken van de derde/vierde dimensie en onopgeloste problemen die nog steeds jullie aura beperken om te resoneren met de vijfde dimensie.
Omdat de vijfde dimensie niet gebonden is door/aan tijd, ruimte en/of de illusie van afscheiding, biedt die dimensie van werkelijkheid jullie de mogelijkheid om meer dan één werkelijkheid te ervaren binnen hetzelfde NU van dat vijfdimensionale HIER.

Jullie de ascenderende leden van de ascenderende aarde van Gaia staan op de rand, maar jullie kunnen er niet zeker van zijn op welke “rand” er wordt gestaan. Zoals jullie voortbewegen door jullie processen van transmutatie, kunnen jullie voelen en/of dingen weten, die jullie nooit eerder gevoeld of geweten hebben. Daarom zijn deze nieuwe werkelijkheden voor jullie misschien “NOG” niet logisch.

Misschien voelen jullie deze groeiende verandering boven jullie, om jullie heen, binnenin jullie en diep van binnen in de kern van Gaia.
Niettemin, vele van jullie vormen Multidimensionale, Galactische Consortia. Eigenlijk zijn de hogere expressies van jullie Multidimensionale ZELVEN al leden van dit Galactische Consortium.”

Wat is een consortium via jullie Woordenboek?

Consortium (betekenis volgens woordenboek)

Een combinatie van organisaties die zijn gevormd voor gemeenschappelijk doel.
En
Recht op echtelijk gezelschap en genegenheid.

Binnen jullie eigen bewustzijn hebben jullie een consortium van al de vele expressies van jullie Multidimensionale ZELF, zich herinnerend jullie aangeboren mogelijkheid om alles te organiseren dat wat jullie hebben ervaren, geleerd, herinnerd over jullie vele (de) incarnaties op Gaia.
Realiseren jullie je dat alles wat jullie hebben gedaan voor Gaia was vanwege jullie binding met en affectie voor jullie planetaire thuis.

Natuurlijk zijn er velen van jullie die nog niet in staat zijn om het driedimensionale leven waar te nemen vanuit het gezichtspunt van jullie Multidimensionale ZELF.
Ook zijn velen van jullie getraind door jullie driedimensionale leven dat het hebben van affectie voor het diep ondersteunen van jullie ZELF, verwaand is of zelfs onmogelijk.

Daarvoor wensen wij jullie eraan te herinneren aan de grote genegenheid en de steun die jullie Hogere ZELF constant naar jullie uit stuurt vanaf het NU van de vijfde dimensie en van verder.
“Een recht op echtelijk gezelschap en genegenheid” ontgaat vele geaarden, aangezien het leven in de derde dimensie erg moeilijk kan zijn.

Wij wensen jullie eraan te herinneren dat jullie eigen hogere expressies van het ZELF jullie voortdurend diepgaande ondersteuning en constante genegenheid en aanhoudende hulp sturen.
Maar wij realiseren ons dat het moeilijk kan zijn om jullie relatie met jullie Hogere Dimensionale ZELF te integreren in jullie dagelijkse leven.

Als jullie je echter eraan kunnen wijden om speciale tijd “opzij” te zetten om met jullie Hogere ZELF en/of Spirituele Gidsen te communiceren, zullen jullie je realiseren dat zij jullie constant Onvoorwaardelijke Liefde en dagelijkse ondersteuning sturen.

Het is deze dagelijkse en/of frequente interactie met jullie eigen Hogere Zelf die jullie ertoe zal brengen om jullie Reden voor Belichaming binnen dit Nu te herinneren. Wanneer jullie de Reden voor Belichaming eenmaal herinneren, is het belangrijk dat jullie onthouden dat jullie je richten, concentreren op de belofte die jullie deden voordat jullie de belichaming aannamen.

Wanneer jullie deze belofte herinneren, wat jullie Missie is, zal jullie bewustzijn groots uitbreiden en jullie zullen beginnen om andere incarnaties te memoreren waarin jullie je voorbereidde op de manier waarop jullie Gaia zouden helpen met Haar Planetaire Ascentie.

Het herinneren en het uitvoeren van de missie die jullie kozen voordat jullie deze incarnatie aannamen zal jullie voortdurend wakker maken voor een meer diepgaande en meer volledig bewuste relatie met jullie eigen Multidimensionale ZELF.
Wanneer jullie je eenmaal herinnerd hebben en teruggekeerd zijn naar deze relatie, zullen jullie je niet langer alleen voelen.
Langzaam of snel, zullen jullie de vijfdimensionale werkelijkheden van jullie Sterrenschip en/of jullie Thuiswerelden herinneren.
Deze herinneringen zullen jullie bewustzijn uitbreiden, evenals jullie gevoel voor het ZELF, om de JIJ (van jullie allemaal) te omvaten welke jullie vijfdimensionale ZELF is.

Dan zal jullie ervaring van “werkelijkheid” groots uitbreiden omdat jullie zullen beginnen jullie fysieke werkelijkheid waar te nemen vanuit een vijfdimensionaal perspectief. Het waarnemen van jullie drie/vier dimensionale werkelijkheden vanuit het perspectief van jullie vijfdimensionale ZELF staat jullie toe om losgemaakt te blijven van de angsten en drama’s van jullie driedimensionale werkelijkheid, die veel groeipijnen heeft.

Alleen de mensen die hun bewustzijn hebben uitgebreid, zullen in staat zijn het grote beeld te zien van wat er nu op jullie planeet aan het gebeuren is. In feite, kan de driedimensionale werkelijkheid het moeilijk maken voor onze geaarden om zich hun ware Multidimensionale ZELF te herinneren.

Maar, wanneer jullie de derde dimensie vanuit het perspectief van jullie vijfdimensionale ZELF kunnen waarnemen, zullen jullie in staat zijn om de illusies te onderscheiden van de waarheden.
Deze vaardigheid zal jullie reis op Gaia’s proces veel gemakkelijker en zelfs plezierig maken.

Zodra jullie je bewust zijn van het “grote(re) plaatje” kunnen de leugens en illusie gemakkelijker worden geïdentificeerd en getransmuteerd of vrijgegeven. Om een illusie te transmuteren, herinner om te zeggen: “Laat het Violette Vuur opvlammen, opvlammen, opvlammen en alle schaduw transmuterend naar Licht, Licht, Licht!!!”

De bovenstaande mantra is heel behulpzaam het zal jullie toestaan te voelen, aan te voelen, hoe jullie innerlijke kracht van transmutatie iedere situatie kan veranderen die te overweldigend of te moeilijk lijkt om ermee geconfronteerd te worden. Natuurlijk zal het NIET confronteren met een moeilijkheid, alleen maar toestaan dat het probleem steeds groter wordt en steeds moeilijker om aan te pakken.
Het Violette Vuur omsluit dat probleem, wat jullie de mogelijkheid toestaat om boven het probleem uit te stijgen door het transmuteren van jullie angstgevoel –schaduw- naar het Hogere Licht van jullie eigen innerlijke kracht. Het is op deze manier dat jullie jullie 3D ZELF beschermen en ieder oncomfortabele of beangstigende kwestie aanspreken met jullie 5D ZELF.

Alstublieft herinner dat jullie ALLEMAAL, zelfs degenen die volkomen verloren lijken te zijn aan de duisternis, een vijfdimensionale expressie van het Zelf hebben, omdat jullie ALLEMAAL Multidimensionale wezens zijn. Sommige van jullie zijn de werkelijkheid van de hogere dimensies vergeten. Daardoor kunnen jullie gemakkelijker verdwalen in de angsten en onzekerheden van jullie dagelijkse leven in/op het fysieke vlak.

Echter, wanneer jullie je kunnen herinneren dat jullie ALLEMAAL hebben een simultane werkelijkheid in de vlakken van de vijfde dimensie en verder, is dat gewillig en gereed om jullie het hogere perspectief te geven van wat een onmogelijke uitdaging lijkt te zijn voor jullie driedimensionale zelf.
Als jullie je kunnen herinneren dat jullie naar Gaia kwamen om Haar te assisteren met Haar Planetaire Ascentie, zullen jullie in staat zijn om jullie fysieke uitdagingen van het dagelijkse leven als onderdeel waarvoor jullie je hebben aangemeld, om jullie daarmee te confronteren, jullie helpen bij de transmutatie van de gehele planeet.

Hoe zal transmutatie (verandering, verandering van het ene element in het andere, conversie naar goud) een component van de ascentie zijn.
Transmutatie is de verschuiving naar een hogere frequentie van de werkelijkheid.

Zelfs in de fysieke wereld is een beroep doen op de kracht van transmutatie een boodschap aan jullie zelf dat jullie er gereed voor zijn om de kosmische sprong naar de hogere dimensies te maken.
Natuurlijk is het makkelijk om een snel en hoger dimensionaal gevoel van jullie gedachten, jullie lichaam en jullie bewustzijn te hebben.

Transmutatie stelt jullie ook in staat dat jullie je voor kunnen stellen dat jullie in de vijfde dimensie zijn. Dan, als jullie je eenmaal jullie vijfdimensionale ZELF voor kunnen stellen, zullen jullie rond kijken om te proberen jullie imaginatie te gebruiken om jullie waarnemingen uit te breiden naar deze expressies van jullie werkelijkheid.

Sue:
Ik ben een Mantra begonnen vanuit binnen werd mij verteld dat ik het steeds weer en weer moest herhalen……

                     Ik BEN de Meester van mijn GEEST
                                                     En
                          De Mentor van mijn lichaam

Ik was verrast dat het woord “mentor” erin kwam, dus ging ik terug naar de 3D bibliotheek.
“Mentor betekent: raadgever, gids, leermeester, leraar, goeroe, supporter”

Een belangrijk onderdeel van de Transmutatie van jullie 3D menselijke zelf naar jullie 5D Hogere ZELF is dat jullie de verantwoordelijkheid hebben om jullie eigen mentor etc. te zijn en het allerbelangrijkste, jullie eigen multidimensionale ZELF.

Het is het NU dat degenen die onzelfzuchtig “Dienst verlenen aan anderen – anderen omvat Gaia, dus dienstverlening aan Gaia- , dus wanneer jullie denken in termen van “Dienstverlening aan Gaia” hebben jullie een spectaculaire sprong gemaakt in jullie bewustzijn.

Wanneer jullie kunnen waarnemen dat AL het leven in leven is en AL het leven een component van Gaia is, de Aarde van Gaia, hebben jullie zojuist jullie eerste stap gemaakt in de vijfdimensionale frequenties van werkelijkheid. Helaas kunnen jullie gedurende jullie dagelijkse 3D leven en 4D emoties gemakkelijk uit balans raken van jullie vijfdimensionale pad en/of terugvallen naar het besturingssysteem van de derde/vierde dimensies.

Nu, DIT is wanneer het een groot NU is om te herinneren dat JULLIE een Multidimensionaal Wezen zijn, die naar Gaia zijn gekomen om te helpen met de Planetaire Ascentie. Vaak vergeten de geaarden hun/het meest diepgaande van hun missie omdat hun dagelijkse leven hen niet langer de mogelijkheid biedt om diep naar binnen te gaan en ver boven het 3D leven uit te gaan om hun ware ZELF te bezoeken.

Het is wanneer de waarneming van de werkelijkheid verandert, weg van de driedimensionale waarnemingen en naar/in de vierde en de vijfde dimensionale waarneming van de werkelijkheid, dat vragen ontstaan zoals :

WAT KAN IK BEHALEN?
WAT KAN IK BEREIKEN?
WAT KAN IK EROP NAHOUDEN?
WAT KAN IK BEZITTEN?

Jullie kunnen zien (lezen) dat er GEEN “Dienstverlening aan Anderen” is en ALLEMAAL “Dienstverlening aan het ZELF.”
Als iemand in zijn leven op een “erg slechte plaats” is, die misschien meer dienstverlening aan het ZELF wil geven, zodat zij/hij zich kan ontspannen en plezier hebben, ontspannen en plezier hebben zijn één van de Aardse vreugdes, maar wanneer het is gebaseerd op Dienstverlening aan het Zelf, dan zal het schijnsel spoedig dimmen.

Aan de andere kant, wanneer jullie weten dat jullie Dienstverlening aan ANDEREN geven – of aan een ander mens, dier, element, boom of de hele planeet. En wanneer iemand denkt aan Gaia als een grote rots met wat dingen die erop groeien, dan is hun “geweten” duidelijk.

Gelukkig zijn er steeds minder mensen die Gaia zo’n beetje als  een rots ervaren die zij kunnen beschadigen, bezitten enzovoort.
In feite, zijn er meer en meer mensen (maar lang NIET genoeg mensen) die Gaia waarnemen als het “Levende Wezen van hun Planetaire Moeder.”

Eigenlijk, wanneer zij eenmaal in staat zijn om te denken aan Gaia als hun “levende Planetaire Moeder,” zullen zij zich herinneren hoe genoeg van zichzelf te houden, om van de Planeet te houden. Stel voor hoe GLORIEUS het ZAL zijn wanneer Gaia’s kinderen opgroeien en Goede Ouders worden van Haar Werkelijkheid.

Gaia heeft zoveel schade geleden aan Haar Planetaire Zelf.
Hoe konden wij, de “moderne mens” niet het simpele feit kennen dat als wij om Gaia geven, Zij gezond genoeg zal blijven om zich voor te bereiden voor de transformatie naar ONZE persoonlijke en planetaire Ascentie.

Wij moeten Onvoorwaardelijke Liefde naar Gaia sturen! Waarom?
Omdat iedere keer dat iemand Onvoorwaardelijke Liefde stuurt naar enig persoon, situatie of planetair wezen, bekrachtigen wij niet alleen deze persoon, situatie of planetair wezen, we bekrachtigen ook ons zelf.

Alstublieft herinner dat het Primaire Besturingssysteem van Gaia is:
Energie Eruit is Energie Terug

Dit “Besturingssysteem” verzekert dat de mensen, die bedoeld zijn als de Beschermers van Gaia,  leren/herinneren dat de mensheid de aangeboren kracht gegeven is om bewust te assisteren met de Planetaire Ascentie door zich te herinneren dat Gaia een Liefdevol Wezen is die Onvoorwaardelijke Liefde nodig heeft op dezelfde wijze als AL Haar inwoners dat doen.

De leden van de mensheid zijn bedoeld om de Leiders te zijn van de Planetaire Ascentie, maar veel te veel raakten verloren in de vele illusies en uitdagingen van de derde dimensie. Daarom, hebben wij, jullie Galactische Familie besloten om de Ontwaakten te helpen.

Daarom, als jullie ervoor kiezen jullie zelf toe te wijden op een bepaalde tijd en plaats waarop, waarnaar jullie terugkeren met enige regelmaat, wij, jullie Galactische Familie, jullie zullen helpen om jullie te herinneren, WIE jullie werkelijk zijn, WAAROM jullie kozen om een aarde voertuig aan te nemen binnen dit nu, WAT jullie beloofden te vervullen gedurende jullie huidige incarnatie, WAAR jullie die taak moeten uitvoeren en WANNEER jullie beloofden dat jullie zouden uitvoeren jullie belofte van wezenlijk belang, om Gaia te helpen.

Wij horen sommige van jullie zeggen/denken, “Oh nee niet ik. Ik ben niet belangrijk of krachtig genoeg.”

Wij, de Arcturianen zeggen als reactie, “JA JIJ, JA JULLIE, Degene(n) tegen wie wij spreken. Wij weten wat jullie hebben vergeten.
Daarvoor, wij, jullie Galactische Familie, is HIER binnen jullie NU om jullie te helpen op elke manier die jullie nodig hebben.

Maar Gaia is een vrije wil Planeet. Daarvoor moeten jullie de beslissing nemen om Gaia op elke gewenste manier te helpen (met andere woorden erom vragen), maar het moet JULLIE beslissing zijn, omdat JIJ, JULLIE die nemen, omdat JIJ, JULLIE die voelen, horen, zien en weten dat:

Het is het NU!

Zegeningen,

Wij zijn de Arcturianen


Vertaald voor wakkeremensen door Anja