Maak Ascentie Normaal / De Arcturianen via Suzanne Lie, / 9 april 2018

Maak Ascentie Normaal
De Arcturianen via Suzanne Lie,
9 april 2018

Wij, De Arcturianen en jullie Galactische Familie, ZIJN NU HIER en wij wensen te zeggen dat als jullie je het kunnen herinneren, om jullie dag te beginnen en te eindigen met:

Lieve Arcturianen, Pleiadianen, Geascendeerde Meesters, de Elohim en/of Engelen, evenals alle andere Hogere Dimensionale Wezens met wie jullie kunnen communiceren,

 “IK BEN hier vandaag om jullie te vertellen dat
IK bereidwillig BEN om met jullie te communiceren
 en te assisteren met het transmutatieproces van
GAIA en al Haar bewoners naar een hogere, hopelijk
 Vijfdimensionale frequentie van resonantie.”

Voorts, wensen wij de Arcturianen te spreken met de vele andere mensen die zich bewust zijn van een gevoel dat instroomt, door en uit henzelf en in de Harten en Geesten van anderen. Wij wensen te zeggen tegen hen dat wat wij/jullie/allen gemeen hebben is dat:

JULLIE ALLEMAAL uit eigen beweging meedoen om jullie Derde Oog en Hogere Hart te activeren, om te verbeteren:

IDENTIFICEREN

LUISTEREN NAAR

LEREN VAN

BEGRIJPEN
En

DELEN MET ANDEREN

JULLIE TRANSMUTATIEPROCES NAAR ONS VIJFDIMENSIONALE ZELF.

Jullie vijfdimensionale ZELF is jullie Lichtlichaam ZELF.
Jullie vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF is de frequentie van jullie bewustzijn, jullie persoonlijke interactie, jullie fysieke leven, waarin jullie volmondig aan het voorbereiden zijn om de lasten los te laten van jullie driedimensionale Fysieke ZELF, evenals de illusies van jullie vierdimensionale, Astrale Zelf.

Zowel jullie vierdimensionale Astrale ZELF en jullie vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF zijn in staat om te leven binnen een werkelijkheidsfrequentie welke NU meer belangrijk aan het worden is dan het was in jullie verleden of zelfs in jullie toekomst.

Jullie vierdimensionale Astrale ZELF heeft een prachtige imaginatie, creatieve expressie en communicatieve interactie met AL het leven.
Maar vele mensen ervaren enkel hun vierdimensionale werkelijkheid terwijl zij aan het slapen zijn.

Echter als jullie, de wakkeren, je jullie dromen kunnen herinneren welke eigenlijk een echte ervaring zijn op een ander vlak/frequentie van werkelijkheid, zullen jullie uiteindelijk herinneren/leren hoe deze hogere dimensionale droominformatie te gebruiken om Gaia te assisteren en AL Haar planetaire wezens (inclusief mensen) om de frequentie van bewustzijn (van al die wezens) opnieuw juist pas te maken, in te richten.

Dit opnieuw inrichten, pasmaken is geen eenvoudige taak voor degenen onder jullie die nog niet de frequentie van bewustzijn, waarnemingen en dicties van werkelijkheid hadden veranderd, wat verontrustend kan zijn of zelfs een beetje beangstigend om deze ervaring van onzichtbare verandering te ervaren.

Telkens als jullie de frequentie van jullie bewustzijn veranderen, zullen jullie bewust of onbewust, beginnen te herfocussen op jullie energievelden op de “Drempel van de Vijfde Dimensie.”

Het maakt niet uit hoe zelden jullie identificeren, luisteren naar, begrijpen en/of delen het transmutatieproces van het zijn van een driedimensionaal zelf in/naar hogere frequenties van energievelden,
Jullie bewustzijn breidt zich snel uit.

Deze uitbreiding van jullie bewustzijn verandert groots jullie gevoel van tijd van jullie aan de tijd gebonden, afgezonderde zelf naar de hogere frequentievelden van de energieën, welke vaak binnen het NU zijn van jullie hogere staten van bewustzijn.

Deze hogere staten van bewustzijn begeleiden jullie in/naar de onzichtbare hogere frequentievelden van de energieën, welke meer synaptische energie zullen activeren binnen jullie brein en jullie hart zal als echo fungeren en de hogere dimensionale hersengolven weergalmen die doorheen jullie gehele lichaam reizen.

Net als een zeilboot die de wind heeft gevangen, zullen jullie in een sneller en sneller tempo bewegen, totdat de driedimensionale energiegolven en hersengolven, zullen accelereren in de hogere vierde en tenslotte, vijfdimensionale LICHTgolven.

Wij zeggen “lichtgolven” omdat het vijfdimensionale licht een zeer krachtig effect heeft op jullie transmutatieproces.
Maar de derde, vierde en vijfde dimensionale frequenties van jullie Multidimensionale ZELF-lichtgolven zijn niet bemerkbaar voor jullie driedimensionale waarnemingen.

 In feite dient jullie vierdimensionale zelf vaak als de bode/boodschapper die de vijfdimensionale versies van werkelijkheid als “echt” accepteert en die dat weten doorgeeft aan jullie driedimensionale zelf, dit is gehersenspoeld om “niet te geloven in dit proces” voor velen van jullie incarnaties.

Er waren levens waarin jullie werden beheerst door jullie fysieke lichaam en jullie fysieke werkelijkheid. Jullie zullen aan dit denken als jullie “voorbije levens,” wat betekent dat het een werkelijkheid/levensduur was, die vrijstaand was van jullie huidige werkelijkheid.

De versie van jullie ZELF die het minst ‘gehecht’ zijn aan jullie hogere frequenties van expressies van het ZELF, zijn jullie driedimensionale zelven, incarnaties en werkelijkheden. Mensen kiezen er meestal voor om een aards lichaam te dragen tijdens alle driedimensionale werkelijkheden en/of incarnaties.

Aan de andere kant, tijdens jullie vierdimensionale bezoekjes aan jullie hogere werelden die vaak als ‘dromen’ worden beschouwd, maar veel van jullie waarnemingen en ervaringen zijn GEEN dromen, maar daadwerkelijke ervaringen van jullie vierde en/of vijfde dimensionale lichaam. Het is vaak via deze ervaringen dat jullie je de reden voor jullie huidige incarnatie zullen herinneren.

Helaas wordt het herinneren van jullie “reden voor incarnatie” niet vaak herinnerd tenzij iemand een mediterende is, in reïncarnatie gelooft, of te jong en onaangetast door het leven, om te stoppen met het geloven dat dromen echt zijn.

Maar steeds meer en meer mensen zijn hun bewustzijn aan het uitbreiden naar hogere frequenties van waarneming, werkelijkheid en ervaringen uit het verleden, parallel en/of toekomstige levensduren.

Een levensduur die grotendeels is gebaseerd op het driedimensionale, op fysieke situaties, ervaringen en werkelijkheden zou worden gezien als een “Fysieke Werkelijkheid.” Aan de andere kant, degenen die hun bewustzijn uitbreiden naar de vierdimensionale Astrale Vlakken daar wordt vaak aan gedacht als creatief, vooruit denken, intelligentie of ‘ook daarbuiten.”

Gelukkig beginnen steeds meer mensen toe te staan hun bewustzijn uit te breiden om zowel hun derde en vierde dimensionale bewustzijn te omvatten. Als dat eenmaal zo is dat men in staat is om bewustzijn op deze manier uit te breiden, zullen zij beginnen aan hun “Reis van Herinnering” van hun vijfdimensionale Zelf, evenals de hogere dimensionale aspecten van hun Multidimensionale Zelf.

Wij, jullie Arcturiaanse Familie, vragen jullie om jullie inter-dimensionale ervaringen te delen met anderen, zo vaak als mogelijk.
Schrijf erover, praat erover, zing erover, teken erover – gebruik AL jullie creatieve terreinen om jullie hogere dimensionale ervaringen met anderen te delen.

Het is op deze wijze dat JULLIE al het leven op Gaia kunnen assisteren
om ASCENTIE NORMAAL TE MAKEN.


Vertaling voor wakkeremensen JAT