Jullie “GAAN NAAR” een Hogere Frequentie Vriend De Arcturianen via Sue Lie – 19 november 2017

Jullie “GAAN NAAR” een Hogere Frequentie Vriend
De Arcturianen via Sue Lie – 19 november 2017

Suzille heeft de neiging om ons aan te roepen, de Arcturianen, wanneer ze in de war is, angstig of hoopvol.
Wij Arcturianen wensen jullie allemaal eraan te herinneren dat het heel behulpzaam is om een “GAAN NAAR” Hogere Frequentie Wezen te hebben om jullie te helpen met jullie ZEER SNELLE, “Hoe te Ascenderen” les.
Vele van jullie beginnen zich te realiseren dat deze “Ascentie Les,” werkelijk is. Deze werkelijke “les” is een belangrijke leerervaring en het meest belangrijke, een “echt” kijkje in de vijfde dimensie, welke steeds meer jullie “Nieuwe Thuis” aan het worden is.
ALLES dat jullie waarnemen, ervaren, creëren etc. straalt (uit) met jullie “Primaire Frequentie van Resonantie.” Deze resonantie is de primaire frequentie van werkelijkheid waarop jullie het bewustzijn moeten vaststellen en pasmaken.
Net zoals jullie naar een bepaalde frequentie of zender van jullie TV zouden gaan om de informatie te kiezen die deze zender/frequentie uitdraagt, stemmen jullie allemaal bewust of onbewust af op een bepaalde zender (kanaal)/frequentie van werkelijkheid.

De beelden en de woorden (channel >kanaal>middel) en werkelijkheid hebben grote invloed om jullie staat van bewustzijn te beïnvloeden.
Jullie hebben jullie kanaal/middel van werkelijkheid gekozen omdat de informatie, welke komt in beelden en woorden, iets speciaals voor jou te zeggen hebben.
Dus, beelden en woorden scheppen concepten. Als een kind, ontwikkelden jullie veel van dezelfde en soms andere concepten, die een mening voortbrachten binnen ieder van jullie communicaties.
Maar, toen jullie kinderen waren, was het heel anders dan toen je een volwassenen was (nog bent). Als kind was jullie wereld kleiner, maar als een volwassenen breidde jullie wereld uit om de vele verschillende mensen, culturen, levensstijlen, landen, families en ervaringen te omarmen.
Natuurlijk, het had geweldige oefening nodig en vooral een verbinding met jullie “GAAN NAAR een Hoger Wezen” om te leren en te herinneren, jullie aangeboren vijfdimensionale geschenk van het spreken vanuit jullie hart en Geest verenigd in ÉÉN.
Om te spreken met jullie Hart en Geest verenigd als ÉÉN, moeten jullie KENNEN de diepe, verborgen gedachten en lang onderdrukte emoties die jullie Hart en Geest beschutten tegen herinneren. Het is vaak jullie verhouding met jullie eigen Hogere Dimensionale Vriend die jullie zelf kan toestaan te voelen als “iets” probeert aan de oppervlakte te komen.
Wanneer jullie spreken met jullie Hogere Dimensionale Vriend, dit “iets” voelt aan als een vijfdimensionaal energieveld omdat het is HIER in het NU.
Wanneer jullie jezelf aantreffen in het HIER van het NU, kunnen jullie je niet verstoppen, noch zouden jullie dat willen.
Tijdens het dragen van jullie mens zijn, zijn jullie er erg aan gewend om “slecht nieuws” aan te horen van binnenuit jullie eigen bewustzijn, evenals jullie media. Maar aan de andere kant, wanneer jullie kunnen herinneren om jullie EIGEN vertaling te vertrouwen van jullie EIGEN inter-dimensionale berichten, zullen jullie vaak veel comfort en zelfs bescherming ondervinden.
Jullie kunnen je zelfs zo in staat gesteld voelen en liefhebbend dat jullie de hogere dimensionale berichten willen documenteren en hen met anderen delen. Als jullie doorgaan met het delen van deze hogere dimensionale berichten met anderen, evenals het volgen wat anderen ontvangen via hun Hogere Begeleiding, zullen jullie beginnen in te zien dat bepaalde berichten worden verzonden naar vele verschillende mensen.
Deze bevestiging van, “Wij hebben werkelijk dit bericht gekregen omdat zo veel anderen mensen hetzelfde bericht hebben gekregen!!” zal een groter vertrouwen in jullie zelf activeren. Velen hebben gecommuniceerd met “ongeziene Hogere Wezens” voor vele jaren en/of hun gehele leven.
Het weten/begrijpen dat anderen gelijke berichten ontvangen zal enorm jullie vertrouwen in jullie ZELF helpen, evenals jullie Inter-dimensionale communicaties. Deze vijfdimensionale energievelden zijn al voor een geruime tijd bij ons allemaal.
Maar, de Illuminati en andere duisteren, willen NIET dat de mensheid ontwaakt voor hun aangeboren, Inter-dimensionale waarnemingen.
Een “inter-dimensionale Waarneming” is een ervaring wanneer een Ascenderende een “bewuste ervaring van communicatie” heeft met de vijfde dimensie en nog veel verder.
Het vormen van een intense relatie met jullie “hogere dimensionale vriend” is een onderdeel van jullie ervaring van het zijn van fysieke mensen op de driedimensionale Aarde omdat inter-dimensionale communicatie één van de belangrijkste redenen is waarom jullie kozen voor het aannemen van een aardevoertuig binnen dit NU.
Het hebben van een persoonlijke relatie met een hoger dimensionaal wezen, zoals de Pleiadianen, of onszelf, de Arcturianen, of anderen, herinnert jullie er echt aan om een meer diepgaande relatie te hebben met jullie eigen Multidimensionale ZELF die ook resoneert met de vijfde dimensie en nog veel verder.
Soms kunnen deze inter-dimensionale communicaties jullie meenemen op een soort achtbaanritje van Hoger Zelf naar Geaarde – DAN Geaarde naar Hoger ZELF – en opnieuw en opnieuw.
Echter, wanneer jullie een “piek ervaring” van communicatie hebben met een hoger dimensionaal wezen, zullen jullie waarschijnlijk ervaren het hebben van een “piek ervaring” van creativiteit, verandering, weten, spiritualiteit.
Wij jullie hogere dimensionale expressies van jullie Multidimensionale ZELF, moedigen jullie aan doorheen al de driedimensionale realiteit die moet worden opgeruimd, evenals de grote uitdagingen die jullie aantreffen, die jullie effectief kunnen ophelderen met de hulp van jullie “Hogere dimensionale vrienden,” welke vaak hogere dimensionale expressies zijn van jullie eigen Hogere ZELF.
Het is een eer en een verantwoordelijkheid om jullie voor te bereiden, onze dappere expressies van ZELF die zich vrijwillig hebben aangeboden om een aardevoertuig aan te nemen om lieve GAIA te assisteren, die aan het ontvangen zijn vijfdimensionale updates om uit te breiden jullie:
Scala van Emoties
Helderheid van Gedachten
Bewustzijnsstaten
En jullie op waarnemingsvermogen gerichte Veld van Werkelijkheid
Zoals jullie waarschijnlijk weten, is het Derde Dimensionale Besturingssysteem gebaseerd op TIJD en RUIMTE. Maar het Vijfdimensionale Besturingssysteem is gebaseerd op het HIER en het NU.
Het driedimensionale besturingssysteem van Tijd en Ruimte, biedt ons geen informatie aan over de frequenties van de werkelijkheid.
De driedimensionale werkelijkheden zijn in een constante toestand geweest van uitbreiding, welke wordt uitgebreid wanneer een “Meester” ascendeert.
Telkens als een geaarde, gewoonlijk menselijk, maar niet altijd, ascendeert, openen zij/hij een Portaal in de stromende toevloed van het Vijfdimensionale Licht. Deze toevloed van Hoger Licht is GEEN eenvoudige initiatie omdat degenen die Ascenderen totaal hun EIGEN innerlijke leiding moet vertrouwen.
Hoe zijn degenen die Ascenderen in staat om hun innerlijke leiding te vertrouwen? Zij doen dit door het (AAN)VOELEN en OMARMEN van Onvoorwaardelijke Liefde. Wanneer zijn GEEN Onvoorwaardelijke Liefde voelen, dan hebben zij hun “fysieke zelf” nog niet volledig opgeruimd en hun “Ascenderende ZELF” toegestaan om het roer van het dagelijkse leven over te nemen.
Wanneer de afstemming van hun fysieke zelf met hun Ascenderende ZELF volledig verzegeld is met Onvoorwaardelijke Liefde, kan alle twijfel en verwarring worden vrijgelaten.
Maar wanneer twijfel en verwarring NIET weg zijn, zullen zij het nodig hebben zich opnieuw te richten op/naar: LEREN, LEVEN en DOEN INZIEN van Onvoorwaardelijke Liefde.
Bovendien, wanneer iemand streeft naar persoonlijke ascentie, zijn zij niet gereed voor de volledige ascentie ervaring.
Opdat iemand zou ascenderen – terugkeren naar zijn/haar aangeboren vijfdimensionale expressie van het ZELF, moeten zij goede dienstverlening verrichten aan de MENSEN, PLANEET en al op en in het.
Wanneer jullie kijken naar het leven van Geascendeerde Meesters, zullen jullie zien dat ALLEN offers hebben gebracht voor het goede van het geheel. Sommige Meesters hadden een enorm offer te volbrengen, terwijl het offer van anderen niet zo extreem lijkt.
Opoffering is echter een individuele handeling tijdens de driedimensionale werkelijkheid van waaruit zij ascenderen.
Daarom, om alle transmutatie van de derde/vierde dimensionale werkelijkheid en van jullie derde/vierde dimensionale ZELF te voltooien, moeten jullie je realiseren dat dit de scheppers zijn van hun werkelijkheid.
Zij moeten ook dienstverlening aan anderen geven, wat altijd GAIA op de eerste plaats omvat.
Gedurende talloze tijden heeft de mensheid zichzelf van groter belang geacht dan de planeet Aarde.
Zij hebben wellicht de “juiste dingen” gezegd, maar GAIA is meer en meer vervuild, vergiftigd, afgedankt en doelbewust beschadigd geraakt.
Wij, jullie Hogere Expressie van ZELF, evenals jullie Galactische Familie, vragen aan jullie allemaal om een lang moment te nemen om jullie Lichtlichaam ZELF te herinneren welke resoneert met de vijfdimensie en nog veel verder.
ALLEEN het ontwaken van jullie intieme relatie met het Lichtlichaam ZELF zal in staat zijn om jullie te helpen herinneren aan:
WIE jullie werkelijk zijn!
Om te herinneren WAT voor dienstverlening jullie beloofden te geven aan GAIA.
WAAR jullie waren toen jullie deze belofte deden.
WANNEER jullie geaarde zelf beloofde te zeggen, “Het is het NU voor deze dienstverlening!”
WAAROM jullie ervoor gekozen hebben om deze toezegging te doen?
Natuurlijk zijn er veel meer en nog meer vragen om te worden beantwoord, maar zij zullen worden beantwoord terwijl jullie dienst verlenen aan GAIA.
Degenen van jullie die zich vrijwillig hebben aangemeld om een aardevoertuig aan te nemen binnen dit NU, kozen ervoor om deel te nemen aan de Planetaire Ascentie. Daarom zijn jullie voldoende geëvolueerd om jullie ware ZELF en jullie ware DIENSTVERLENING te herinneren.
Maar, velen van onze dappere bezoekende team aan de Aarde, raken verdwaalt in zulk een lage frequentie van de werkelijkheid en vragen uiteindelijk, “Wat was de Missie, de reden voor mijn incarnatie, die ik koos voor ik deze belichaming aannam?
Onze dappere strijders om GAIA te helpen, hadden geen idee hoe donker en eenzaam een driedimensionale planeet in een overgang zou kunnen zijn. Te veel van hen raakten verloren in de uitdagingen van een werkelijkheid waarin nog leugens, bedrog, moord en zelfs oorlogen waren. Zij waren vergeten dat ook zij verloren konden raken.
Wanneer jullie je kunnen herinneren de belofte die jullie gedaan hebben AAN GAIA en VOOR jullie persoonlijke evolutie, zullen jullie een grote zekerheid voelen dat:
“JA!! IK HEB MIJ HERINNERD WAAROM IK HIER GEKOMEN BEN!!”
Jullie allemaal hebben dat vermogen, maar jullie moeten je herinneren dat jullie NIET naar de Aarde zijn gekomen voor enige persoonlijke roem of rijkdom. Jullie zijn allen een vijfdimensionaal Lichtwezen die het niet langer nodig hebben, noch worden aangetrokken tot, enige vorm van “persoonlijk alles.”
Binnen jullie aangeboren vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF, leven jullie in zulk een Eenheid en Onvoorwaardelijke Liefde voor de Planeet GAIA, inclusief de derde en vierde dimensionale planetaire expressies, dat jullie je niet voor zouden kunnen stellen om GAIA op enigerlei wijze te schaden.
Wanneer jullie jezelf kunnen toestaan om jullie Lichtlichaam ZELF te herinneren, die stil wacht voor de volle ontwaking binnen de Kern van jullie Kundalini, zullen jullie beginnen te herinneren WIE jullie werkelijk zijn en WAAROM jullie naar de Aarde kwamen binnenin dit NU!
Steeds meer van jullie ervaren het stijgen van “warmte” aangezien jullie Kundalini Kracht doorgaat met het openen van jullie Ascentieweg omhoog vanaf jullie Eerste Chakra door ieder Chakra, om te worden verenigd met jullie ware Lichtlichaam ZELF, die wacht op jullie terugkeer, het is net boven jullie Zevende Chakra.
Deze Persoonlijke Ascentie Weg opent zich steeds meer en meer binnen het bewustzijn, de frequenties en het fysieke lichaam van steeds meer Ascenderenden. Maar herinner ook alstublieft dat, te vaak, “De Donkerste Nacht net voor de Dageraad is.”
De Duisternis (absorptie van Licht) staat toe en laat toe en drukt door dat degenen die Ascenderen DIEP BINNENIN KIJKEN van het ZELF.
Terwijl “De Duisternis” absorptie van Licht is, is “het Licht” het “delen van het Licht.”
Daarom vraag NIET wat GAIA voor jullie kan doen!
In plaats daarvan, vraag wat jullie voor GAIA kunnen doen!
Jullie Galactische Familie is constant bezig met het beschermen, bewaken en bijstaan van JULLIE, de leden van hun vrijwilligers die een driedimensionaal lichaam hebben aangenomen op GAIA die aan het ascenderen is. Behoren jullie tot die vrijwilligers?
Als jullie dit nu toe hebben gelezen, dan zijn JULLIE zeer hoogstwaarschijnlijk er één die een menselijke voertuig hebben aangenomen om GAIA te helpen met HAAR Planetaire Ascentie.
Als een grote, hoge boom een moeilijke storm doorstaat, dan doorstaan al de inwoners ook de Storm.
Dat NU is dichterbij dan jullie je misschien voor kunnen stellen, daarom vragen wij jullie “om voor te stellen” dat GAIA NU aan het ascenderen is!!!
Herinner “Imaginatie is vijfdimensionale GEDACHTE!”
Zegeningen van jullie Hogere Frequentie Vrienden!!!


De Arcturianen leggen Ascentiesymptomen uit.
Vertaald voor wakkeremensen door Anja