Het Arcturiaanse Weerbericht #2 / 12 April 2015 / Dr. Suzanne Lie

Het Arcturiaanse Weerbericht #2

12 April 2015 / Dr. Suzanne Lie

Dierbare Arcturianen,
Ik ben gereed om jullie boodschap te ontvangen.
Ja, Suzille, dank je wel. In feite wensen wij om JOU en al jouw vele lezers te bedanken die ons gedurende velen jaren, sinds de vroege 1990er jaren, gevolgd hebben. Wij weten dat jullie allemaal moesten wachten, en wachten, en wachten, op ons, de Galactics, om direct in/naar jullie werkelijkheid te komen. Wij begrijpen hoe velen van jullie gefrustreerd en verward raakten dat wij, nog, niet geland zijn.
Echter, Gaia is een planeet van de vrije wil. Daarom, moet er een “overeenstemming van de meerderheid” zijn voordat wij met onze landingen kunnen beginnen. Ook, moeten wij weten dat het veilig zal zijn voor de mensen en voor Gaia. Zoals jullie allemaal weten, zijn er nog steeds vele wezens die een mensachtige gestalte dragen die tegen onze landingen samengespannen hebben.
Deze oplichters hebben egoïstisch jullie wereld gecontroleerd wat ten koste ging van het fysieke lichaam van Gaia, alsook het fysieke lichaam van wie dan ook die tegen hen op zouden staan. Toen, weigerden velen van de mensen die volledig gehersenspoeld waren door de duisteren, te geloven dat er beschavingen voorbij de Aarde zijn.
Vele van deze mensen zijn zozeer overweldigd door de dagelijkse overleving, dat de gedachten van het herstructureren van hun volledige wereld angstaanjagend is. De duisteren creëerden ondernemingen, banen en wereldwijde gebeurtenissen die deze mensen in de “overlevingsmodus” hielden, zodat alles buiten van het hard werken, en enig plezier te hebben, het enige leven was dat zij zich konden voorstellen. Er zijn ook vele dapperen die door de duisteren vermoord werden voor te durven de waarheid aan de mensen van de Aarde te vertellen.  
Natuurlijk, de hersenspoelprogramma’s, alsook de armzalige onderwijssystemen die opzettelijk door de duisteren opgestart werden, hielden de mensen in de “overlevingsmodus” van het slechts nauwelijks iedere dag te doorstaan. Want zie, onze geachte vrienden en familie van de Aarde, jullie hebben een verborgen oorlog gevochten voor jullie recht om de waarheid over de echte condities van de Aarde te weten.
Gelukkig, zijn er de vele dappere en ontwaakte mensen die naar informatie zoeken en op een regelmatige basis mediteren om met ons te communiceren. Deze ontwaakte mensen proberen onophoudelijk de waarheid te verspreiden op wat voor manier het beste past bij hun besef en persoonlijkheid.
Wij zijn zeer verheugd om jullie te informeren dat deze laatste groep van ontwaakte en bewuste zielen die een Aarde voertuig dragen aanzienlijk aan het uitbreiden is. Wij zeggen, “dragen een Aarde voertuig,” omdat JULLIE, de leden van deze groep, bewust geworden zijn, en in toenemende mate bewust worden van jullie hogere dimensionale expressies van ZELF die ook op onze Sterrenschepen en in de hogere dimensies dienen.
Vanwege dit toenemende besef, realiseren jullie je dat jullie Aarde voertuig louter de laagste dimensionale expressie is van jullie Multidimensionale ZELF. Daarom, “dragen” jullie je lichaam in plaats van dat jullie je lichaam “zijn”.
Jullie onze geliefde afgezanten van het Licht, hebben je herinnerd dat jullie ontelbare expressies hebben van jullie eigen levensstroom in vele octaven van werkelijkheid. Daarom, kunnen “jullie” niet sterven. Echter, jullie mogen kiezen om tijdelijk of permanent “uit te checken” van jullie laagste, dichtste, expressie van zijn/bestaan – jullie menselijke Aarde voertuig.
Droevig genoeg, zijn er ook velen van jullie die de zaak van de WAARHEID dienden die met tegenzin hun Aarde voertuigen los moesten laten omdat zij ontdekt waren door de duisteren. Deze dappere strijders “stierven” niet. Zij hebben slechts hun Aarde voertuigen overgegeven en keerden naar Huis terug voor een zeer nodige rustperiode.
Wij herinneren jullie allemaal vandaag aan dit feit omdat wij willen dat jullie weten dat jullie NOOIT alleen zijn. Wij, jullie galactische familie, zijn ALTIJD bij jullie, zelfs als jullie je niet opzettelijk van dat feit bewust zijn. Wij herinneren jullie er ook aan dat wij onze aandacht focussen op het escaleren van het onderwijskundige proces van onze grondbemanning, aangezien innerlijke kennis innerlijke kracht is.
Alle gevaren waarover wij net gesproken hebben zijn klein in vergelijk met het meest algemene gevaar, wat het vergeten is van jullie ZELF. Wanneer jij je afwisselende, parallelle, multidimensionale ZELF vergeet, die op onze Sterrenschepen, de vijfdimensionale Aarde, Venus en ontelbare andere locaties dient, raak je verstrikt in de ontelbare illusies van de 3D Matrix.
Gelukkig, dat de laagste frequentie van Gaia’s “bewoners matrix” aan het ontbinden is. Wij gebruiken het woord ontbinden, wat betekent: verdwijnen, afbreken, formeel sluitend, het eindigen van legale relaties en/of gelijktijdig uit vervagend en in verschijnend. Wij instrueerden Suzille om deze “ontbinding” op te zoeken in jullie woordenboek aldus wij het proces in menselijke termen konden definiëren.
Wij zullen nu de laatste definitie adresseren, wat is, “gelijktijdig uit vervagend en in verschijnend“. Deze term in jullie woordenboek is precies hoe jullie, onze dierbaren die Aarde voertuigen dragen, jullie proces van transmutatie terug in/naar jullie werkelijke ZELF ervaren.
Jullie aanvankelijke “terugkeer naar ZELF” is met jullie bewustzijn. Daarom, vervaagt de frequentie van jullie bewustzijn gelijktijdig uit de 3D beperking en verschijnt IN naar de 5D vrijheid. Zoals jullie je bewust zijn wanneer jullie aan het mediteren zijn, creatief zijn, van jullie vrienden en familie genieten en van het leven houden, verschijnen jullie IN naar jullie herinnering van jullie hogere dimensionale expressies van zelf.
Wanneer dit zich voordoet, besef je dat je in een onophoudelijk contact met ons bent. Eerst mag dit besef slechts kort in verschijnen, dan snel uit vervagen omdat jullie nog steeds met jullie 3D brein denken. Jullie 3D brein is niet in staat de zogenaamde tegengestelde acties te begrijpen, zoals in of uit, dat zich gelijktijdig voordoet.
Het leven op het fysieke vlak is zozeer uitdagend dat “één ding tegelijk” vaak overweldigend is. De sleutel is het woord “tegelijk”. Wanneer je driedimensionaal denkt, ben je gebonden aan het concept van TIJD. Aan de andere kant, als je bewustzijn uitbreidt in/naar de vijfde dimensie, wat wij waarnemen dat steeds meer van jullie dat ervaren, zijn jullie in staat om je bewust te zijn van gelijktijdige acties die zich binnenin hetzelfde NU voordoen.
Jullie zijn in staat om deze gedachtesprong te maken omdat jullie in toenemende mate denken vanuit jullie vijfde dimensionale bewustzijn. Wanneer jullie bewust vanuit jullie vijfde dimensionale staat van bewustzijn denken, wijzigt jullie volledige gewaarwording van de werkelijkheid. Eerst, en bovenal, WEET je dat je in feite communiceert met je hogere dimensionale galactische en hemelse familie.
Wanneer je eenmaal met ons een BEWUSTE communicatie ingesteld hebt, zal je leven volledig veranderen. Wij wensen om jullie eraan te herinneren dat IEDEReen van onze grondbemanning al in voortdurende communicatie met ons is via jullie vijfde dimensionale staten van bewustzijn. In feite, zijn jullie in staat om net zo gemakkelijk met ons in contact te komen als dat je een vriend met je telefoon op kunt bellen. In feite, is het gemakkelijker omdat onze lijn nooit bezet is, en wij altijd jullie oproep zullen beantwoorden.
Wanneer je eenmaal bewust bent van deze voortdurende verbinding met je hogere dimensionale familie, zal je bewust worden van je ware “Lichtlichaam ZELF” die binnenin de kern van je Aarde voertuig bestaat. Tegelijkertijd, zal jij je volledig bewust zijn van je galactische en hemelse familie met wie je in doorlopend contact staat.
Het is dit “doorlopende contact” dat tegelijkertijd in en uit verschijnt en vervaagt. Dit contact met je ZELF verschijnt en vervaagt in en uit je besef omdat jij tegelijkertijd in en uit je hogere staten van bewustzijn verschijnt en vervaagt. Vanuit je vijfde dimensionale staat van bewustzijn ben je eindeloos in doorlopend contact met je ZELF. Echter, vanuit de gelijktijdige gewaarwordingen van je derde dimensionale bewustzijn, verschijn en vervaag je geleidelijk in en uit die verbinding.
Jullie houden er nooit mee op vijfdimensionaal te zijn, maar een moeilijke situatie in jullie 3D matrix kan jullie afleiden van dat voortdurende besef omdat het jullie beangstigd. Iedere vorm van vrees verlaagt jullie bewustzijn in/naar het derde dimensionale denken. Vrees vertelt jullie, “Ik moet deze kwestie adresseren omdat het me schade kan berokkenen.”
Hoewel je derde dimensionale bewustzijn zich niet bewust mag zijn van je vrees, je Aarde voertuig is er zich bewust van en maakt aanpassingen om “zichzelf te beschermen”. Daarom, focust je 3D bewustzijn zich op de oorzaak, of het gevoel, van de vrees terwijl je 5D bewustzijn zich gelijktijdig focust op je hogere gewaarwording van de boodschap dat jouw 3D bewustzijn angst aangejaagd heeft.
Binnenin de situatie heb je een bewuste, of onbewuste, beslissing te kiezen welke frequentie of gewaarwording je wenst waar te nemen. Beide versies van werkelijkheid bestaan tegelijkertijd in hetzelfde NU. Verder, wanneer jij je opzettelijk bewust bent van je eigen multidimensionale gewaarwording/inzicht, heb je vele keuzes die NIET beschikbaar zijn voor je 3D bewustzijn.


Je derde dimensionale bewustzijn heeft slechts één keus:
          Te stoppen met wat het ook is dat je doet of denkt en je te focussen op de angst.
          De angst na te trekken om te zien of het jou of je geliefden schade zal berokkenen.
          Je bezig te houden met de angst om diens bron te onderzoeken zodat je er direct mee kunt wisselwerken en/of er de strijd mee kunt aangaan. 


Je menselijke Aarde voertuig eist dit onderzoek omdat, vanuit dat derde dimensionale perspectief, je alleen bent, kwetsbaar en onophoudelijk ernaar streeft om te overleven in een moeilijke omgeving. Zien jullie waarom de duisteren onophoudelijk jullie nieuws vullen met gevaarlijke/vreesachtige gebeurtenissen, geweld, oorlog en massale moordpartijen?
Zo lang als dat jullie Aarde voertuig in een “staat van alarm/alertheid” is, worden jullie gemakkelijk gehersenspoeld dat dit specifieke product, die persoon en/of situatie jullie/jou zal redden van het grote gevaar dat zij net creëerden om jullie/jou in devoortdurende staat van alarm/alertheid te houden, hetgeen jullie/jou staat van bewustzijn verlaagt. Zien jullie die vicieuze cirkel?
Echter, omdat JIJ ontwaakt bent aangaande je ZELF, heb je tegelijkertijd de optie om je bewustzijn voorbij de lagere frequenties uit te breiden die gemakkelijke gemanipuleerd worden.
Vanuit je derde dimensionale bewustzijn, neem je alleen het fysieke vlak gewaar.
Vanuit je vierde dimensionale bewustzijn kan je het astrale vlak gewaarworden.
Vanuit je vijfdimensionale bewustzijn neem je de ENE van het NU gewaar.
Welke werkelijkheid kies jij om waar te nemen?
Ook, vanuit je hogere frequenties van bewustzijn kan je ook de lagere frequentie werkelijkheden waarnemen. Dus, vanuit je hogere frequentie bewustzijn kan je alle werkelijkheden van die frequentie waarnemen, alsook de lagere frequentie van die werkelijkheid. Het is vanwege dit feit, dat wij gemakkelijk jullie werkelijkheid waar kunnen nemen, maar het is nog steeds moeilijk voor jullie om bewust onze hogere dimensionale werkelijkheid gewaar te worden.
Verder, wanneer jullie uit de “derde versnelling” van jullie Aarde voertuig verschuiven die “in de stad rondrijdt en je 3D karweitjes doet” IN/NAAR de “vijfde versnelling” van jullie Lichtlichaam die voorbij beperking zoeft, verschuiven AL jullie gewaarwordingen/inzichten in/naar een hogere versnelling.
Stel je het verschil voor tussen het kijken naar een opstand of een oorlog op jullie televisie EN fysiek te ervaren van in die opstand of in die oorlog te zijn. Dat is het verschil tussen het zijn IN de derde dimensie en IN de vijfde dimensie de derde dimensie te observeren.
Maar denk eraan dat jullie ALLEMAAL gelijktijdig in de derde dimensie EN de vierde EN de vijfde dimensie zijn. Jullie zijn ALLEMAAL multidimensionale wezens die tegelijkertijd de werkelijkheid ervaren van ontelbare dimensies binnenin hetzelfde NU. Het probleem is dat terwijl jullie een derde dimensionale gestalte dragen, jullie gewaarwordingen/inzichten aangeboren gekalibreerd zijn met de derde dimensionale gewaarwordingen/inzichten.
Het is jullie primaire ijking aan de werkelijkheid van de derde dimensie welke begint te veranderen. Omdat jullie, ons geacht uitzendteam, jullie aandacht vestigen OP jullie 5D gewaarwordingen/inzichten, jullie loggen gelijktijdig uit van de 3D Matrix. De voornaamste regel van het interdimensionale reizen is dat “waar jouw aandacht is, daar ben JIJ ook.”
Herinner je alsjeblieft dat JIJ de ESSENTIE binnenin je Aarde voertuig bent. Terwijl jij je herinnert dat JIJ koos om interdimensionaal in/naar je Aarde voertuig te reizen, zal jij je tegelijkertijd de voornaamste regels van het interdimensionaal reizen herinneren.Deze voornaamste regels zijn:  
·      JIJ bent een multidimensionaal wezen.
·      JIJ koos ervoor om je ervaring binnen te gaan door je aandacht te hechten aan je huidige Aarde voertuig.
·      JIJ vergezelde toen de “gedachten” van onze aandacht met de “emotie” van Onvoorwaardelijke Liefde om je huidige werkelijkheid binnen te gaan.
·     JIJ vermengde toen met die werkelijkheidsfrequentie door het Aarde voertuig dat JIJ uitkoos binnen te gaan.
Deze visie van werkelijkheid is de kern van de Missie die JIJ koos voordat je jouw Aarde voertuig binnenging. Echter, sommigen van jullie hebben de kracht/macht van de illusie op Gaia binnenin jullie NU onderschat en raakten verloren in die illusie. Gelukkig, ontwaakten jullie uit jullie illusie en zijn NU gereed om de Missie te vervullen die JULLIE uitkozen voordat jullie je Aarde voertuig namen.
Nu zullen wij jullie het beste gedeelte van dit avontuur vertellen. JULLIE bleven ook Thuis in/op jullie geliefde sterrenschip, planeet en/of dimensie. Alles in jullie 3D werkelijkheid wordt bijgehouden, geobserveerd, vergemakkelijkt en gegidst/begeleid door jullie Multidimensionale ZELF.
Het spijt ons enorm dat velen van onze dappere vrijwilligers voortijdig uit moesten loggen van hun Aarde voertuig en naar Huis terug moesten keren. Wij zijn ons bewust dat voor de 3D gewaarwordingen van diegenen die om hen gaven, zij stierven. Wij vertellen jullie ALLEMAAL nu dat de dood/het sterven een illusie van de derde dimensie is.
Wat waargenomen wordt als sterven in de derde dimensie wordt tegelijkertijd waargenomen als een welkom terug naar Huis voor de hogere dimensies. Ook, wanneer je eenmaal naar Huis terugkeert, wordt je niet geoordeeld als zijnde “goed” of “slecht”. Wij begrijpen hoe enorm moeilijk het is voor al onze interdimensionale reizigers op de Ascenderende Gaia.
Als je in/naar de duisternis zou vervallen, of zou kiezen om in de strijdkrachten van de duisternis te incarneren en verloren zou raken, oordelen wij jou niet. Wij houden Onvoorwaardelijk van je en helpen je om te herstellen van die ervaring. Eenmaal hersteld, zijn diegenen die vervallen waren in/naar de duisternis prachtige bronnen van informatie over hoe anderen te helpen die verleid en/of gehersenspoeld werden door de duisternis.
Daarom geachte grondbemanning, terwijl jullie doorgaan met jullie pad van Ascentie, welke tegelijkertijd binnenin ons NU voltooid wordt, herinner je dat JULLIE niet alleen zijn. Jullie hebben ervoor gekozen om jullie grote multidimensionale bewustzijn in een zeer klein en dicht Aarde voertuig te plaatsen om Gaia te helpen.
Jullie Multidimensionale ZELF bewoont al vele geascendeerde, hogere dimensionale lichamen. Wij weten dat jullie, onze vrijwilligers op de Aarde aandacht moeten besteden aan jullie 3D leven, alsook aan jullie Missie om Gaia te helpen. Wij willen dat jullie weten dat wij “jullie steunen”. Gelijktijdig met jullie huidige Aarde leven, leven jullie ontelbare expressie van jullie Multidimensionale Leven.
Als het zo zou zijn dat jullie “je Aarde voertuig zouden verliezen”, mag het jullie missie op de Aarde verstoren, maar gelijkertijd zouden jullie naar HUIS terugkeren naar jullie ware Multidimensionale ZELF. Wij vertellen deze informatie aan jullie ALLEEN omdat de grootste angst van de Mensheid het sterven is. De wezens van de duisternis, de verlorenen, controleren jullie met die angst.
Zij spreken voortdurend over de vreselijkste ziektes, welke zij tegelijkertijd creëren. Zij proberen om jullie angst aan te jagen met nochtans een volgende oorlog, welke zij tegelijkertijd creëren, en zij zenden nieuws uit van wederom een volgend “doorgedraaid persoon of doorgedraaide groep,” welke zij tegelijkertijd creëerden.
Wij vertellen jullie deze informatie nu omdat diegenen van de duisternis aan het verliezen zijn. Jullie hebben geweigerd om deel te nemen aan hun leugens en bedreigingen, en het enige wapen dat zij over hebben is jullie eigen ANGST. Wanneer jullie je herinneren om “de Meester over jullie eigen angst te zijn,” breidt jullie bewustzijn uit zodat jullie de vijfde dimensionale Aarde waar kunnen nemen, welke NU in afwachting is van nieuwe bewoners.
Wij besluiten deze boodschap door jullie eraan te herinneren dat jullie kunnen kiezen om op de 3D Aarde met Gaia te blijven terwijl jullie tegelijkertijd interdimensionaal reizen naar de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde, jullie Sterrenschip en/of andere hogere dimensionale expressies van jullie Multidimensionale ZELF. Vanuit onze waarneming, doen jullie dat dus precies NU!
Zegeningen op jullie vele reizen,
De Arcturianen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/