Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #3 “Jij BENT een Stroom van Bewustzijn” / 19 April 2015 / Dr. Suzanne Lie

Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #3
“Jij BENT een Stroom van Bewustzijn”

19 April 2015 / Dr. Suzanne Lie

Transmissie van de Arcturianen en de Galactische Familie.
Het energetische weerbericht is “heet” en “bewolkt”. Met “heet” bedoelen wij dat heel veel nieuwe ontwikkelingen aan het “verhitten” zijn naar het “kookpunt” toe, en waarin zij geopenbaard zullen worden. Het is “bewolkt” omdat er nog een grote hoeveelheid aan WAARHEID is dat verborgen is achter de wolken van de illusie. Het merendeel van jullie, onze vrijwilligers om Aarde voertuigen te nemen, hebben een aanzienlijke hoeveelheid levenslange opdrachten op de 3D Matrix van Gaia aangenomen.
Sommigen van jullie kunnen zich vele van deze belichamingen herinneren, hetgeen jullie toestaat om beter de wolken van de illusie los te laten. Velen van jullie zijn zich nog niet bewust van jullie andere incarnaties, maar als jullie bewustzijn uitbreidt om hoofdzakelijk te resoneren met de vierde dimensie, zullen jullie ermee beginnen om je te herinneren dat de DOOD één van de grootste illusies op Aarde is.
Zo ongeveer als een heremiet krab op de vloer van de oceaan, moet je een “nieuwe schelp nemen”om door te gaan met jullie LEVENS-lange missies. Daarom, betekent het “sterven” eenvoudig dat je 3D schelp niet langer meer aan je behoeften voldoet, en zal je die schelp los moeten laten om een nieuwe te vinden. Velen van onze dappere vrijwilligers hebben vele eonen doorgebracht op het “Wiel van geboorte/dood” tussen 3D naar 4D naar 3D naar 4D.
Na een bepaalde hoeveelheid van draaiingen van dit Wiel, kozen jullie ervoor om naar Huis terug te keren, naar jullie werkelijkheden in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Natuurlijk, de intense vergeetachtigheid die jullie zielessentie overneemt van teveel fysieke incarnaties, kan die terugkeer naar HUIS moeilijk maken. Echter, het is niet de terugkeer die moeilijk is. Het moeilijke gedeelte van de terugkeer is te herinneren hoe die terugkeer te maken.
Nu is de volledige planeet gereed voor Haar terugkeer naar HUIS in/naar de hogere frequenties, maar velen van Gaia’s mensen zijn nog steeds verloren in de mist van vergeetachtigheid. Daarom, geliefde leden van onze Galactische Familie, sturen wij afgezanten in/naar jullie dagelijkse leven. Zoals diegenen van jullie die wakker zijn weten, hebben wij gedurende vele jaren onze afgezanten gestuurd.
Na jullie afgrijselijke Tweede Wereldoorlog, kwamen de Pleiadianen naar de Aarde om het aanbod van de Zeta Reticuli tegen te werken, die in een diepe bondgenootschap waren met het leger. De Zeta’s hadden DNA nodig aangezien zij gekloonde wezens waren en zichzelf te vaak hadden gerepliceerd. Hun voorwaarde was, “Wij zullen jullie geavanceerde technologie geven, als jullie ons enig menselijk DNA geven.”
De Pleiadianen zeiden, “Wacht, jullie willen jullie menselijke DNA NIET weggeven. Wij zullen jullie geavanceerde technologie geven, en alles dat wij vragen is dat jullie je atoombommen opgeven.”
Aangezien de atoombommen nog steeds op jullie planeet zijn (behalve dat wij Galactisch NIET toe zullen staan dat jullie hen tot ontploffing laten komen), kunnen jullie zien hoezeer jullie menselijke rechten niet gerespecteerd werden. In feite, worden er nog steeds vele oorlogen gevoerd op jullie planeet die volledig de menselijke, dierlijke, planten, milieu en planetaire rechten veronachtzamen.
Hoeveel mensen hebben voordeel gehad door deze oorlogen? Hoeveel mensen werden gedood in de bloei van hun leven, of terwijl zij aan de eettafel zaten en een familiemaaltijd hadden? Hoeveel van deze oorlogen zijn zelfs maar bekend?
Wij stellen deze vragen aangezien de antwoorden verborgen zijn achter de wolk van illusie waar wij net over spraken. Wij beseffen dat het de resonantie is van jullie derde dimensionale werkelijkheid dat oorlog toestaat als een oplossing voor een conflict. Wij beseffen ook dat het de resonantie van jullie derde dimensionale bewustzijn is dat jullie opsluit in die wereld van illusie. Wij moeten jullie eraan herinneren, onze dierbare afgezanten op de Aarde, hoe onmogelijk het schijnt te zijn om deze illusies te wijzigen terwijl een Aarde voertuig gedragen wordt. Echter, dit is waar het “hete” component van het energetische weerbericht uitgelegd zal worden.
Net zoals water in een metalen pot zit met het vuur dat steeds helderder brandt, transmuteert het water in/naar lucht, de hogere frequenties van Licht transmuteren de leugens in/naar waarheden. De WAARHEID wordt in toenemende mate door Galactische en dappere mensen onthuld die hun “Licht hebben laten schijnen” op de leugens en de illusies.
Natuurlijk, onze dierbare Aarde gebonden vrienden en familie, jullie zullen jullie Internet moeten doorzoeken om het “hete nieuws” te vinden, maar wanneer je ernaar op zoek gaat, zal je het vinden. Informatie is NU beschikbaar voor diegenen die bereid zijn om ernaar te zoeken. In feite, zelfs diegenen die er eens naar streefden om jullie in jullie 3D kooi te houden omdat zij geloofden dat zij nooit hun resonantie zouden kunnen verhogen, ontdekken dat het LICHT op een ieder schijnt die het zoekt.
In jullie “verleden,” werden vele dapperen die ernaar streefden om hun waarheid te delen gestraft of zij “verdwenen”. Echter, zij stierven niet voor niets, aangezien hun moed inspiratie heeft gebracht naar anderen. Wij, jullie Galactische Familie zijn zeer trots op jullie allemaal die jullie grote multidimensionale bewustzijn bi-localiseerden in/naar een 3D voertuig.
Wij zeggen, “bi-localiseerden” omdat JULLIE allemaal multidimensionale wezens zijn. Daarom, stuurt jullie vijfde dimensionale, en daaraan voorbij, ZELF een fragment van jullie essentie/bewustzijn in/naar een mens op de rand van geboorte of dood. Het is tijdens de geboorte of de dood dat het portaal van de mens open is naar een hoger dimensionaal bewustzijn om in/naar of uit een Aardse schelp te stromen.
Tijdens deze overgang, kan een hogere dimensionale expressie van jouw “stroom van bewustzijn” bi-localiseren in/naar het Aarde voertuig, ondertussen nog steeds verblijvend in de hogere dimensies. Wij vragen aan jullie om je ZELF NU te verbeelden als een “stroom van bewustzijn” stromend door de ENE van het NU.
Binnenin jullie vijfdimensionale en daaraan voorbij staten van besef, zijn jullie je bewust van deze stroom. Echter, terwijl jullie bewustzijn beperkt is tot de derde/vierde dimensie, worden jullie aanzienlijk belemmerd door jullie geloof in afgescheidenheid.
Als je gelooft dat je afgescheiden bent, is het moeilijk om tegelijkertijd te geloven dat je een “stromende stroom van multidimensionaal leven bent.” Sluit je ogen voor een moment om jezelf te verbeelden als die “stromende stroom.”
Wanneer voel je de stroom van JOUW bewustzijn rondom jou heen wervelen, en uitbreiden in/naar de hogere dimensies?
Hoe wordt jij je fysieke gestalte gewaar? Hoe voelt jouw fysieke lichaam aan?
Wat zijn jouw gedachten en emoties?
Nu, voel hoe jouw “stroom van bewustzijn” in/naar de kern van Gaia stroomt. Hoe voelt het om ÉÉN met de Aarde te zijn?
Nu, voel jouw “stroom van bewustzijn” terwijl het ook in/naar de hogere dimensies van je ZELF stroomt….
Verbeeld je/herinner je dat JIJ ÉÉN bent met de hogere dimensionale werelden terwijl je tegelijkertijd ÉÉN bent met de fysieke wereld….
Kan jij je herinneren wanneer je “stroomafwaarts” stroomde in/naar het voertuig dat je nu draagt?
Gebruik alsjeblieft je verbeeldingskracht. Het is alleen je 3D denken dat gelooft dat jij het je niet kunt herinneren. Wij vragen jullie om de levens van indoctrinatie LOS TE LATEN waarin jullie verteld werd dat jullie SLECHTS één persoon waren.
Herinner je NU wanneer jij je bewustzijn losliet van je Aarde voertuig en “stroomopwaarts” stroomde om naar je multidimensionale ZELF terug te keren…
Wanneer jij je deze ervaringen herinnert, zal je WETEN dat je niet kunt sterven. Jij bent een stroom van bewustzijn die door ontelbare werkelijkheden binnenin het NU van de ENE stroomt. Wij herinneren jullie, geliefde grondbemanning, aan dit feit omdat het het NU is. Het NU waar jullie in ongenoemde levens op gewacht hebben daagt langzaam maar zeker in/naar een nieuwe dag.
In dit energetische weerbericht van 19 april 2015, is de dag mistig omdat waarheid en leugens nog steeds met elkaar vermengd zijn. Echter, er is meer WAARHEID beschikbaar voor diegenen die bereid zijn ernaar te zoeken, dan dat er geweest is in een grote hoeveelheid van jullie “tijd”. Wij vertellen jullie dit NIET om jullie ongeduld en kwaadheid aan te steken door te denken, “Ik heb zolang gewacht”.
Als je overstuur bent omdat je zo lang “gewacht” hebt in dit leven, moeten wij je eraan herinneren dat je voor meer levens “gewacht” hebt dan dat je zou kunnen tellen. Ook, moeten wij je eraan herinneren dat het “wachten” een passieve actie is waarin je geen macht/kracht of inzicht vergaart. Daarom, zal je waarschijnlijk ongeduldig worden, verbitterd, kwaad en/of depressief.
De remedie die wij voor die situatie aanbieden is om op te houden met “wachten” en te beginnen te “doen”. Wanneer je bezig bent met een belangrijke tijd, stroomt de tijd vlug. Maar, wanneer je wachtende bent, lijkt de tijd bijna stil te staan. Terwijl je wacht, voelt de tijd veel langer aan dan de klok of de kalender aangeven. Wanneer je wachtende bent ben je NIET doende, dus de illusie van de tijd stroomt langzaam en schijnbaar voorbij jouw controle.
Aan de andere kant, als je DOENDE bent, ben je niet wachtende. In plaats daarvan, draag je bij aan iets dat beter is dan jouw eigen persoonlijke behoeften. Dan, verdwijnt alle gevoel van slachtofferschap, aangezien je te betrokken bent bij een mogelijk oplossing om je zorgen te maken over wat er zich zou kunnen, of niet zou kunnen, voordoen. Ook, vermindert je actie aanzienlijk je angst.
Denk eraan, tijd is een illusie van de derde dimensie. Wanneer je op iets wacht om zich buiten jezelf voor te doen, ben je een slachtoffer van de tijd, alsook van je eigen angst, verontrusting en depressie. Aan de andere kant, wanneer je leert, studeert en bijdraagt, vliegt de tijd aan je voorbij. Je kijkt naar de klok en zegt, “Waar is de tijd gebleven?”
Het antwoord op deze vraag is, “De tijd stroomde in/naar de hogere dimensie, en nam jouw bewustzijn met zich mee.” Nadat jij je “tijd” doorgebracht hebt met leren, delen/meedelen wat je geleerd hebt, bijdragen aan en voorbereiden op de zonnige dag waarin de WAARHEID geopenbaard wordt, voel jij je vervuld, bruikbaar EN multidimensionaal.
Wij oordelen diegenen die verloren geraakt zijn in de futloosheid en het ongeduld van de angst NIET. In plaats daarvan, sturen wij jullie Onvoorwaardelijke Liefde om jullie eraan te herinneren dat JULLIE ZEER BELANGRIJK ZIJN. Wij missen jullie bijdrage, aangezien wij vanuit ons perspectief kunnen zien dat een ieder van jullie jullie Missie koos (dat waar jij je vrijwillig voor aanmeldde om naartoe te werken) voordat jullie deze incarnatie namen.
Wij nemen waar hoe moeilijk het kan zijn in de derde dimensie en hoe velen van jullie meer uitdagingen gehad hebben dan dat jullie geloofden dat jullie kunnen overwinnen. Wij zeggen tegen jullie, geliefden, “Dank je wel voor het onder handen nemen van de moeilijkheden van jullie leven.”
Toen jij je pre-geboorte contract schreef, vergat je hoe moeilijk de derde dimensie kon zijn. Toen, toen je deze moeilijkheden onder ogen kwam, vergat je hoe behulpzaam je eigen hogere dimensionale ZELF zou kunnen zijn.
Wij herinneren diegenen van jullie die zich alleen en zonder wie dan ook om jullie te helpen voelen er liefdevol aan, dat jullie ALTIJD de JIJ van jullie eigen multidimensionale ZELF hebben. Ook, hebben jullie altijd ons, die jullie Hemelse en Galactische vrienden en familie zijn.
Sta de wolken alsjeblieft toe op te klaren, zodat het multidimensionale Licht van de ENE de stroom van jullie bewustzijn omlaag door het lichaam van jullie Aarde voertuig en in/naar de Kern van Gaia kan volgen.
Als het ENIGE dat je doet het openen van het portaal van je Aarde Voertuig is, zodat het hogere Licht jullie eigen innerlijke portaal kan gebruiken om diens multidimensionale energieën in Gaia te verankeren, helpen jullie de Aarde AANZIENLIJK. Daarom, terwijl jullie “wachten”, open alsjeblieft jullie innerlijke portaal.
Wij de Arcturianen, en velen van onze Galactische en Hemelse vrienden en familie, juichen de grote schreden toe die onze menselijke afgevaardigden gemaakt hebben.
·      Je opent het besef voor de multidimensionale stroom van je ZELF.
·      Je beseft dat JIJ een multidimensionaal Wezen bent.
·      Jij bent je ervan bewust dat JIJ een Aarde voertuig draagt.
·      Je erkent dat Gaia een levend wezen is die een planetair voertuig draagt.
·      In toenemende mate accepteer je dat er LEVEN op/in ontelbare planeten, zonnesystemen, universums, werkelijkheden en dimensies bestaan.
Onze geliefde menselijke leden van de Aarde, jullie zijn aan het ONTWAKEN. Jullie schudden de ketenen van het hersenspoelen af, van de leugens en de oeroude geloven/overtuigingen. Vanuit ons perspectief, zien wij dat het hogere Licht wortel schiet in steeds meer van de mensheid.
Ook, observeren jullie hoe de dieren bezig zijn te veranderen, dat de planten veranderen en dat het weer aan het veranderen is. Zeer belangrijk, creëert het Licht van de planetaire transmutatie wormgaten door de mist van de illusie heen. Gaia is NU aan het transmuteren en aan het terugkeren naar Haar hogere dimensionale expressie, en steeds meer van jullie kiezen ervoor om zich bij Haar aan te sluiten.
Gefeliciteerd. Als de wolken opklaren, kijk alsjeblieft in het Licht om ons JULLIE te zien toejuichen.
De Arcturianen en jullie Galactische Familie