Herinner je jouw Galactische Familie

Herinner je jouw Galactische Familie 
Door Suzanne Lie – Maandag, 5 oktober 2020

Wij, de leden van je Galactische familie willen onszelf aan jullie voorstellen. Voor sommigen van jullie is het misschien de eerste keer dat je iets hoort over het hebben van een Galactische Familie en voor anderen kan het zijn dat je al zo lang je je kunt herinneren weet hebt van onze essentie.

We zeggen “weten van onze essentie”, omdat je in het begin waarschijnlijk niet wist wat je voelde of hoorde, waar je over droomde en/of je zelfs maar herinnerde.

Maar er was een frequentie van Liefde die voelde alsof het “onvoorwaardelijk” en altijd “vergevingsgezind” was.

Heel vaak waren er bepaalde ervaringen, dromen en/of gebeurtenissen die je wakker maakten en je eraan herinnerden dat dit “iets” van een hogere werkelijkheidsfrequentie was, die je op de een of andere manier in je geest kon terughalen. We noemen het woord “herinneren”, omdat jullie ALLEMAAL uit hogere werkelijkheidsfrequenties kwamen om te helpen met de Planetaire Ascensie van Gaia’s Aarde.

Sommigen van jullie wisten al tijdens jullie eerste incarnatie op Gaia dat jullie anders waren dan de andere drie dimensionale “mensen”. Niet dat jullie nu bepaald beter of slechter, of zelfs anders waren dan vele anderen. Nee, in dit leven beseften jullie dat jullie bereid waren om te kiezen voor een persoonlijke en liefdevolle toewijding aan de planeet Aarde.

In feite hebben velen van jullie ervoor gekozen om de Aarde bij haar vijf-dimensionale naam Gaia te noemen. Het waren de herinnering en het besef dat jullie ervoor hadden gekozen om aanwezig te zijn bij de frequentieverhoging van Gaia van de derde naar de vierde en uiteindelijk naar de vijfde dimensie.

Velen van jullie waren lid van de talrijke Sterrenschepen die rond Gaia cirkelden om beter te kunnen communiceren met de Wezens op de planeet Gaia. Sommigen van deze wezens waren klaar om hun bewustzijn te verhogen naar de vierde dimensie van creativiteit en liefde voor iedereen (voor al wat leeft).

Er waren ook mensen die ervoor hadden gekozen om het moeilijke pad te bewandelen van het vijf dimensionale vermogen om te communiceren met hun Galactische Familie. Deze Galactische Familie cirkelt al eonenlang rond de Aarde om Gaia bij te staan haar planetaire bewustzijn te verhogen naar de vierde en vijfde dimensies van de werkelijkheid. Om onze boodschap duidelijk te maken, zullen we jullie uitleggen hoe uniek de verschillende dimensies op de planeet Gaia zijn.

Als voorbeeld: De “Derde Dimensie” van Gaia’s Aarde resoneert met de frequentie van “Uitbreiding”.

Met uitbreiding bedoelen we dat wat beperkt was tot de derde dimensie en wat zich voornamelijk richtte op het eigen zelf en op het “krijgen” van wat men wilde. Natuurlijk waren er lagere en hogere “sub-frequenties” van de derde dimensie, in die zin dat sommige drie dimensionale wezens zich bekommerden om de anderen van hun stam, hun familie, hun groep, hun gebied.

Deze drie dimensionale zorg voor andere mensen was het begin van het “eenheidsbewustzijn” met hun geliefden, hun vrienden, hun banen en woonruimten. Op dit bewustzijnsniveau waren veel mensen echter niet in staat om aan andere wezens te denken die geen mens waren.

Bijvoorbeeld, de wildernis, de natuur, de dieren, en zelfs de planeet Aarde waar ze op liepen, en de lucht die ze lieten vervuilen. Op deze drie dimensionale bewustzijnsfrequentie dachten mensen eerder aan zichzelf en aan andere mensen.

Helaas waren maar weinig mensen in staat om de Natuur, en alle wezens van de Natuur als een belangrijk onderdeel van Gaia’s aardse leven te zien.

Maar toen sommige mensen hun bewustzijn begonnen te verhogen tot de vierde dimensie, werden ze zich er meer van bewust dat ook niet-menselijke schepselen verzorgd, gerespecteerd en beschermd moesten worden. Op deze bewustzijnslaag begonnen mensen eerbied te krijgen voor de planeet waarop ze leefden.

Het was heel interessant dat het de meer “primitieve” mensen waren die Gaia beschouwden als een levend wezen dat met liefde en respect behandeld moest worden.

In feite, terwijl de mensheid zich steeds verder ontwikkelde, betekende dit ook dat mensen andere mensen konden veroveren en dat ze het prachtige planetaire lichaam van Gaia konden beschadigen met hun bommen, oorlogen en “huizen”.

Ondertussen maakten de “dieren” allemaal “huizen” die de planeet op geen enkele manier schade toebracht. Net zoals de “primitieve mensen” het land, het water en de lucht eerbiedigden en vuur niet gebruikten om hun voedsel te beschadigen, maar om het te koken. Toen kwamen er “mensen die geen eerbied hadden voor de AARDE, de LUCHT en het WATER”. Zelfs het VUUR, dat ooit alleen werd gebruikt om voedsel te koken, werd gebruikt om “de huizen van hun vijanden af te branden” en hun land te stelen.

Wat was er gebeurd met de vroegere “Galactische Familie” die eerbied had voor de Aarde, die het Vuur gebruikte om hun voedsel te koken, maar NIET om anderen te schaden, die de WATEREN helder hield en haar gebeden op liet stijgen om hulp te vragen aan hun Hogere ZELF.

WAAROM werden de “moderne mensen” steeds destructiever voor de Aarde terwijl ze verondersteld werden te evolueren?

WAAROM vernietigden de mensen datgene waar de “primitieve mensen” eerbied voor hadden?

WAAROM beschadigen en vernietigen de mensen nog steeds delen van de planeet welke ze hun THUIS mogen noemen.

Het is NU aan de mensheid om zich hun EIGEN 
Vijf-Dimensionale Galactische ZELF te herinneren 

Ja, heel veel mensen worden wakker voor de waarheid dat ze mochten incarneren op deze mooie bol van Gaia om de AARDE te beschermen, en om ALLE bewoners van GAIA te laten evolueren naar steeds hogere frequenties van de werkelijkheid.

Wat is er voor nodig om de mensen zich te laten herinneren dat ze bedoeld zijn om De Hoeders te zijn van Gaia?
Hoe konden de mensen de belofte vergeten die ze maakten voordat ze incarneerden?
Hoe kunnen de mensen zich de belofte herinneren die ze maakten voordat ze deze menselijke vorm aannamen?
Wij, de leden van jullie Galactische Familie raden je aan dat
jullie jezelf toestaan om je ZELF te herinneren!
Het zal dan zijn, dat je de JOU kunt ZIJN die zich herinnert dat
JIJ een van de vele HOEDERS van GAIA bent…..
Jullie Galactische Familie

Vertaling: Marieke