Evenementen Binnenin het NU van de Lente Equinox / 3 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Vragen en Antwoorden met de Arcturianen
Evenementen Binnenin het NU van de Lente Equinox
3 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie
Het is het NU van Verbazingwekkende Energiegebieden die Ons Leven Binnenkomen

Vraag: Ik heb het gevoel alsof er iets echt groots aan zit te komen. Is dat correct?
Arcturianen: Je bent zeer correct dat er een belangrijke/grote activering is die in het bestaan komt rondom, tijdens en na wat jullie zouden noemen de “tijd’ van de Lente Equinox. Er zijn twee redenen waarom het activerende energiegebied rondom dat moment van het NU vrijgegeven wordt. 
LENTE EQUINOX
Eén reden is omdat het de Lente Equinox is, wat het einde aankondigt van de lange winter en het begin van de lente. Vandaar dat het een NU is waarin mensen gelukkiger dan gewoonlijk zijn. Mensen die door lange winters heen geleden hebben, net zoals de winter in het Noordoosten van de Verenigde Staten, en blij zijn om de terugkeer van de lente te verwelkomen.

De winter representeert het seizoen waarin dat wat ook maar te oud is of het einde van diens cyclus bereikt heeft losgelaten wordt van de 3D Matrix. Aan de anderen kant, is de Lente een tijd van geboorte en wedergeboorte. Nieuwe Dieren worden geboren en de planten die door de lange winter heen geslapen hebben komen tot bloei in/naar de “bloemen” van de Lente.

LENTE EQUINOX
Tijdens deze Lente Equinox moeten vele van de oude manier van denken en gewaarworden “losgelaten” worden, aangezien zij niet in het nieuwe paradigma zullen passen. De Lente van 2015 zal een nieuwe manier van denken verwelkomen zodat jullie de hogere dimensies gewaar kunnen worden.
Natuurlijk, jullie gedachten beïnvloeden jullie gewaarwordingen, EN jullie gewaarwordingen beïnvloeden jullie gedachten. Wanneer jullie gedachten zijn, “Oké, NU gaan we in/naar de volgende fase, beïnvloeden zij jouw gewaarwordingen om bewust te zijn van wat zij zullen ontdekken in het nieuwe seizoen. Dan, als steeds meer mensen een verschuiving gewaarworden, maakt dat het veiliger voor anderen om hun nieuwe hoop en wensen toe te staan om te manifesteren.
Vandaar dat, als de winter eindigt en de lente begint er een kans is voor nieuwe gedachten en nieuw verwachtingen om jullie bewustzijn binnen te komen. Wanneer je eenmaal iets nieuws verwacht, zal je naar signalen zoeken van iets nieuws en fris om je werkelijkheid binnen te komen. Daarom, is de lente een perfect moment van het NU om energiegebieden binnen te brengen die gevuld zijn met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.
ZONSVERDUISTERING
Samen met dat begin van de Lente is de Zonsverduistering die zich voordoet binnenin hetzelfde NU. Een Zonsverduistering representeert een opnieuw instellen (reset). Jullie zijn je er allemaal bewust van dat jullie computers soms in de war raken, en jullie moeten hen dan uitzetten om het systeem te resetten, en zetten hen dan weer aan.
Wanneer je de Zon met een verduistering reset is het zeer anders dan wanneer je de Maan reset. Echter, de Zonsverduistering en de Maansverduistering zijn dichtbij elkaar binnenin jullie tijdzone. De zonne, man, Zon, representeert de initiatie van de verschuiving van het huidige energiegebied in/naar een hogere frequentie energiegebied.
De Maansverduistering, vrouw, brengt de energiegebieden binnen en absorbeert de energiegebieden waar jullie in geleefd hebben van de tijd tussen de Zons- en de Maansverduistering. In dat “ertussenin” hebben jullie een kans om de energie in jullie lichaam, jullie bewustzijn, jullie gewaarwordingen/inzichten en jullie dagelijkse leven te integreren.
ASTROLOGISCHE ENERGIEGEBIEDEN
Een andere zeer belangrijke invloed aangaande dit binnenkomende energiegebied is, dat Uranus en Pluto in de hemel eindelijk hun dans van het vierkanten van elkaar beëindigen door 90 graden van elkaar verwijderd te zijn in de hemel. Om het beste de betekenis van Pluto vierkant Uranus uit te leggen, zullen wij individueel naar de beide planeten kijken.

Pluto representeert een extreme transmutatie van een gegeven energiegebied. Wij zeggen “extreem” omdat met Pluto die iets transmuteert er vaak iets moet “sterven”. Met andere woorden, sommige componenten van de oude energiegebieden zullen volledig losgelaten moeten worden en over moeten steken in/naar de volgende dimensie. Uranus representeert “Doe het NU”.
Daarom zal de loslating van bepaalde energiepatronen binnenin het NU van het einde van de wintercyclus losgelaten worden en aan het begin van de lentecyclus van de Zonsverduistering.
TEKENS VAN DE PLANETEN
Welnu, laat ons kijken naar het teken waarin elk van deze planeten momenteel verblijft. Het teken van een planeet is het “energiegebied’ welke onophoudelijk die planeet beïnvloedt.
Zowel Pluto als Uranus zijn in hun “tekens” geweest gedurende de halve cyclus van dat teken. (15 graden van de 30 graden van elk teken). Pluto is in Steenbok. Steenbok representeert onder andere de wereldregeringen. Pluto is halverwege door diens proces van het transmutatieproces van de wereldregering.
Uranus staat in Ram, welke onder andere nieuwe aanvangen, nieuwe geboortes representeert. Uranus is halverwege door het proces van de “nieuwe geboorte”. Daarom, zegt het teken van de planeten, “Transmutatie van de wereldregering is zich NU aan het voordoen”.
ASPECTEN VAN DE PLANETEN
Een vierkant, 90 graden uit elkaar, representeert potentiële kracht. Ieder aspect kan gerepresenteerd worden zoals rivieren. Een combinatie, 10 graden, is zoals twee rivieren die zij aan zij reizen. Een driehoek (trine), 120 graden, is de beste manier voor twee rivieren om te vermengen in/naar één rivier en een vierkant, 90 graden, is zo ongeveer als een waterval. Als je probeert te negeren dat je bij een waterval komt, zou je gemakkelijk kunnen verdrinken. Echter, als je een dam aan de basis van de waterval bouwt, zal je grote kracht vergaren.
Om het samen te vatten, Uranus is gereed om de overgang NU binnen te brengen om met een NIEUWE manier van denken en het waarnemen van de werkelijkheid te beginnen. De energie van Uranus kan niet genegeerd worden, aangezien het je leven ZAL beïnvloeden of je er nu gereed voor bent of niet. De energie van Pluto, aan de andere kant, is zeer rustig, maar beweegt in/naar je diepste en hoogste staten van bewustzijn om jouw ervaringen en reacties aangaan de het leven te transmuteren, Uranus zegt, “Het is het NU.
Persoonlijk krijg je geen keuze. Je maakt deel uit van een groter systeem en dit grotere systeem zegt dit is het NU.” Pluto zegt, “Ik ben NU hier om de wereldregering te transmuteren.”
Wanneer je Pluto en Uranus 90 graden uit elkaar plaatst zeggen zij, “Grote transmutatie van de wereldregering doet zich NU voor. Als jij niet bewust bent van dit feit mag je “rond gegooid” worden door het proces van verandering. Echter, als je openlijk deze verandering kunt veranderen, kan jij je verbinden met de kracht die je binnenin hebt.”
Uranus zegt, “Er is geen keuze. Het is het NU,” en Pluto zegt, “Wat ook maar niet getransmuteerd kan worden moet losgelaten worden.” Daarom, representeert de combinatie van deze vele, gelijktijdige energiegebieden een radicale heropstart om de structuur van het persoonlijke, bestuurlijke en planetaire bewustzijn te transmuteren.
Vraag/Commentaar: Dit is het laatste vierkant van de zeven. Het Pluto/Uranus vierkant – dit is de laatste van de zeven.  
Arcturiaans Antwoord:
Zeven is natuurlijk een zeer krachtig getal. Het getal 7 representeert vaak de zoeker van de waarheid (Uranus), en is bereid om iedere steen om te draaien om die waarheid te vinden (Pluto). 7 is metafysisch/bovennatuurlijk, en vandaar een multidimensionaal getal. 
Ongeveer zoals Plutoniaanse energie, representeert het getal 7 vaak alchemistische veranderingen. Er zijn grote alchemistische veranderingen die zullen beginnen zich voor te doen op een cellulair niveau. In feite zullen de veranderingen beginnen op het niveau van de elementen van aarde, lucht en water, aangezien deze 3D elementen transmuteren in/naar 5D elementalen.
Daarom, als de werkelijkheid begint te verschuiven, verschuift het aan de werkelijke aanvangen van AL het leven. Alles op de Planeet Aarde is een lid van het Elementale Koninkrijk, dus alles is aan het verschuiven. Diegenen die bewust en voorbereid zijn op de heropstart zullen net zo snel verschuiven als hun fysieke lichamen en psychologische hersengolven in staat zijn te omarmen. Dan zal het hun opdracht zijn om anderen met hun heropstart te helpen.
De heropstart zal door staten van bewustzijn heen gaan, wat het waarom is dat wij Suzille instrueerden om de lange reeks over de “Staten van het Bewustzijn” te schrijven. Wij willen dat mensen beseffen dat verschillende staten van bewustzijn verschillende gewaarwordingen/inzichten activeren.
Mensen, zelfs onze eigen afgezanten op de Aarde over wie wij gesproken hebben, zullen niet in staat zijn om deze verschuivingen gewaar te worden tenzij zij in een vijfdimensionale staat van bewustzijn zijn, wat in Delta zou zijn of bij voorkeur in het Gamma Golf Bewustzijn.
Tijdens dit proces zal het behulpzaam zijn als jij je lichaam toestaat te rusten. Denk eraan, wanneer je computer heropstart ben je niet in staat om het te gebruiken. Het mag gelijkaardig met je menselijke gestalte aanvoelen. Vecht niet tegen het gevoel. In plaats daarvan, mediteer, ontspan, lach met vrienden, eet spaarzaam en krijg overvloedig veel slaap.
Met andere woorden, de elementen van je lichaam zullen stil moeten zijn. Dan kan je mediteren om je bewustzijn in/naar een hoger frequentiebesef uit te breiden. De energieën zullen je gestalte binnengaan via je Pijnappelklier, maar het proces zal zich in je Multidimensionale Geest voordoen.
Je Multidimensionale Geest zal de situatie beter bevatten als het resoneert met de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Wanneer de gewaarwording van je heropstart eenmaal opgeslagen is in je Multidimensionale Geest kan het later gedownload worden in/naar je driedimensionale brein. Je Multidimensionale Geest kan de volledige impact in één keer accepteren omdat het binnen zal komen als een ontlading van het Nu.
Je 3D brein of het 3D lichaam zouden beschadigd kunnen worden door die plotselinge download. Daarom, zal de energie eerst in/naar de multidimensionale geest gaan waar het allemaal opgeslagen is op je persoonlijke “externe harde schijf”. Dan kan je fysieke brein, de computer voor het derde dimensionale voertuig, geleidelijk downloaden wat jouw staat van bewustzijn en fysieke gestalte veilig kunnen accepteren.
Een ieder van jullie zal eerst downloaden wat in uitlijning is met jullie persoonlijke missie en dan verder gaan naar Gaia’s planetaire missie. Het is belangrijk dat je jouw eigen stukjes van het plaatje vasthoudt. Dan zal er een beroep op je gedaan worden om je te verbinden met het Planetaire Bewustzijn om het volledige energiepakket te krijgen. Alleen terwijl je in het “Planetaire Eenheidsbewustzijn” bent, zal je in staat zijn om de stukjes van deze enorme grote, planetaire “jigsaw puzzel” in elkaar te leggen.
Deze jigsaw puzzel afmaken zal nemen wat jullie als mensen waarnemen als tijd, maar wij als Arcturianen en wij als de Galactics nemen het allemaal waar als “Het NU”. Diegenen die in communicatie zijn met hun vijfdimensionale, en daaraan voorbij, expressies van ZELF, zullen ook de energie binnenin het Nu ontvangen.
Diegenen van jullie die bewust verbonden zijn met jullie Multidimensionale ZELF zullen in staat zijn om een unieke ervaring te ervaren van het voelen van deze energetische download in het Nu. Maar jullie zullen ook her/erkennen dat het “tijd” zal nemen voor deze vertaling van energie om gedeeld te worden in de derde en vierde dimensie.
Vraag:  Is er een gevaar waar wij ons op moeten voorbereiden?
Arcturianen: Wij voelen geen gevaar. Als je bang bent, zal je bewustzijn omlaag vallen en zal je de volledige ervaring missen. Echter, als je de energie gevuld met Onvoorwaardelijke Liefde omhelst en jezelf met het Violette Vuur omcirkelt, zal jouw transmutatie aanvoelen zoals oneindige Liefde en transmutatie – wat het IS!
Om een meer rustige ervaring te verzekeren, beoefen het vasthouden van Onvoorwaardelijke Liefde terwijl jij jezelf omcirkelt met het Violette Vuur. Dat het Violette Vuur jou omcirkelt staat je toe om ieder transmutatieproces op een manier een trede omlaag te brengen dat niet je fysieke gestalte beschadigd, je emotionele lichaam angst aanjaagt en/of je mentale lichaam in verwarring brengt.
Ook, focus je op je Multidimensionale Geest zodat je 3D brein niet overstuur raakt met het proberen een energiegebied in zich op te nemen dat voorbij de tijd is en het probeert te plaatsen in je 3D brein, wat voorbereid is om die energiefrequentie te accepteren.
Er zijn bepaalde beschermingen en firewalls die zich voordoen op bepaalde niveaus van initiatie. Zoals wij gezegd hebben, hebben we een fragment van onze multidimensionale essentie in/naar de fysieke lichamen van onze “vrijwilligers op de Ascenderende Aarde” gedownload. Deze download is meer dan slechts DNA. Wij/JULLIE hebben in feite een percentage van de essentie van je hogere dimensionale ZELF in/naar het Aarde voertuig gestuurd dat je momenteel draagt.
Daarom, hebben onze “vrijwilligers op Aarde” twee reeksen van DNA. Eén is in de derde en vierde dimensie en de andere is in de vijfde dimensie. Deze twee frequenties van DNA zijn verstrengeld, maar jullie driedimensionale machines kunnen alleen de 3D strengen van DNA zien.
Jullie, onze vrijwilligers, zullen onder de eerste bezitters zijn van deze nieuwe energiegebieden omdat jullie jullie gehele leven al doorgebracht hebben met het vasthouden/bezitten van twee frequenties van DNA. Het component van jullie DNA dat deze energie zal bevatten is wat genoemd wordt “junk DNA”. Dit DNA, dat ten onrechte als junk gelabeld werd, is feitelijk 97% van jullie DNA, wat kleine, multidimensionale wormgaten bevat die de fundering van jullie Lichtlichaam zijn.
Het is door deze wormgaten dat jullie het energiegebied van de verduistering zullen integreren, alsook alle andere schitterende energieën die opgeslagen liggen in jullie Multidimensionale Geest. Wanneer je gereed bent, zal je langzaam je vijfde dimensionale essentie in/naar je 3D brein loslaten, en dan in/naar je 3D lichaam via de “wormgaten’ van je Junk DNA.
Vraag: Is het waar dat ons proces begint wanneer we onze gedachten en emoties vermengen om gedachtevormen van Ascentie te creëren?
Arcturianen: Ja. Vanwege de transmuterende energiegebieden verhuizen jullie in/naar jullie vijfde dimensionale bewustzijn. Dan zal jullie vijfde dimensionale bewustzijn aanzienlijk jullie krachten van manifestatie versnellen. Echter, jullie zullen de meester moeten ZIJN van jullie gedachten en emoties omdat, “Waar je over nadenkt, zal je bewerkstelligen”.
Ook, wanneer je jouw gedachten aan je emoties koppelt, creëer je gedachtevormen die vooropgaan door je leven heen. Op deze manier kan jij je herinneren hoe de schepper van je eigen leven te zijn. Herinner jij je hoe vaak je viel toen je leerde om te lopen of hoe moeilijk het was om te leren praten? Op een manier, gaan jullie NU door datzelfde proces heen.
Jullie herinneren je hoe in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid, hetgeen jullie grotendeels vergeten zijn, te lopen en hoe ermee te communiceren. Daarom zullen jullie waarschijnlijk verward raken of aan jullie zelf gaan twijfelen, wat het wanneer is dat jullie een beroep doen op de Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette vuur.
De Onvoorwaardelijke Liefde zal je toestaan om “vergissingen te maken” zonder wat voor oordeel dan ook, en het Violette Vuur zal je helpen met je transmutatie terug naar je werkelijke Lichtlichaam. Velen van onze dierbare vrijwilligers op de ascenderende Aarde herinneren zich dat tijd een illusie is en dat leven in het NU hun bewustzijn aanzienlijk helpt bij het herverbinden met hun ware, Multidimensionale ZELF in de hogere frequenties van werkelijkheid.
Zegeningen Dierbare Ascenderenden
De Arcturianen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl