Een Onverwachte Conversatie met de Acturianen 28 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

Een Onverwachte Conversatie met de Acturianen
28 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie
Liefste Suzille,

Je resonantie heeft zich in/naar een hogere frequentie uitgebreid, maar je bewuste besef is nog niet in/naar dat portaal van je ZELF gestroomd omdat je bewustzijn nog niet volledig die resonantie bezet heeft.
Je hogere bewustzijn dat in/naar je Aarde voertuig stroomt en het bewustzijn dat nu met je Aarde voertuig resoneert vermengen zich NOG niet. Daarom, wat zich voordoet is dat jij een beetje van een ontkoppeling van de Bron voelt.
Deze ontkoppeling is slechts jouw 3D brein dat probeert uit te vogelen wat er zich voordoet. De oplossing voor deze kwestie is dat je de bescherming die je via onze verbinding met ons hebt naar binnen trekt, je Arcturiaanse ZELF.

Je hebt ons altijd boven jezelf ervaren. Wij vragen nu dat jij je ons binnenin jou ervaart. Je zou kunnen beginnen met je Pleiadische expressie van ZELF, maar je primaire uitlijning binnenin dit NU is met ons, de Arcturianen.

Het is moeilijk om het in de menselijke taal uit te leggen wat wij zeggen, dus zullen wij symbolisch spreken. Zie je het beeld van je Pleiadische en Antariaanse Zelven aan je rechter en linker zijde?
JA, DAT DOE IK.
Zie nu dat wij direct boven je hoofd zijn, boven je pijnappelklier. Zie je hoe de Pleiadianen en Antarianen je beschermen?
JA, DAT DOE IK.
Zie nu hoe wij direct boven je Kroonchakra zijn, je beschermen en met je communiceren.
JA, IK ZIE EN VOEL HET.
Kan je nu onze bescherming en informatie binnen voelen komen door je kroon en door jou heen stromen en in/naar de kern van Gaia?
JA, DAT DOE IK.
Rondom ons zie je ook de Engelen en Geascendeerde Meesters. Correct?
JA, DAT IS CORRECT.
Goed, je hebt net uitgevogeld in je eigen gedachten – door de Licht Taal van je leven te lezen – om te kijken naar dat wat je wenst gewaar te worden of dat te negeren wat jou van streek maakt, afleid, of jou van je doel afhaalt.
NU, dit is zeer belangrijk, focus je op dat wat je bewustzijn uitbreidt en laat dat los/kijk door dat heen wat jouw bewustzijn verlaagt.
Wij zeggen, “kijk door dat heen” want wij willen dat jij je bewust bent van ieder potentieel gevaar over waar je loopt of van een donkerder energiegebied. Echter, je moet leren om niet afgeleid te worden door de duisternis.
Je werd door je leven getraind om wat voor gevaar van duisternis dan ook te herkennen, maar nu moet je erkennen dat het bestaat zonder wat voor wisselwerking dan ook, afgezien van een snelle gedachte van onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.
JA, DAT HEB IK GELEERD – OP DE HARDE MANIER
Dat is waar. Maar die “harde manier” leerde jou ook dat wonderen iedere dag gebeuren.
JA, DAT DEED HET, EN DANK JE WEL.
Het was je eigen hogere expressie die dat wonder creëerde, niet wij.
JA, WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN MIJN EIGEN HOGERE ZELF EN JULLIE?  
Het verschil zit in de primaire resonante frequentie. Jouw Kepier Zelf diens primaire resonante frequentie is momenteel gekalibreerd aan de vijfde dimensie om een meer direct contact met jou te hebben voor het geval een fysieke tussenkomst nodig is.
Wij Arcturianen verlagen niet langer onze resonantie naar de vijfde dimensie en blijven gefocust op de achtste doorgaand naar de tiende dimensies. Nadat wij onze Missie voltooid hebben om Gaia te helpen, zullen wij (bedoelend de groep van Arcturianen die “wij” zijn) een zeer nodige “vakantie” nemen in de dimensies die bij de mensheid bekend zijn als de “Bron”.
ARCTURIANEN NEMEN VAKANTIES?
Ja, en wij lachen ook om grappen. Geëvolueerde wezens kunnen genieten van de beste gedeelten van het zijn in een fysieke gestalte zonder de moeilijkheden die het dragen van een Aards voertuig vergezellen. Wij houden van, lachen en hebben wat jullie zouden noemen zelfs plezier/lol.
WOW, IK HAD DAAR NOG NOOIT ZO BIJ STILGESTAAN. DANK JE WEL VOOR HET DELEN VAN DIE INFORMATIE.
Wij zijn blij om wat voor informatie dan ook dat je ons wenst te vragen te beantwoorden. Wij zijn, echter, gebonden door de Wet van de Vrije Wil van Gaia om alleen informatie te geven waarom gevraagd wordt. Aan de andere kant, als één van onze gegrondvestigden vraagt, “Wat voor boodschap hebben jullie NU voor mij?” zoals jij dat doet, kunnen wij in je bewustzijn kijken om dat gewaar te worden waartoe jij in staat bent om te begrijpen.
Onze informatie aan jou is exponentieel vooruit gegaan. Ook, vanwege je laatste initiatie, zal je NU in staat zijn om zelfs hogere frequenties van informatie te ontvangen en te begrijpen.
IK KIJK DAAR ENORM NAAR UIT.
Je hoeft er niet “naar uit te kijken”. Blijf gewoon in het NU.
DAT “IN HET NU BLIJVEN” HEEFT EEN OVERVLOED AAN “BIJEFFECTEN” ZOALS HET VERLIES VAN HET KORTE TERMIJN GEHEUGEN.
Ja, dat is een eerste aanpassing, waar je tot toe in staat zult zijn om doorheen te werken bij het channelen van de energie – in dit geval je gedachten – door je kroon en rechtstreeks vanuit je brein.
Met andere woorden, de volgende keer dat je iets vergeet, in plaats van het fysieke brein te doorzoeken, ga je direct naar de “externe harde schijf” van je Multidimensionale Geest.
Herinner je, het was je externe harde schijf dat alles dat je in je computer ingevoerd had vasthield. Daarom, toen je computer crashte, kon je alles dat je verloren was herstellen.  
Nu is je “computer” zo vol, dat jij je informatie op moest slaan op de harde schijf en in de wolk, aangezien de capaciteit van je computer (3D brein) onvoldoende is om al die informatie en creativiteit binnenin je geest vast te houden.
Zie je hoe jouw leven de Licht Taal tegen jou spreekt?
JA, DANK JE WEL, DAT IS EEN GEWELDIG VOORBEELD. JULLIE HELPEN ME OM ANDEREN OOK EENVOUDIGE VOORBEELDEN TE GEVEN. JUIST?
Juist! Jij/wij (omdat wij één wezen zijn) spreken door JOU heen (je Multidimensionale ZELF) zodat JIJ je Aarde voertuig kunt gebruikten om onze boodschappen te ontvangen en te delen.
Op deze manier, kunnen wij met de Aarde voertuigen communiceren van andere Multidimensionale Wezens die op de “uitzend missie” zijn van het dragen van een Aarde voertuig om Gaia te helpen. Het is om deze reden dat er zoveel “kanalen” voor de Arcturianen zijn.
Elk “individueel” kanaal (aangezien jullie allemaal ÉÉN zijn binnenin onze Arcturiaanse essentie) heeft een individueel leven met individuele ervaringen. Vandaar dat, je hetzelfde kunt zeggen met een andere draai, zodat meer mensen onze boodschappen kunnen ontvangen.
DANK JE WEL OM DIE INFORMATIE ZO HELDER TE MAKEN.
“Helder” is wat je na zult streven in plaats van “correct”. Correct is een benaming welke aan de tijd, een situatie, cultuur en persoonlijkheid gebonden is. “Helder” is ongeveer zoals helder water waar je doorheen kunt kijken om de bodem van de vijver de zien, of “heldere” lucht zodat men hoog in/naar de hemel kan kijken.
Echter, andere mensen zullen andere dingen zien omdat jullie allemaal zien waar jullie naar zoeken. Met andere woorden, er zijn ontelbare dingen om in de lucht of in een diepe vijver te zien, dus zal je onbewust uitzoeken wat je wilt zien.
Wat je NIET wilt zien mag daar ook zijn, maar je zult er niet naar zoeken. Daarom, zal je het niet vinden.
HET IS GELIJK AAN ALS WE NAAR GELUK ZOEKEN WE HET DAN VINDEN, MAAR ALS WE NAAR VERDRIET ZOEKEN, WIJ DAT VINDEN.
Ja, het is hetzelfde. Het is op de manier dat je de werkelijkheid kiest die je waar wilt nemen. Jullie oefenen nu allemaal deze vaardigheid terwijl jullie op de 3D Aarde leven, welke slechts één werkelijkheid schijnt te hebben.
Echter, als jullie meer bekwaam worden met het veranderen van jullie verwachtingen, zullen jullie je allemaal realiseren dat jullie zullen vinden waar jullie naar zoeken. Echter, als je denkt dat je het NIET verdient om dat te vinden wat je zoek, zal je het niet vinden.  
JA, IK KAN BEGRIJPEN DAT IK DENK, MET ANDERE WOORDEN, JE MOET GELOVEN DAT JE HET VERDIENT OM HET GEWAAR TE WORDEN OF DAT HET MOGELIJK IS OM WAAR TE NEMEN VOORDAT JE IETS KUNT ZIEN, HOREN, VOELEN OF ZELFS AANRAKEN.
Het klinkt zeer eenvoudig, maar wij nemen waar dat het verdienen en geloven vaak meer een resultaat zijn van wat onze gegrondvestigden geleerd hebben van buiten hen zelf, in plaats van binnenin hen ZELF. Dit probleem is het resultaat van ontelbare generaties en millennia van onderwezen te zijn om naar buiten te kijken in plaats van naar binnen te kijken.
De bekwaamheid om binnenin je eigen bewustzijn te kijken roept op voor een niveau van ZELF RESPECT dat van vele van onze vrijwilligere op Gaia ontnomen werd. Jullie werden allemaal gewaarschuwd over deze moeilijkheid voordat jullie naar Gaia bi-localiseerden.
Helaas, was het één van de eerste dingen die jullie vergaten. Jullie vergaten het omdat jullie getraind werden om “op te passen” voor jullie gezagsdragers, zelfs als jullie innerlijke zelf jullie vertelde om dat niet te doen. Velen van jullie vochten gedurende vele jaren tegen deze training, maar bezweken uiteindelijk. Buiten je ZELF zoeken voor liefdevolle hulp is de belangrijkste opmaak voor een op “macht-over-anderen” gebaseerde werkelijkheid.
IK BEN ME DAAR ZEER BEWUST VAN. GELUKKIG, STUURDEN JULLIE MIJ ALTIJD ZO EEN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE DAT IK BINNENIN MEZELF NAAR JULLIE BLEEF ZOEKEN, MAAR IK KON GEDURENDE HET MEESTE VAN MIJN LEVEN NIEMAND HIEROVER VERTELLEN.
En Nu vertel je het aan iedereen zo vaak als je kunt, en op zoveel manieren als je kunt.
DANK JE WEL, DAT IS ECHT EEN COMPLIMENT.
Wij geven geen 3D complimenten, maar vertellen altijd de waarheid. Echter, onze waarheid zou gevaarlijk voor jou geweest zijn om te delen, dus moest je het verbergen of vermommen.
JA, DAT DEED IK. IS HET NU VEILIG OM GEWOON DE WAARHEID TE VERTELLEN?
Dierbare vrijwilligers die fysieke Aarde voertuigen dragen, wij beantwoorden deze vraag voor jullie allemaal. Alleen JULLIE zullen weten of het al veilig is of niet. Jullie zullen binnenin jullie ZELF moeten gaan om het uit te vinden.
DANK JE WEL VOOR DAT TE ZEGGEN. WE HEBBEN ALLEMAAL ANDERE LEVENS EN ANDERE SITUATIES.
Ja, dat doen jullie allemaal, op z’n minst, terwijl jullie hoofdzakelijk resoneren met jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn. Echter, aangezien jullie in toenemende mate met het vijfde dimensionale bewustzijn resoneren, zullen jullie gemakkelijk anderen van die frequentie van resonantie gewaarworden. Jullie zullen bij hen altijd veilig zijn.
Spoedig, zal er alleen het NU zijn.
DIERBARE ARCTURIANEN, WAT BETEKENT DAT?
Het betekent dat in het NU er geen spoedig is.
SPOEDIG is een staat van bewustzijn.
Zegeningen van de Arcturianen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl