Een belangrijke Arcturiaanse boodschap / Door: Suzanne Lie / 30 Juli 2019

Een belangrijke Arcturiaanse boodschap
Door: Suzanne Lie / 30 Juli 2019
Beste Arcturianen,
Is er nu iets belangrijks aan het gebeuren?
Wij, de Arcturiërs, willen jullie allemaal antwoorden geven, JA, er Is iets met jullie ALLEMAAL aan het gebeuren.
Iedereen ontvangt de hogere frequenties van energie die zich op een vreemde transnationale manier in en door jullie lichamen bewegen. Je zou kunnen zeggen dat de beschermende laag van het laagdimensionale energieveld dat bij de geboorte om jullie lichamen werd geplaatst, begint weg te vallen.
Niemand weet van deze beschermhoes, want het is een natuurlijk onderdeel van jullie fysieke anatomie. Jullie anatomie verandert echter van de fysieke, driedimensionale frequentie die jullie altijd al gekend hebben, naar een iets hogere frequentie, die jullie etherisch kunnen noemen. Maar omdat jullie het grootste deel van de wereld ervaren in relatie tot jullie perceptie van de wereld, beseffen jullie deze verschuiving misschien niet omdat de wereld met jullie meebeweegt.
Nu, dit is waar onze term “jullie allemaal” verandert. Niet ieder van jullie, dat wil zeggen de mensheid als geheel, zal deze zelfde ervaring hebben. Bovendien zullen jullie allemaal deze ervaring NIET binnen hetzelfde NU hebben. Daarom spreken we in eerste instantie met onze vrijwilligers die een fysieke vorm aannamen om Gaia te helpen. 
Jullie, onze vrijwilligers om menselijke lichamen te dragen die uit dezelfde elementen bestaan als Gaia’s planetaire lichaam, namen deze vormen aan omdat jullie vrijwillig met Gaia in “verbinding ” met Gaia wilden leven. Wanneer je in verbinding met de planeet leeft, terwijl je de elementen van je eigen menselijk lichaam naar een hogere frequentie transformeert, help je Gaia om haar planetaire lichaam naar een hogere frequentie te transmuteren.
Tegelijkertijd, terwijl Gaia haar planeet in een hogere frequentie transformeert, blijven jullie op één lijn met de hogere frequentie van de Aarde. Daarom, als jullie deze hogere energievelden toestaan om jullie menselijk lichaam te transmuteren, doen jullie dit in samenwerking met Gaia. Tegelijkertijd, terwijl Gaia’s lichaam in een hogere frequentie overgaat, blijven jullie in overeenstemming met die verschuiving.
Net zoals het in het begin langzaam zou zijn om een al lang bestaande steen te verplaatsen van de plaats waar het zich al lange “tijd” bevindt, is het langzaam om het momentum van de herijking van je lichaam van de kernfrequentie te beginnen. We zeggen “kernfrequentie” omdat deze verschuiving begint vanuit de kern van jullie ruggengraat en het vertragen werkt zich een weg naar de periferie van jullie lichaam. Deze energie wordt vaak de “Kundalini” genoemd.
Velen van jullie voelen je Kundalini ontwaken in de kern van je ruggengraat voor een groot deel van jullie tijd. Nu begint dat gevoel op en neer te stromen over jullie ruggengraat, en jullie voelen het in jullie hele lichaam. Jullie driedimensionale hersenen zijn echter niet gekalibreerd om deze informatie te ontvangen. 
Als jullie je bewustzijn uitbreiden naar de alfa-golf, het vierde-dimensionale bewustzijn, zullen jullie een tintelend gevoel in jullie lichaam voelen, samen met een zoemend geluid in jullie oren dat op een bepaalde dag luider lijkt te zijn. Dat geluid lijkt “zoemend” te zijn omdat jullie driedimensionale hersenen de geluiden van deze hoger dimensionale realiteit niet kunnen vertalen.
Je hoort bijvoorbeeld een bericht van 8.000 Hz, maar er zal geen “toon” aan zitten. Jouw 3D-gehoor zal deze frequentie waarschijnlijk ervaren als een zoemend geluid. Veel van de kinderen van uw NU worden echter geboren met de mogelijkheid om hun aandacht te kalibreren naar hogere frequenties zodat ze deze boodschappen bewust kunnen waarnemen.
De meeste fysieke oren van de oudere generaties zijn alleen gekalibreerd om de toonkernfrequentie van geluiden van 500Hz tot 4.000Hz te horen. Boven en onder deze frequenties kan je fysieke zelf alleen een zoemgeluid horen in de hogere frequenties en een gevoel in je lagere ruggengraat voor de lagere frequenties. Het is hetzelfde voor je fysieke gezichtsvermogen. Net zoals je aardse voertuig alleen de kerngeluiden kan horen, kan het alleen de kernvisies waarnemen.
Het is het NU waarin jullie innerlijke Hoger Zelf jullie helpt om jullie waarnemingen te herijken door je bewustzijn te herijken. Alle waarnemingen zijn gebaseerd op jullie staat van bewustzijn. Wanneer jullie bewustzijn resoneert in bètagolven, kunnen jullie alleen de driedimensionale fysieke wereld waarnemen.
Wanneer jullie bewustzijn resoneert met alfa golven, kunnen jullie de vierde-dimensionale realiteit waarnemen, maar alleen als jullie je derde-dimensionale waarnemingen loslaten, zoals het sluiten van jullie ogen. In al jullie incarnaties sinds de val van Atlantis is jullie geleerd om te geloven dat alleen jullie driedimensionale, fysieke waarnemingen echt waren. 
Tijdens het hoogtepunt van Atlantis en daarvoor was de resonantiefrequentie van Gaia hoger. Daarom konden mensen gemakkelijk de vierde dimensie waarnemen terwijl ze wakker waren in hun dagelijks leven. Na Gaia’s bijna vernietiging van de val van Lemurië en vervolgens de val van Atlantis, daalde de frequentie van de Aarde in de derde dimensie.
Vanaf dat moment konden de meeste mensen alleen nog maar de vierde dimensie waarnemen terwijl hun fysieke lichaam sliep of tijdens meditatie. De reden voor deze verandering in waarneming is omdat de manier waarop men hun vorm aan een willekeurige realiteit hecht is om hun bewustzijn af te stemmen op de frequentie van die realiteit. Er is bijvoorbeeld een vijfde dimensie versie van de Aarde, maar je kunt deze alleen waarnemen als je bewustzijn is afgestemd op de vijfde dimensie.
Maar omdat het collectieve bewustzijn van de Aarde stijgt, beginnen meer van jullie deze vijfde dimensie van de Aarde waar te nemen terwijl jullie in diepe meditatie zijn. Omdat Jullie een driedimensionaal lichaam dragen, kunnen jullie alleen maar de 5e dimensie van de Aarde waarnemen terwijl jullie bewustzijn is afgestemd op de frequentie van de 5e dimensie.
Bovendien, omdat jullie de “gewoonte” en het “geloof” hebben dat “alleen de fysieke wereld echt is”, interpreteren jullie driedimensionale hersenen jullie ervaringen op de vijfde dimensie Aarde als “jullie verbeelding” of een “droom”.
Een van de meest uitdagende onderdelen van jullie ascensie zal zijn om de signalen van jullie fysieke hersenen te negeren en de signalen van jullie multidimensionale geest te verzorgen. De moeilijkheid van deze verschuiving is dat jullie je eigen, of andere, multidimensionale geest niet kunnen zien omdat de lagere frequenties de hogere frequenties niet kunnen waarnemen.  
Natuurlijk kun je ook je fysieke brein niet zien omdat het zich in je schedel bevindt. Maar omdat je “fysieke hersenen” deel uitmaken van de consensusrealiteit, weet iedereen dat ze een brein hebben en dat ze onmiddellijk zouden sterven zonder dat brein. Dus iedereen gelooft dat ze een fysiek brein hebben, ook al kunnen ze het niet zien.
Aan de andere kant is het NIET een deel van de driedimensionale consensusrealiteit dat iedereen een multidimensionale geest heeft. Maar omdat de hogere dimensies dezelfde frequentie of de lagere frequenties kunnen waarnemen, KAN je je multidimensionale geest waarnemen via je vijfdimensionale waarnemingen.
Jullie vijfdimensionale zelf kan ook door je 3D-schedel kijken om je hersenen te zien. In feite kan je vijfdimensionale zelf gemakkelijk je hele 3D-zelf waarnemen, maar je derde-dimensionale fysieke zelf kan je vijfdimensionale zelf niet waarnemen.
Maar, als je een hoger dimensionale droom of meditatie hebt, zal je bewustzijn zich uitbreiden naar de vijfde dimensie, en zul je in staat zijn om je vijfde dimensionale Lichtlichaam waar te nemen. Gelukkig breidt je bewustzijn zich uit buiten je fysieke lichaam als je slaapt en als je in diepe meditatie bent.
Het voordeel van meditatie is dat je kunt documenteren wat er tijdens of kort na je terugkeer naar je derde-dimensionale bewustzijn is gebeurd. Daarom, ook al zal je waarschijnlijk vergeten wat er in de hogere staten van je meditatie is gebeurd, zul je “schriftelijk bewijs” hebben dat je het ervaren hebt.
Natuurlijk kun je jouw dromen documenteren, wat erg handig is. Je moet echter direct na de droom wakker worden, anders vergeet je het waarschijnlijk terwijl jouw 3D-hersenen zich richten op de fysieke wereld.
In de loop van jullie “tijd” zijn er veel “helderzienden” geweest die de hogere werelden konden waarnemen. Helaas, voor een groot deel van de “tijd” tussen de val van Atlantis en jullie huidige NU, geloofde de consensusrealiteit niet dat deze mensen legitiem waren.
Mensen die bewust de hogere dimensies konden ervaren, werden vaak aangeduid met denigrerende namen en vaak gestraft of gedood. De duistere krachten van de mensheid die vele jaren na de val van Atlantis heersten, konden de derde dimensie alleen maar waarnemen omdat hun bewustzijn zo laag was.
Bijgevolg, als iemand kon waarnemen wat de duistere mensen NIET konden waarnemen, zou het gezag van die persoon in twijfel worden getrokken. Erger nog, de duistere verkondigden vaak dat “psychische” energieën van de duivel waren. Wat interessant is omdat de “duivel” juist het wezen is dat de duistere wezens konden zien en vaak aanbeden werden.
De duistere mensen aanbaden de wezens van het lagere dimensionale astrale vlak omdat deze wezens naar een iets hogere dimensie resoneerden dan zij deden. Deze lagere astrale wezens konden de driedimensionale duistere wezens gemakkelijk waarnemen en probeerden de krachten met hen te bundelen.
Zodra de duistere mens deze lagere astrale wezens in hun bewustzijn toestond, kregen ze een duistere macht over anderen. Samen met de lagere astrale wezens konden deze duistere mensen fysieke objecten verbranden met hun geest, veranderingen in de fysieke wereld aanbrengen, en zelfs de geest van andere mensen binnengaan die de macht over anderen aanbaden.
Deze “niet-dode” astrale wezens konden binnendringen in het lichaam en/of bewustzijn van mensen die ze waarnamen en hun aandacht lieten samensmelten met het energieveld van het lagere astrale vlak. Deze duistere astrale wezens konden van vorm veranderen, wat grote indruk maakte op de duistere mensen, en vertelden de duistere mensen ook informatie over de lagere octaven van de fysieke wereld.
De mensen van de duistere kant aanbaden deze lagere astrale wezens omdat ze onder de indruk waren van hun macht over anderen. De duistere mensen wilden macht hebben over andere mensen, dus lieten ze de lagere astrale wezens macht over hen verwerven. 
De duistere mensen realiseerden zich niet dat de lagere astrale wezens slechts energiepakketten waren die voor het eerst ontwikkeld werden in de derde dimensie, maar waren van zo’n lage frequentie dat ze hun bewustzijn niet konden uitbreiden buiten de lagere Astrale (lagere vierde dimensie).
Ze wisten niet dat als niemand de duistere laagfrequente energie voedde, ze geen enkele vorm meer konden vasthouden. Zij wisten alleen dat wanneer zij deze duistere entiteiten aanbaden, zij een zekere mate van controle konden krijgen over hun derde-dimensionale wereld.
Toen deze “macht over anderen” mensen stierven, kwamen ze in het collectief van ALLE duistere, wrede, lagere astrale wezens die resoneerden naar de laagste frequentie van Gaia’s aura. Gedurende vele eeuwen van wreedheid, oorlog, marteling en lijden, werd Gaia’s lagere astrale veld verdicht met deze wrede wezens.
Dit lagere astrale vlak was NIET gevuld met door God geschapen duivels, maar met door de mensheid geschapen duivels. De duistere heersers vertelden de ongeschoolde, kwetsbare mensen echter dat God deze duivels had geschapen om hen en hun families schade toe te brengen als ze niet gehoorzaamden. 
Aangezien deze duistere heersers leiders waren geworden in hun gemeenschap, of zelfs in hun kerk, begonnen de mensen te geloven dat macht over anderen een goede manier was om een leider te zijn. Wat er zich binnen dit NU afspeelt, is dat de slinger van de polariteit van de duisternis naar de polariteit van het licht begint te bewegen.
Het moeilijke van een gepolariseerde, driedimensionale realiteit is dat deze voor een lange “tijd” in de duisternis kan blijven. Het goede deel van een gepolariseerde, derde-dimensionale werkelijkheid is echter dat het uiteindelijk kan terugkeren naar het Licht. Een van de belangrijkste keerpunten begon in augustus 1987 met de Harmonische Conversie.
De belangrijkste reden waarom de Harmonische Conversie een keerpunt werd, was dat zoveel mensen samenkwamen om te mediteren voor liefde, vrede en licht, dat deze mensen een verschuiving creëerden in de derde-dimensionale consensusrealiteit.
Deze collectieve kracht van positieve, liefdevolle gedachtevormen die door mensen zijn gecreëerd, hielp om “het tij te keren” van het afscheidingsbewustzijn naar eenheidsbewustzijn. Dit collectieve energieveld ontstak ook hoop in de harten van de mensheid.
We willen graag zeggen dat deze “verenigde harten” het begin markeerden van de ondergang van de duistere. We weten dat de decennia vanaf het einde van de jaren tachtig tot aan jullie NU voor hen die de propaganda “die jullie vertrouwen” hebben doorgemaakt, als eeuwig leken te duren.
Wij zeggen tegen jullie allemaal, wie jullie moeten vertrouwen is jullie eigen hoger dimensionale uitdrukking van ZELF. Net zoals je geleerd hebt te mediteren voor eenheid en vrede, denk er dan aan om te mediteren voor EENHEID met je eigen Hoger Dimensionaal ZELF.
Jullie Hogere ZELF zal jullie verankerd houden in de hogere dimensies en jullie voorzien van een veilige frequentie waarin jullie je kunnen ontspannen. Omdat hebzucht, duisternis, oorlogen en leugens al zo lang over jullie fysieke wereld heersen, is het gemakkelijk voor jullie om ongeduldig te worden. Onthoud dat ongeduld een vorm van angst is die jullie bewustzijn kan verlagen.
Omdat jullie de realiteit waarnemen die resoneert met de frequentie van jullie bewustzijnsstaat, zorg er dan voor dat jullie bewustzijn binnen de bovenste derde/vierde en vijfde dimensie blijft. Als je dan tijdelijk verdwaald raakt in de angsten en duisternis van het verleden, zal je eigen Hogere ZELF je helpen om voortdurend in contact te blijven met de Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht van de hogere dimensies.
Het belangrijkste is, dat wat je gelooft is wat je waarneemt. Als je gelooft dat je wereld gevuld is met angst, woede en verdriet, dan is dat wat je 3D hersenen zullen zoeken. Je 3D-hersenen hebben een overeenkomst met je gedachten waarin je hersenen zullen geloven wat je gedachten zeggen dat ze moeten geloven. 
Als je alleen maar gedachten hebt over hoe moeilijk het leven is, zullen je 3D-gedachten op zoek gaan naar waarnemingen die deze gedachten bewijzen. In dit geval zullen je gedachten en waarnemingen je bewijzen dat de wereld een donkere en angstaanjagende plek is.
Aan de andere kant, als je gelooft dat het leven goed is en dat je elke dag jouw wereld zijn best doet om een betere realiteit te creëren, zullen je hersenen je waarnemingen vertellen om bewijs te vinden dat de wereld goed is en elke dag beter wordt.
We hopen dat je nu beter kunt begrijpen hoe jij de schepper van je werkelijkheid bent? Alles wat je kunt bedenken bestaat, maar je zult het alleen waarnemen als je het gelooft. Ja, er zal nog steeds duisternis zijn, maar als je er aan denkt om die duisternis naar het Hoger Licht te sturen, zal jouw hoger bewustzijn je beschermen tegen de angst die je kwetsbaar zou maken voor de duisternis.
Bovendien, als je gelooft dat er iets bestaat, zal je derde-dimensionale brein, of jouw multidimensionale geest, je helpen om te ervaren wat je niet kon waarnemen voordat je geloofde dat het mogelijk was om dat te ervaren.
Bijvoorbeeld, wanneer je gedachten zeggen “het leven is goed” of “het leven is slecht”, dan gaan je 3D hersenen op zoek naar bewijs dat je gedachten juist zijn. Natuurlijk, soms is het leven goed en soms is het leven slecht. Beide realiteiten bestaan tegelijkertijd in de miljoenen en triljoenen versies van de werkelijkheid. 
Je woont in een enorme winkel waar je elke werkelijkheid kunt “kopen”. Elke werkelijkheid resoneert naar een bepaalde staat van bewustzijn. Je beweegt je op en neer in de lift van deze winkel via de verschuiving van de staten van jouw bewustzijn. Als je een vijfdimensionale realiteit wilt “kopen”, moet je je bewustzijn afstemmen op de vijfde dimensie.
Weet je nog dat je EEN was met je hoger dimensionale zelf en ervoor koos om het avontuur van een driedimensionale realiteit te “kopen”? Je geloofde dat je Gaia kon helpen, dus ging je dit avontuur in.
Daarna waren er meer incarnaties en/of meer teleurstellingen nodig om je missie te kunnen vervullen. Gelukkig, als je je concentreert op het verbinden met je hoger dimensionale ZELF, ben je niet langer op de begane grond en kijk je niet meer omhoog. In plaats daarvan zit JIJ in het NU van het Ene, dat je voortdurend door het doolhof van het leven leidt.
Omdat je een sterkere relatie hebt met je Hogere Dimensionale ZELF, zal dat Hoger Licht zich niet richten op de angstaanjagende duisternis, maar in plaats daarvan zul je in staat zijn om je te concentreren op de ascensie naar de hogere werelden die voorbij de illusies van de derde dimensie bestaan.
Zegeningen, lieve mensen,
Wij zijn NU bij jullie.
De Arcturianen en jullie Galactische Familie
Vertaling: Martien