Door Ons Hogere ZELF De Ademende Geest 12 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie

Door Ons Hogere ZELF
De Ademende Geest
12 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie
Onze geest zet uit en trekt samen net zoals onze adem. Onze geest trekt samen wanneer wij op een driedimensionale manier denken, maar zet uit wanneer wij Multidimensionaal denken. We kunnen in feite het verschil voelen.
Denk aan een driedimensionale taak of verplichting…
Voel hoe je gezicht en lichaam vernauwen/samentrekken…
Denk nu aan een Multidimensionale ervaring…
Voel hoe je ontspant.
Je mag jezelf zelfs genegen voelen om een lange uitademing of zucht te slaken.
Het is de verplichting door de illusie van “anderen” op jou geplaatst, alsook de beperkingen van de “tijd” waaraan tegemoet gekomen moet worden die de beperking van het driedimensionale denken creëert. Van de andere kant, staat het Multidimensionale denken jouw bewustzijn een hoger perspectief en een innerlijke plaats toe om te ontspannen.
Bijvoorbeeld, denk na over het op bezoek gaan bij een Lichtwezen en voel hoe je geest uitbreidt. Volg je Multidimensionale gedachten terwijl zij jou op een kosmische reis in/naar het onbekende dragen.
Echter, dit “onbekende” is het “welbekende” naar de hogere expressies van je ZELF die door multidimensionale golven van werkelijkheid stromen welke voorbij alle illusies van de tijd zijn. Voel hoe deze golven van de achterzijde van je hoofd naar je voorhoofd reizen, en weer terug en naar voren als zij er golvend doorheen bewegen en de ontelbare synapsen van je brein synchroniseren.
Kan je ervaren hoe deze golven van gedachte je Hogere Hart openen en jou in/naar het gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde leiden?
Weldra zullen deze gedachtegolven ongebonden zijn door de inkapseling van je kleine brein om naar buiten te avonturieren in/naar de Collectieve Geest van de gehele mensheid…
Dan zullen zij uitbreiden in/naar de Planetaire Geest van Gaia…
En in/naar de Galactische Geest van de Melkweg…
Dan stijgen zijn op in/naar de Universele Geest van jullie Locale Universum…
En settelen in de Kosmische Geest van Alles Dat Is…
Als je deze Gedachtegolven volgt onttrek je informatie van de werkelijkheidsmoleculen waardoorheen je reist en incorporeert hen in de uitgebreide werkelijkheid die JIJ aan het creëren bent.
Als je deze grote Gedachten opnieuw bezoekt, breidt je geest uit in/naar zuiver bewustzijn, welke ontdaan is van iedere vorm van inkapseling. Je persoonlijke bewustzijn is gerelateerd aan je huidige belichaming.  
Tegenovergesteld, verstrengelt je multidimensionale bewustzijn met de Stroom van de Werkelijkheden die je ervaart en de gedachten van de grote wezens die je bezoekt. Je voelt ook de “adem” van wezens die als zuiver bewustzijn geleefd hebben en die gedurende millennia geen belichaming vastgehouden hebben, of nooit een vorm vastgehouden hebben.
Sta je bewustzijn toe te verstrengelen met deze vormeloze wezens, je voelt hun energiestroom door je heen gaan zoals een warme bries. Als je in hun bewuste herinneringen van leven na leven ademt, vergaar je hun geschenken van weten.
Verzamel deze herinneringen NIET. In plaats daarvan, adem de ontelbare beelden, gevoelens en gedachten uit in/naar het collectieve energiegebied van alles dat je ervaren hebt in je vele driedimensionale incarnaties.
Sta deze verdwijnende herinneringen toe op de kusten van de ENE aan te spoelen zodat de Bron kan genieten van de ontelbare incarnatie ervaringen. Met die in vrijheidstelling, breid je bewustzijn zelfs verder uit, en je ontdekt dat je onder DEGENEN bent die jouw vele incarnaties overzien hebben.
Je voelt je grote bewustzijn verstrengelen met de ontelbare expressies van je Multidimensionale ZELF die de ervaring van de vorm hebben. Zegen deze vormen, terwijl je hen gewaarwordt Drijvend door een eindeloze oceaan van Licht.
Binnenin deze waarneming, ontvang je levendige beelden, gedachten en emoties van je ontelbare incarnaties in je hogere of lagere dimensionale werkelijkheden. Probeer niet om deze sensaties te bevatten/beteugelen, maar laat hen door je heen Stromen zoals het Licht van de dageraad door de bomen heen stroomt.
Iedere ‘boom” representeert jouw vele dimensionale incarnaties. Het Licht is het energiegebied dat door iedere ervaring stroomt en jou toestaat om je ontelbare werkelijkheden met de ENE te delen.
De ENE ademt in deze ervaringen en deelt hen met het bewustzijn van Alles Dat Is. Op deze manier, ademt al het leven als ÉÉN groot Wezen dat de werkelijkheden van alle creatie inhaleert en iedere ervaring bewoont met diens kosmische uitademing.
Besef je nu hoe de werkelijkheid ÉÉN ademend Wezen is met oneindige persoonlijke ervaringen? In feite, dient ieder fysiek persoon, iedere plaats en ieder ding als een Portaal waardoorheen de ENE de werelden van de vorm kan ervaren.
Ondertussen, terug in de derde dimensie op een kleine planeet genaamd de Aarde in het Zonnesysteem van Sol en de Galaxy bekend als de Melkweg, breidt een Licht zich voorbij de planeet uit, voorbij het Zonnesysteem en voorbij de Galaxy.
Een klein licht dat eens beperkt was, tot een kleivorm bevrijd werd van diens opsluiting en hoog vliegt voorbij alles dat het eens inperkte. Dit kleine licht sluit zich bij vele andere, gelijkaardige lichten aan om een gloed te worden.
Als steeds meer lichten bevrijd zijn van hun opsluiting, wordt de gloed een groot lichtbaken dat andere kleine lichten gidst om bevrijd te zijn van hun lagere frequentievormen.
Geleidelijk, vermengen de frequenties van afscheiding met de frequenties van eenheid om een Stroom van Ascentie te creëren die onweerstaanbaar wordt.
Zelfs diegenen die gedurende millennia verstrikt werden in de illusies van de tijd en afscheiding zijn aan het ontwaken jegens de onophoudelijke Stroom van Onvoorwaardelijke Liefde. Een oceaan van Licht komt naar boven als dat wat afgescheiden was terugkeert naar dat wat ÉÉN is.
De ENE roept diens vrijwilligers naar Huis in zich ZELF.
Je hebt de ENE gediend door nieuwe werkelijkheden te creëren, welke je bij zult dragen aan de ENE bij jouw terugkeer. Terwijl de oceaan van Licht naar diens Bron terugstroomt, wordt dat wat niet geïncorporeerd kan worden in/naar de nieuwe golf van werkelijkheid vrij gegeven.
Wat zal jij los moeten laten om je aan te sluiten bij deze golf? Wat zal jij moeten loslaten om de Kosmische Adem te ademen en ÉÉN te worden met de kusten van je nieuwe werkelijkheid? Deze vragen kunnen alleen van diep binnenin je Innerlijke Weten beantwoord worden.
Je bent in het proces van te kiezen om dat los te laten wat jou teruggehouden heeft, dat wat ervoor zorgde dat je leed. De keuze mag duidelijk lijken, maar lijden is één van je beste vrienden geworden. Toen je leed, was je een “goed persoon”. Je was NIET degene die ervoor zorgde dat ‘anderen’ leden. In feite, vocht je tegen diegenen die lijden creëerden.  
Maar nu, ben je AKKOORD. Je bent AKKOORD met het lijden. Je bent zelfs AKKOORD met diegenen die jouw lijden creëerden. Kan je dat lijden loslaten en het vervangen met het gevoel van het Licht terwijl het je bewustzijn koestert/voedt, informeert, beschermt en uitbreidt?
Lijden bindt jou aan dat wat je vreest. Om vrij van lijden te zijn, moet je die binding losmaken door je vrees los te laten. Ja, vrees en lijden hebben jou verteld dat je een goed persoon bent en dat je hard probeert om beter te zijn.
Maar nu WEET je dat je altijd beter en altijd goed was. In feite, weet je dat de benamingen van “goed’ en “beter”, en zelfs de benaming “lijden” ALLEN illusies van een werkelijkheid zijn die naar diens voltooiing aan het komen is.
Kan je ervoor kiezen om alle vrees los te laten en het Licht te voelen als het door je heen stroomt met jouw iedere ademhaling? Die keuze klinkt als een eenvoudige oplossing, maar angst en lijden werden jouw “rode button van moed” gedurende de meeste van je aardse incarnaties. Hoe laat je dat los wat je geloofde dat van jou een ‘goed persoon’ maakte?
Je Laat het Los door Overgave aan de Stroom van de ENE!
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://suzanneliephd.blogspot.nl/