Door Degenen van Goud Verbinding, Éénheid en Samenwerking! via Suzanne Lie – 9 november 2017

Door Degenen van Goud
Verbinding, Éénheid en Samenwerking!
via Suzanne Lie – 9 november 2017
Lieve degenen van Goud,
Wij zijn er klaar voor en enthousiast om degenen die Ascenderen te assisteren. Met deze verklaring bedoelen wij dat wij nu op de drempel staan van de vijfde dimensie, klaar voor de analyse van jullie Multidimensionale Aura’s.
Jullie persoonlijke, driedimensionale expressies van jullie Multidimensionale ZELF is door, via veel incarnaties gegaan in een poging om Gaia te assisteren met Haar Planetaire Transmutatie van een derde/vierde dimensionale planeet naar een vijfdimensionale planeet.
Een “vijfdimensionale planeet” is een planeet die zijn/haar proces van transmutatie begonnen is in de hogere dimensionale frequenties van golflengten. Deze golflengten zijn NIET zoals radio of  andere door de mens gemaakte golflengten.

Deze golflengten zijn golflengten van Licht, welke de verschillende frequenties vertegenwoordigen van Licht die NU zullen beginnen hun weg te vinden in het Enorme Planetaire Aura van Gaia.
Ja, Gaia heeft een aura net zoals al Haar levende bewoners hebben.
De reden voor deze migratie van Hoger Licht in het aura van Gaia is omdat de driedimensionale frequentie van werkelijkheid zich aan het samenvloeien is met de vierdimensionale frequentie van werkelijkheid ter voorbereiding voor het worden van Gaia van een vijfdimensionale planeet.
Natuurlijk, aangezien AL het leven multidimensionaal is, is er oneindig geweest, een hogere frequentie van Gaia in al de hogere frequenties van de vierde dimensie, vijfde dimensie en van veel verder.
In feite, zijn jullie allemaal leden van het Hogere dimensionale Gaia, evenals Haar lagere frequenties.
De meeste van jullie hebben veel incarnaties op Gaia gedaan gedurende Haar verschillende frequenties van beschaving. Iets is gereed om  transmutatie te beginnen naar de Hogere frequenties van beschaving wanneer:
1)     Al de frequenties van het ecosysteem van Gaia in gebondenheid zijn
2)    Vervuiling minimaal is
3)    Mensen voldoende zijn geëvolueerd naar een hogere staat van
bewustzijn dat zij zich realiseren dat als zij Gaia schaden, zij hun
gehele werkelijkheid schaden – inclusief hun eigen fysieke lichamen
De kernfrequenties van Gaia beginnen hun transmutatieproces (het uitbreiden naar een hogere frequenties van resonantie).
Daarom, net zoals een persoon ietwat verzwakt, uitgeput is wanneer er een veranderingsproces is, is ook Gaia ietwat verzwakt, afgemat tijdens Haar veranderingsproces.
Helaas hebben de duisteren van Gaia’s overgangsstaat geprofiteerd, door zoveel mogelijk angst en schade te creëren als mogelijk om de mensen angstig te houden. Het is zo dat, Gaia de mensheid nodig heeft om Haar te helpen bij Haar overgang door het blijven van in een zo hoog mogelijke staat van bewustzijn als zij kunnen.
Met andere woorden, wanneer mensen zichzelf vervullen en hun omgevingen met de zegeningen van Onvoorwaardelijke Liefde, zal die liefde door dit specifieke gebied samenvloeien met andere gebieden die ook gezegend zijn met Onvoorwaardelijke Liefde.
Eenmaal wanneer een gebied van Onvoorwaardelijke Liefde wisselwerkt met een ander gebied van Onvoorwaardelijke Liefde, wordt deze Onvoorwaardelijke Liefde logaritmisch versterkt. Wat bedoeld wordt met een logaritmische progressie is dat, in plaats van het vooruit laten gaan op een manier zoals 1-2-3-4, gaat het voorwaarts op een manier van 1-2-4-8-16.
Met andere woorden, de progressie van Onvoorwaardelijke Liefde dwars over Gaia’s planeet zal groots worden versneld.
Helaas, net als de met licht gevulde mensen “dienstbaar aan anderen” behoren tot de grootste katalysators van progressie naar het Licht, de duistere mensen  georiënteerd op dienstbaarheid aan zelf, creëren de grootste weerstand tegen vijfdimensionaal Licht en Onvoorwaardelijke Liefde.
Waarom zou iemand “macht over anderen” in ere houden?
Het antwoord is dat deze wezens, die vaak lijken op mensen, maar van binnen GEEN mensen zijn, zich het concept van Onvoorwaardelijke Liefde, of welke liefde dan ook wat dat betreft, niet kunnen voorstellen.
Net zoals iemand die nooit een persoon heeft zien glimlachen of lachen bang kan zijn van iemand die glimlacht of lacht.
Iemand die altijd heeft geleefd in de duisternis van “macht over anderen” zou denken, “wat is er mis met die persoon? Waarom bezit die persoon de Macht Over Anderen niet?
Aangezien de meeste van deze niet veel liefde hebben ervaren en GEEN Onvoorwaardelijke Liefde hebben ervaren, is liefde een ongekende en niemand houdt van het “ongekende.” Trouwens zij zien hoe hun familie hen heeft geleerd om door te gaan met hun toewijding, familiair aan “macht over anderen” levensstijlen.
Veel van de kinderen van de Illuminati hebben nooit liefde op enige manier ervaren. Daarvoor, aangezien het ongekende meestal beangstigend is, zijn vele van hen bang voor het concept van liefde.
Liefde lijkt zwak en Onvoorwaardelijke Liefde is zelfs geen concept dat zij zouden kunnen beginnen te begrijpen.
Zoals iedere strijder weet, is het van vitaal belang om “de vijand te kennen.” En aangezien jullie allemaal “Strijders voor en van het Licht” zijn is het belangrijk dat jullie begrijpen dat degenen die “Gaia wensen over te nemen” voor hun eigen zelfzuchtige intenties:
GEEN bewustzijn hebben
GEEN mogelijkheid om verder te kijken dan hun eigen behoeften
En zij plaatsen financieel gewin en macht over anderen boven iedere soort van liefde of achting voor anderen.
Jullie kunnen je voorstellen hoeveel schade zo’n  persoon zou kunnen aanrichten wanneer deze in een machtpositie verkeerd.
Deze mensen hebben heel weinig, indien van toepassing, weten over “oorzaak en gevolg,” omdat zij geloven dat zij niet vatbaar zijn voor dwaze goeddoeners.
“Wat zou de reden zijn voor iets te doen voor iemand anders. Niemand deed ooit iets voor hen, behalve wellicht geld geven. Maar het geld heeft hen NIET geleerd over liefde. In feite, wanneer de “verwonde duisteren” (zoals al de duisteren aangeboren verwond zijn) geld krijgen of hebben, wordt het meestal besteed aan hun eigen zelfzuchtige verlangens.
Aangezien deze verwonden onbewust zijn dat liefde, affectie, vriendelijkheid en liefdevolle begeleiding hun leven zou hebben veranderd, zijn zij onbekwaam voor het overwegen dat iemand anders, zou willen en nodig hebben, liefde, affectie, vriendelijkheid en begeleiding. Daarvoor overwegen zij zelfs niet eens deze geschenken aan anderen te geven.
Mensen die op deze manier zijn opgevoed ontwikkelen vaak, wat in de psychologie wordt genoemd een “persoonlijkheidsstoornis.”
Zij hebben vaak een “Narcistische Persoonlijkheidsstoornis” of een “Contactgestoorde Persoonlijkheidsstoornis.”
Persoonlijkheidsstoornissen (zoals ze zijn van een etiket voorzien in medische/psychologische boeken) zijn erg moeilijk, zo niet onmogelijk om te genezen omdat de oorzaak van de stoornissen een aangeboren component zijn van hun kindertijd en waarschijnlijk van hun familieomgeving.
Daarom, zoals het kind van een politieagent, een politieagent zou willen zijn, zou een kind van een persoon met een  Narcistische of Persoonlijkheid stoornis, net zo willen zijn als de ouder. Op deze manier, continueert generatie na generatie boosheid, macht over en diep, verborgen angst te creëren.
Geen wonder dat zij aansluiten bij de Illuminatie of geen gevoel van bewustzijn hebben wanneer zij verkeren in een machtspositie en besluiten nemen die het leven van velen zouden kunnen schaden of vernietigen, in hun eigen zelfzuchtige poging om te krijgen wat zij willen.
Het ergste deel is dat de leider die leeft via “macht over anderen” degenen aanmoedigt die volgen of respecteren te hebben “macht over anderen.”
Zij sturen als het ware een verstopte boodschap uit dat omdat zij werden verwond, kunnen zij dit anderen doen.
Dit is wanneer de “echte zieken” naar buiten komen uit het verbergen.
Dan, door vele te doden, hebben zij een manier gevonden om hun ouder te doden of het gebroken deel binnenin henzelf te doden.
Wij, Degenen van Goud, het spijt ons dat ons bericht in deze duisternis is gegaan, maar het is het NU voor ons Degenen van Goud om in een menselijke kledij om naar voren te komen en te zeggen,
“IK BEN een wezen van Licht en ik verdien om te leven binnen het Multidimensionale Licht dat ik zie met mijn geopende Hart en Heldere Geest.”
Wij, de mensheid en Hogere Wezens, zoals onszelf die toegewijd zijn om jullie te begeleiden, zijn ons bewust dat “de donkerste nacht net voor de dageraad is.” We zijn ons er ook van bewust dat het ENIGE tegengif voor de duisternis dat hopelijk  “zijn laatste weerstand heeft voor onze planetaire Ascensie”, is om zowel onvoorwaardelijke liefde te VERSPREIDEN evenals:
Laai, Laai, Laai op
Het Violette Licht
Alle Schaduw transmuterend in
Licht, Licht, Licht!
Om decreten te gebruiken, zoals degene hierboven, zal jullie groots helpen om jullie INNERLIJKE Multidimensionale ZELF te vinden en te leven. Jullie Innerlijke Multidimensionale ZELF is in staat om jullie bewustzijn uit te breiden naar de frequenties van de vijfde dimensie en verder.
Vanuit dit vijfdimensionale perspectief, zijn jullie in staat om uit te stijgen boven de emotionele chaos en om jullie bewustzijn en aandacht in het goede centrum te plaatsen – niet waar jullie zijn geweest – maar in en naar die jullie ALTIJD zijn geweest en NU naar het terugkeren zijn.
Men mag niet denken dat de Gouden zoveel over de duisternis konden spreken, maar wij zijn degenen die je zult ontmoeten als jullie aan je terugkeer naar de vijfde dimensie en daar voorbij beginnen. Daarom zijn we NU hier om jullie eraan te herinneren dat JULLIE al Geascendeerde wezens zijn die ervoor gekozen hebben om een Aards voertuig te nemen om Gaia beter te kunnen helpen.
Echter, hoe kunnen jullie lieve Gaia assisteren wanneer jullie niet bewust zijn wat er eigenlijk plaats vindt op Haar planeet?
Het collectieve aura heeft een enorme invloed op het collectieve aura van Gaia. Een collectief aura is een aura dat in zich opgenomen heeft, beiden, het positieve EN het negatieve met de intentie van het transmuteren van het negatieve en het uitbreiden van het positieve.
Binnen deze ronde van de evolutionaire cyclus van Gaia, heeft de Aarde bestaan binnen het Besturingssysteem van: polariteiten, tegenstellingen, afscheiding, tijd en ruimte. Deze concepten zullen moeten stromen naar een hogere frequentie om Gaia terug te ascenderen naar Haar aangeboren vijfdimensionale zelf.
Daarvoor,
Zullen polariteiten transmuteren naar Verbinding
Tegenstellingen zullen transmuteren naar Éénheid
Afscheiding zal transmuteren naar Samenwerking
De tijd zal transmuteren naar het NU
De ruimte zal transmuteren naar het HIER
Dan, binnen de vijfdimensionale Verbinding, met al het leven, zullen jullie de Éénheid ervaren met al het leven in een staat van constante Samenwerking zoals jullie stromen in en naar het altijd aanwezige NU welke oneindig HIER zal zijn!
Wij, degenen van Goud, wensen jullie eraan te herinneren dat jullie NU in Verbinding en Samenwerking zijn met de constante Verbinding van de Éénheid van het Hier en Nu!
Degenen van Goud
Via Suzanne Lie
Vertaald voor wakkeremensen door Anja