De Scheppers van Onze Werkelijkheid “De Terugkeer” / 9 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Scheppers van Onze Werkelijkheid
“De Terugkeer”

9 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie

Dierbare lezers,
Deze boodschap werd geschreven op de laatste avond van een drieweekse vakantie, welke eindigde op 28 Juli 2015. Omdat wij in/naar zoveel veranderingen komen, voelt het alsof ik een datum erbij moet zetten. Toen ik dit schreef bleef ik veranderen van “jullie/Jij” naar “wij” en weer terug. Ik liet de combinatie van jullie/jij en wij staan omdat JULLIE/JIJ, WIJ wordt en WIJ wordt JULLIE/JIJ.
Met andere woorden, de barrières van afgescheidenheid tussen de mensen beginnen te ontbinden. Diegenen van ons die gekozen hebben om dit Pad van Terugkeer naar ons ZELF en naar onze hogere frequentie werkelijkheden te bewandelen zijn bezig de strikte differentiatie los te laten tussen JULLIE/JIJ en MIJ om WIJ te worden.
****
Dit is de laatste avond van een zeer belangrijke inwijding. Ik weet niet wat er zal gebeuren en de Arcturianen willen alleen zeggen: “Wij weten het niet. Je hebt het nog niet gecreëerd.” Deze vakantie in de bossen is een verbazingwekkende ervaring geweest. Het stond mij toe en hielp mij om in staat te zijn te voelen dat er iets is dat anders is nu.
Diegenen van ons die dit feit willen weten kunnen het voelen. Sommige mensen zullen in onwetendheid drijven alsof zij slapende zijn. In feite, zijn zij slapende omdat zij slapende zijn voor de hogere frequenties die nu rondom hen heen zwemmen. Zij zullen tot een andere werkelijkheid ontwaken dan de werkelijkheid van diegenen die in staat geweest zijn om te accepteren dat er iets zeer anders is. Maar wij zullen niet weten wat er anders is totdat we het creëren.
Diegenen van ons die deze verschuiving kunnen voelen, zijn degenen die anderen gediend hebben. Wij hebben de werkelijkheid gecreëerd waarin deze 3D versie van de planeet op de rand van een opnieuw instellen van een frequentie is. Echter, om te weten wat voor frequentie het is waar het zich opnieuw op instelt, moeten wij langdurig kijken naar het creatieve bewustzijn van de mensheid binnenin dit collectief.
Binnenin dit collectief van de mensheid bewegen we voorbij de polariteiten van goed of slecht, slim of dom, rijk of arm. In feite, laten we al deze polariteiten los. We creëren een NU waarin er een grote hoeveelheid van creatieve aandacht is op het ontvangen van dat wat er door ons heen gechanneld wordt. Wat wij door ons heen channelen is in feite vanons.
Onze gechannelde boodschappen zijn van ons omdat wij vanuit de vijfde dimensie en daaraan voorbij channelen waar ik, mij, jij, allemaal ONS zijn. In die zin de “ons” van ons ZELF die wij nog niet ontmoet hebben. Ja, die ons, die mij, die jij, is onze hogere dimensionale zelf die Arcturiaans, Pleiadisch, Sirisch, Andromedaan en/of engelachtig, of Elohim Zelf is.
Al onze hogere expressies van ZELF verbinden zich met dit specifieke collectieve bewustzijn waarin wij (de leden van degenen die ontwaakt zijn) beseffen dat wij kiezenom te incarneren in dit NU. We kiezen dit NU om te incarneren zodat wij al onze afwisselende, gelijktijdige, parallelle, vroegere en toekomstige levens samen zouden kunnen trekken.
Deze werkelijkheidsversie in/naar een hogere frequentie, en wij hebben geen bedoeling om deze frequentie nogmaals te bezoeken. Daarom, zijn wij in het proces van te verbinden met alle versies van onze Multidimensionale ZELF.
We zijn aan het verhuizen, en we komen niet terug. Daarom, gaan we in/naar iedere kast van ons zelf. We gaan de vliering op, we gaan de kelder in, we gaan de garage binnen, we openen dozen, en we vinden wie we mee willen nemen en wie we los moeten laten.
Ja, sommige componenten van ons zelf zullen losgelaten moeten worden, aangezien zij niet in staat zijn om te veranderen. Daarom, moeten wij deze energiepatronen loslaten die eens belangrijk voor ons waren. Echter, we zullen deze patronen met onze Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur transformeren, aangezien wij Gaia helpen om ALLE lagere dimensionale energiegebieden los te laten.
Vandaar dat, wij al onze derde en vierde dimensionale inloggen los moeten laten. Een inlog is wat wij genoemd worden wanneer we inloggen op die derde dimensionale werkelijkheid. We logden op deze werkelijkheid in als kandidaten voor de terugkeer. Wij gebruiken het woord “terugkeer” omdat wij onze levenspuls terug zullen keren naar de Ene. Derhalve collecteren wij alle versies van ons ZELF die ooit op deze werkelijkheid ingelogd hebben.
Wij zijn aan het terugkeren naar de ENE. Het 3D feest eindigt, dus moeten we AL onze derde en vierde dimensionale overblijfselen van zelf opruimen. Gaia is een wonderbaarlijke gastvrouw geweest voor onze avonturen in de vorm en wij wensen niet om rommel achter te laten zodat Zij het op moet ruimen. We zijn specifiek zorgvuldig om wat voor lagere frequentie-energie residu op te ruimen en los te laten omdat het ook verhuist.
In feite, allen die deel wensen te nemen aan deze TERUGKEER zijn welkom om zich bij ons aan te sluiten. Alles dat zij hoeven te doen is hun bewustzijn uit te breiden in/naar de hogere dimensies en dienstverlening te geven aan anderen ter voorbereiding op deze verschuiving. We laten de frequentie van dienstverlening aan zelf achter, omdat wij in/naar een frequentie verhuizen waar “zelf” betekent “onze collectieve ZELF”.
Sommigen van ons, de mensen van Gaia, zullen doorgaan binnenin het component van ons zelf dat bewust in/naar het opnieuw instellen van de hogere frequentie verhuist. Echter, andere mensen mogen wensen om door te gaan te resoneren met het derde/vierde dimensionale wiel van leven en dood. Vandaar dat zij zich zullen moeten verplaatsen naar een andere planeet omdat Gaia bezig is terug te keren naar Haar ZELF. Zij kan niet langer wachten op Haar dienstverlening-aan-zelf mensen.  
Diegenen die wensen om zich aan te sluiten bij Gaia om Haar met Haar overgang te helpen verzamelen alle componenten van al onze incarnaties, energiepatronen en gedachtevormen. Wij verlaten het 3D feest en ruimen onze rommel op voordat we vertrekken. We verzamelen alle versies van ons zelf, waar onze vijfde dimensionale bewustzijn ons aan herinnert dat het iedereen is, en vragen hen: “Zou je graag naar de Ene terug willen keren?”
En we moeten hen de keuze geven omdat de Aarde een vrije-wil planeet is. We vragen hen dat NU omdat wij gereed zijn om onze “Petitie voor Ascentie” in te dienen. We zijn het eerste gedeelte van onze ascentie gepasseerd omdat wij ons herinneren dat het NIET over ons gaat. Het gaat niet over ons persoonlijke leven. Het gaat over iets veel meer belangrijk.
Dit leven, deze incarnatie, dit omlaag stralen, deze bi-locatie naar/op de Aarde en het teruggaan naar Huis, dit in en uit het wiel gaan van leven/dood, leven/dood, leven/dood is bezig te sluiten. Daarom, moeten wij ons nu omdraaien en binnenin ons zelf kijken om onze eigen Multidimensionale ZELF te zien in onze Woning. Met dit geheugensteuntje dat onze 3D zelf een lid is van ons Multidimensionale ZELF, ons ZELF kan Onvoorwaardelijke Liefde naar ons zelf sturen. Deze Onvoorwaardelijke Liefde voor onze “individuele, collectieve en planetaire zelf” is de sleutel voor onze terugkeer.
Eerst zouden we kunnen denken dat wij hier iets verkeerd deden, maar dan beseffen we dat alles dat we deden, we deden omdat wij iets moesten leren. Inderdaad, we leerden vele dingen. Toen, hielden we op met leren, toen herinnerden wij ons weer dat wij hier kwamen om te leren.
Eén belangrijk ding dat we leerden was om onszelf te vangen tijdens de daad van het zijn van ons zelf. We leerden te stoppen en onszelf waar te nemen tijdens de daad van mens te zijn. Op deze manier, leerden wij onze werkelijkheid te voelen. Aldus zouden wij ons kunnen herinneren om in/naar ons leven te kijken om te zien hoe wij het deden met onze 3D ervaring. Het is dit waarnemen van ons eigen zelf dat ons toegestaan heeft om te herinneren wie we zijn.
Het was onze bekwaamheid te zeggen, “Wacht, er is iets verkeerd. Dit energiegebied is niet het energiegebied waarin ik wens te leven.” Dan stopten we om naar het energiegebied te kijken en te zeggen: “Creëerde ik dit energiegebied?” Het antwoord is – natuurlijk. Het is jouw energiegebied dat je ziet. Misschien is het niet alleen maarjou/ons persoonlijke energiegebied, maar als jij/wij aan het energiegebied deelnemen, is het de werkelijkheid waar wij bewust, of onbewust, in kiezen te leven.
Als we in/naar onze vijfde dimensionale zelf verhuizen zullen we niet die afscheiding hebben tussen jij persoonlijk en jij de persoon aan de andere kant van de straat en jij de persoon in een ander land. Jij is bezig Wij te worden. Jij/wij zijn Eén. Wij zullen de groep van de Eenheid zijn dat naar ZELF terugkeert.
Je zult beseffen dat je een fysieke gestalte nam om een Portaalopener te zijn en om je multidimensionale bewustzijn toe te staan te stromen doorheen het Portaal van je multidimensionale gestalte en in/naar de kern van Gaia. Op deze manier, heb je Spirit in/naar de materie vermengd. Wij hebben Spirit in/naar de materie vermengd. Terwijl Spirit in toenemende mate met de materie vermengd, verminderd de scheiding tussen jij en wij omdat wij en jij Eén geworden zijn.
De differentiatie tussen het zeggen van wij en het zeggen van jij heeft geen betekenis want Wij en Jij zijn Eén. En, wat wij/jij herinnert is om ons Portaal geopend te houden omdat WIJ voor Gaia kwamen. Met andere woorden, wij moeten ons bewustzijn uitbreiden van persoonlijk bewustzijn:
·      naar familie bewustzijn  naar gemeenschap bewustzijn
·      naar staat bewustzijn,
·      naar land bewustzijn,
·      naar hemisfeer bewustzijn
·      en naar planetair bewustzijn.     
Maar dat is niet waar het eindigt. Dat Planetaire bewustzijn blijft dan uitbreiden in/naar het:
·      Zonne bewustzijn en het
·      Galactische bewustzijn en het
·      Universele bewustzijn. 
HET is dan dat WIJ gewoon beginnen om ons ZELF te zijn.
Wij kwamen om de Portalen van Eenheidsbewustzijn te openen. Deze Portalen waren gesloten door een collectief bewustzijn dat voor angst koos in plaats van voor waarheid. Je zou kunnen zeggen dat waarheid niet een gedachte of zelfs een intentie is. Waarheid is mentaal en het is liefdevol. Waarheid is een beslissing om naar huis terug te keren.
Die waarheid vertelt ons of wij wel of niet gereed zijn om naar Huis TERUG TE KEREN. Maar waar is thuis? Wat is thuis en hoe kunnen we daar komen? We spendeerden leven na leven na leven proberend om Thuis te vinden. We hebben deze planeet en andere planeten doorzocht en we volgen heiligen en multidimensionale zelven, maar we konden de locatie van thuis niet vinden.
Toen we eindelijk opgaven om daarbuiten te kijken voor Thuis moesten we accepteren dat dat wat wij hadden gekoesterd, dat hetgeen wij zo graag hadden willen herinneren zodat wij het zouden kunnen vervullen – wij vergaten. Wij vergaten omdat wij verloren raakten in de illusie. Binnenin die illusie hebben wij lange, prachtige, of verschrikkelijke en alles daartussenin levens, reizen en plug-ins in het lichaam van Gaia.
Sommigen van ons vergaten alles – in die zin alles voorbij de lagere vierde dimensie. Maar nu herinneren steeds meer van ons het zich. Eerst waren er slechts een paar van ons die het zich herinnerden, maar nu “staan de cakes in de oven en zullen weldra gereed zijn”. Steeds meer, bakt die traktatie diens weg, die zoete traktatie van herinnering en wordt voorbereid. De “traktatie” is bijna gereed.
Nu vragen, WIJ, jouw hogere dimensionale familie aan jou dat jij, die een lid van Wij is,jouw “onze” gehechtheden aan alles dat het verleden en alles dat de toekomst mag zijn loslaat, om in het NU te leven. Dit NU is zo heilig en belangrijk dat wij niet willen dat je er ook maar een moment van mist.
Wanneer deze energie jou raakt, en het is niet als maar wanneer, zal je ogenblikkelijk (en bijna onbewust) Ja of Nee zeggen. Je zult JA zeggen door liefdevol te zijn en je zult NEE zeggen door angstig te zijn. Binnenin die milliseconde dat het daar is zal JIJ binnenin het NU zijn van de ENE. Je zult geen “tijd” hebben om een beslissing te maken.
Het zal allemaal zo snel gebeuren dat alles waartoe je in staat zult zijn om te DOEN is slechts je zelf te zijn. Je zult de JIJ zijn die je gecreëerd hebt als je ZELF. Je zult gewoon Liefde ZIJN of je zult angst ZIJN. Er is geen oordeel. Het is gewoon dat Liefde Ja is enAngst Nee is.
Iedere gewaarwording die je hebt gaat door een onzichtbaar filter heen, wat de staat van je bewustzijn is. Iedere gedachte, emotie, creatie gaat in naar het filter van je bewustzijn. Dit filter kan jou in/naar de tweede dimensie, de derde, de vierde en/of de vijfde dimensie brengen.
Als je in/naar het tweede dimensionale filter gaat, dan ben je op vlakke grond en is er geen volume. 
Als je in/naar het derde dimensionale filter gaat, dan ga je in/naar moeten, zou moeten, schuldgevoel en tijd. 
Als je in/naar het vierde dimensionale filter gaat, heb je creativiteit en grote versterking van emoties.
Als je in/naar het vijfde dimensionale filter gaat, heb je de WAARHEID. En, de waarheid zal jou in vrijheid stellen.
Maar is waarheid niet voor iedereen? Ja, de waarheid is anders voor iedereen maar denk eraan je bent voor Gaia gekomen. Daarom, jij/wij (mensen, galactics, hemelse wezens) KWAMEN VOOR Gaia. WIJ allemaal kwamen naar de Aarde omdat het Gaia’s Nu voor ons is om als Haar dienst te verlenen. Gaia heeft bijna haar levenskracht opgeofferd wachtende op de Opzichters van het land, de mensheid, om te verenigen en vrijelijk van Haar land te Houden.
Maar, geliefde Moeder Gaia kan niet langer wachten. Zij kan Haar planetaire koninkrijk niet genezen in deze lage frequentie, en aangezien de mensheid dit planetaire probleem creëerde, moet de mensheid degene zijn om het te fiksen. Daarom, of jij het je nu wel of niet herinnert, JIJ kwam niet voor je zelf. JIJ kwam om onder DEGENEN te zijn die Gaia helpen.
Gaia heeft Jou/Wij/Ons nodig om onze menselijke gedaante te transmuteren in/naar onze vijfde dimensionale Lichtlichaam van NU.
Jullie hebben je allemaal vrijwillig aangemeld om jullie frequenties te verlagen in/naar een Aarde voertuig om Gaia te helpen. Jullie ontwaken NU. Daar zijn diegenen die al ontwaakt zijn en Gaia gedurende decennia gediend hebben. Daar zijn ook diegenen die verloren raakten in de strijd voor de Waarheid.
Wat wij (bedoelend diegenen van ons die hier voor de Waarheid zijn – niet jullie/jou of onze waarheid, maar de waarheid) moeten zich herinneren dat:
·      WIJ allemaal zoveel meer zijn dan wij denken dat wij zijn

·      WIJ Portaalopeners zijn, en binnenin ons Portaal de WAARHEID is

.      WIJ de WAARHEID zijn van onze vijfde dimensionale Lichtlichaam ZELF
·      WIJ de Waarheid van het Licht zijn dat wij door onszelf heen trekken
·      WIJ de Waarheid zijn die wij delen met het lichaam van Gaia
·      WIJ de Waarheid zijn die wij in de Kern van Gaia planten
·      WIJ de Waarheid zijn die wij in Haar Kern Kristallen Aarden zodat WIJ GAIA kunnen helpen. 
Daarom, als wij terugkeren, helpen wij Gaia Haar terugkeer. EN als Gaia terugkeert, zij onze terugkeert helpt. Als wij terugkeren beseffen wij dat we niet alleen zijn. 
 
Als wij terugkeren, herinneren wij ons dat wij onze Multidimensionale ZELF zijn die omvat:
ONS persoonlijke zelf,
ONZE familie,
ONZE gemeenschap,
ONZE staat,
ONS land,
ONZE hemisfeer,
ONZE planeet,
ONS zonnesysteem,
ONZE galaxy,
ONS universum
WIJ zijn allen één NU!


En WIJ zijn de schepper van ONZE werkelijkheid.
Zegeningen, WIJ zijn JOU