De Arcturianen via Suzanne Lie: Leven in Gebondenheid, Gericht op Één lijn /11 September 2018

De Arcturianen via Suzanne Lie
Leven in Gebondenheid, Gericht op Één lijn
11 September 2018
Als jullie de wervelkolom op één lijn overeenstemmen op een manier dat de Kundalini makkelijk kan stromen, zullen jullie je innerlijke licht aanvoelen dat van binnenin uitstraalt en vanuit ieder chakra.
Jullie innerlijke licht is er altijd geweest, maar voor lange tijd in een slapende, verborgen staat, daarom konden jullie het niet waarnemen tot dat jullie bewustzijn ging matchen met de hogere vijfde dimensionale frequentie van jullie innerlijke licht.
Toen jullie besloten om jullie Thuiswereld of Schip te verlaten om een driedimensionale vorm aan te nemen op het lichaam van Gaia, wisten jullie dat de driedimensionale Aarde nog nietgereed was voor het vijfdimensionale licht. Daarom moesten jullie dit licht verstoppen in de kern van het driedimensionale aardevoertuig op dezelfde manier dat Moeder Gaia Haar licht te verbergen had in de kern van Haar planetaire lichaam.
Terwijl jullie persoonlijke en planetaire lichten zich verbergen in de persoonlijke en planetaire kern, versterken ze de fysieke en planetaire lichamen, die zijn blootgesteld aan de driedimensionale illusies van de realiteit.
Jullie kwamen allemaal naar Gaia in dit NU voor twee heel belangrijke redenen:
Om Gaia te beschermen tegen de negatieve intenties van de duisteren en
Om Gaia te assisteren met Haar planetaire ascentie.
Aangezien de mensheid is samengesteld van dezelfde elementalen Aarde, Vuur (Warmte) Lucht, Water en Ether als Gaia, zo zijn de mensheid en Gaia verbonden via de altijd actieve en snel transmuterende elementalen.
De elementalen zijn veel als de ingrediënten van een cake.
Wanneer er zure melk, bedorven eieren en meel worden gebruikt, zou de cake niet zo fijn smaken, noch zal het meel het verbindende en rijzende werk verrichten.
Jullie, dierbare mensheid, zijn gedwongen om bedorven cake te eten.
Maar wanneer jullie ervoor kiezen om binnenin jullie zelf te kijken, zullen jullie zien dat jullie aarde lichaam nog zuiver en gezond is.
Te veel mensen hebben geleden omdat zij nog niet, naar diep van binnen bij henzelf hebben gekeken om de traumatische gebeurtenissen in te zien en diepgaande ingewortelde slechte gewoonten, negatieve gevoelens in hun harten en/of  tegenstrijdige gedachten in hun geest.
Als jullie hart gebroken is, jullie niet geïnformeerd zijn, of als jullie ziek zijn, kan jullie geest versuft en verward raken. Dan kan jullie leven van binnenuit uiteenvallen. Geliefde burgers van de Aarde, vooral degenen die ervoor gekozen hebben om het Pad van Ascentie te bewandelen, Jullie zullen geconfronteerd worden met vele uitdagingen.
Wij willen jullie eraan herinneren dat wij, jullie Galactische Familie, jullie enorm geprezen hebben voor de moed en het eenheidsbewustzijn die jullie zowel in elkaar als in jullie eigen steeds evoluerende hart en geest hebben gevonden.
De Verenigde Staten waren bedoeld om één van de ‘breekpunten’ te zijn van ascentie. Daarom is dit deel van Gaia’s lichaam momenteel de grote initiaties van angst, verlies en grote verandering aan het leven.
Deze angst en verlies hebben jullie echter de kans gegeven om te transmuteren naar jullie aangeboren onvoorwaardelijke liefde voor al het leven,  evenals jullie immense moed om Gaia’s planetaire ascentie bewust onder ogen te zien.
Sommigen, eigenlijk velen van jullie, houden stilzwijgend vast aan onvoorwaardelijke liefde en genezing voor jullie geliefde planeet Gaia. Ook zijn velen van jullie zich misschien niet bewust van het feit dat, als jullie je uitgeput, verdrietig en / of moe voelen, het kan zijn omdat jullie erg druk in jullie bewustzijn zijn geweest en Hoger ZELF die Gaia en de mensen, dieren, flora, mineralen en elementalen helpen, die de levende wezens op Gaia zijn.
In feite zijn er mensen over de hele wereld die Gaia’s land (aarde), Haar planten, Haar dieren, Haar Kristallen en Haar mensen helpen.
Als jullie konden zien wat wij van jullie Galactische Familie kunnen zien, zouden jullie heel trots kunnen zijn op de mensheid. Wij, de leden van jullie Galactische Familie, prijzen jullie, de leden van de mensheid, die ervoor gekozen hebben om zowel fysiek als psychologisch Gaia te helpen door Haar onvoorwaardelijke liefde te sturen.
Wij zien ook dat veel van degenen die actief ‘het werk doen’ enorm worden ondersteund door degenen die ‘hun ware ZELF herinneren’.
Zij geven ook diepgaande steun aan Gaia’s steeds uitbreidende proces van ‘planetaire ascentie’. Terwijl jullie de reis continueren, zullen er steeds meer leiders zijn die zich zullen focussen, niet op hun persoonlijke ascentie, maar op hun planetaire ascentie.
Velen van hen die Gaia op deze manier kunnen ondersteunen, beginnen zich te herinneren dat ze hogere dimensionale wezens zijn, meestal van de Pleiaden, Antares en Venus die een driedimensionaal aards voertuig hebben genomen, zodat ze rechtstreeks kunnen helpen met Gaia’s planetaire ascentie.
Deze wezens zijn in staat om hun “persoonlijke ascentie” na “planetaire ascentie” te plaatsen, omdat zij zich realiseren dat zij niet van de Aarde zijn, maar naar de Aarde zijn gekomen om hun zusterplaneet Gaia / Aarde bij te staan met Haar ascentie.
Wij, jullie Galactische Familie, hebben veel mensen en dieren meegenomen naar/op onze schepen om hen te helpen met hun fysieke en emotionele genezing, zodat ze hun driedimensionale zelf effectiever kunnen transmuteren in hun aangeboren vijfde dimensionale zelf.
Sommigen van jullie hebben “een droom gehad” over een gebeurtenis die lijkt te gebeuren “buiten de tijd”. Sommigen van jullie kunnen tijd vrijmaken als een opeenvolgende gebeurtenis en jij/jullie herinneren je zelfs hoe JIJ/JULLIE bij deze ervaringen betrokken zijn.
Wij, jullie Galactische Familie, nodigen iedereen uit om naar onze Schepen te komen in jullie nachtlichaam/slaaplichaam en / of jullie meditaties om diegenen te helpen die op onze schepen zijn gekomen voor genezing en troost. Wanneer jullie terugkeren naar het Schip, zullen jullie worden begroet door vrienden en familie die jullie zijn vergeten terwijl jullie in de illusie verkeren dat jullie “gewoon een mens” zijn.
Oh de vreugde die ons hele schip ervaart wanneer een van onze “vrijwilligers om een aards lichaam aan te nemen” terugkeert van de “missie om Gaia te helpen.” In feite zijn er veel Galactici, Geascendeerde Meesters en Engelachtigen die ervoor hebben gekozen degenen te helpen die ervoor hebben gekozen om “naar Gaia” te gaan. Zoals wij Galactici helpen met het helen en het geven van troost aan onze vrijwilligers naar de Aarde, leren wij meer en meer de beste manieren om de mensheid te helpen hun illusies vrij te geven zodat ze vollediger kunnen leven in het licht.
Wij, jullie Galactische Familie, willen jullie eraan herinneren dat de liefde en steun die jullie hebben gegeven aan diegenen die leven binnen de illusie van de driedimensionale Aarde, drievoudig zal terugkeren. In feite zal aan jullie allemaal die een menselijk voertuig dragen, op een drievoudige manier ‘als een soort opbrengst in de vorm ven terugkeer’ naar wat jullie hebben gegeven om Moeder Gaia te helpen, wederkeren.
Daarom zullen de energievelden die jullie in de wereld hebben geplaatst uiteindelijk drievoudig (delig) terugkeren. Degenen die zich hebben gefocust op “macht over anderen” en mishandeling van Gaia, zullen ook ontvangen wat ze hebben uitgevaardigd, op een drievoudige manier.
Het NU voor Gaia’s ascentie is veel te lang tegengehouden door de duisteren. Daarom sturen wij, de leden van jullie Galactische Familie, meer berichten, meer bescherming en meer en meer Licht naar diegenen die deze gaven kunnen accepteren met de bedoeling het te delen met het doel van Planetaire Ascentie.
Wij moeten zeggen dat het NU van Ascentie voorbij gaat aan de illusie van de driedimensionale tijd. Ook merken wij dat steeds meer van onze ‘vrijwilligers om een aardevoertuig aan te nemen’ manieren vinden om zichzelf te integreren in Gaia’s huidige versie van de werkelijkheid.
Wij zeggen “de huidige versie van de werkelijkheid” omdat jullie doen waartoe jullie geroepen zijn om te doen. Daarom zal de werkelijkheid zoals jullie die kennen de transmutatie uitbreiden naar de vijfde dimensionale versie van het leven op aarde. We zien dat jullie allemaal doen wat jullie moeten doen om Gaia te helpen en onze dappere vrijwilligers terug naar THUIS te brengen.
Deze terugkeer kan verder in het verschiet zijn of het kan plaatsvinden binnen een eerdere Aardse tijd dat zelfs wij Galactici verwachten.
Zoals jullie terug naar THUIS een langere Aardse tijd inneemt, wanneer jullie op een van onze Schepen zijn, krijgen jullie de mogelijkheid om tijd te ervaren binnen de GEEN Tijd op en van onze vijfdimensionale Schepen.
Jullie terugkeer naar de Schepen of Thuiswerelden hangt er ook van af of jullie wel of niet verloren zijn geraakt in de derde dimensie.
Het spijt ons te moeten zeggen dat te veel, omdat als er zelfs één van ons is verdwaald, dit teveel is, zal/zullen worden opgemerkt, en jullie ZULLEN terugkeren naar jullie aangeboren staat van het vijfdimensionale ZELF, als lid van een van onze Sterrenschepen en verder.
Wij gaan voor het Nu bij jullie weg en met de onderstaande boodschap van liefde en licht. Echter wij verlaten enkel jullie bewustzijn, zoals wij leven binnen het NU van de ENE en niet in/met tijd rekenen op de manier zoals met aarde leven. Kijk daarvoor gewoon naar/richting het Licht en jullie zullen ons aantreffen, jullie Galactische Familie!
Als jullie stromen in het Licht per dag
Zal jullie hart en geest de weg wijzen
“Wat is het hart, de geest?” kunnen jullie zeggen
“En zal het mij helpen de weg te vinden?”
Wanneer jullie dit Pad dag en nacht bewandelen
Onthoud dan dat wij jullie de weg wijzen
Dus zullen jullie weten dat iedere dag
Het Licht zal komen om de weg te leiden
En dan als jullie verenigen met het ENE
Zullen jullie weten dat iets is begonnen
Er is een nieuwe JIJ gewoon bovenstaand
Die jullie hart vervult met licht en liefde
Dan al het Licht dat je kan zien
Je zult weten dat het is gekomen om te bevrijden
Vrij van angst en vervuld van liefde
Vanuit onze werelden gewoon hierboven
Boven jou zelf, boven jouw Aarde
Dat je leidt naar een nieuwe geboorte
Hergeboorte naar jouw “ÉÉN van binnen”
Die je niet langer hoeft te verbergen
Je bent voorbij aan het moeten van het leven
Dat jouw hart vulde met angst en strijd
Je bent NU gereed de weg te kennen
Om in een gloednieuwe DAG te stappen
Een dag van licht en liefde en glorie
Zoals jij jouw licht deelt en jouw verhaal vertelt
Dan als jij jouw INNERLIJKE Licht ontwaakt
Zal je leven in liefde die vrij is van schrik
Wij, jullie Galactische Familie wensen jullie allemaal te bedanken
voor de liefdevolle dienstverlening die jullie hebben gegeven aan Gaia!
Alstublieft herinner dat wij, de leden van jullie Galactische Familie, jullie constant Onvoorwaardelijke Liefde sturen vanaf hierboven
WIJ ZULLEN HET LICHT AANHOUDEN VOOR JULLIE TERUGKEER
Zegeningen van jullie Galactische Familie
Vertaling voor wakkeremensen Anja.