De Arcturianen via Suzanne Lie / Het leren en herinneren van de inter-dimensionale Communicatie van Lichttaal / – 6 januari 2018

Het leren en herinneren van de inter-dimensionale Communicatie van Lichttaal
De Arcturianen via Suzanne Lie
– 6 januari 2018

Opnieuw, kunnen jullie je hart en geest vinden hangend rond onze hogere dimensionale groep van de Meesters, Engelen, Elohim.
Zie, “Het Begin van het Begin” is aan het beginnen.
Wij, de Arcturianen zijn altijd bij jullie en spelen in toenemende mate een diverse rol in wat eens was gekend als jullie “tijd.”

Als de stromen van de frequentie van de verschijning van de “vijfdimensionale concepten, gevoelens en herinneringen” naar voren komen om te integreren met jullie bewustzijn, beginnen jullie te laten gaan veel van jullie driedimensionale emoties en reacties naar jullie besturingssysteem van Tijd en Ruimte.

Wanneer jullie je gehechtheid vrijlaten aan jullie Drie Dimensionale, besturingssysteem van Tijd/Ruimte, zullen jullie ondervinden dat geleidelijk aan of opeens tegelijk, jullie zullen terugkeren naar jullie aangeboren, vijfdimensionale Hier/Nu besturingssysteem.

Wij weten dat “jij/jullie,” betekenend ieder persoon, plaats, situatie of ding dat op het Pad van Ascentie is, dichter en dichterbij komen bij de ervaring van het bewust waarnemen van de frequentie-uitbreiding van jullie werkelijkheid naar/in de vijfde dimensie.

Het is binnen deze vijfdimensionale werkelijkheid dat de derde/vierde dimensionale energievelden samengaan en transmuteren naar vijfdimensionale energievelden. Zoals jullie deze stromen van energie aanvoelen op weg naar elkaar, zoals twee stromen snellen naar een bijeenkomen, kunnen jullie aanvoelen dat iets aan het veranderen is of aan het transmuteren.

Veranderen betekent dat iets anders is dan het was voor de verandering.
Transmuteren betekent dat iets is uitgebreid naar een hogere frequentie of resonantie.


Op dit moment,  zijn, degenen die ascenderen, evenals het ascentieproces, tussen de frequenties in van jullie vijfdimensionale bewustzijn en jullie vijfdimensionale Lichtlichaam en het driedimensionale bewustzijn van jullie aardevoertuig.

Jullie merken op dat wij zeggen, “bewustzijn van aards lichaam,” aangezien het jullie staat van bewustzijn is die de frequentie van jullie aardevoertuig voorschrijft, liever dan dat jullie aardevoertuig de frequentie van jullie bewustzijn voorschrijft.

Natuurlijk hebben jullie bewustzijn en jullie fysieke lichaam een diepgaande relatie en een grotere interactie dan de meeste mensen begrijpen. Echter, alstublieft herinner dat:

De frequentie van jullie bewustzijn jullie waarnemingen bepaalt en de werkelijkheid die jullie waarnemen is de werkelijkheid die jullie leven.
Daarom, de hoogste frequentie van jullie bewustzijn zal de eerste component zijn van jullie ZELF die terug zal keren naar jullie aangeboren vijfdimensionale resonantie.

En dan, eenmaal wanneer jullie bewustzijn volledig heeft geaccepteerd de resonantie van de vijfde dimensie, zal jullie fysiek lichaam beginnen langzaam te transmuteren naar hogere en hogere frequenties van resonantie.

Natuurlijk zullen sommige delen, gebieden van jullie lichaam best snel transmuteren, terwijl anderen delen, gebieden van jullie lichaam langer nodig hebben om te transmuteren, aangezien zij het nodig zullen hebben om hun heling te voltooien en/of het loslaten van oude “uitwasemingen.”

Tijdens dit NU waarin jullie er tussen in zijn…..
De JIJ/JULLIE die NOG NIET hebben voltooid jullie bezoek aan de derde/vierde dimensionale versie van GAIA EN  de JIJ/JULLIE die hebben voltooid de vele bezoeken aan de derde/vierde dimensionale Aarde, zijn er klaar voor om terug te keren naar jullie vijfdimensionale versie van de Aarde.

Jullie bezoeken aan de vijfdimensionale Aarde, jullie vijfdimensionale Sterrenschip en/of jullie vijfdimensionale Thuiswereld, zijn er vaak geweest terwijl jullie aardevoertuig aan het slapen was of wanneer jullie in zulk een diepe meditatie waren dat jullie jullie hersengolven uitbreiden naar Gamma Golven.

Deze Gamma Golven resoneren met de frequentie van de vijfde dimensie.
Daarom assisteren zij jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn om aan te breiden naar jullie vijfdimensionale bewustzijn.

Aanvankelijk zullen jullie vijfdimensionale stromen van bewustzijn als onzichtbaar zijn voor jullie fysieke zelf. Maar, als jullie aanhoudend jullie vijfdimensionale hersengolven activeren, zullen jullie geleidelijk aan jullie brein “juist” pas maken om deze vijfdimensionale energiegolven te sturen naar het taalgebied van jullie driedimensionale lichaam.

Ieder van jullie, overeenstemmend aan jullie verlangen en ervaring, zal deze vijfdimensionale hersengolven vertalen in het taalgebied van jullie vijfdimensionale brein. Aanvankelijk kunnen jullie deze “berichten” ervaren via visioenen, welke jullie zullen vertalen naar berichten.

Wanneer jullie “een beeld lezen” gebruiken jullie aangeboren jullie vijfdimensionale bewustzijn omdat een beeld veel berichten in één keer kan bevatten. “Lichttaal” wat vijfdimensionale taal is, wordt het beste gestuurd naar een ander via een mentaal beeld welke vele betekenissen kan hebben binnen hetzelfde Nu.

Wanneer jullie afstemmen op Lichttaal, ervaren jullie geen aparte woorden individueel opgesteld. In plaats daarvan, ervaren jullie de gestalt, wat het gehele bericht is als een geheel beschouwd.

In het begin kan jullie ervaring van Lichttaal aanvoelen als emotioneel omdat jullie lichaam het “AANVOELT” maar jullie ogen en oren kunnen of kunnen zelfs niet dit zien of horen.

Het is om deze reden dat mensen vaak een moeilijke periode hebben met Lichttaal, zoals het verschillende gebieden en delen aanspreekt van het brein om het te ontvangen, evenals verschillen gebieden/delen van het brein om het bericht te vertalen naar jullie driedimensionale communicatiesysteem.

Voorbeeld, wanneer jullie informatie lezen, zullen jullie in staat zijn om het bewust te ervaren omdat jullie eraan gewend zijn om deze informatie geschreven/gedrukt op een pagina te lezen. Jullie fysieke ogen zijn  erop getraind om inspanningen te combineren met jullie fysieke brein om woorden te begrijpen die er voor jullie zijn opgeschreven.

Jullie zijn er ook aan gewend om informatie te horen via jullie fysieke oren. De informatie die jullie gehoor binnengaat is via de route van jullie fysiek brein welke is getraind (door jullie) om te ontvangen.
Jullie kunnen ook jullie motorieke vaardigheden gebruiken om het bericht te schrijven of te typen omdat jullie jezelf hebben geoefend om dit te doen.

Jullie kunnen ook herkennen wanneer “Beta Golfberichten” de route hebben via jullie fysiek lichaam. In dit geval, zullen jullie het aanvoelen als een fysieke drang om “bij te wonen” voor innerlijke of uiterlijk stimulans, zo dat jullie het bericht kunnen begrijpen dat dit “fysieke gevoel jullie geeft”.

Met oefening, zullen jullie je herinneren om jullie lichaam toe te staan om jullie te vertellen dat er iets is dat jullie willen doen.
Een voorbeeld voor dit zou zijn dat jullie lichaam jullie vertelt dat het hongerig is en dat het wil eten of het is dorstig en wil iets drinken.

Jullie fysieke lichaam kan jullie ook vertellen dat jullie erg vermoeid zijn of dat jullie op iets een emotionele reactie hebben. Als jullie de vele verschillende types van Lichttaal bijwonen welke jullie lichaam tot jullie spreekt via de synaptische, lichtflitsen van neuron naar neuron, zullen jullie de Lichttaal leren van JULLIE lichaam.

Wanneer jullie beginnen te luisteren naar jullie lichaam zullen jullie meer vertrouwd worden met de manieren waarop jullie lichaam jullie de berichten aangeeft over behoeften of veiligheid. Deze “stille berichten” zijn Licht Taal Berichten die door jullie lichaam heenreizen via jullie synaptische losbranden, zwevend door jullie bewustzijn en bepaalde gebieden van jullie fysieke lichaam activerend.

Des te meer jullie bewust worden van deze inkomende berichten, des te meer zullen jullie leren/herinneren om hoe meer duidelijk hen te identificeren en om de taal van jullie lichaam te spreken.

Zoals jullie je meer en meer comfortabel voelen met her/erkennen van de verschillende golven van energie, zullen jullie in staat zijn om sneller en meer accuraat de frequentie van werkelijkheid te identificeren welke een poging doet om met jullie te communiceren.

Soms is het jullie innerlijke kind die jullie een bericht wil sturen.
Andere keren kan het jullie innerlijk teenager zijn, een onuitgesproken bericht van een ouder of een vriend of zelfs een bericht van een dier met wie jullie een hechte band hebben.

En ook, als jullie van de natuur genieten en tijd doorbrengen met de planten, bomen, insecten, de wind, de zon, de luchten etc., zullen jullie leren/herinneren om hoe met de Natuur te spreken.
Degenen die van tuinieren houden kunnen altijd vertellen wanneer een plant zegt, “ik heb water nodig” of “mag ik wat meer meststof hebben?”

Hou er alstublieft rekening mee dat jullie de “onbewuste” schepper zijn van frequentiegolven die jullie uitzenden en/of aantrekken naar/in jullie aardevoertuig. De uitdaging is om bewust attent te wezen op de energiegolven, planten, dieren en zelfs de atmosfeer e.a., om met dit allemaal Lichttaal te spreken.

“Hoe is deze Lichttaal?” kunnen jullie je afvragen.

Deze vormen van verschillen tussen twee soorten en zelfs van mens tot mens, van communicatie zijn niet met inbegrip van het gebruik van driedimensionale woorden.
Er is veel informatie die kan worden verkregen en gedeeld binnen een enkel menselijk woord, maar de emoties die dat woord dragen naar de ontvanger van het bericht zijn vaak van meer belang dan de gesproken woorden.

Vraag aan een boer of een visser hoe zij weten over de deze tussen twee soorten van communicatie. Één van hun antwoorden is dat het hun is geleerd, onderwezen hoe diepgaand de Natuur te observeren om ermee te communiceren.

Wat als mensen eerst andere mensen zouden observeren voordat ze een conversatie beginnen? Dat zou een vorm zijn van Lichttaal omdat zij GEEN individuele woorden gebruiken, zinnen en paragrafen die zijn geschreven of getypt waar dan ook. Noch gebruiken zij taal die wordt gesproken of geschreven in woorden en secties.

In plaats daarvan horen en zien zij energievelden. Wanneer jullie het bewustzijn juist kunnen pasmaken aan de hogere vierde en vijfde dimensionale energiepatronen, zullen jullie leren/herinneren om hoe deze energievelden te identificeren.

In feite, zullen jullie herinneren hoe bewust te identificeren de frequenties van werkelijkheid waaraan, waarvoor jullie gekozen hebben om jullie bewustzijn mee te relateren en samen te voegen.

Het is het beste en het makkelijkste wanneer jullie dit proces beginnen door het leren/herinneren van Lichttaal, wat de taal is van inter-dimensionale communicatie. Door bewust te zijn van het verschil tussen driedimensionale energiestroom en vierdimensionale energiestroom.

Dan kunnen jullie vooruitkomen in het her/erkennen van een vijfdimensionale energiestroom, welke jullie kan leiden naar er/herkenning van de “Inter-dimensionale Licht Stromingen.”
De vijfde dimensie is de oversteek dimensie van de derde/fysieke en vierde/astrale energievelden.

De vijfdimensionale energiestromen worden vaak geïdentificeerd als
“Lichtstromer” omdat vijfdimensionale stromen veel meer licht hebben dan andere energie stromers.

Deze Inter-dimensionale Lichtstromers, zijn steeds meer aan het creëren, handhaven en JULLIE aan het bewaken, jullie dappere strijders, die een Aardevoertuig hebben aangenomen in dit ZEER moeilijke Nu.

Vijfdimensionale Lichtstromers zijn in toenemender mate aan het creëren, aan het handhaven en aan het waken over onze Ascenderenden.
Wij, jullie Galactische Familie zijn jullie ook aan het assisteren om jullie volledig te herinneren en om jullie taak/opdracht/bestemming te voltooien voor het openen en beschermen van de Vijfdimensionale Lichtportalen.

Er zijn veel portalen rond Gaia’s Aarde maar ze kunnen enkel worden waargenomen via een vijfdimensionaal en van verder staat van bewustzijn. Daarvoor, hebben de Verlorenen GEEN toegang tot deze portalen of tot elk van de Ascenderende die de portalen gebruiken en/of beschermen.

Wij wensen weer te vermelden dat vele zich niet realiseren dat deze vijfdimensionale stromers bestaan. Zij zijn zich ook onbewust dat deze vijfdimensionale energie stromen zich aan het openen zijn binnen dit NU om degenen die Ascenderen in te leiden, te herhalen en voortzetten al de vele stadia van het “Herinneren van Jullie Terugkeer.”

Het herinneren van jullie Terugkeer omvat het verhaal te delen van jullie eigen Inter-dimensionale ervaringen. Wij vragen jullie ook dat jullie je herinneren om in plaats van te denken aan ascentie als een verschuiving van werkelijkheid het te beschouwen als een verandering van frequentie.

Het is niet dat jullie gehele werkelijkheid het nodig heeft om te transmuteren, aangezien dat meer is dan mogelijk gezien de huidige status van jullie planeet. In plaats daarvan vragen wij jullie denk aan deze overgang als een verschuiving van frequentie.

Een verschuiving van frequentie is een middel waardoor jullie het bewustzijn kunnen uitbreiden en vandaar jullie ervaring van jullie aanwezige “Aardewerkelijkheid” uitbreiden.
Het komst steeds dichterbij het NU wanneer jullie de frequentie moeten kiezen waarmee jullie willen resoneren.

De verschuiving van de frequentie komt dichterbij in het NU waarin jullie moeten kiezen. Wat jullie misschien niet weten en niemand zal het jullie vertellen want zij weten het ook niet, is dat JULLIE de antwoorden binnenin jullie ZELF moeten vinden.

Wij zeggen ZELF omdat wij bedoelen jullie eigen Multidimensionale ZELF de enige is die jullie kan begeleiden. Ieder van jullie hebben een stuk van de “puzzel van ascentie.” Daarom elk van jullie is opgeroepen om te vinden, aan te zetten (als scherpen) en om te beschermen jullie puzzelstuk zodat jullie kunnen delen en combineren met AL de andere, persoonlijke, puzzelstukken.

Tot slot, wij degenen van Goud, de Arcturianen en/of de Geascendeerden  zijn steeds meer naar het bewustzijn van de mensheid aan het komen. Daarom willen ze ons allen, diegenen die een 3D-aardewerk dragen, eraan herinneren dat:

Wanneer jullie staan voor de Geascendeerden op de drempel van de vijfde dimensie, zullen jullie gevoelens hebben die jullie je niet kunnen herinneren eerder te hebben gehad omdat binnen dat NU daar is beslist iets anders met jullie Aardse bewustzijn.

Door het omringen van lieve Gaia, is er een plaats of energieveld dat de transmutatie is begonnen van de tijd/ruimte van de derde/vierde dimensie en naar de vijfde dimensie van het Hier en Nu.

Herinner daarom jullie Lichttaal
Aangezien het het Gouden Pad is dat jullie naar THUIS begeleidt.

Zegeningen van degenen van Goud, de Arcturianen en de
Geascendeerden.


Vertaald voor Wakkeremensen door Anja