De Arcturianen via Suzanne Lie Bezoekers aan de Sterrenschepen / 29 juni 2018

De Arcturianen via Suzanne Lie
Bezoekers aan de Sterrenschepen
29 juni 2018
Lieve Arcturianen,
Waarom hebben we meestal geheugenverlies over onze bezoeken aan de Sterrenschepen en vijfdimensionale Thuiswerelden?
Lieve degenen die Ascenderen,
Geheugenverlies is er meestal omdat jullie een “argument” hebben tussen het deel van jullie bewustzijn die de bezoeken wil herinneren en het deel van jullie zelf dat niet wil geloven dat deze bezoeken ooit gebeurden.
Hou er rekening mee dat wij het woord “ontvoering” niet gebruiken, aangezien jullie nooit naar een Sterrenschip worden gebracht zonder jullie volledige toestemming. Aan de andere kant zijn er duistere krachten die mensen “ontvoeren” onder het mom van het zijn van “vreemden” (behorend tot een buitenaards gebied) terwijl dit eigenlijk mensen zijn die zich voordoen als “vreemden” (aliens).
Degenen die regelmatig door Zeta’s werden meegenomen en zijn sindsdien door hen beschermd.
De Zeta’s hadden enkel menselijk DNA nodig, omdat hun soort aan het uitsterven was en zij moesten worden bijgestaan door het implanteren van sterker DNA.
Zij vonden dit DNA bij de Aarde mensen en dat is waarom zij naar de Aarde kwamen om het DNA te verkrijgen wat zij nodig hadden. Toen zij eenmaal hadden wat ze wilden, vertrokken ze en ze zijn sindsdien NIET meer teruggekomen.

Wij zouden jullie graag data willen vertellen van deze landingen, maar dat is erg moeilijk aangezien de Zeta’s een totaal verschillend concept / maatsysteem hadden van de tijd dan de mensen. Het is om deze reden dat de mensen die een bezoek aflegden, niet ontvoerd, aangezien zij ALLEMAAL hun toestemming gaven, om de Zeta’s toe te staan om kleine hoeveelheden van hun bloed te nemen, wel of niet zich deze gebeurtenis kunnen herinnerend.

Het bloed werd niet genomen voor enige schandelijke reden, maar omdat al wat de Zeta’s nodig hadden om te weten, was om hun genetische probleem te corrigeren, wat resulteerde in vervorming van hun DNA, te vinden was in menselijk DNA.
Sommigen van jullie herinneren zich weggevoerd te zijn en jullie herinneren jullie ook dat jullie niet te bang waren. Bijvoorbeeld, wanneer jullie vertelden dat het beangstigend was om te worden “vastgebonden”, maakten ze jullie onmiddellijk los. In hun werkelijkheid is het zijn van “vastgebonden” een middel van comfort en veiligheid. Zij wilden dat hun “menselijke” vrienden zich veilig voelden en comfortabel, dat is waarom ze dit in eerste instantie deden.
De Zeta’s waren eigenlijk erg aardig. Zij vertelden jullie ook om het niet aan iedereen te vertellen en niet te vertellen over de ervaring op een Schip, als ze het hadden onthouden, zodat anderen deze mensen waarschijnlijk zouden hebben beoordeeld en ondervraagd.
De Zeta’s waren er zo rond de Tweede Wereldoorlog en zijn al lang geleden teruggekeerd naar hun eigen gebied van ruimte.
In feite, veel van degenen die ontwaakten net na de Tweede Wereldoorlog, realiseerden zich dat het “anders zijn” niet zo’n goed idee was voor iedereen die het was, in feite, HEEL anders dan anderen mensen die zij kenden. “Anders zijn” was GEEN goed idee in het gebied van jullie naoorlogse jeugd.
Daarom vertelden degenen die de zeta-schepen bezochten niemand over hun ervaringen. Zelfs nu, wanneer ze hun ervaringen vertellen, doen ze dat alleen maar alsof ze “gewoon een goed verhaal vertellen.” We adviseren dat ze doorgaan met deze gewoonte, omdat het nog steeds niet veilig is om hun geheim achter te laten.
De leiders van jullie land, die feitelijk niet de leiders zijn, maar volgelingen, hebben veel mensen geleid die op het randje van de evolutie zijn, tot terugzinken naar oude gewoonten en angstige gedachten van hun driedimensionale zelf. Dit was echter eigenlijk een onderdeel van ons Galactische plan.
Ons Galactische plan moest aansluiten bij de mensen die in staat zouden zijn om de waarheden te kennen die als geheimen werden bewaard sinds het begin van de eerste bezoeken aan de aarde door de mensheid. We hebben waargenomen dat wanneer de mensheid erg bang wordt, ze vaak erg gewelddadig worden. Om deze reden is de meeste UFO-informatie verborgen.
Slechts een kleine populatie van mensen kan dit type informatie accepteren zonder bang te zijn. Omdat angstige mensen behoorlijk gewelddadig kunnen zijn en meestal zijn, weten we dat we voorzichtig moeten zijn met wie we kiezen te willen communiceren.
Daarom begonnen we zeer korte contacten met mensen, die in de eerste plaats zijn om te ontdekken of die persoon bang zou zijn voor het “onbekende van hun volgende evolutionaire NU”. Degenen die niet bang waren, zijn meestal degenen die in staat zijn om hun vijfdimensionale denken te behouden en waarnemingen, zelfs nadat ze een driedimensionaal aards levensschip hebben.
Daarom kunnen ze waarnemen dat een andere realiteit dichtbij kan zijn met een gevoel van verwondering en enthousiasme, eerder dan angst en woede. De mensen die gemakkelijk en gretig deze informatie kunnen accepteren, zijn meestal één van de Galactici die ervoor kozen om geboren te worden in de driedimensionale Aardse werkelijkheid als een driedimensionaal mens.
Deze kinderen hadden gewoonlijk  ‘bijna-doodervaringen’ toen ze nog klein waren of vrij jong, zodat ze naar hun Hogere Thuis konden terugkeren om in te checken voordat ze terugkeerden naar hun aardse lichaam.
Vanuit het driedimensionale perspectief bleken deze “check-ins” slechts seconden te zijn. Echter, vanuit het perspectief van hun vijfdimensionale ZELF, die ze bezochten tijdens deze inter-dimensionale ervaringen, waren ze vrij van ALLE beperkingen van de driedimensionale tijd.
Daarom hebben ze geen tijdgebonden, opeenvolgende ervaring, zoals de ervaringen die ze op Aarde hebben. Vanuit hun vijfde dimensionale en voorbij aan galactisch perspectief wisten ze dat ’tijd een illusie is van de derde dimensie’.
Totdat de driedimensionale Aardse mens zijn illusie van ‘driedimensionale tijd’ kan loslaten, kunnen ze zich hun ware ZELF niet herinneren die resoneerde met de vierde, vijfde en zelfs hogere dimensie van de werkelijkheid.
De kennis van veel verschillende dimensies is ook iets dat heel beangstigend kan zijn voor iemand die nog steeds gehecht is aan ‘enkel’ het derde / vierde dimensionale formaat van de werkelijkheid. Sterker nog, gedurende vele eeuwen was zelfs het concept van andere werelden en dimensies angstaanjagend voor mensen. Helaas is dit feit ook waar voor veel, zo niet de meeste, mensen binnen jullie NU.
De reden hiervoor is dat, zelfs in jullie huidige, ‘moderne tijd’, veel mensen,  ongeveer 3% van hun aangeboren hersensynaptische knooppunten kunnen activeren. Een “synaptische overgang” is een deel van jullie brein waar verschillende hersencellen met elkaar wisselwerken om een interactie te creëren  tussen verschillende informatiebronnen die in jullie brein zijn opgeslagen.
Omdat het merendeel van de mensheid slechts ongeveer 2% tot 10% van hun volledige hersenvermogen gebruikt, worden nooit hogere  dimensionale synaptische knooppunten, zoals knooppunten die het mogelijk maken om de vierde en vijfde dimensionale expressies van de werkelijkheid waar te nemen, geactiveerd.
Een “synaptische overgang” betekent in feite dat verschillende of veel delen van de hersenen worden geactiveerd door een gedachte, emotie, beslissing en / of idee. Er zijn te allen tijde miljarden synaptische knooppunten in je hersenen, maar de meeste zijn onbewust voor de mens.
Wanneer een persoon zich er echter bewust van is dat nieuwe informatie zijn brein is binnengedrongen en deze informatie heeft toegevoegd met bekende informatie in zijn brein, helpen ze hun hersenen nieuwe informatie te accepteren en te begrijpen.
Dit bewuste besef van nieuwe acties en gedachten creëert NIEUWE bruikbare ‘synaptische knooppunten’ in de hersenen. We zeggen “bruikbaar”, omdat veel, zo niet de meeste mensen zich niet bewust zijn van enige activiteit die in hun lichaam en / of hun “innerlijke leven” plaatsvindt.
Telkens wanneer mensen zich bewust zijn van een nieuwe manier van denken, voelen, waarnemen enz., creëren ze nieuwe “stromen van bewustzijn”. Vervolgens verbinden deze nieuwe bewustzijnsstromen zich met andere synaptische knooppunten om nieuwe manieren van denken, voelen, waarnemen en gedrag in werking te stellen.
In het begin zijn deze nieuwe hersengolven moeilijk toegankelijk, omdat de mensen niet gewend zijn om op die manier informatie te ontvangen. Telkens wanneer ze op een “nieuwe en / of multidimensionale manier” denken, breiden hun synaptische knooppunten zich echter enorm uit en worden ze ook sterker.
Dit lijkt veel op het leren van een nieuwe vaardigheid, op een fiets rijden, een liedje zingen, een maaltijd bereiden, etc. Elke keer dat jullie bewust met deze “nieuwe vaardigheid” communiceren, worden jullie er beter in en hebben jullie meer zelfvertrouwen om nog beter te worden.
Uiteindelijk kan deze “nieuwe vaardigheid” “normaal” worden. Dit is vergelijkbaar met het schrijven van iets op een papier en dan opnieuw schrijven er na volgend aan die zin. Uiteindelijk zal wat jullie hebben geschreven breder en brutaler worden.
Op dezelfde manier, hoe meer jullie jezelf toestaan om bewust te herkennen dat jullie iets nieuw hebben gehad, in dit geval een hoger dimensionale ervaring, wordt dit synaptische knooppunt breder en gemakkelijker te activeren.
Als jullie in het dagelijks leven vaak over First Street zouden rijden , zouden jullie bijna automatisch naar First Street rijden. Op dezelfde manier, als jullie vaak zou nadenken over nieuwe concepten zoals inter-dimensionale communicatie met hoger dimensionale wezens, zouden jullie meer en meer van deze gedachten hebben. (First Street is letterlijk Eerste Straat)
Uiteindelijk zouden deze gedachten van jullie ‘willen’ van communicatie met een Hoger Wezen zich beginnen te manifesteren in jullie dagelijkse leven. Alle nieuwe gedachten, die door jullie brein werden vertaald in een synaptische knooppunt, zouden dan niet langer nieuwe gedachten, maar ‘gebruikelijke gedachten’ zijn.
We zeggen ‘gebruikelijke gedachten’, omdat het synaptische knooppunt  in jullie brein deze nieuwe informatie koppelt aan jullie oude, vaak verouderde informatie. Op deze manier wordt de oude informatie omgezet in nieuwe informatie, die uiteindelijk vertrouwde informatie kan worden.
Het is op deze manier dat de mensheid evolueert door hun kleinere synaptische knooppunten van oude informatie uit te breiden naar nieuwere, bredere synaptische knooppunten van de nieuwe, hogere frequentie-informatie. In feite is het uitbreiden van jullie synaptische knooppunten hetzelfde als het leren / accepteren van nieuwe informatie in jullie bewuste geest.
Dan, wanneer jullie schrijven, praten over, zingen, tekenen en op de een of andere manier aarden deze hogere frequentie, inter-dimensionale informatie in jullie driedimensionale brein, wordt de informatie, die eens nieuw was, “normaal” en een deel van jullie dagelijkse leven.
Wanneer je deze nieuwe informatie, met name hogere dimensionale informatie, toelaat om te integreren in jullie bewuste geest door deze te spreken, te tekenen, te zingen, te schrijven, enz., gaat deze “nieuwe, hogere dimensionale informatie” over in jullie driedimensionale informatie, hersenen , veld van waarneming.
Zodra deze hogere dimensionale informatie is opgenomen in de informatie van jullie driedimensionale brein, zal het steeds meer jullie veld van waarneming gaan betreden. Dan zullen jullie eens nieuwe synaptische kruispunten, die jullie hebben gemaakt met jullie nieuwe ‘nieuwere, hoger dimensionale waarnemingen’, normaal worden.
Zodra jullie deze “nieuw-normale informatie” accepteren en deze in jullie dagelijks leven gebruiken, wordt het “normale informatie”. Zodra deze nieuwe informatie niet langer beangstigende informatie is, kan het “normale informatie” worden.
Het is op die manier dat jullie je angsten overwinnen door ze in “belangrijke informatie” te veranderen. Op deze manier kan het “slachtoffer binnenin” de “overwinnaar in het dagelijkse leven worden!” Als JULLIE eenmaal de meester zijn van jullie angsten, zullen jullie niet langer beangstigend zijn tot het punt van dat jullie ‘bevroren zijn van angst’. Wat dan beangstigend is, zal een onderdeel van jullie verleden worden.
Toen vliegtuigen voor het eerst een “vervoerswijze” werden, waren veel mensen doodsbang om in een vliegtuig te gaan. Het vliegen in een vliegtuig is nu een ‘normale actie’. Daarom is het niet langer gehuld in angst en twijfel over het al dan niet in de lucht blijven van een vliegtuig en een ‘veilig middel tot transformatie’.
Net zoals een reis in een Sterrenschip in het begin nogal beangstigend kan zijn, als jullie op die manier keer op keer reizen, is het reizen op een Sterrenschip “Normaal”. Het is dan dat jullie waarnemingen en ervaringen van reizen in een Sterrenschip “normaal” zijn.
Jullie werkelijkheidservaring wordt gevormd tussen de oude synaptische knooppunten die samenkomen en zich vermengen met nieuwe synaptische knooppunten, die ervaringen en percepties creëren die NIEUW zijn.
Dat wil zeggen, ze zijn nieuw tot dat NU, wanneer jullie in staat zijn om die waarnemingen en ervaringen bewust te accepteren als “normaal.” Zodra deze waarneming / ervaring “normaal” is, wordt het een component van jullie derde / vierde / vijfde dimensionale bewustzijn en jullie derde dimensionale verbeeldingskracht, gedachten, gevoelens en realiteit.
Nogmaals, eens was het heel beangstigend om via een vliegtuig te reizen. Maar nu het heel gewoon is om in een vliegtuig te reizen, is er minder angst voor meer mensen. Sterker nog, het nemen van een vlucht in een vliegtuig is een veel voorkomend iets dat miljoenen mensen elke dag doen.
Op dezelfde manier zal op een dag reizen op een Sterrenschip net zo normaal zijn als het nu is om in een vliegtuig te reizen.
Wij, jullie Galactische Familie, kijken reikhalzend uit naar de dag waarop we een van onze kleinere schepen kunnen nemen en op één van jullie grotere luchthavens kunnen landen.
We zullen jullie allemaal uitnodigen om met ons mee te doen, met elkaar mee te doen.
Zegeningen van jullie Galactische Familie.
Vertaling voor wakkeremensen Anja.
De Arcturianen hebben eerder via Sue Lie over Zeta’s gesproken, zie bovenstaande link.