De Arcturianen: Verschuivende Werkelijkheden en Veranderende Tijd / via Sue Lie – 14 oktober 2017

De Arcturianen:
Verschuivende Werkelijkheden en
Veranderende Tijd
via Sue Lie – 14 oktober 2017

Meer en meer is jullie driedimensionale wekelijkheid aan het veranderen en verschuiven. Bijvoorbeeld, de derde dimensie was eens de enige werkelijkheid die jullie hadden. De “Hemel” was er, maar die was ver weg en jullie konden er alleen maar komen door dood te gaan van jullie 3D aardevoertuig.
Nu is jullie driedimensionale leven aan het veranderen omdat de frequentiesnelheid van jullie huidige werkelijkheid is begonnen te transmuteren naar de volgende octaaf van werkelijkheid.
Toen jullie leefden op het Schip, was jullie Kernfrequentie vijfdimensionaal. Maar, jullie konden je verplaatsen naar jullie vierdimensionale frequentie om de communiceren met de JULLIE, de JIJ die een driedimensionaal, fysiek zelf had aangenomen.
Het is dringend noodzakelijk dat steeds meer van onze “vrijwilligers een aardevoertuig innemende” in staat zijn om hun bewustzijn uit te breiden om hun vierde en vijfde dimensionale bewustzijn te omvatten omdat het jullie staat van bewustzijn is die de frequenties van werkelijkheid voorschrijven waartoe jullie in staat zijn om waar te nemen en te ervaren.

Jullie, onze vrijwilligers op Aarde, hebben een menselijk aardevoertuig aangenomen om deze samenleving en planeet te helpen met het proces van transmuteren van een derde/vierde dimensie van werkelijkheid naar een vijfdimensionale werkelijkheid. Deze verschuiving is een grote uitdaging, aangezien de derde/vierde dimensies van werkelijkheid een ander Besturingssysteem hebben dan de vijfdimensionale werkelijkheden.
De derde en vierde dimensionale werkelijkheden hebben besturingssystemen gebaseerd op TIJD en RUIMTE. Aan de andere kant, hebben de vijfdimensionale werkelijkheden Besturingssystemen gebaseerd op het HIER en NU.
Wij jullie Galactische Familie zijn erg blij om te zien dat meer en meer hun bewustzijn uitbreiden naar de drempel tussen de derde/vierde dimensies en de vijfde dimensie. Het vijfdimensionale besturingssysteem van werkelijkheid is eigenlijk een octaafsprong verder van de besturingssystemen dan de derde/vierde.
De derde en vierde dimensionale werkelijkheden functioneren via de WET van OORZAAK en GEVOLG, terwijl de vijfdimensionale werkelijkheden opereren via de WET van HIER en NU.
Wat aan het plaatsvinden is binnen jullie NU is dat er een bewustzijnsuitbreiding is van het ervaren van de derde/vierde dimensies als jullie “primaire werkelijkheden” naar het ervaren van jullie vierde/vijfde bewustzijn als jullie primaire werkelijkheden.
De moeilijkheid is dat de derde/vierde dimensionale werkelijkheden een Besturingssysteem hebben van “Tijd en Ruimte” terwijl de vijfdimensionale werkelijkheden een totaal ander besturingssysteem hebben gebaseerd op HIER en NU.
In aanvang lijkt het verschil tussen het derde/vierde dimensionale Besturingssysteem en het vijfdimensionale Besturingssysteem niet al te veel een uitdaging te zijn. Aanvankelijk zullen jullie de verschuiving voelen tussen “iets dat altijd is geweest,” naar “iets dat totaal anders aanvoelt”.
Om gewoon een paar voorbeelden te geven, met het vijfdimensionale NU,
neemt het geen “tijd” of “moeite” in beslag om te communiceren met de hogere frequenties omdat jullie WETEN dat de hogere frequenties altijd bij jullie zijn in het “Hier en Nu.”
Het neemt geen “tijd” om te communiceren met vijfdimensionale wezens en van verder. Noch zal jullie driedimensionale tijd veel veranderen aan de tijd dat jullie de hogere dimensionale overdracht accepteren in jullie Hogere Geest.
Maar het zal wel “tijd nemen” voor jullie om dat bericht te vertalen naar derde/vierde dimensionale woorden en concepten. Derde/vierde dimensionale communicaties bereiden jullie voor om jullie te herinneren dat jullie Multidimensionaal zijn.
Met andere woorden wanneer jullie zijn in een staat van vijfdimensionaal bewustzijn, kunnen jullie communiceren met vele verschillende frequenties van werkelijkheid binnen in datzelfde NU.
Het is de vrijlating van jullie verslaafdheid aan de driedimensionale tijd, dat één van de grootste uitdagingen is voor onze Ascenderenden.
Voor vele incarnaties hebben jullie je levens geleefd via het Driedimensionale Besturingssysteem waarin: “Alle werkelijkheid was gescheiden door tijd en ruimte. Wanneer er meer “ruimte” is, zal het meer “tijd” nemen om te reizen waar jullie heen gaan”.
Maar wat als er GEEN “tijd” is?” Als er niet langer “tijd” was, dan hoe zouden jullie de “ruimte” kunnen ervaren aangezien het geentijd neemt om te gaan van de ene ruimte naar de andere? Via deze manier van samenstelling, zouden veel mensen veel kunnen bereiken.
Dat is, dat zou veel zouden kunnen bereiken wanneer zij zich kunnen herinneren om de “ruimte” te vinden binnen hun eigen bewustzijn om de “tijd” te verlaten. Hoe vind iemand ruimte binnen zijn/haar bewustzijn?
Het antwoord is, dat zij de “tijd” verlaten.
En als voorbeeld, wanneer jullie slapen en/of mediteren, leven jullie niet langer in de wereld om jullie heen. Eenmaal wanneer jullie het bewustzijn uitbreiden, zelfs wanneer jullie het uitbreiden naar een vierdimensionale “dagdroom”, zal jullie innerlijke wereld gaan naar een andere “waardering van tijd” dan de “waardering van tijd” van de uiterlijke wereld. (waardering > maatstaf)
Met de uitdrukking “waardering van tijd” bedoelen wij de kwalificatie van belangrijkheid die jullie plaatsen bij een ervaring die een beetje “buiten de tijd” lijkt te zijn in vergelijking met jullie dagelijkse leven.
Bijvoorbeeld, Suzille had een keer een hele lange droom waarin een lied de hele tijd werd gespeeld.
De vierdimensionale droom leek ERG lang te duren. Maar toen zij wakker werd, het lied op de radio, welke gewoonlijk ongeveer 3 minuten duurt, was halverwege. In het driedimensionale ontwakende bewustzijn, was “de duur (tijd) “ van het lied erg kort.
Hoe dan ook in haar vierdimensionale droomtijd, was het lied halverwege. Met andere woorden, de LANGE droom, die het lied begeleidde, duurde slechts voor anderhalve minuut.
De meeste van jullie hebben ook herkend hoe, wanneer jullie doen waar jullie van houden, de tijd “voorbij vliegt.” Maar wanneer jullie niet houden van wat jullie doen, “de tijd kruipt.” In andere woorden, jullie ervaren of de “tijd” gerelateerd is naar, niet alleen jullie staat van bewustzijn, maar naar hoeveel jullie van die “tijd” genieten.
Wanneer jullie een hogere staat van bewustzijn ervaren, daar is een gevoel van vrede dat komt in jullie fysieke vorm. En dan, wanneer jullie je kunnen herinneren om “terecht te komen in dat gevoel van vrede,” zal jullie bewustzijn groots uitbreiden.
Waarom breidt een gevoel van vrede jullie bewustzijn uit? Jullie bewustzijn breidt uit omdat jullie hogere dimensionale gevoel van vrede, jullie hartslag verlaagt, jullie lichaam ontspant, jullie emoties kalmeert en het staat toe jullie bewustzijn te ontspannen naar een uitgebreide versie van vrede en kalmte.
Eenmaal wanneer jullie je overgeven aan die ervaring van vrede en kalmte, wordt, gaat jullie ademhaling automatisch langzamer en de inademingen en uitademingen worden langer en langer. Jullie ademhaling vertelt jullie ook precies hoe jullie je werkelijk voelen. Wanneer jullie ademhaling is met snelle in- en uitademhalingen, signaleert het naar jullie hele lichaam dat er een “oproep” is voor actie.
Op dat punt is jullie focus NIET langer op jullie bewustzijn. Nu zijn jullie gericht op jullie driedimensionale lichaam. Maar jullie ademhaling kan ook worden gebruikt om diepere en meer diepere niveaus van ontspanning te bereiken. Deze diepere en diepere niveaus van ontspanning staan jullie toe om zelfs langere en langzamere ademhalingen te nemen, welke jullie steeds meer en meer laten ontspannen.
Alstublieft herinner, onthoud, dat jullie ademhaling een grote invloed heeft op jullie staat van bewustzijn, jullie graad van bereidwilligheid voor een nieuwe ervaring en jullie vermogen om de geest te beheersen via het controleren van jullie ademhaling. De snelheid van de ademhaling van een mens vertelt de persoon, evenals anderen, een heleboel over die persoon.
Wanneer jullie reizen in/door jullie bewustzijn, of jullie dromen of jullie meditaties, sturen jullie “jullie bewustzijn” om met meer bewustzijn jullie volgende “gedachten en/of acties” te bepalen. Wanneer jullie “jullie bewustzijn aansturen” zijn jullie beter in staat om te herinneren om hoe weer multidimensionaal te zijn. Na een lange ronde van 3D levens, om gewoon terug te komen op het 4D Astrale Vlak is grote vreugde.
Het vierde dimensionale Astrale Vlak is ook een frequentie van werkelijkheid welke jullie bezoeken tijdens jullie slaap of meditatie om “na te bespreken” wat jullie hebben geleerd bij jullie laatste driedimensionale ervaringen.
VERSCHUIVENDE REALITEITEN
Eenmaal wanneer jullie beginnen je bewust en consequent te herinneren en jullie incarnaties BEZITTEN, zullen jullie herinneren dat er vele subniveaus zijn van ieder niveau van werkelijkheid.
Dit concept van niveaus en subniveaus binnen het NU kan alleen werkelijk worden begrepen wanneer eenmaal ten minste een paar van de vijfdimensionale expressies van het ZELF worden herinnerd.
Het is heel moeilijk om jullie multidimensionale ZELF te begrijpen totdat jullie een diepgaande  relatie ontwikkelen met ten minste een paar verschillende “frequenties” van jullie werkelijkheid.
Wij zullen de dimensies van deze frequenties van werkelijkheid binnen dit NU aan jullie presenteren.
De eerste dimensie door de derde dimensies, welke omvat wat vaak is gekend als het “fysieke vlak”, leert jullie om hoe te leven en gedijt binnen een werkelijkheid welke wordt geregeerd door een consequent en wereldwijd concept van de “tijd en ruimte.”
Zodra jullie denken over jullie “ZELF” als het zijn van een driedimensionaal fysiek lichaam en dagelijks leven, nemen jullie jullie werkelijkheid waar in termen van “hoe lang zal dat duren” om naar die plaats te gaan of om dat project klaar te krijgen etc.
De Eerste Frequentie, of Octaaf, van Werkelijkheid is de eerste door derde dimensionale gedachten, ervaringen en emoties.
De Tweede Frequentie van Werkelijkheid is devierde dimensie, waarin jullie leren over de “stroom van de tijd” en hoe de tijd zeer wordt beinvloedt door wat jullie aan het doen zijn en/of denken.
Jullie vierde dimensionale octaaf denken daar wordt vaak over gedacht, aan gedacht als jullie “verbeelding”, jullie dromen en/of jullie “dagdromen.” Deze octaaf van denken geeft vaak een licht verschil in ervaring van jullie werkelijkheid.
De Derde Frequentie van Werkelijkheid is de vijfde dimensie waarin jullie leren dat “tijd”  een illusie is van de lagere frequenties en “ruimte” is waarin jullie zijn ieder NU.
De vijfde dimensionale frequentie van werkelijkheid is een overgangsoctaaf waarin jullie te leren hebben een nieuw “Besturingssysteem” voor die octaaf van werkelijkheid.
In de Eerste en in de Tweede Octaven van de werkelijkheid, welke de eerste zijn door vierde dimensies van werkelijkheid, is er een sensatie (gevoel/gewaarwording) van “tijd.” Maar met de derde frequentie van de Werkelijkheid, bewegen jullie, begeven jullie je naar een hogere octaaf van jullie ervaring van de werkelijkheid.
Het is makkelijk voor een driedimensionaal lid van de planeet Aarde om de eerste, de tweede en de derde frequentie van werkelijkheid waar te nemen, omdat hun dagelijkse bewustzijn is ingericht, op zich pasgemaakt om bewust die versie van de werkelijkheid waar te nemen.
Wij zeggen liever “frequenties” dan “dimensies” aangezien iedere dimensie van werkelijkheid vele subdimensies heeft. Hoeveel subdimensies van de Derde Dimensie iemand kan zien hangt af van hun eigen leven.
Als voorbeeld, iemand die boer is, of een tuinder, zou onmiddellijk de gezondheid van een plant opmerken of insecten die erbij betrokken zijn.
Echter iemand die er nooit voor gekozen heeft om te boeren of te tuinieren zou waarschijnlijk neerkijken op die plant(en).
In feite richten de meeste leden van een derde dimensie van werkelijkheid zich alleen op dat wat een belangrijk deel is van wat zij op dat moment aan het doen zijn in hun leven.
Daarom kan een vijfdimensionaal Sterrenschip recht boven hun hoofd overvliegen en zij zouden het niet waarnemen, omdat deze waarneming niet is pasgemaakt of ingericht naar/in hun dagelijkse leven “als iets dat zij graag zouden  willen ervaren.”
Aan de andere kant, de meeste mensen gericht op hun driedimensionale werkelijkheid zouden een biljet van honderd dollar dat op de grond voor hen lag, opmerken. In feite, zij zouden waarschijnlijk bukken om het onmiddellijk op te pakken. Zij zouden dit doen omdat “geld” veel waarde heeft in de gang van de werkelijkheid door de derde dimensies.
Echter, in de vierde dimensie van werkelijkheid, kan iemand stoppen en in het rond kijken wat zij aan het doen zijn omdat er een bepaald gevoel is, gedachte of herinnering die is geactiveerd door een innerlijk gevoel, herinnering of eerdere ervaring.
Zij zouden ervoor kiezen om deze gevoelens meer diepgaand te onderzoeken, aangezien het ineenstrengelen van gedachten en gevoelens belangrijk zijn voor de vierde dimensionale octaaf van werkelijkheid.
Binnen de vijfde dimensionale werkelijkheid, is er een grote verschuiving van de Besturingssystemen, welke omvatten het vrij- of loslaten van het concept van “tijd” dat zo belangrijk is in de lagere frequenties van de werkelijkheid.
Deze grote verschuiving van de Besturingssystemen van Tijd en Ruimte naar de Besturingssystemen van het HIER en NU.
Echter, mensen kunnen enkel bewust de vijfde dimensie waarnemen wanneer zij in een staat van bewustzijn zijn die hoger is dan normaal voor hun driedimensionale leven. Het is om deze reden dat zo vele mensen op de Aarde onze Sterrenschepen niet zien.
Aangezien vele driedimensionale mensen nog steeds tijd en ruimte  gebruiken als een maatstaf van hun werkelijkheid, denken zij niet in termen van het gebruiken van de andere en snellere tijd van hun vierdimensionale bewustzijn of GEEN TIJD van hun vijfdimensionale bewustzijn.
Echter, het doet ons genoegen te zeggen dat steeds meer mensen hun bewustzijn beginnen uit te breiden en dus hun waarnemingen, naar hun vierdimensionale versie van werkelijkheid. Heel vaak begint dit proces wanneer de “geaarden” er naar zoeken om meer creativiteit te hebben in hun levens en/of wanneer zij besluiten om de “baan die zij niet waarderen” achter te laten en om de “baan te vinden waar zij van houden.”
Wanneer iemand vijf van de zeven dagen per week doorbrengt met een zekere taak, wanneer zij niet van die taak houden, zullen zij ongelukkig zijn en ontevreden met hun leven. Aan de andere kant, wanneer zij genieten van de taak die zij “doen om geld te verdienen en hun familie te onderhouden,” zullen zij zich meer voldaan voelen, gelukkiger en beter met het werk, evenals thuis.
Want, iedere taak die onze “geaarden” aannemen heeft een “frequentie van het besturingssysteem.” Met “besturingssysteem,” bedoelen wij de manier waarin zij wisselwerken met hun lichamen, hun brein, hun gedachten en hun emoties om met succes door hun taken te gaan van hun dagelijkse levens.
Wanneer onze “geaarden” in Constant Contact zijn met hun multidimensionale familie op Sterrenschepen of Thuiswerelden, zoals er steeds meer dit iedere dag zijn, kunnen zij hun Galactische Familie missen, maar het dagelijkse contact, evenals de “visites gedurende de nacht naar thuis” in hun nachtlichaam, zijn een constante geruststelling dat zij NIET alleen zijn.
Hun nachtelijke nabespreken en uitwisselen van informatie helpt hun om te begrijpen wat zij op de Aarde deden, waarom zij het deden en hoe deze ervaring hun assisteerde om vrede te vinden in hun 3D leven, 4D dromen en om hen toe te staan te herinneren dat zij terug kunnen keren naar hun 5D werkelijkheid.
Deze terugkeer naar iemands 5D werkelijkheid is anders voor ieder persoon en de meeste mensen herinneren het zich niet werkelijk in hun dagelijkse leven. Echter, het bezoek naar “thuis”, zelfs wanneer zij het zich niet kunnen herinneren in hun dagelijkse leven, geeft hen groot comfort, plezier en informatie.
Dan, wanneer zij een multidimensionale vriend vinden die zij kennen van een/het Schip, EVENALS op de driedimensionale Aarde, is er grote vreugde en kameraadschap.
Wij hopen dat steeds meer en meer van jullie zich kunnen herinneren jullie bezoeken naar Thuis naar jullie vijfdimensionale Schip of Thuiswereld. Echter wees niet bedroefd wanneer jullie je het niet herinneren en jullie herinnering waarschijnlijk zal aanvoelen als een droom of een fantasie.
Gaia is Haar frequenties aan het uitbreiden, langzaam en geleidelijk, om Haar Planeet niet te veel te verstoren, Zoals jullie menselijk zelf geleidelijk aan veranderingen moet doen tot de “besturingssystemen” van jullie fysieke lichaam, moet Gaia geleidelijk aan veranderingen doen aan het “besturingssysteem” van Haar planetaire lichaam.
Jullie menselijk besturingssysteem evenals het planetaire besturingssysteem van Gaia zijn gebaseerd op driedimensionale Tijd en Ruimte. Echter, deze driedimensionale besturingssystemen, beiden op de Aarde en op Schepen en Thuiswerelden worden verouderd.
Daarvoor houd jullie hart en geest open voor enige veranderingen in het planetaire zelf van Gaia en jullie menselijke zelf.
Zegeningen,
Wij, de Arcturianen zijn altijd bij jullie tijdens deze belangrijke transmutatie.
De Arcturianen en jullie Galactische Familie.
Vertaald voor wakkeremensen door Anja