De Arcturianen Maak Ascentie Normaal … NU / 20 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
Maak Ascentie Normaal … NU

20 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Je staat nu WELZEKER aan het roer van je eigen missie. Tenminste als jij je gecentreerd en open voelt, anders staan wij aan het roer. Echter, als jij je doodsbang of kwaad voelt sta je niet aan het roer, en ben je mogelijk op ieder moment een slachtoffer.
Natuurlijk werd deze angst niet door jullie werkelijkheid gecreëerd, maar vanwege jullie angst. En, vaak is de angst die naar jullie toekomt de werkelijke angst die jullie uitgezet hebben in jullie werkelijkheid.
Terwijl jullie nu allemaal verhuizen in/naar de hoogste frequenties van de vierde dimensie, beginnen jullie jullie gevoel van de tijd te verliezen. In zoverre, dat jullie jullie gehechtheid en verslaving aan de beperkingen en afscheidingen loslaten die zich voordoen in een werkelijkheid die geregeerd wordt door de derde en vierde dimensionale tijd.
Voor veel mensen betekent “alle werkelijkheden” alleen maar de derde dimensionale werkelijkheden en misschien enige van het vierde dimensionale astrale vlak. Er is nog steeds tijd in deze vierde dimensionale werkelijkheden. Nu, beginnen steeds meer met hun bewustzijnsreis doorheen de astrale gebieden.
De derde dimensionale fysieke en vierde dimensionale astrale werelden zijn zeer anders. Maar zij beide hebben enige structuur van de tijd, behalve dat de vierde dimensionale tijd veel sneller is dan de derde dimensionale tijd.
In de vijfde dimensie raakt de tijd in onbruik en is er alleen maar het “NU”. Jullie mogen gedacht hebben dat jullie problemen hadden met jullie transmutatie in de vierde dimensie, wat eenvoudig is in vergelijk met de grote versnelling van de energiegebieden als jullie verhuizen in/naar de vijfde dimensie.
Ook, de frequentiesprong van de vierde dimensie in/naar de vijfde is uitdagend, omdat de vijfde dimensie zo anders is dan de eerste naar de vierde dimensionale werkelijkheden. Het is aldus zeer anders omdat er in de vijfde dimensie geen tijd is.
Aangezien er GEEN tijd is, is er geen afscheiding. In feite, de term “geen tijd” is meer van een 3D term aangezien het het concept draagt van nul of niets. Dat concept bestaat niet in de vijfde dimensie. In feite, in de vijfde dimensie is alles precies “hier”, precies “nu”, en alleen zijn doet zich niet voor.
Zonder tijd om afstand tussen mensen, situaties, concepten, gedachten en emoties te creëren, beweegt alles dat stroomt in vermengende patronen van werkelijkheid. Jullie zien dat jullie vijfde dimensionale opererende systeem behoorlijk anders is dan jullie derde en vierde dimensionale opererende systemen.
De vijfde dimensie is een cirkel van werkelijkheid, aangezien alle werkelijkheid bestaat binnenin een altijd stromend, bewegend, verschuivend stromen. Dit stromen wordt onderling ervaren door iedereen met wie jullie je ervaring delen.
In een derde dimensionale werkelijkheid, is jullie bewustzijn beperkt tot de midden-bereik frequentie van werkelijkheid. Daarom, zien jullie niet de extreme hoge frequenties van werkelijkheid en ervaren jullie niet de zeer lage frequenties van werkelijkheid.
Vandaar dat, jullie je onbewust zijn van de hogere spirituele dimensies, en het is relatief gemakkelijk voor de duisteren om zich in de lagere frequenties onder dat midden-derde dimensionale frequentiebereik te verbergen. Dit derde dimensionale midden-bereik is jullie derde dimensionale gewoonte-denken, wat ook enige van jullie vierde dimensionale dromen en creativiteit omvat.
Maar terug naar jullie ervaring van op de deur van de vijfde dimensie te kloppen. Wat als jullie leerden of je herinnerden dat jullie vijfde dimensionale leven echt was? Dan zouden jullie willen leren over jullie Hogere Zelf en over de grote moed die deze hogere resonantie van jullie had om een fysiek lichaam binnen te gaan om te helpen met het creëren van een nieuwe wereld.
In vroeger tijden probeerden vele wezens om nieuwe nederzettingen te creëren. Natuurlijk waren zij op de derde dimensionale planeet, maar zij waren in een gebied zo anders dan waar zij uit voortkwamen, dat zij de regels van deze nieuwe werkelijkheid niet kenden. Sommigen van deze mensen overleefden en ontplooiden zich in hun nieuwe wereld, en sommigen deden dat niet.  
Echter, “overleving en ontplooiing” zijn beide driedimensionale woorden. In de vijfde dimensie is er geen dood, dus iedereen overleeft, en er is geen geld, dus iedereen is welvarend. Ondanks dit weten, vragen vele mensen zich af, “Kan ik deze duik maken?” “Kan ik in/naar dit onbekende verhuizen?” “Wat zal dit onbekende mij leren?”
Echter, geen van deze zijn vijfdimensionale vragen. Zij zijn allemaal driedimensionale vragen, eno m vijfdimensionale vragen te stellen, moeten jullie vijfdimensionaal denken, jullie moeten eenheid met al het leven voelen, en jullie moeten gewaarworden dat alles “ÉÉN” is binnenin het “NU”.
Wanneer je eenmaal op deze manier de vijfde dimensie omhelst, begin je met anderen te communiceren die in de vijfde dimensie en daaraan voorbij zijn. Wij zeggen vijfde dimensie en daaraan voorbij omdat de vijfde dimensie een “drempel werkelijkheid” is. Het is een drempel tussen de derde/vierde dimensie en alle hogere dimensionale werkelijkheden die voorbij de vijfde dimensie bestaan.
Deze vijfdimensionale drempel lijkt veel op een oase waar je kunt rusten, ontspannen en genieten van de wonderbaarlijke/prachtige nieuwe werkelijkheid waarin jij jezelf ontdekt hebt. Als je naar de drempel van deze vijfdimensionale wereld komt, zal je immense Onvoorwaardelijke Liefde voelen.
Deze Onvoorwaardelijke Liefde schijnt op de één of andere onzichtbare wind te rijden. Eerst, zal jij jezelf waarschijnlijk gewaarworden je al jouw veelvoudige incarnaties en alle werkelijkheden te herinneren die je voor jezelf in de lagere dimensies gecreëerd hebt.
In een laatste onderzoek van je volledige geschiedenis van het leven in de derde/vierde dimensionale werkelijkheden, zal je leren/herinneren hoe van de veelvoudige levens Onvoorwaardelijk te Houden, deze Onvoorwaardelijk te Vergeven en Onvoorwaardelijk te Accepteren die je ervaren hebt in jouw derde/vierde dimensionale avonturen.
Als je besluit om naar deze werelden terug te keren, zal je weten dat je dat aldus alleen doet om een missie te voltooien waarvoor jij je vrijwillig aanmeldde. Je weet dat het heel veel voorbereiding mag nemen voordat je terugkeert naar die lagere frequentie. Want, als je omlaag kijkt naar waar je geweest bent, zal je beseffen hoezeer je gekwetst werd, hoezeer je verloren was.
Je beseft ook dat deze gevoelens normaal waren toen je in die derde dimensie was. Dus, wanneer je hen waarneemt vanuit je hogere frequentie van zelf, ben je in staat te erkennen dat, inderdaad, een 3D genezing noodzakelijk is. Gelukkig zal jij je ook de kameraadschap herinneren, de vriendschap, creativiteit, families en kinderen.
“Maar wacht”, zeg je, “Ben ik echt gereed om deze wonderbaarlijke/prachtige vijfdimensionale frequentie van werkelijkheid te verlaten? Wil ik echt mezelf vrijwillig aanmelden om een 3D Aarde voertuig te nemen om te helpen bij Gaia’s ascentie? Ik heb zo hard eraan gewerkt om naar deze frequentie te geraken.”
In feite is “werk” een volgend driedimensionaal woord. Ook, wanneer deze twijfelachtige en ietwat angstige gedachten in je geest komen, begint je bewustzijn omlaag te gaan. Dan, begin je waar te nemen hoe de beelden van de werkelijkheid verschuiven in/naar een werkelijkheid, welke minder Liefde heeft, en werk en dingen die gedaan moeten worden en geld hebben grote kracht.
“Wacht, wacht”, schreeuw je, “Ik verander mijn gedachten. Ik kies NIET om terug te keren naar de derde/vierde dimensie.” Maar, de angst is in je stem, en je begint je focus op je vijfde dimensionale werkelijkheid te verliezen. Je weet dat je focus naar de derde/vierde dimensionale werkelijkheid terugkeert omdat je die werkelijkheid ervaren hebt, je kent het, je kunt het voelen.
Je beseft, dat als zelfs een fluistering van angst je gedachten binnenkomt het je bewustzijn zou kunnen verlagen, hetgeen je gewaarwording verlaagt, terug in/naar de derde/vierde dimensionale werkelijkheden. Dan begin je omlaag te racen in/naar de derde/vierde dimensionale werkelijkheden. “Nee, nee, nee”, schreeuw je. Maar “Nee” is het verkeerde woord.
“Ja,” herinner jij je gelukkig, “Ik moet mijn denken aanpassen. Ik moet mijn denken en mijn emoties kalibreren aan de frequentie van Onvoorwaardelijke Liefde. Net zoals ik lucht moet hebben om een driedimensionaal lichaam te onderhouden in een derde dimensionale wereld, moet ik Onvoorwaardelijke Liefde hebben om binnenin de resonantie van een vijfde dimensionale werkelijkheid te blijven.
Gelukkig, voorziet de Kundalini in een overgangsstaat waarin je bewust de herijking van je zenuwsysteem kunt voelen van een tijdgebonden, derde en vierde dimensionale werkelijkheid in/naar een werkelijkheid waarin er geen angst is, geen afscheiding engeen agressie.
Slechts de loutere gedachte van een werkelijkheid ZONDER agressie staat je bewustzijn toe terug uit te breiden in/naar de hogere dimensies. Je herinnert je langzaam dat je vele bezoeken gehad hebt aan de derde dimensie. Je herinnert je ook dat je verscheidene incarnaties koos in een werkelijkheid waarin er geen milde overgang was van de ene frequentie van werkelijkheid naar de volgende.
Je koos te incarneren in dat type van werkelijkheid, zodat jij je voor zou kunnen bereiden op je incarnatie op de ascenderende Aarde, die de grote overgang aan het creëren is van de derde/vierde dimensie en in/naar de vijfde dimensie.
Je herinnerde je van je andere incarnaties dat als er teveel angst was, je moeilijkheden zou hebben met het verschuiven van je bewustzijn, en dus je gewaarwordingen/waarnemingen en ervaringen, vanuit de derde/vierde dimensies in/naar een vijfde dimensionale werkelijkheid.
Gelukkig, hebben vele interdimensionale immigranten vanuit hogere dimensionale galaxies en planeten menselijke vormen genomen om Gaia te helpen met Haar planetaire ascentieproces.
Echter, vele Draconiaanse vluchtelingen van de Grote Galactische Oorlog namen ook fysieke lichamen. En terwijl het hogere Licht in Gaia’s atmosfeer en fysieke planeet penetreert, worden deze Draconianen in de fysieke vorm steeds gemakkelijker geïdentificeerd.
Eén van de dingen die jullie waarnemen als jullie hen identificeren is dat zij, ook, gegroeid zijn in overeenstemming met het leven op de fysieke Aarde. Herinner je dat de dinosauriërs de eersten waren binnenin dit tijdperk om op de Aarde te zijn.
Echter, als het bewustzijn van “iedereen” in/naar de hogere frequenties gaat, begint de afscheiding en competitie tussen personen die “goed of slecht”, “beter en slechter” zijn vervangen te worden met het decreet dat, “Wij allemaal samen in dit NU zijn.”
Het is binnenin deze eenheid dat jullie allemaal een Nieuwe Aarde willen creëren, nietgebaseerd op angst, maar op een “Nieuwe Aarde” gebaseerd op Onvoorwaardelijke Liefde. Gelukkig, net zoals angst zeer besmettelijk is, is Onvoorwaardelijke Liefde ook besmettelijk. Verder, is Onvoorwaardelijke Liefde een interdimensionale ervaring.
Onvoorwaardelijke Liefde verschijnt vanuit de hogere dimensies en vermengd in/naar en wordt geaard in/naar een derde/vierde dimensionale werkelijkheid die gevestigd en gehandhaafd werd met angst en voorwaardelijke liefde.
Angst is een bindende kracht welke iemand vastmaakt aan die lagere derde dimensionale frequentie. Echter, om jezelf van deze banden te bevrijden, is alles dat je hoeft te doen in/naar de frequentie van Onvoorwaardelijke Liefde te verhuizen.
Terwijl angst iemand aan de derde/vierde dimensie verbindt, opent Onvoorwaardelijke Liefde een interdimensionaal portaal in/naar steeds hogere frequenties van werkelijkheid. Als je deze hogere frequentie portalen/energiegebieden betreedt, breidt je bewustzijn uit.
Dan, als je bewustzijn uitbreidt breiden ook je gewaarwordingen uit, en als je gewaarwordingen uitbreiden ben je in staat om werkelijkheden waar te nemen die gebaseerd zijn op Onvoorwaardelijke Liefde, eenheid en het “NU” van de “ENE”.
Het is je missie, en je vreugde, om dat te nemen wat je ervaren hebt, alsook dat wat jij je herinnerd hebt van je hogere dimensionale werkelijkheden en deze ervaringen deelt met diegenen die bereid zijn om te luisteren.
Je vrijheid komt binnen terwijl je beseft dat jij je eigen valstrikken gecreëerd hebt. Dus, kan jij je ontsnapping creëren. De manier waarop jij je ontsnapping creëert is om je te herinneren dat jij het bent die jouw valstrik creëerde. Op deze manier, wordt de jij die eens een gevangene was de jij die nu de schepper is.
Het zal een grote hoeveelheid van Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf nemen om toe te geven dat jij een schepper bent, omdat je derde dimensionale bewustzijn jou geleerd heeft om jezelf te straffen voor het maken van een “vergissing” of het creëren van dat “probleem”.
Aan de andere kant, zegt Onvoorwaardelijke Liefde,
“Wat leerde je toen je dat probleem ervoer?”
“Hoe kan je gebruiken wat je geleerd hebt om jezelf van dat probleem te bevrijden?”
“Hoe kan je delen wat je geleerd hebt om anderen te helpen?”
Ook, herinner je alsjeblieft dat je alleen maar “verstrikt raakte in de lagere frequenties” omdat je een lichaam op de Aarde nam om Gaia en Haar bewoners te helpen om in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid te ascenderen. Als je in toenemende mate loslaat, besef dat jij de schepper van jouw werkelijkheid bent, je bewustzijn vooruitstrevend uitbreidt.
Dan, als je bewustzijn uitbreidt, begint je kundalini kracht te ontwaken binnenin de kern van je ruggenwervel. Terwijl je kundalini begint te ontwaken, breidt je bewustzijn zich verder uit en je fysieke lichaam verandert geleidelijk.
Terwijl je lichaam verandert, begint je bewustzijn en inzichten dat te verschuiven wat jou aan de derde en vierde dimensies verbindt en in/naar de vijfde dimensie. Uiteindelijk, besef je dat de derde/vierde dimensies geregeerd worden door illusie.
Op dit punt, wordt het veel gemakkelijker om werkelijk en diepgaand te accepteren dat de vijfde dimensie niet slechts een concept is maar een “echte” wereld. Je beseft dat de hogere werelden waarvan je eens dacht dat jij je hen “verbeeldde of droomde” ECHT zijn.
Als deze verbeeldingen en dromen ECHT zijn, dan was misschien dat wezen van Licht dat je dacht waar te nemen echt. Dan, als alleen maar één persoon zegt, “Ik zag een wezen van Licht en ik geloof dat dat wezen echt was,” denk je erover na of die persoon het misschien juist heeft.
Binnenin jouw NU, zeggen steeds meer mensen, ‘Ja, ja. Ik zag dat wezen ook, en ik dacht ook dat het wezen echt was. Maar, ik wist niet of het veilig was om het aan wie dan ook te vertellen.” Het feit is dat als steeds meer mensen openlijk hun inter en hogere dimensionale ervaringen bespreken, zij meer normaal worden.
Terwijl je doorgaat met het proces van je bewustzijn, inzichten en zelfs je fysieke vorm te transmuteren in/naar een hogere dimensionale resonantie, zal je “gevoel van zelf” en de wisselwerking met je werkelijkheid wijzigen.
Dan, geleidelijk, of alles in één keer, zal Ascentie het “Nieuwe Normale” zijn, in de vijfde dimensie, die dag is NU!
Zegeningen, wij jullie Galactische Familie zijn ALTIJD bij jullie!


Hoe zouden wij dat niet kunnen, aangezien WIJ JULLIE in een hogere dimensie zijn?

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://suzanneliephd.blogspot.nl/