De Arcturianen “Licht Taal Lezen” / 25 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
“Licht Taal Lezen”
25 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

Dierbare Arcturianen,
Ik ontwaakte met een boodschap van jullie. Als ik herhaal wat ik me herinner, kunnen jullie dan de boodschap voltooien? Ook, kunnen jullie commentaar leveren op het visioen dat ik had van een enorme grote walsvis met vleugels in de diepe oceaan?
Liefste Suzille,
Wij beantwoorden deze vragen voor jou en voor je lezers. Onze boodschap begon met, “De verschuiving is NU, maar je kunt het alleen waarnemen wanneer je bewustzijn in de vijfde dimensie en daaraan voorbij is.” Wij wensen welzeker jullie eraan te herinneren dat wanneer wij zeggen, “NU,” wij niet spreken over het 3D nu waarin het “tijd is om iets te doen”.
Wanneer wij NU zeggen, bedoelen wij, het is “het Nu waarin jullie de illusie van de tijd verlaten”. Binnenin dat Nu kunnen jullie de Verschuiving ervaren omdat jullie bewustzijn geijkt is aan/met de vijfde dimensie.
De strijdkrachten van de duisternis die tegen Gaia’s ascentie gewerkt hebben sinds de ondergang van Atlantis hebben hun strijd om de Aarde te controleren verloren. Echter, het “schoonmaak” proces zal meer 3D “tijd” nemen om voltooid te worden. Gelukkig, openen vele van onze vrijwilligers de portalen naar de vijfde dimensie, en houden deze portalen open.
Dit hogere frequentie Licht stromend doorheen deze geopende portalen helpt aanzienlijk diegenen die de leugens en overheersing aan het schoonmaken zijn die Gaia’s planetaire vorm sinds de laatste dagen van Atlantis binnendrongen.
Vanwege dit hogere frequentie Licht dat in/naar Gaia stroomt, alsook de gelijktijdige opruiming van de duisternis, is het het NU om op de frequenties te focussen “tussenin” jullie hogere staten van bewustzijn en jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn. Op deze manier, zullen jullie onbewuste, bewuste en jullie superbewuste besef volledig verbonden zijn.
Met andere woorden, jullie zullen het drievoudige bewustzijn moet leven van 1) jullie hogere expressies van ZELF, 2) jullie gewone bewustzijn van het dagelijkse leven en 3) jullie staten van bewustzijn “tussenin” jullie dagelijkse leven en het hogere dimensionale bewustzijn van jullie ZELF in de hogere rijken.
Het walvis wezen dat je in je meditatie zag is de representatie van je diepste onbewuste zelf. Herinner jij je hoe dit schitterende wezen alleen met jou kon communiceren toen jij je volledig overgegeven had aan je ervaring?  Ook, toen je het contact met het walvis wezen verloor, je onbewuste zelf, moest je erin ontspannen, en dan een circulair licht betreden dat voorafging aan een volgende boodschap van de “walvis”.
Wij horen dat je aan ons vraagt om je eraan te herinneren wat je onbewuste “walvis wezen” in de diepste oceaan van je onbewuste, jou vertelde. Wij zullen je helpen het je te herinneren. Kijk nu naar de enorme grote vleugels van het walvis wezen. Natuurlijk, de vleugels waren niet van veren, maar van dezelfde huid als de rest van zijn lichaam.
Deze vleugels zijn gelijkaardig aan de zwemvinnen van de walvis, welke gelijkaardig zijn aan de menselijke armen. De zwemvinnen van de walvis die in/naar enorme grote vleugels transmuteren zijn ongeveer gelijk aan de armen van de mensheid die in/naar vleugels transmuteren. Wij zullen nu meer uitleggen over de betekenis van deze innerlijke “bewegende beelden”.
Voordat we dat aldus doen herinneren we jou en je lezers eraan, dat jullie ALLEMAAL meer Licht Taal boodschappen zullen ontvangen. Licht Taal ontstaat in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Jullie derde dimensionale brein is niet gekalibreerd om die frequentie van informatie te downloaden, maar het kan de beelden en gevoelens opvangen.
Licht Taal is ongeveer zoals de droom taal. Daarom, als onze gegrondvestigden hun dromen documenteren wanneer zij ontwaken, zal het een sterke fundering zijn voor het begrijpen van de Licht Taal dat al onze graancirkels en transmissies begeleidt.
We zullen nu in detail gaan van alle beelden die jullie boodschap vergezellen, wat in feite een boodschap door jullie heen is in plaats van slechts naar jullie toe:
Een walvis is een vriendelijk en liefdevol wezen die nooit iemand schade berokkent.
Walvissen zijn toegewijd aan hun kleine groep walvissen en hun kinderen.
Zij zijn enorme grote creaties die GEEN negatieve “voetafdrukken” op het lichaam van Gaia achterlaten.
Water is een symbool van emotie. De diepe oceaan is een symbool van de emoties die diep binnenin je onbewuste geest zijn. Voordat jij je met de walvis verbond, had je het nodig om de hogere dimensionale cirkel van Licht te zien te midden van je diepe onbewuste geest. Je moest je toen volledig overgeven aan dat Licht en jezelf van ALLE verwachtingen bevrijden.
De walvis bleef tegen jou zeggen, “Laat LOS”.
Toen jij je eenmaal met het Licht verbond, werd het duidelijk dat de walvis enorme grote vleugels had waar het eens relatief kleine zwemvinnen had. Het was jouw liefde voor alle walvissen dat jou toestond om je over te geven aan de waterachtige duisternis. Jij, Suzille, bent een walvis op Sirius B geweest. Dus, kon jij de walvis identificeren als JIJ.
Vandaar dat, de boodschap aan jou en door jou heen was, “Als je het Licht kunt vinden dat verborgen is binnenin je diepe onbewuste, zal je in staat zijn om je te verbinden met een diepe wijsheid binnenin dat je waarschijnlijk genegeerd hebt.” Vanuit je vele jaren van het zijn van een Psychotherapeute, heb je aan het onbewuste gedacht als een plaats waar negatieve geheimen opgeslagen waren.
Vanuit de droom herinner jij je dat het onbewuste ook is waar je grootste wijsheid, macht en liefde is, in dit geval gepersonifieerd als een enorme grote walvis met vleugels, kan jou helpen om te transmuteren in/naar een hogere expressie van je ZELF.
Natuurlijk, hebben wij, de Arcturianen, de bovenstaande boodschap heel vaak gegeven. Echter, het is persoonlijker en heeft een grotere betekenis wanneer je het ziet, het voelt, je eraan overgeeft en diepgaand een boodschap ervaart door je eigen innerlijke Licht, hetgeen te vaak verborgen is in de diepste oceanen van iemand diens onbewuste geest.
Jullie werden allemaal geïndoctrineerd om te denken dat er iets verkeerd met jullie is, dat jullie beter moeten worden, dat jullie vernederd zouden moeten worden als jullie iets “verkeerd” doen, of als jullie lichaam groter is dan het lichaam van een filmster.
Televisie reclame werd een ZEER succesvol gereedschap van de Kliek om het zelfrespect te reduceren van diegenen die ernaar kijken. Gelukkig, zullen TV reclamespots spoedig, en doen dat in toenemende mate, eindigen.
Mensen kiezen ervoor om van hun entertainment te genieten via een medium dat niet gebaseerd is op reclamespots. In feite, hebben reclamespots een grote hoeveelheid van “subliminale” informatie die onbewust waargenomen wordt door de kijker.
Deze subliminale informatie laat jullie derde dimensionale media zich de hersenen breken aangaande het creëren van onzichtbare, negatieve gedachtevormen. Omdat deze negatieve/controlerende boodschappen subliminaal zijn, worden zij vaak opgeslagen in iemands onbewuste geest.
Jullie worden dan “onbewust” begeleid te doen wat de subliminale boodschap jullie vertelt om te doen “of anders” zullen jullie je vrienden verliezen, dik worden, ongelukkig zijn, je baan verliezen … De lijst gaat alsmaar verder.
Het is om deze reden dat wij jullie eraan herinneren hoe de Licht Taal te lezen. Licht Taal is voorbij jullie derde dimensionale verstand diens bekwaamheid om gewaar te worden. Daarom, wordt het vaak opgeslagen in jullie onbewuste samen met dat wat jullie onderdrukt hebben.
Ja, het is waar dat jullie vroegere negatieve herinneringen onderdrukt hebben. Echter, jullie hebben ook herinneringen van zeer positieve gebeurtenissen onderdrukt waarvan jullie wisten dat jullie die niet met anderen konden delen, zoals jullie vele ontmoetingen met hogere wezens of bezoeken aan ons Sterrenschip.
Vandaar dat, een zeer “wijze walvis” in iemands onbewuste geest ontwikkeld kan worden. Wanneer jullie je eenmaal herinneren hoe jullie onbewuste geest/lichaam de Licht Taal en andere hogere ervaringen leest, hebben jullie een ogenblikkelijk tegengif voor de negatieve subliminale boodschappen die jullie derde dimensionale werkelijkheid bevuilen.
Om de Licht Taal te lezen, moeten jullie eerst het “gevoel” ervan her/erkennen, alsook hoe het te onderscheiden van andere symbolische, non-verbale talen – zoals reclamespots. Heel veel reclamespots zorgen ervoor dat jij je “niet goed genoeg” voelt en dat jij je “moet verbeteren”.
Aan de andere kant, zorgt de Licht Taal ervoor dat jij je geliefd, geëerd en aanzienlijk belangrijk voelt precies op de manier zoals je NU bent. De Licht Taal is gevuld met Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Vergiffenis, Onvoorwaardelijke Acceptatie en het Violette Vuur.
Daarom, wanneer je de Licht Taal ontvangt voel jij je blij/gelukkig, geëerd, euforisch, of je huilt van geluk en vreugde. Dit huilen is een vorm van diepe loslating van je dagelijkse negatieve indoctrinatie. Deze loslating van, “Ik wist niet hoe overstuur, verward en eenzaam ik was totdat ik me geweldig voelde!”
Deze loslating van angstige emoties opgeslagen in je onbewuste is één van de primaire geschenken van de Licht Taal. Hoewel je 3D brein het niet mag begrijpen, VOELEN je onbewuste geest en je fysieke lichaam de Onvoorwaardelijke Liefde met het Multidimensionale Licht dat opgeslagen is in ALLE Licht Taal boodschappen.
In feite, is de Liefde en het Licht de markering die bewijst dat het echt de Licht Taal is die naar jou toestroomt vanuit de hogere dimensies. Wij, jullie Galactische Familie, sturen jullie onophoudelijk Licht Taal boodschappen.
Suzille werd geïnstrueerd om “Ochtend Boodschappen” te geven. Echter, de stroom van onze boodschappen door haar Keel Chakra initieerden een initiatie. Een “initiatie” komt gewoonlijk naar voren wanneer je gereed bent om in/naar een hogere resonantie te verschuiven, maar jullie onbewuste geest moet opgeruimd zijn voordat jullie volledig jullie multidimensionale geschenk kunnen accepteren.
Ons kanaal is niet in staat geweest om verbaal onze boodschap door te sturen omdat zij “haar stem kwijtraakte”. In werkelijkheid, verloor zij niet helemaal haar stem. Zij verloor slechts de tonen “tussenin” de hogere en lagere frequentie. Bijvoorbeeld, Suzille haar keel zou de hoge en lage frequentie geluiden tot uitdrukking kunnen brengen, maar niet de frequenties “ertussenin”.
Na de ochtendmeditatie van de walvis, begon haar stem zich langzaam te herstellen en zij begon in staat te zijn om korte momenten te ervaren wanneer de “ertussenin” geluiden tot uitdrukking konden worden gebracht. Het is dan dat haar “stem terug zou komen”.
Met andere woorden, ontving haar lichaam de Licht Taal boodschap van, “Herinner je om Volledig Verbonden te zijn door je aan te sluiten bij het bewustzijn van je super-bewuste zelf met het bewustzijn van je onbewuste zelf.”
Aangezien de Licht Taal verschijnt vanuit je hoogste expressies van ZELF en diep in je onbewuste zelf penetreert, wordt het het beste waargenomen als jij je met je superbewuste zelf volledig verbonden hebt met je onbewuste zelf.
Op deze manier kan jij je ook herinneren hoe de Licht Taal boodschappen te lezen via de gebeurtenissen van jullie dagelijkse leven. Wanneer je bewust verbonden bent met het GEHELE volledige bereik van je leven, kan je volledig verbonden zijn met de volledige reikwijdte van het leven op Aarde.  
Als je bewustzijn uitbreidt in/naar de hogere frequenties van het Licht, zal je bewust wat voor duisternis dan ook gewaarworden (wat in feite angst is) dat je weggestopt hebt in je onbewuste geest. Misschien verborg je die duisternis, angst, negatieve gedragingen, en oude kwetsuren in je onbewuste geest omdat je niet geloofde dat je hen onder ogen kon komen.
Terwijl je innerlijke Licht helderder wordt, heb je de moed om bewust de duistere geheimen die je in je onbewuste zelf verborgen hebt gewaar te worden en te genezen. Wanneer deze illusie van duisternis eenmaal genezen is, zijn je aangeboren wijsheid, kracht en Liefde ontsluiert.
Deze wijsheid, kracht en Liefde bevrijden dan je aangeboren “liefdevolle walvis wezen van wijsheid en Licht”. Dit wezen was daar altijd, maar je verborg het in je onbewuste om het te beschermen van een wereld die niet in jouw walvis of in jou zou kunnen geloven.
Terwijl je geneest en je verleden in ere houdt, heb je genoeg vertrouwen in je zelf om in het NU te leven.
  
Binnenin het NU vervul je de reden voor de incarnatie.
Binnenin het Nu ben je vrij van vroegere teleurstellingen en toekomstige angsten.
Binnenin het NU ben jij de beste en hoogste versie van je ZELF dat NU jij is.
Binnenin het NU, hoef jij jezelf niet langer te vergelijken met wie je eens was, of wie je zou moeten zijn in de toekomst.
Binnenin het Nu kan jij je herinneren om Onvoorwaardelijk van je zelf te houden, je zelf onvoorwaardelijk te vergeven en je zelf onvoorwaardelijk te accepteren.
Binnenin het Nu ben je vrij van de polariteiten en illusies van de 3D wereld en ben je in staat om het Multidimensionale Licht van de ENE waar te nemen dat in/naar je leven stroomt.
Binnenin het Nu ben je THUIS en THUIS is waar je altijd geweest bent.
Sluit je alsjeblieft bij ons aan in dat NU,
De Arcturianen