De Arcturianen: Interdimensionaal Bericht voor jullie ZELF/ via Suzanne Lie / 6 mei 2018

De Arcturianen:
Interdimensionaal Bericht voor jullie ZELF
via Suzanne Lie, 6 mei 2018
Lieve Degenen die Ascenderen,

Wij, de Arcturianen zijn in jullie bewustzijn binnengekomen om jullie eraan te herinneren dat JULLIE NIET alleen zijn!
De “grote verandering” welke onzichtbaar is en gelijktijdig luidruchtig, zich aan het voordoen is binnen jullie NU.

We zullen beginnen met WAT zal veranderen en dan doorgaan met de WIE, WAAR, WANNEER en HOE componenten van deze aanhoudende verandering.

WAT zal veranderen en IS aan het veranderen binnen de resonantiefrequentie van jullie huidige werkelijkheid.
Iedere werkelijkheid heeft verschillende piekmomenten van verandering op verschillende matrices van de werkelijkheid, op verschillende tijdmomenten.

We zullen beginnen met “Wat is een matrix van werkelijkheid?”
Voor het menselijk lichaam, is zogezegd jullie skelet de matrix en voor Gaia, het planetaire lichaam, is de matrix zogezegd Haar planetaire Kern.

Omdat mensen rechtop staan en omhoog en omlaag zijn, met het hoofd aan de top en de voeten op de bodem. Aan de andere kant, een planetaire werkelijkheid is rondachtig. Daarom is het “skelet” meer als de Kern van de planeet.

De “Kern” evenals het systeem dat is gehecht aan de “kern” creëert het netwerk waardoor “de matrix veranderingen” zullen plaats hebben. In feite, de kern, evenals al de systemen die gehecht zijn aan de kern, creëren een centraal netwerk waaruit dat, planetaire of de persoonlijke werkelijkheid zal transmuteren naar een hogere frequentie van resonantie.

Er zijn ‘Kernen” voor iedere frequentie van werkelijkheid en deze kernen creëren een energetisch pad waardoor de hogere frequenties een raakvlak kunnen hebben en kunnen wisselwerken met de lagere frequenties van werkelijkheid.

Net zoals jullie fysiek zelf verbonden is met de fysieke kernen van werkelijkheid, jullie niet-fysieke, vierdimensionale en van verder, uitdrukkingen van jullie zelf verbinden zich met de matrices van hogere frequenties. Het zijn deze hogere frequentie matrices, die op een manier zijn gerangschikt veel als een lange trap, die een ascenderende toestaat om “het Pad van Ascentie” te volgen.

Wanneer jullie kijken naar, jullie fysieke wereld ‘bekijken’, zullen jullie niet in staat zijn om jullie Pad van Ascentie waar te nemen, aangezien het niet van buiten jullie is maar binnenin jullie KERN. Voor de grotere familie, zoals jullie planetaire familie en jullie galactische familie van jullie hogere dimensionale zelf, kan jullie grotere familie van mensen, jullie familie waarnemen als een geheel.

De Galactischen leven in vrede binnenin henzelf binnenin de Galaxy omdat zij allemaal verbonden zijn met hun innerlijke kern welke hen verbindt met de kern van alle werkelijkheid. Deze wezens zijn niet langer aangehecht aan enkel hun “persoonlijke kern,” maar ze zijn ook en in de eerste plaats gehecht aan hun Galactische kern.

Aan de andere kant, wanneer iemand zijn/haar persoonlijke kern NIET is verbonden met hun planetaire en/of Galactische Kern, zijn zij wat mensen noemen “individuelen.” Maar wat driedimensionale mensen zich vaak niet herinneren is dat net zoals jullie individuele vingers hebben, deze vingers niet zouden werken als zij niet met handen verbonden zouden zijn, handen die verbonden zijn met de arm etc. etc.

De individuele organen en lichaamsdelen functioneren alleen wanneer zij verbonden zijn met het geheel, in dit geval, het hele lichaam. Op dezelfde wijze, weten wij Galactischen dat het voor ons nodig is om te verbinden met ons Solarsysteem, evenals met onze Galaxy, welke wij waarnemen als het Thuis van ons Solarsysteem.

Feitelijk voelen wij ons ÉÉN met al de leden van ons Solarsysteem evenals met onze Galaxy. Zoals de mensheid zich meer en meer beweegt naar het aangeboren “Galactische Bewustzijn” zullen ook zij waarnemen, al de leden van de Melkweg Galaxy als zijnde leden van hun grotere familie.

Binnen jullie derde- en vierde dimensionale planetaire familie, is er niet altijd (en soms zelden) samenwerking en eenheidsbewustzijn. In werkelijkheid zijn er veel te vaak argumenten en zelfs oorlogen binnen/onder jullie planetaire familie.

Het leven in een drie/vierdimensionale werkelijkheid is te vaak doorzeeft met meningsverschillen, argumentaties, gevechten en zelfs oorlogen. Maar vijfdimensionale mensachtigen leven binnen een samenwerking van de ENE.

Waarom is de derde/vierde dimensie niet gebaseerd op samenwerkingsverband? De reden is dat de vijfde dimensie geen tijd en ruimte heeft, wat het “Besturingssysteem” is voor de derde/vierde werkelijkheden.

De reden voor dit is grotendeels omdat de vijfde dimensie en van verder GEEN “tijd en ruimte” hebben als het “besturingssysteem.” Tijd en ruimte is van belang voor een spirit om te leren over individualiteit, wat de voornaamste klas is – De Klas over Individualiteit – die Gaia biedt aan Haar bewoners.

Wanneer er afscheiding is en individualiteit van tijd en ruimte, zijn er periodes wanneer mensen overweg kunnen met elkaar en zijn er sommige periodes wanneer mensen NIET met elkaar overweg kunnen. Wij vragen nu aan jullie om de planeet niet te verwarren met de wezens die erop wonen.

Net zoals mensen een familiesysteem hebben, hebben ook planeten een ‘familie systeem.” Soms kan de familie met elkaar overweg en soms NIET. Lang geleden toen jullie Solarsysteem nog jong was, waren er ook onenigheden tussen de planeten en het systeem.
Dit is een reden waarom de “Bewakers van de Galaxy” een bepaalde energiematrix om de jongere planeten hebben gelegd.

Venus, Gaia’s planetaire zuster, is aangeboren een planeet van liefdeskracht (Charistas) , zonder verlangen naar vechtlust. Mars echter heeft te doen met moed (Fortitudo) met een vermogen om van zich te doen laten spreken.

De planeet Mars is een soort van leerplaneet voor mensachtigen die willen incarneren. Om hoe te leven in een moeilijke situatie en om een dappere strijder te zijn. Het kan voorkomen dat dit TE gecombineerd wordt in hun natuur bij de incarnatie.


Gaia leeft er tussen in en ze heeft de eigenschappen van beiden. En dit heeft gevolgen, het heeft te doen met oorzaken en gevolgen. Mede met de ervaringen van polariteiten om hoe ermee te leven en ook hoe er in vrede en liefde mee om te gaan in plaats van te genieten van ‘strijd.’

Zoals al uitgelegd, Gaia heeft een “familiesysteem,” wat is:
Haar Planetaire systeem
Haar Galactische systeem en
Haar Kwadrant van een Ruimtesysteem

Wanneer de buren van een gebied met elkaar overweg kunnen, is het een kalme, liefdevolle en samenhangende buurtschap. Op dezelfde wijze geldt dit voor een Solarsysteem.

Ja, planeten zijn levende wezens! Op een manier dient Gaia als een buffer tussen Venus en Mars en heeft de componenten van beiden.

Daarom kunnen driedimensionale mensen, die eigenlijk hogere dimensionale wezens zijn, die ervoor hebben gekozen om een 3D vorm op Gaia’s Aarde aan te nemen, zij kunnen dus een behoorlijk verwarrend bestaan hebben. Gaia’s familieplaneet Venus heeft bijvoorbeeld zeer liefhebbende bewoners van de vijfde dimensie en van verder, wat dit een liefhebbende planeet maakt.

Ook planeet Venus, is in feite voor vele die nog (weer) geen mens zijn en die zich voorbereiden zijn om een incarnatie aan te nemen op de Aarde, een leerplaneet, waar er een paar “duren” van het leven kan worden besteed ter voorbereiding van mens zijn.

De Aarde, in principe een liefdevolle planeet, heeft ook strijdbaarheid van Mars aangenomen, noodzakelijk voor het driedimensionale bewustzijn van de mensheid, het heeft (mede) te doen met opkomen voor en beschermen tegen en tegenspreken.

Men kan zeggen dat het probleem is dat de mensheid niet kijkt, niet overziet de diepere gronden als basis van Gaia’s planetaire systeem en grotendeels ook naar de wezens van “macht over” die ook naar de Aarde zijn gekomen en kwamen om “over te nemen.”

Veel mensen hebben de attitude overgenomen van “macht over anderen” die door binnenvallers is ingebracht. Aardewezens hebben ook de attitude aangenomen van “het is van mijn omdat ik het heb genomen” door gesettelden ingebracht die hier (op Aarde) voor vele incarnaties hebben geleefd.

Het belangrijkste is dat de mensheid grotendeels is vergeten dat de aarde, Gaia, een levend wezen is dat kan worden geschaad en vernietigingen kunnen worden toegebracht. In werkelijkheid is de afbraak van de Aarde hoog versterkt binnen jullie beweegreden “tijden”.

Het is om deze reden dat wij Galactischen in jullie bewustzijn zijn gekomen om jullie te helpen herinneren dat OOK JULLIE een Galactische zijn die lang geleden of meer recent, besloten om te ervaren van het zijn van een driedimensionaal wezen.

Wij, jullie Galactische Familie, realiseren ons dat het voor ons, van de vijfde dimensie en van verder,  moeilijk is om te realiseren en ons voor te stellen hoe buitengewoon moeilijk het kan zijn voor een driedimensionaal menswezen.

Het bewustzijn voor driedimensionale mensen varieert van het bewustzijn van een mens of een dierlijke roofvijand. In feite is de menselijke roofvijand veel meer wreed dan een dierlijke roofvijand, helemaal tot aan het zijn van de mens die:

Een piekexpressie bereikt van bewustzijn,
Dienst verleent aan anderen,
Dienst verleent aan Gaia en anderen,
Uiteindelijk het worden van een Geascendeerde Meester

Maar Geascendeerde Meesters vanuit de Aarde zijn dun gezaaid.
Dit is niet de schuld van Gaia, maar de fout van de mensheid voor het NIET zo geëvolueerd zijn als de planeet waarop zij leven. Daarvoor maakt het voor teveel van de mensheid niet uit om voor elkaar te zorgen, noch bekommeren ze zich om hun planeet Aarde.

Helaas geven deze mensen voornamelijk of helemaal om zichzelf, hun geld en/of roem (bekendheid), hun persoonlijke familie en om andere mensen, hun geld, bezittingen, regering en om wat andere mensen.

Gelukkig, blijkt het dat meer en meer mensen beginnen met het geven om Gaia. Naarmate de mensheid het bewustzijn begint te verruimen verder dan hun persoonlijke levens en het andere gebied van Aarde begint te omvatten dat hulp nodig heeft, evenals al de wezens die verblijven op de Aarde van Gaia, Lucht, Warmte en Water en Aarde zelf. Breidt hun persoonlijke bewustzijn uit naar planetair bewustzijn. 

Deze ontwakende en ontwaakte mensen zijn: 

Wakker voor hun Hogere Bewustzijn
Wakker voor hun Hogere Zelf
Wakker voor het feit dat ze naar Gaia kwamen VOOR Gaia,
Evenals voor AL de bewoners van Gaia en niet alleen voor de menselijke bewoners. Maar het zijn de menselijke bewoners die de meeste beschadiging creëren en de Grootste Dienstverlening KUNNEN geven.

Dit zijn de mensen, die vaak Galactischen zijn die ervoor hebben gekozen om een incarnatie als mens aan te nemen, die zich zullen herinneren, creëren en de ascentie trap bewandelen van:

Het ontwaken van hun Hogere Bewustzijn
Het ontwaken naar/tot hun Hogere Zelf
Het ontwaken voor het feit dat zij naar de Aarde kwamen –niet gewoon voor henzelf- maar voor Gaia

Deze ontwakende en ontwaakte mensen hebben een gewaarwording dat zij Multidimensionale Wezens zijn die hebben een:

Driedimensionaal Menselijk Zelf
Vierdimensionaal Astraal Zelf
Vijfdimensionaal Galactisch Zelf
Zesdimensionaal en van verdere expressies van hun Multidimensionale ZELF

Deze wakkere mensen zijn zich bewust ervan dat zij, zoals een boom vele takken heeft, dat mensen vele expressies hebben van hen ZELF.
Een boom heeft een stam, die veel takken heeft, met vele blaadjes, bladeren en ook een wortelgestel en een kern.

Als de kern gezond is, kan de boom gezond blijven. Maar als de kern van de boom niet gezond is, zal de boom niet gezond blijven. Één van de mensheid zijn/haar grootste kernvraagstukken is de scheiding van hun eigen Multidimensionale ZELF.

Zodra een mens zich herinnert zijn/haar Multidimensionale ZELF, realiseert hij/zij zich dat niet gewoon een mens zijn en zij realiseren zich dat zij verbonden zijn met al de Hogere Dimensionale expressie van ZELF, de gehele Galactische Familie, evenals de vele andere wezens met wie zij onzichtbaar verbonden zijn.

Wanneer Gaia een “hoogtepunt van samenleving” heeft of een “tijdperk als hoogtepunt” is het omdat de mens kan zien, realiseren, weten, kennen dat er een frequentie van werkelijkheid is die al het leven verbindt. Net zoals een gezonde boom een gezonde stam heeft, die verbonden is met de AARDE en gezonde bladvorming die gekoesterd is door de Lucht, Warmte van de Zon en het Water door middel van regen.

Het is de verbinding met de KERN, wat voor de mensheid de Kern is voor dienstverlening aan Anderen, dat Gaia assisteert om verbonden te blijven met Haar Elementen, Elementalen, Haar Kern, Haar Solarsysteem en Haar Galaxy.

Hoe kan iemand geloven dat hij/zij alleen is?
Het antwoord op de vraag is dat teveel leden van de mensheid vergaten dat zij, de mensen, bedoeld waren om de Hoeders van de Aarde te zijn, van Gaia. En waarom zijn ze het vergeten?

De leden van de mensheid die het zijn vergeten (want er zijn heel veel mensen die zich hebben herinnerd en zich NU aan het herinneren zijn), ze zijn het vergeten omdat zij NIET verbonden waren met de elementen en de elementalen van : Aarde, Lucht, Warmte of Vuur (Zonlicht) en Water. Maar waar de mensheid wel mee verbonden was, geld, ambitie, bekendheid, controle en macht over anderen.

Niettemin, begint de mensheid te ontwaken uit de Donkerste Nacht, om zich te herinneren dat zij NIET alleen zijn. Wij, jullie Galactische Familie, die JULLIE eigen hogere dimensionale expressie zijn van het fysieke lichaam dat jullie momenteel dragen.

Met andere woorden, is dit een “Inter-dimensionaal Bericht van jullie ZELF naar jullie Zelf.” Wij, jullie Galactische Familie zijn altijd bij jullie. In feite zijn wij dit altijd geweest, maar de 3D zintuigen en gevoelens konden ons niet waarnemen.

NU, aangezien jullie bewustzijn zich aan het uitbreiden is, zijn eveneens jullie waarnemingen aan het uitbreiden.

BEKIJK en ZIE het via jullie Hart om onze Inter-dimensionale Liefde te voelen. VOEL deze Inter-dimensionale Liefde zoals jullie aan de gang zijn in jullie dagelijkse leven.
HOOR onze berichten zoals wij ze sturen naar/in jullie hart en geest.
WEET dat wij ALTIJD met jullie zijn!

Wij, de Arcturianen en jullie Galactische Familie sturen jullie

Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht !!!


Arcturiaans Lichtschip – zie de link


Vertaling voor wakkeremensen Anja