De Arcturianen: Het zijn van de Meester van jouw Geest en de bewaker van jouw Hart via Suzanne Lie, 20 april 2018

De Arcturianen:
Het zijn van de Meester van jouw Geest en de bewaker van jouw Hart
via Suzanne Lie, 20 april 2018

Om de Meester te zijn van jouw Geest moet je ook de Bewaker zijn van jouw Hart.

Met andere woorden, eenmaal wanneer het bewustzijn zich voldoende verruimt tot/naar het gevoel van de vijfdimensionale energievelden, zullen jullie beginnen met het verlaten van “tijd en ruimte” van de derde en vierde dimensies. Gelukkig des te meer jullie de meester zijn van jullie geest (gedachten), des te meer zijn jullie  de bewaker van jullie hart.

Jullie HART kan wensen op Aarde te blijven en om lieve Gaia te assisteren en jullie Geest herinnert zich de belofte die jullie hebben gedaan voordat jullie deze incarnatie aannamen om Gaia te helpen met Haar planetaire ascentie.

Wij, de Arcturianen, realiseren ons, dat jullie mogelijk wat omschrijvingen nodig hebt om dit bericht te begrijpen.
Echter, de betekenis van: “Meester, Geest, Bewaker (opziener, oppasser, hoeder) en Hart” veranderen bij iedere incarnatie, werkelijkheid en dimensie.
Lieve geaarden, zie, Jij/Jullie zijn groots aan het veranderen, zoals jullie gehele planeet is.

Alstublieft denk eraan dat net zoals “de donkerste nacht net voor de dageraad is,” dat er een “donkerste nacht” is tussen iedere frequentie van het bewustzijn. Deze “donkerste nacht, is jouw/jullie persoonlijke inwijding die jouw/jullie Hogere ZELF heeft voorbereid voor jouw/jullie fysieke en astrale zelf zodat er zou worden doorgegaan met groeien en veranderen zoals jullie mee bewogen hebben met de aardse incarnatie.

Binnen deze “Donkere Nacht van de Ziel,” wordt er van jullie gevraagd om een kort “bezoek” te doen aan AL van de incarnaties die jullie op de Aarde hebben gedaan. Jullie hoeven ze niet allemaal te herinneren omdat jullie onvoorwaardelijk kunnen houden van en onvoorwaardelijk kunnen vergeven aangaande AL de incarnaties die jullie ooit hebben aangenomen (gedaan) op ascenderende Gaia – zonder elk individueel leven te herinneren.

Wij zeggen “ascenderende Gaia” omdat JIJ/JULLIE naar Gaia kwamen om Haar te assisteren met Haar Planetaire Ascentie. Opdat  Gaia geholpen zou worden met Haar transmutatie naar de Vijfdimensionale Aarde, is er een confrontatie nodig en het (be)leven van de grote uitdaging van jouw persoonlijke overgang van jouw driedimensionale fysieke zelf en jouw vierdimensionale, astrale zelf naar jouw vijfdimensionale Zelf van het Lichtlichaam.

Dit proces begint en gaat door als er herinnert wordt om hoe “Meester te ZIJN van jullie Geest,” zo dat jullie kunnen “ZIJN de Bewaker van jullie Hart.” Omgekeerd om de bewaker te ZIJN van jullie Hart, moeten jullie ook de Meester zijn van jullie Geest.

Deze situatie is een aanhoudende cirkel van jullie fysieke zelf naar jullie Hogere Zelf, dan terug naar een andere incarnatie van jullie fysieke zelf en dan terug naar jullie Hogere Zelf. In sommige incarnaties is jullie “Hogere Zelf” jullie vierdimensionale Astrale Zelf.

In feite zullen jullie waarschijnlijk heen en weer bewegen van jullie fysieke zelf naar jullie  astrale zelf, aangezien jullie  een fysiek “vaartuig” hebben aangenomen, het aarde voertuig” gaat dood” jullie gaan terug naar hogere dimensies om” dat leven samen te vatten” en dan om (later) een ander aards voertuig aan te nemen in de lagere dimensies.

Maar, in sommige van jullie incarnaties, beginnen jullie je te herinneren dat er meer is dan een vierdimensionaal Astraal Vlak. In deze incarnaties is het jullie uitdaging om te herinneren dat er een wereld is verder dan, voorbij aan jullie fysieke werkelijkheid. Deze “wereld voorbij aan de driedimensionale fysiek wereld, is (in 1e instantie) het vierdimensionale Astrale Vlak.”

Uiteindelijk, als jullie bewustzijn zich uitbreidt dichter en dichter naar de “Drempel van de Vijf dimensionale Frequentie van Werkelijkheid toe.” zullen jullie weten dat jullie Meester worden van jullie Geest en de Bewaker van jullie Hart.

Gelukkig voor Gaia, geraakt de mensheid steeds meer en meer in staat om te communiceren met de hogere en hogere frequenties van de werkelijkheid. Maar om door te gaan met deze reis naar Ascentie, zal het nodig zijn dat jullie je richten op jullie Geest zodat jullie beter kunnen luisteren naar de taal van JULLIE hart.”

Het is in dat NU dat jullie het bewustzijn zullen uitbreiden verder dan de derde/vierde dimensionale beperkingen van “tijd en ruimte,” “oorzaak en gevolg,” en “opeenvolgingen van veranderingen.”

Maar, wanneer jullie deze keuze maken om het bewustzijn uit te breiden en het is een keuze, zullen jullie worden uitgenodigd om te leren/herinneren dat om de frequentie van jullie bewustzijn te bespoedigen naar jullie vijfdimensionale expressie van het ZELF, jullie drie- en vierdimensionale bewustzijn getraind moet worden om te functioneren binnenin het HIER en het NU.

Ten slotte, wanneer de aandacht ‘grondig’ gevestigd wordt op het luisteren naar jullie Hart, zullen jullie leren/herinneren “De Taal van het Hart.” De taal van het hart is gebaseerd op emoties, allereerst op de emotie van Liefde.

Maar er zijn vele versies van Liefde, welke gebaseerd zijn op de frequentie van jullie bewustzijn evenals de ware intentie van de liefde die jullie inhouden, in jullie aura en/of het delen met anderen.

Op een drie dimensionaal Fysiek niveau – is LIEFDE een emotie.
Op een vier dimensionaal Astraal niveau – is Liefde een gevoel dat jouw gehele wezen overspoeld.
Op een vijf dimensionaal Lichtlichaam niveau – IS LIEFDE ALLES dat er IS!

Om de reis te beginnen tot het spectrum van Liefde, zullen jullie nodig hebben om te onthouden:

Hoe jullie bijeenroepen jullie Hogere Zelf

Hoe jullie communiceert met jullie Hogere Zelf

Hoe jullie kunnen communiceren met jullie Hogere ZELF, zodat jullie je kunnen herinneren “dienstverlening aan anderen” die jullie hebben gekozen om te geven voordat jullie deze belichaming aannamen.

Hoe jullie channelings hebben  met jullie Hogere ZELF om anderen te helpen

Hoe jullie Hogere ZELF  jullie eraan herinnert om  Onvoorwaardelijke Liefde te sturen naar het Hart van Gaia, evenals naar de elementen, Aarde, Vuur, Lucht en Water en AL de wezens die hier leven op en in Haar Planetaire Lichaam.

Als jullie deze dienstverlening verrichten aan Gaia en Haar menselijkheid en andere Bewoners, zullen jullie je herinneren/leren, meer en meer over jullie Multidimensionale ZELF.
Binnen dit proces van herinneren van jullie Multidimensionale Zelf, zullen jullie ook herinneren steeds meer en meer, de reden waarom jullie deze specifieke incarnatie hebben aangenomen.

Deze informatie wordt het beste ontvangen door jullie eigen Hogere Zelf.
Denk eraan dat wanneer jullie communiceren met en/of luisteren naar jullie Hogere Zelf, dat er een bepaald gevoel is dat jullie eraan herinnert aan de vertrouwde relatie die jullie altijd gevoeld hebben voor of ontvangen hebben van, jouw Hogere Zelf.

Bij jullie Aardse incarnaties, zoals velen er niet geweest zijn op Gaia, is er een vertrouwdheid die terug gaat tot op het moment dat jullie energieveld binnenging jullie “onschuldige zuigeling” lichaam.

En dan toen jullie opgroeiden en als het ware door het leven heen bewogen, keerde deze vertrouwdheid terug  telkens als het portaal tussen jullie fysieke zelf en jullie multidimensionale zich opende.

Wanneer dan ook dit onzichtbare portaal zich opende, kon jullie Hogere Dimensionale Zelf eenvoudiger communiceren met jullie fysieke zelf.
Wanneer deze communicaties plaatsvinden, kunnen jullie je Hogere Zelf niet zien of horen, maar jullie zullen in staat zijn om jullie Hogere ZELF aan te voelen.

En dan terwijl jullie door het leven heen bewegen, op ieder moment dat jullie beginnen het fysieke lichaam te verlaten, als gevolg van ziekte, verwonding, een ongeluk een bijna doodervaring of een diepgaande meditatie, is er een NU waarin jullie je misschien iets herinneren, over het moment dat jullie het lichaam zijn binnengegaan vanaf het eerste moment van de eerste ademhaling.

Het is jullie eerste ademhaling die jullie Hogere ZELF verbindt met jullie fysieke lichaam. En dan, terwijl jullie driedimensionale fysieke bewustzijn en jullie vierdimensionale astrale bewustzijn, volledig accepteert en integreert, breiden jullie het  vierdimensionale bewustzijn uit, en zullen jullie, plotseling of langzaam, jullie beginnen te herinneren het vijfdimensionale bewustzijn.

Het zijn deze hogere frequenties van bewustzijn die jullie het verlangen, de behoefte, de urgentie geven om meer te herinneren over de verschillende expressies van jullie Multidimensionale Zelf die jullie gedurende de incarnaties op de Aarde hebben ervaren.

De eerste ademhaling tekent jullie verlangen om te dragen, toch weer een ander, aards voertuig. Natuurlijk, wanneer jullie eenmaal deze driedimensionale vorm dragen, vergeten jullie vaak wie jullie werkelijk zijn en waar jullie vandaan kwamen.

Als kind staat jullie “verbeelding”, wat eigenlijk “geheugen” is, voorop in jullie geest en is levend binnenin jullie emoties. Maar helaas, terwijl jullie volgroeien, geven/laten velen van jullie, de kinderlijke verbeelding op en los en accepteren het “feit” dat JIJ/Jullie alleen maar fysiek lichaam zijn.

Het is dan dat jij/jullie worden dit lichaam en veel te vaak vergeten jullie het Hogere Dimensionale Zelf die de 3D vorm binnenging om Gaia te helpen met Haar planetaire ascentie.

Voordat jullie besloten tot die eerste ademhaling in het fysieke lichaam, waren jullie nog bezig met het herinneren van de andere menselijke eerste ademhalingen die jullie hebben aangenomen. En dan flitsen al die incarnaties langs –in het bewustzijn- tijdens dat moment van de beslissing om een andere 3D belichaming aan te nemen.

En zo ook, herinnerden jullie je, hoogstwaarschijnlijk, dat jullie je Multidimensionale Zelf zullen vergeten, je Galactische Zelf, evenals de herinneringen, alle herinneringen, van andere derde, vierde en vijfde dimensionale levens van jullie Multidimensionale Zelf.

Het is deze vervolgens plaatsvindende vergeetachtigheid van jullie ware Multidimensionale Zelf die sommige van jullie doet pauzeren voordat jullie (weer) die eerste driedimensionale ademhaling nemen.

Sommigen van jullie hebben gevraagd om door jullie Hogere Zelf  voor zo lang als en zo vaak als mogelijk over-licht te zijn zoals het mogelijk was in die specifieke incarnatie. Wat wij bedoelen met deze uitspraak is dat jij/jullie ALLEMAAL ALTIJD over-licht zijn door jullie Hogere Zelf, (men kan zeggen bijgelicht) maar er is iets met “het” vergeten.

Sommige van jullie hebben gevraagd dat jullie Hogere Zelf, jullie helpt om te herinneren dat jullie je Hogere Zelf zijn.
Dat zijn degenen die zich waarschijnlijk meer herinneren dat jij/jullie in Constante Verbinding staan met jouw/jullie Hogere Zelf door de gehele fysieke incarnatie heen.

Dit lijkt een verstandig verzoek terwijl jullie je vijfdimensionale Lichtlichaam dragen in de vijfde dimensies.
Maar de meesten van jullie die dit verzoek hebben gedaan, hebben vergeten wat een “hoge prijs”  jullie zouden moeten opbrengen om zo anders te zijn dan alle anderen of van de meeste om jullie heen.

In eerdere periodes van Gaia, evenals binnen dit NU in sommige samenlevingen, degenen die zich hun Hogere Zelf herinnerden en WISTEN dat zij hun Hogere Zelf WAREN, werden gevangen gezet, gekweld en soms gedood voor het durven dat zij “anders waren” dan de driedimensionale mensen van die tijdsperiode.

Zo kan het zijn dat sommige van jullie ervoor hebben gekozen om jullie Hogere Zelf te vergeten zodat dat er kon worden gefocust om op wat voor Aards karma  of Aards leven dan ook ondervonden, om te richten op om te assisteren met en bij de evolutie van de mensheid. Deze evolutie was traag en in de war gebracht door vele oorlogen en “de macht over andere wezens” die naar de Aarde kwamen om “over te nemen.”

Gelukkig zijn er meer en meer mensen die kiezen om een lichaam aan te nemen om Gaia te assisteren met Haar proces van de Planetaire Ascentie.
Er zijn mensen die NU genoeg ontwaakt zijn dat zij kunnen waarnemen en accepteren, hogere dimensionale werkelijkheden

Het is op deze manier dat zij de missie vervullen die zij aannamen voor deze incarnatie. Zodra zij zich realiseren dat zij een diepe verbinding hebben gemaakt met hun Hogere Zelf en de Hogere Dimensies, kunnen zij belangrijke informatie ontvangen van hun Hogere Zelf.

Met de toewijding om anderen te helpen, evenals om Gaia te helpen, zal meer en meer van de mensheid het oude karma zuiveren op jonge leeftijd. Op deze manier kunnen zij zich herinneren en deelnemen aan hun gekozen Missie terwijl zij nog heel jong zijn.

Feitelijk, of zij het zich nu beseffen of niet, meer en meer mensen van allerlei leeftijden zijn zich plotseling of langzaam aan, aan het beginnen of aan het doorgaan met het continueren van de communicatie met hun Hogere Zelf.

Natuurlijk, jullie allemaal zijn jullie Hogere Zelf en deze vijfdimensionale frequentie van jullie aarde voertuig (levensschip) ‘rust’ in de basis van jullie wervelkolom in afwachting van het Ontwaken en het Opstijgen van jullie Kundalini.

Wanneer de Kundalini ontwaakt, koerst het omhoog langs de ruggengraat om AL de chakra’s te activeren. Dan kan jullie Hart, jullie Hogere Hart en jullie Geest geleidelijk of snel, de 98% van jullie hogere bewustzijn activeren die in afwachting was/is van jullie volledige ontwaken voor jullie ware Multidimensionale Zelf.
Het is dan dat JULLIE/JIJ zijn jouw/jullie Hogere Zelf.

Het is dan dat jullie de Meester worden van jullie Geest (gedachten) en de Bewaker van jullie Hart.

Zegeningen,
Wij zijn de Arcturianen en AL van jullie Galactische Familie.

Als jullie wensen om met ons te communiceren, roep “ons” aan,
Wij ZULLEN antwoorden!


Vertaling voor wakkeremensen JAT