De Arcturianen Het Vierde Dimensionale Oorzakelijke Subgebied / 17 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
Het Vierde Dimensionale Oorzakelijke Subgebied

17 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

Wij helpen jullie nu om verder te gaan met jullie reis doorheen de vierde dimensie. Denk eraan om de intentie van het creëren van een schoon/duidelijk portaal vast te houden dat de derde en vierde dimensies met de vijfde dimensie verenigd. Jullie, de leden van de mensheid, zijn uitermate geschikt voor deze opdracht aangezien de mensheid de schakel representeert tussen de Moeder Aarde en Vader Spirit.
Van alle bewoners van de Aarde, heeft de mensheid de voornaamste verantwoordelijkheid voor de duisternis, welke opgeslagen ligt binnenin het vierde dimensionale Astrale Gebied. Daarom, is het de plicht van de mensheid om deze duisternis/angst op te ruimen.
Echter, hoewel de mensen die in angst, kwaadheid en de behoefte voor macht over anderen leven, hoofdzakelijk degenen zijn die Gaia’s aura kleuren, zijn JULLIE het, de ontwaakten, die portalen schoon zullen maken doorheen de astrale, vierde dimensie en in/naar de vijfde dimensie van Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht.
Echter, diegenen die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties zullen niet genieten van de terugkeer van de energiegebieden die zij uitgestuurd hebben in/naar jullie wereld. Omdat deze mensen niet ontwikkeld genoeg zijn om zich met hun Multidimensionale ZELF te verbinden, zijn zij zich niet bewust van of leven niet volgens Gaia’s Wet van Oorzaak en Gevolg.
Vandaar dat, zij zich als slachtoffers voelen omdat “iemand” kwaad op hen is, iemand macht over hen wil hebben, wat ervoor zorgt dat zij zich angstig voelen. En omdat zij in hun eigen duisternis verloren zijn, zijn zij niet in staat om de “cirkel van creativiteit” gewaar te worden die zij gecreëerd hebben.
Vandaar dat, net zoals zij anderen slachtoffer gemaakt hebben, hebben zij ook van zichzelf een slachtoffer gemaakt. Deze dynamiek wordt zeer duidelijk in het 4D Oorzakelijke Gebied waarin “energie eruit gelijk staat aan energie terug”. Dezen die nog steeds in duisternis leven zijn ook vergeten dat Gaia een “vrije wil” planeet is.
Daarom, zal iedere manier waarop deze duisteren de vrije wil van anderen gereduceerd hebben spoedig naar hen terugkeren. “Waarom zijn hun acties nog niet naar hen teruggekeerd?” horen wij jullie vragen. Ons antwoord is dat er een grotere opzet in werking is.
Wij vragen dat jullie, de leden van onze “Licht Wezens”, erop vertrouwen, dat zoals jullie liefdevolle daden naar jullie terugkeren, hun duistere daden ook naar hen terug zullen keren. In dat NU, zal aan jullie jullie laatste initiatie/inwijding gegeven worden van Onvoorwaardelijk van diegenen die in duisternis geleefd hebben te Houden en hen te Vergeven.
Vandaar dat, wij vragen dat jullie deze opdracht uitoefenen door jullie zelf Onvoorwaardelijk te Vergeven. Zoals jullie weten, kan je niet weggeven wat je niet hebt. Daarom, als je niet Onvoorwaardelijk van jezelf kunt Houden en Vergeven, je niet in staat zult zijn om van degenen die nog steeds in de duisternis verloren zijn te houden en hen te vergeven.
“Maar dat is niet eerlijk,” horen wij jullie klagen. Daarom, moeten wij jullie eraan herinneren dat “eerlijk” geen component van Ascentie is. Ascentie is de bekwaamheid om Onvoorwaardelijk te houden van AL het leven, het Onvoorwaardelijk te Vergeven en Onvoorwaardelijk te Accepteren. Jullie uitdaging is zoveel moeilijker dan dat van hen, maar de terugkeer van jullie inspanningen zal jullie derde dimensionale illusie van eerlijkheid meer dan waard zijn.  
Wij zeggen “illusie van eerlijkheid” omdat eerlijkheid zelfs geen concept in de vijfde dimensie is. Jullie weten allemaal dat JULLIE/JIJ je eigen werkelijkheid creëert met jullie/jouw iedere gedachten en emotie. Als er ook maar iemand is die moeilijkheden met die uitdaging heeft, zal je hen oordelen. In plaats daarvan zal je hen helpen.
Aan de andere kant, begrijpen wij derde dimensionale reacties. Echter, om door het interdimensionale portaal heen te reizen, dat je aan het creëren bent, moet je jouw gehechtheid aan je derde dimensionale reacties loslaten. Ja, wij zijn ons er bewust van dat wij jullie nog niet verteld hebben dat jullie in feite jullie eigen ascentie portaal creëren.
Wij hebben die informatie voor dit NU bewaard waarin je portaal bijna voltooid is. Want zie, terwijl je door ieder subgebied van het vierde dimensionale astrale gebied gaat, de aura van Gaia, alsook je eigen, persoonlijke aura, heb je aanzienlijk je bewustzijn uitgebreid.
Oude concepten zoals, “Kan ik de derde dimensionale werkelijkheid van de Aarde controleren?” worden uit je besef losgelaten. Alle concepten van derde/vierde dimensionale “controle” worden NU vervangen door vierde/vijfde dimensionale concepten van “creëren”.
Jullie, onze geliefde vrijwilligers betreffende Gaia, hebben je vrijwillig aangemeld voor de uitdaging van, “Kunnen WIJ voldoende vijfdimensionaal eenheidsbewustzijn creëren om Gaia terug te transmuteren naar Haar ware vijfde dimensionale ZELF.” Merk alsjeblieft het woord “wij” op in plaats van “Ik”. Jullie, onze geliefden, zijn jullie gevoel van ZELF aan het transmuteren van “Ik” en “mijn” naar “wij” en “ons”.
Gaia was eens een vijfdimensionale planeet, net zoals jullie eens vijfdimensionale personen waren. Natuurlijk, aangezien de vijfde dimensie GEEN tijd of ruimte heeft, zijn de vijfde dimensionale Gaia, alsook al jullie vijfde dimensionale menselijke expressies, geduldig in afwachting van jullie terugkeer.
Denk eraan, dat de derde dimensie een holografische projectie is. Het is zo een effectief hologram dat de meeste mensen geloven dat het ECHT is. Natuurlijk is het voor jullie allemaal “echt” omdat jullie derde dimensionale vorm ook een holografische projectie is.
De werkelijke, vijfde dimensionale representatie van de planeet Aarde en al Haar bewoners wordt geprojecteerd door de vierde dimensionale lichtstralen. Deze astrale lichtstraal wordt op het derde dimensionale “scherm” geworpen om de holografische werkelijkheid van de derde dimensionale Aarde te creëren.
“Belachelijk!” mogen jullie zeggen. “Deze theorie is een concept welke interessant is om over na te denken, maar mijn hand doet pijn als ik tegen een muur aansla, ik voel liefde wanneer mijn baby glimlacht en ik voel angst wanneer een auto mij bijna raakt.”
Dierbaren, wij weten dat de derde dimensie echt toeschijnt omdat jullie het kunnen voelen. Echter, als jullie je bewustzijn uitbreiden in/naar de vierde en vijfde dimensies, zullen jullie hen ook voelen. Echter, de mensheid werd getraind om hun hiërarchie ondersteboven te maken.
De mensheid getraind dat de derde dimensie de meest belangrijke dimensie is, en dan is daar het vierde dimensionale dromen en creativiteit. Dan, uiteindelijk, lijkt de vijfde dimensie zo ver weg en onbereikbaar te zijn dat het nauwelijks op de lijst is.
Dierbare ascenderenden, wij brengen de bovenstaande kwestie naar voren, aangezien er een beroep op JULLIE gedaan zal worden om deze vragen te beantwoorden. Ook, wanneer de derde dimensionalen angstig worden, worden zij vaak kwaad. Kwaadheid is een manier van het wegduwen van iets dat te beangstigend is om te adresseren.
Dierbare ascenderenden, jullie taak van het helpen en begeleiden van anderen zal niet eenvoudig zijn. Dus, zullen jullie volledig verbonden moeten zijn met jullie vijfde dimensionale expressie van ZELF. In termen van wie je echt bent; de meest belangrijk JIJ aangaande dit, is de jij waarop jij je aandacht plaatst.
Daarom, in plaats van je “zelf” te bezitten als het 3D fysieke zelf die een Aarde voertuig draagt, vragen wij dat jullie je ZELF bezitten als jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam ZELF, welke jullie ook dragen.
Dan, in plaats van OMHOOG (in frequentie) te kijken naar je “betere” ZELF ver weg in een hogere werkelijkheid, zal je OMLAAG (in frequentie) kijken naar je dappere menselijke zelf die onophoudelijk luistert naar jouw perspectief aangaande de werkelijkheid.
Nu dat wij gekeken hebben naar jullie perspectief aangaande het leven van jullie derde en vijfde dimensionale zelf, laat ons kijken naar jullie perspectief van werkelijkheid doorheen jullie laagste en hoogste frequenties van jullie vierde dimensionale astrale zelf.
Wij begeleiden jullie met deze oefening omdat jullie Oorzakelijke Lichaam de JIJ is die “tussenin” jullie mannelijke/uitstroom zelf is in het Spirituele Subgebied en de vrouwelijke/instroom zelf die geaard is in de vierde dimensionale aura van Moeder Aarde, Gaia.
Jullie vierde dimensionale Lagere Astrale Gebied zelf verblijft op de bodem van de vijver, wat op de top van Gaia’s planetaire werkelijkheid is. Ongeveer zoals een schoorsteen roet verzamelt van de rook dat erdoorheen reist vanuit de haard naar de lucht, de donkere overblijfselen van de angst verzamelt in het Lagere Astrale Gebied.
Als Ascenderenden, hebben JULLIE je vrijwillig aangemeld om de “schoorsteenvegers” te zijn, jullie hoeven niet door een donkere en vieze schoorsteen te klimmen, omdat als jullie je eigen lagere astrale gebied schoonmaken, jullie ook Gaia’s lagere astrale gebied schoonmaken.
In het vierde dimensionale Emotionele Gebied leren jullie om meesters van jullie emoties te zijn. Terwijl jij je meester maakt van je emotionele lichaam, zal jij je herinneren hoe jezelf Onvoorwaardelijk Lief te hebben, te Vergeven en te Accepteren. Met dit grote geschenk aan jezelf, herinner jij je hoe AL jouw emoties in/naar creativiteit en communicatie te transmuteren.
In je vierde dimensionale Mentale Gebied leer je dat “een open geest het beste tegengif tegen angst is”. Terwijl je een graad van meesterschap verkrijgt over je geest, zal je gedachten die positief, creatief, uniek en multidimensionaal zijn uitsturen.
Dan zullen jouw positieve, bekrachtigende gedachten verenigen met je liefdevolle, vergevende en accepterende emoties om krachtige gedachtevormen te creëren welke de fundering zullen creëren voor het nieuwe leven dat jij zult creëren.
Dan, als je het vierde dimensionale Oorzakelijke Gebied binnengaat, verenigen alle positieve, bekrachtigde gedachten zich met jouw liefdevolle, creatieve emoties om een positieve, bekrachtigde werkelijkheid te creëren. Je zult je dan herinneren dat alle oorzaken een gevolg hebben en alle gevolgen een nieuwe oorzaak creëren.
In deze nieuwe werkelijkheid kan je het draaien van het derde dimensionale “Wiel van het derde dimensionale Oorzaak en Effect” stoppen, om je voor te bereiden om te vertrekken om de tijd te verlaten en het NU binnen te gaan waarin oorzaak en gevolg ÉÉN zijn in de Cirkel van Creatie.
Als deze Cirkel van Creatie voltooid is, kan je de Kern van de Cirkel binnengaan welke gecreëerd werd door het circulaire stromen van oorzaak en gevolg. Om uit de derde dimensionale werkelijkheid te gradueren, moet je deze cirkel van oorzaak en gevolg voltooien zodat je de Corridor kunt creëren waardoorheen je de kern binnen zult gaan.
Binnenin de Kern is ALLES rustig en vreedzaam. Binnenin de kern zijn EINDELOZE mogelijkheden. Binnen de Kern van de Cirkel van Creatie is dat wat eindeloos is, alsook dat wat nog niet gemanifesteerd is.
Binnenin de Kern, ben jij de vrouwelijke lading (-) van de vorm.
Binnenin de Kern, ben jij eindeloos omcirkeld door de positieve lading (+) van Spirit.

Binnenin de Kern, ben jij Spirit (+) omringd en stromend in/naar de Materie (-) in deEindeloze Dans van Creatie

WAT ZAL JIJ CREËREN?  
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/