De Arcturianen: Frequenties van Werkelijkheid En Transmuterende Duisternis in Licht / via Sue Lie – 10 oktober 2017

De Arcturianen:
Frequenties van Werkelijkheid
En Transmuterende Duisternis in Licht
via Sue Lie – 10 oktober 2017

Lieve Arcturianen,
Alstublieft help mij de hogere reden te begrijpen waarom er zoveel ontbering, ramp en angst verschijnt?
Lieve Suzille,
Soms moet er iets heel “slecht” gebeuren voordat er zich iets “goeds” kan voordoen. Het is veel als “touwtrekken” waar twee groepen aan een touw trekken totdat een van de groepen in de modderpoel wordt getrokken.
Er zijn ook tovertrucs waar het publiek wordt geleid om naar één hand te kijken, ondertussen doet de andere hand iets geheel anders.
Veel mensen zijn zo betrokken geraakt bij het runnen van hun eigen leven dat ze de grotere verantwoordelijkheid van het runnen van hun land niet volgen. Daarvoor is er een persoon gekozen die te betrokken is bij zijn eigen leven. Terwijl de mensen te druk bezig zijn “om geld te verdienen”, of gewoon om te overleven, was de lieve Planeet Aarde en is dit nog steeds, diepgaand beschadigd.

De personen, de mensen die bedoeld waren om de “beschermers van de planeet” te zijn, werden op een zijspoor gezet door de beschadiging en vernietiging die gebeurde in hun eigen levens. Er zijn, natuurlijk, veel mensen die zijn en altijd zijn geweest, betrokken en bezorgd over Gaia.

Helaas is deze groep in de minderheid.
Hopelijk zal de immense crisis voor het welzijn van Gaia binnen afzienbare tijd worden aangesproken. Natuurlijk, wanneer de Galactische landen, zullen zij in staat zijn om onmiddellijk te repareren wat de driedimensionale mensen hebben vernietigd.
Echter, tegen dat NU, Gaia, die een levend wezen is, zal nog van meer aanvallen hebben geleden van de mensen en leiders die meer geven om hun eigen ophopingen van dingen, geld en de manipulatie van anderen, dan dat zij geven om de planeet die hun een thuis heeft aangeboden gedurende vele incarnaties.
De Verenigde Staten, welke het breekpunt hadden moeten zijn van de ascentie, vallen achteruit in/onder de controle van degenen die niet in staat zijn om opnieuw de controle over hun eigen land te bereiken.
Helaas, evenals gelukkig, “De Donkerste Nacht is net voor de Dageraad.”
Maar alleen wanneer de “donkerste nacht” is ontsluierd, kan het worden getransmuteerd in Licht. Daarvoor is er een zuiveren van “Macht over Anderen” acties die moeten worden getransmuteerd naar “Macht van Binnen In” acties.
Een “macht over anderen” actie komt van de mensen die NIET voldoende “macht binnen in henzelf” hebben. Wanneer iemand een gewaarwording voelt van “macht binnen in henzelf”, hebben zij GEEN behoefte eraan om te domineren of te controleren.
In plaats daarvan, hebben deze mensen de “macht binnen in” om goed voor henzelf te zorgen, hun vrienden en familie en ook hun planeet en zij voelen aan hoe goed het is om te zijn gekomen in deze plek van “Zelfmeesterschap.”
In feite, eenmaal wanneer iemand is gekomen tot een “macht van binnen in” bewustzijn en het vertrouwen van “Zelfmeesterschap” breidt hun bewustzijn uit naar een “vijfdimensionaal bewustzijn.”
Wij zullen nu opnieuw in ogenschouw nemen de verschillende frequenties van bewustzijn.
Driedimensionaal bewustzijn is gebaseerd op het overleven in een driedimensionale werkelijkheid waarin “macht OVER anderen” een constante uitdaging is. In deze frequentie van werkelijkheid, zijn degenen die evolueren in het proces van het zich herinneren en het herwinnen van hun eigen “macht BINNEN IN henzelf.”
Zij evolueren verder dan hun persoonlijke behoeften en kijken rond in hun werkelijkheid hoe zij kunnen helpen.
Meer en meer driedimensionalen zijn in staat om dit onderscheid te maken, zij kunnen hun bewustzijn transmuteren, evenals hun energieveld naar hogere en hogere octaven van Licht. Ook wanneer duisternis is ontsluierd, kan men het meer makkelijk transmuteren naar hogere frequenties van Licht.
Deze daad van transmutatie wordt makkelijk bereikt met de Mantra van:
VLAM
            VLAM OP
                        LAAI OP
                                    HET VIOLETTE VUUR
                                                            ALLE SCHADUW TRANSMUTEREND NAAR
LICHT, LICHT, LICHT!
Licht dat is gecreëerd via de transmutatie van duisternis is buitengewoon sterk. Net zoals IEDERE Geascendeerde Meester te ontdekken, te onderzoeken en te transmuteren had hun eigen duisternis en angst voordat zijn volledig konden transmuteren naar/in het Licht en zich bewegen in hun ascentie, moet ieder mens levend op de planeet Aarde  ook hun eigen duisternis identificeren en transmuteren.
Dit is meestal in de vorm van angst voor de “goede mensen die hun dagelijkse leven leiden,” terwijl daarentegen de “Macht Over Anderen” duistere leiders “teveel macht” hebben ontdekt tijdens deze overgangsfase van Gaia.
Waarom hebben de duisteren zo veel macht gevonden in deze overgangsfase? Het antwoord op deze vraag is heel complex, dus we gaan hier in detail doorheen. Gedurende de overgangsfase van een land, in dit geval, van een planeet, moet alle duisternis worden ontsluierd zodat het kan worden getransmuteerd.
Hoe kan iemand transmuteren dat waarvan zij niet weten dat het bestaat?
Daarom moet de donkerste nacht worden onthuld voordat het kan worden getransmuteerd. Het is gedurende deze “donkerste nacht” dat de mensheid zich realiseert het is het NU om “hun innerlijke lichten” aan te zetten.
Zoals de mensheid zich beweegt naar/in hogere en hogere staten van bewustzijn, zullen zij meer in staat komen om zich te verbinden met hun eigen Hogere Zelf. De verbinding met iemand zijn Hogere Zelf is de eerste stap naar persoonlijke ascentie.
En dan als meer en meer van de mensheid zich verbindt met hun Hogere Zelf, zal eveneens de samenleving als geheel zich beginnen te herinneren dat zij deze incarnatie hebben aangenomen, niet om slim te zijn, rijk, beroemd, getalenteerd of om er goed uit te zien.
Zij namen deze incarnatie om Gaia te helpen met Haar Planetaire Ascentie.
De ontwaking en de ontwakenden realiseren zich meer en meer dat intelligentie, geld, roem, talent en/of een aantrekkelijke verschijning “een component is van hun huidige incarnatie” welke bedoeld is, op een hoger niveau, om hen te helpen om andere te helpen met planetaire ascentie.
Helaas zijn sommige van onze vrijliggers die een aardevoertuig namen om te helpen met de planetaire ascentie, verloren gegaan en hebben hun talenten gebruikt voor egoïstische aanwinst. Gelukkig hebben vele, vele andere vrijwilligers voor de Aarde zich hun belofte herinnerd om te helpen met de Planetaire Ascentie.
Natuurlijk is de eerste vraag van hun allemaal, “Wat precies betekent Planetaire Ascentie?” En hun tweede vraag is, “Hoe kunnen wij helpen om een hele planeet te ascenderen?” Wij zullen proberen deze vragen te beantwoorden. Maar, wij verzoeken dat ieder van jullie, jullie eigen antwoorden vinden op deze vragen.
Als eerste zullen wij ingaan op de vraag van:
“Wat betekent Planetaire Ascentie?”
Met de eenvoudigste termen, planetaire ascentie betekent dat een driedimensionaal wezen en zijn/haar vierdimensionale “Astrale Aarde Voertuig” zullen transmuteren naar een hogere frequentie of resonantie.
Om uit te leggen wat wij gezegd hebben, zullen wij het voorbeeld gebruiken van een ballon gevuld met waterstof en een ballon gevuld met zuurstof. Wanneer een ballon gevuld is met waterstof, gaat het gemakkelijk en natuurlijk hoger en hoger omhoog.
Aan de andere kant, zal een ballon gevuld met zuurstof, op de grond vallen. Beide ballonen kunnen hetzelfde eruit zien, maar ze gedragen zich op een andere manier. Deze tegenstrijdigheid is zeer gebruikelijk voor de mensheid.
Sommige mensen zoeken ernaar om hoger en hoger te gaan naar frequenties van werkelijkheid, hoewel dit kan betekenen dat zij de fysieke Aarde zouden moeten verlaten. Aan de andere kant, zijn andere mensen geheel niet geïnteresseerd om omhoog te gaan naar een hogere frequentie.
Sommige voelen zich op deze manier omdat zij genieten van de dominantie over anderen die zij kunnen hebben op een driedimensionale Aarde. Aan de andere kant, voelen sommige het alsof zij niet omhoog kunnen gaan naar hogere dimensies omdat zij het nauwelijks kunnen maken in/op de derde dimensie.
Helaas is aan deze tweede groep niet verteld of niet geleerd of dat ze het zich herinneren, dat zij Multidimensionale Wezens zijn die reeds resoneren met een hogere frequentie van de werkelijkheid.
Daardoor zijn zij zich niet bewust dat zij kunnen communiceren met deze hogere expressies van hun fysieke zelf om de zo nodige Onvoorwaardelijke Liefde en Goddelijke Begeleiding te verkrijgen.
Wij, de Arcturianen zijn hier binnen in dit NU om jullie eraan te herinneren dat IEDEREEN een Hoger Zelf heeft. Zelfs deze mensen die zijn vervallen naar de donkerste rijken van Macht Over Anderen hebben een Hoger Zelf.
Maar, gewoonlijk, gebeurde er iets in hun jongere jaren dat hun deed geloven dat “zij” zich moesten richten op de “macht over hen” aangezien zij moesten overleven en gedijen in hun jonge jaren.
Dan, doordat hun ouders hen NIET leren hoe te vinden en te leven met/door hun eigen “Macht Binnen In” groeiden deze kinderen op met de overtuiging dat ENKEL macht dat is wat heerst OVER anderen.
Helaas, continueert dit type van training generatie na generatie , als “Macht Over” ouders hun kinderen leren om “macht Over” volwassenen te zijn. Maar nu is er iets aan het plaatsvinden binnen in dit NU dat niet eerder beschikbaar was.
Wat zich voordoet binnen in jullie NU is dat de “jullie”, dat is jullie hogere dimensionale Zelf is begonnen te communiceren met “jullie,” die jullie fysieke zelf is. In aanvang zijn deze communicaties tijdens een droom of een diepgaande meditatie.
Echter, wanneer “jullie,” de ontvanger van deze inter-dimensionale communicatie, nauwkeurig luisteren naar deze innerlijke boodschap en zelfs deze boodschap opschrijven/bewaren op de een of andere manier, zullen jullie beginnen met het tot stand brengen van een intieme relatie met jullie eigen vijfdimensionale en van nog verder ZELF.
Wanneer jullie eenmaal deze relatie hebben gevestigd, zal jullie leven voorgoed beginnen te veranderen. In eerste instantie, zal jullie leven veranderen omdat jullie informatie krijgen van het vijfdimensionale HIER en NU.
Aangezien deze vijfdimensionale informatie niet gebonden is aan jullie driedimensionale tijd en ruimte, jullie, de ontvanger van deze vijfdimensionale berichten, evenals het vijfdimensionale energieveld waardoor jullie dit bericht hebben ontvangen, zal beginnen te veranderen.
Eerst kan deze verandering heel subtiel zijn, maar met verloop van “tijd”, vooral wanneer jullie de berichten op de een of andere manier documenteren, zullen jullie een dieper en aanzienlijk innige relatie krijgen met een “wezen” die enkel julliekan waarnemen.
Enkel jij, jullie kunnen dit wezen waarnemen of wezens omdat zij communiceren met jullie via “jullie” open Multidimensionale Portaal.
Een Multidimensionaal Portaal is veel als een tunnel, buis afkomstig uit de vijfde dimensie en van verder om zich te verbinden met levensvormen op het Astrale Vlak van de vierde dimensie en het Fysieke Vlak van de derde dimensie.
Wanneer iemand voor het eerste deze berichten begint te ontvangen, kan men zich afvragen waarom zij zoveel tegen zichzelf aan het praten zijn.
En ook, vragen zij zich af hoe “zij” dit soort van bericht die spreekt over Hogere Werelden, Uitgebreid Bewustzijn en Persoonlijke en Planetaire Ascentie kunnen ontvangen.
Veel mensen ontvangen deze berichten voor een lange periode van jullie “tijd” voordat zijn deze berichten serieus beginnen te nemen. In feite, aanvankelijk kan deze mens denken dat het “gewoon verbeelding” is, dit bericht of misschien  zij een “beetje gek zijn?”
De waarheid is dat zij zich deze berichten “verbeelden” omdat “imaginatie of verbeelding” vijfdimensionale communicatie is.
En inderdaad, wat zij aan het ervaren zijn is communicatie met een wezen die resoneert met een vorm van een vijfdimensionaal Lichtlichaam.
In feite, is dit vijfdimensionale wezen heel vaak de vijfdimensionale expressie van hun eigen Multidimensionale ZELF.
Waar wij de nadruk op willen leggen is dat IEDEREEN multidimensionaal is en IEDEREEN kan en is gewoonlijk aan het communiceren met hun eigen hogere dimensionale expressie van ZELF. Maar vaak vinden deze communicaties plaats terwijl zij aan het slapen of mediteren zijn.
De reden hiervoor is dat wanneer iemand aan het slapen is of mediteren of zelfs betrokken bij een zeer bevredigende en creatieve daad, hun bewustzijn uitbreidt naar de vierde, vijfde en zelfs verder dan dat, staat van bewustzijn. Deze “hogere staat van bewustzijn” activeert “hogere dimensionale waarnemingen.”
Het is via jullie hogere staten van bewustzijn, dat jullie hogere dimensionale waarnemingen krijgen. Alstublieft onthoud en herinner dat jullie hogere dimensionale waarnemingen niet zijn zoals jullie driedimensionale waarnemingen, maar zij zijn ietwat zoals jullie vierdimensionale dromen.
Dus “droom” jullie weg terug naar jullie Multidimensionale ZELF en wij de Arcturianen en jullie Galactische Familie, zullen jullie ontmoeten op de drempel van jullie uitgebreide werkelijkheid.
Zegeningen voor jullie allemaal. Wij kijken er naar uit om jullie te ontmoeten in de vijfde dimensie.
De Arcturianen via Sue Lie.
Vertaald voor wakkeremensen door Anja