De Arcturianen: Evolutie naar ons Vijf dimensionale ZELF 23 oktober 2017 / via Suzanne Lie

De Arcturianen:
Evolutie naar ons Vijf dimensionale ZELF
23 oktober 2017 / via Suzanne Lie

Hallo iedereen, hier Sue Lie. Soms raak ik geïnspireerd om iets te schrijven met handschrift. Ik veronderstel dat het is omdat de Arcturianen het bericht op een manier door mijn lichaam  heen willen halen en uit mijn handen. Ik weet niet precies waarom dit is.
Niettemin, dan moet ik een manier vinden om het met jullie allemaal te delen. Dus wat ik met dit bericht aan het doen ben is dat ik er een geluidsopname van maak. Dus, dank jullie wel allemaal voor het luisteren en nu zal ik het bericht oplezen dat ik zonet van de Arcturianen heb gekregen.
Lieve Arcturianen:
Hebben jullie een bericht voor mij om te delen vandaag?
Lieve Suzille:
Wij hebben altijd een bericht, feitelijk versturen wij eeuwig berichten naar lieve Gaia en de mensen die van Haar houden en Haar dienen.
Weet je, zoals het evolutionaire proces vooruitgaat naar het vijfdimensionale bewustzijn, is de enige tijd NU.
En de enkele wezens zijn Één.

Wij, de Arcturianen, zijn nu Één met Gaia, evenals met al de levende wezens die zich veel verder uitbreiden dan de mensheid.
Helaas, veel mensen houden nog steeds vast aan de mythe dat de mensen de meest geëvolueerde wezens zijn op de Aarde. En waarom denken zij dat?
Zij denken dat omdat zij, de mensheid, de mogelijkheid hebben om de planeet te schaden. Nu, betekent dit eigenlijk dat deze wezens, vaak gekend als de “Verlorenen,” of “ De Illuminati,” naar de Aarde zijn gekomen omdat zij hebben gehoord dat sommige mensen makkelijk gehersenspoeld kunnen worden.
Aardbewoners, de echte mensen, kunnen worden gehersenspoeld, maar niet gemakkelijk. In feite, beginnen meer en meer mensen te ontwaken voor een gevoel van dat iets niet helemaal goed aanvoelt.
Hoe en waarom zijn er zoveel rampen geweest in zulk een korte periode?
Worden we geleid of voor de gek gehouden?
Vele beginnen eindelijk wat vragen te stellen.
Mensen waren bedoeld om de meest geëvolueerde soort te zijn op Gaia. Maar dieren liegen nooit. Zij vechten enkel voor bescherming en jagen enkel om zich te voeden en hun familie. Wanneer er voedsel is, wordt het met iedereen gedeeld en zij zijn trouw aan iedereen in hun troep, kudde, zwerm of groep.
Aan de andere kant, hebben teveel mensen gezocht om “macht over anderen” te hebben. Zelfs als het voor velen een verwoestende ervaring betekende. Gelukkig zijn er mensen die voor een leven gekozen hebben van dienstverlening aan anderen. “Anderen” wat betekent andere mensen, planten, de lucht, water en natuurlijk geliefde Gaia.
Degenen die voor “Dienstverlening aan Anderen” hebben gekozen leven vaak in hechte eenheden, gesloten groepen, waar zij de leden helpen en beschermen van hun stam, groep, familie of gebied.
Echter sommige mensen zijn meer als eenzame wolven, eenlingen, zij reizen alleen met een maat of met hun kinderen.
Ook hebben alle dieren een aangeboren verantwoordelijkheid om hun groep, troep, zwerm etc. te beschermen. Wanneer zij doden is het voor het nodige voedsel.
Aan de andere kant, te veel mensen gaan op jacht of stelen van anderen, in plaats van een verplichting te voelen om dienstverlening voor anderen te verrichten. In feite, de meest geciviliseerden worden  omschreven als degenen die leven op een mooie plek met geld en vermoedelijke zijn verbonden met hun hogere Zelf. Deze mensen zijn vaak degenen die het minste geven om dienstverlening aan anderen en hun levens richten aan dienstverlening aan het zelf.
En dan, met dank aan iedereen, zijn er “degenen die Ascenderen.”
Nu, voor degenen die Ascenderen betekent het niet noodzakelijk dat hun ascentieproces op het punt staat te gebeuren. Maar wat het wel betekent is dat zij binnenin het ascentieproces zijn.
Het maakt niet uit waar iemand zou zijn binnen het spectrum van de ascentie. In plaats daarvan, is het een spectrum van dienstverlening aan anderen, inclusief aan Gaia of het andere spectrum van Dienstverlening aan het Zelf waar niemand anders behalve de machtige dollar werkelijk belangrijk is.
Ja geld kan plezier brengen en zelfs geluk, terwijl het geld er nog steeds is.
Maar zeker kan geld geen liefde creëren. Aan de andere kant, mensen die gelukkig waren met geld, kunnen heel erg ongelukkig worden wanneer zij het verliezen. Waarom? Dit vindt plaats omdat veel van de samenlevingen op de Aarde, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, vaak eerst naar geld streven in de hoop dat meer geld meer geluk en liefde zal brengen.
Wanneer mensen liefde en geluk gevonden hebben, dan is geld een extra prijs. Echter, wanneer mensen geen liefde en geluk kunnen vinden, zal geld enkel dienen als een afleiding van die liefde die zij niet kunnen vinden, of het geluk dat zij niet kunnen creëren.
Geld kan er niet voor zorgen dat iemand liefde en geluk vindt, veel gelukkige stellen hebben hun relaties verloren door hun geld.
Teveel geld hebben kan zoveel problemen creëren alsof het niet genoeg is. Gelukkig zijn er steeds meer mensen bereid om verder te gaan, om verder te bewegen verder dan de driedimensionale concepten van het verleden, het heden en de toekomst.
Aangezien meer en meer van de mensheid aan het leren is om “te leven binnenin het NU,” wat zij hadden in het verleden, niet hebben in het heden of willen in de toekomst, is aan het verdoezelen in het vinden van de vreugde binnenin het NU. Deze verschuiving vindt plaats omdat het hele verleden, het heden en de toekomst beginnen samen te vloeien in het NU van het vijfdimensionale Ene.
Hoe voelt het aan wanneer jullie voelen alsof jullie het spoor van de tijd bijster raken, maar wat werkelijk aan het gebeuren is dat de tijd het spoor bijster raakt van jullie zelf? De tijd is geweest zoals jullie moeder die jullie heeft gebaard en jullie heeft opgevoed totdat het tijd was voor “jullie om jullie te zijn.” Nu dat jullie zijn jullie, denken jullie, ik heb mijzelf grootgebracht om te zijn degene die ik NU ben.
Daarvoor, het NU is hier. En wat ik moet doen met het Hier dat is binnenin dit Nu?
Natuurlijk is de enige manier om deze antwoorden te vinden is te bewegen in en naar de nieuwe frequenties van de vijfde dimensie.
De vijfde dimensie begint zich Nu te integreren in de derde/vierde dimensionale werkelijkheid waaraan de mensen gewend zijn.
Vandaar, degenen die in staat zijn zichzelf te bewegen in en naar het Nu – met andere woorden om niet in het verleden te leven, om niet in de toekomst te leven, om te zijn in het Hier van dit Nu, zonder zorgen, zonder verlangen, maar gewoon door te Zijn Hier in het Nu.
Deze beginnen aan te voelen dat er een zeker energieveld is dat best heel uniek is, toch heel aangenaam, omdat het aanvoelt alsof er iets wordt afgewerkt. Het voelt aan alsof, dat wat onvoltooid of onafgewerkt is of uit balans is, een neutraliteit begint te ontdekken, een midden of centrum.
En het meest belangrijke is dat steeds meer van degenen die aan ascenderen zijn een nieuw soort van de liefde aanvoelen.
Deze “nieuwe soort van liefde” is onvoorwaardelijk! Het is Onvoorwaardelijke Liefde. Met andere woorden, zij hoeven niets te doen of ergens te zijn of ergens heen te gaan.
Het is geen liefde die het resultaat is van iets waar jullie voor gewerkt hebben of verdient, of nodig hebben. In plaats daarvan is het iets wat gewoon Is. En het is onvoorwaardelijk. Jullie hoeven niet beter te zijn, of mooier, of liever, of vriendelijker.
                                               Onvoorwaardelijke Liefde IS
Eén van de eerste grote sociale veranderingen die zullen plaatsvinden binnen dit veld van Onvoorwaardelijke Liefde is dat de tijd zal beginnen te verschuiven en schommelen (wankelen) zoals jullie je steeds meer en meer bewegen in en naar de overgangsfase van de derde/vierde dimensionale werkelijkheid, welke is gebaseerd op voorwaardelijke liefde en in en naar het Nu van de vijfde dimensie, welke is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde.
Velen kunnen zich herinneren toen hun bewustzijn korte momenten van  hoge, of zelfs hogere en hogere staten van bewustzijn had.
Wij vragen NU aan jullie allemaal om een moment te nemen en te herinneren wanneer deze staten van bewustzijn jullie lichaam vulden, invulden, jullie harten vulden, jullie geest vulden en jullie waarnemingsveld vulden………..
Kunnen jullie je herinneren dat als onvoorwaardelijke liefde in jullie gedachten komt, in jullie emoties, in jullie lichaam en zoals de onvoorwaardelijke zich uitbreidt, het in jullie aura gaat?
Herinner jullie dat wanneer jullie uitzien in jullie werkelijkheid, jullie altijd kijken door jullie aura.
En dan, wanneer jullie uitzien door jullie aura terwijl het gevuld is met onvoorwaardelijke liefde, wat jullie waarnemen onvoorwaardelijke liefde is. Deze onvoorwaardelijke liefde staat mensen toe het geduld te vinden dat nodig is om van zichzelf onvoorwaardelijke te houden.
Dus het is door het onvoorwaardelijk houden van henzelf dat zij zich kunnen bewegen in en naar deze volgende octaaf van bewustzijn, hun vijfdimensionale bewustzijn, waar zij kunnen laten gaan dat wat verleden was en laten gaan van dat wat zij vrezen de toekomst kan zijn, evenals het laten gaan van wie zij zouden moeten zijn of kunnen zijn.
Het is binnenin dit NU dat zij zich kunnen bewegen in de ervaring van het zijn binnenin hun eigen zelf NU, van het toestaan van hun eigen zelf om te zijn precies wie zij zijn. Dan, als jullie je toestaan te zijn precies wie jullie zijn en als jullie waarnemen jullie zijn precies zoals jullie zijn, alstublieft herinner om die “jullie”, die “jij” ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE te geven.
Dan doen jullie allemaal iets dat geweldig is. Jullie allemaal gaan door het proces heen bewust of onbewust, jullie bewustzijn uitbreidend verder dan de derde/vierde dimensie van jullie fysieke lichaam en jullie droomlichaam en naar jullie vijfdimensionale Lichtlichaam.
Zoals jullie je bewegen steeds meer en meer in en naar deze nieuwe, vijfdimensionale staat van bewustzijn, is het belangrijk dat jullie de oude staat van bewustzijn laten gaan. Het is bijna alsof jullie een lijn oversteken, of zelfs een regel verbreken dat jullie hard voor jullie zelf moeten zijn, om een nieuwe regel te creëren om liefdevol te zijn voor jullie zelf!
Wanneer jullie die oude regel verbreken, beginnen jullie zoveel van jullie zelf te houden dat jullie eraan kunnen beginnen, jullie ‘gedachten te veranderen.’ Omdat wanneer jullie van jullie zelf houden, kunnen jullie verstandig, liefdevol, trots en gelukkig denken over jullie zelf.
Wanneer jullie je op deze manier voelen over jullie zelf, dat is wanneer jullie een innerlijke moed vinden om het gewoon te laten gaan.
Laat gewoon gaan dat waarvan jullie dachten die of dat jullie zouden moeten zijn en sta jullie zelf toe om de God/Godin te worden die jullie ZIJN. Als jullie jezelf toestaan die rol aan te nemen van de God/mannelijk en Godin/vrouwelijk voor Gaia, zullen jullie ÉÉN worden met Gaia’s Planeet Aarde!
Jullie innerlijke “God Zelf” is jullie Zaad van de Schepper en jullie innerlijke “ Godin Zelf” is jullie Moeder van Ontvangenis.
Dan, wanneer jullie het Innerlijke God component van jullie zelf, jullie Zaad van de Schepping (de Schepper van jullie leven) dit laten samenvloeien met jullie Innerlijke Godin om de Moeder van Ontvangenis (van jullie nieuwe leven), te zijn, kunnen jullie je met meer gemak bewegen in en naar het Nu van de Ene.
Dit samenvloeien staat jullie toe om meer makkelijk te Zijn Hier in het Nu. Jullie “hier nu zijn” omdat het Nu is gevuld met liefde voor jullie zelf.
Dus wanneer jullie van jezelf houden, kunnen jullie meer natuurlijk rondkijken en houden van de hele wereld. Als jullie diepgaand “houden van jullie wereld,” doen jullie dit met een liefde die niet gebonden is door wat jullie doen of wat jullie denken of hoe laat het is.
Deze liefde is er omdat JULLIE binnenin het Nu van de Ene zijn van jullie ware, Kern van de Geest.
Het is jullie Kern van de Geest die resoneert met de drempel van de vijfde dimensie. Voor iemand, om deze drempel te overschrijden, zij ZIJN hun Kern van de Geest welke resoneert met innerlijk houden van, innerlijk weten en de innerlijke reflectie over hun groeiende bewustzijn van een frequentie van de werkelijkheid die HEEL dichtbij is.
Deze frequentie van de werkelijkheid is zo dichtbij dat het aanvoelt dat jullie kunnen uitreiken om het aan te raken. Maar de betekenis van deze “vijfdimensionale aanraking” is moeilijk te begrijpen met iemand zijn derde/vierde dimensionale waarneming en de derde/vierde dimensionale gedachtenprocessen.
Wanneer jullie op een lange vakantie gaan in de wildernis, zoals jullie reizen door deze wildernis, zal jullie bewustzijn zich beginnen uit te breiden omdat jullie beinvloedt zullen worden door de dingen die jullie normaliter niet hebben ontmoet in jullie normale leven.
Daardoor breidt jullie bewustzijn zich uit.
Daarom, als jullie allemaal, ieder van jullie, samen of alleen, in kleine groepen of in zeer grote groepen, in persoonlijke groepen en/of in planetaire groepen, jullie bewegen in deze “wildernis van de vijfde dimensie” zullen jullie een plaats binnengaan, eigenlijk een frequentie, die jullie nog niet eerder bewust hebben ervaren.
Eigenlijk hebben velen van jullie deze frequentie/plaats bewust ervaren, maar jullie vergaten het. Als jullie je bewegen in deze wildernis, deze frequentie van het ongekende, kunnen jullie het gevoel ervaren dat jullie onlangs zijn aangekomen in een frequentie van de werkelijkheid die jullie altijd gekend hebben, maar vergaten.
Deze energiepakketjes zijn als een snelle ontmoeting met een vijfdimensionaal energieveld. Deze ervaring is bijna als een heldere zonsopgang, een stormachtige zee, een enorme boom, water of regen.
Het naar jullie binnen de ervaringen die jullie hebben gehad binnen jullie derde/vierde dimensionale lichaam.
Echter het komt naar jullie met een gevoel dat verder is dan.
Het is een gevoel dat jullie weten dat jullie NIET alleen zijn binnen deze ervaring. Jullie weten dat dit gevoel niet gewoon opstijgt vanuit binnen jullie. Dit gevoel komt omhoog diep vanuit de kern van Gaia.
Omdat jullie in staat zijn om raakvlakken te hebben met Gaia en diepgaand van Haar te houden, omdat jullie houden van Gaia’s water, Gaia’s lucht, Gaia’s vuur en Gaia’s aarde, zijn jullie in staat om van de aarde, de lucht, het vuur, het water binnenin jullie eigen lichaam te houden.
Als jullie van deze elementen binnenin jullie zelf houden, zijn jullie in staat om van hen te houden binnen Gaia. Of misschien, zullen jullie beginnen te houden van deze elementen binnen Gaia zodat jullie je kunnen herinneren hoe van ze te houden binnenin jullie zelf.
Hoe dan ook, jullie onderhouden een substantie, een actie, een veelbetekendheid dat jullie je aan het vermengen zijn met al de elementalen van Gaia”s.
Jullie vermengen je met (met elkaar omgaan) het vuur dat gaat met iedere synaptisch knooppunt in jullie lichaam, met de zon en met het licht.
Jullie vloeien samen met al het water dat jullie in leven houdt binnenin jullie lichaam, evenals met al het water op het lichaam van Gaia dat Zij nodig heeft om Haar planetaire lichaam in leven te houden.
Jullie vermengen je ook met jullie eigen element van de Aarde, met Gaia’s eigen element van de Aarde.
Ook vermengen jullie je met de lucht die jullie ademen, welke dezelfde lucht is die Gaia voedt. Het is als een geschenk dat jullie van Gaia krijgen en jullie doortrekken dit door jullie hele lichaam en dan aarden jullie het in Gaia als een geschenk van al het leven.
AL het leven op Gaia heeft zijn oorsprong van de zelfde elementen Aarde, Lucht, Vuur en Water.
Wanneer de mensheid zich dit feit herinnert, zal de mensheid zich beginnen te veranderen, zal het beginnen te verschuiven.
Jullie, de mensen op de Aarde, beginnen te voelen dat het zijn van een mens NIET zo verschillend is als het zijn van een boom.
Het zijn van een mens niet zo verschillend is van het zijn van de hemel of het water of de lucht.
Langzaam of snel realiseren jullie je dat het mens zijn het ZIJN van een bewaarder is voor de aarde van Gaia. Jullie zijn mede gemaakt van de Aarde en jullie zijn hier om goed voor jullie zelf te zorgen, op dezelfde manier dat jullie goed zorgen voor Gaia.
Gelukkig zijn er steeds meer mensen die een gezonde, mooie, natuurlijke planeet Aarde willen gevuld met Onvoorwaardelijke Liefde en een weten van de ware, multidimensionale werkelijkheid van de Aarde van Gaia.
Deze multidimensionale werkelijkheid is wat jullie kiezen wanneer jullie jezelf toestaan om te gaan naar jullie hogere staten van bewustzijn met jullie eigen Hogere Dimensionale ZELF.
Zoals jullie terugkeren naar de hogere frequenties van de werkelijkheid en zoals jullie terugkeren naar jullie Sterrenschepen, zullen jullie perspectieven van werkelijkheid groots uitbreiden.
Als jullie je deze uitgebreide perspectieven van de werkelijkheid kunnen herinneren en dit terugbrengen naar jullie dagelijkse leven, zal er iets diep van binnen veranderen en uitbreiden.
Zoals jullie zien door jullie eigen ogen, bijvoorbeeld op weg zijnde naar de supermarkt, zullen jullie je bewust worden van jullie verruimende werkelijkheden. Als jullie in de rij wachten om jullie kinderen op te halen, zien jullie jullie verruimende werkelijkheden. Als jullie op weg zijn naar de bank zien jullie jullie verruimende werkelijkheden.
Als jullie met de hond wandelen of in jullie tuin zitten, zien jullie, horen jullie, zullen jullie voelen, zullen jullie langzaam of snel herinneren dat JULLIE een lid ZIJN van vijfdimensionale Gaia.
Zegeningen voor jullie allemaal. Jullie zijn erg belangrijk.
Jullie zijn de kern van de planetaire Ascentie.
En wij, jullie Hogere Expressies van ZELF, Dank Jullie Wel!
Wanneer jullie het wensen om een gratis audio opname te downloaden van dit bericht, klik alstublieft hieronder:
Zegeningen van Suzanne Lie en de Arcturianen.
Vertaald voor wakkeremensen door Anja