De Arcturianen Er-Tussenin Leven Een Introductie om Eén te Worden ~ Mens en Planeet / 3 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
Er-Tussenin Leven
Een Introductie om Eén te Worden ~ Mens en Planeet

3 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Het gaat allemaal over aandacht en intentie. In de hogere dimensies stelt jullie aandacht jullie intentie in, en zij zijn net zo luid als jullie stem is in de derde dimensie. In feite, zijn zij luider omdat zij krachtige gedachtevormen creëren die zoals de wind tegen je gezicht aanvoelen, regen op je hoofd, de geur van iets dat herinnerd wordt, de zon op je voorhoofd of het koude slechte teken van een aanstaande storm.
Wanneer jullie je aandacht op wat dan ook plaatsen, lijnen jullie je er automatisch mee uit, aangezien er geen afscheiding is, zoals jullie het kennen in de derde of zelfs vierde dimensie. Daarom, stelt het plaatsen van jullie aandacht op wat dan ook jullie intentie in, jullie keuze, om te verbinden met en dat te ervaren wat jullie werkelijkheid noemen.

Wij zeggen “werkelijkheid” aangezien er geen grenzen zijn rondom personen, plaatsen of dingen. Echter, er is een aura aan alles in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. De vijfde dimensie is waarschijnlijk de eerste dimensie waar jullie naar terug zullen keren, om van het leven te genieten dat jullie daar tegelijkertijd hebben.
Sta ons toe om de bovenstaande mededeling uit te leggen. Jullie, de leden van ons “uitzendteam” bi-localiseerden in/naar jullie huidige Aarde voertuig. Derhalve, hebben jullie een doorgaande werkelijkheid in welke vijfdimensionale werkelijkheid dan ook waarin jullie kozen om een gestalte op Gaia te nemen om haar met de planetaire ascentie te helpen.
Als je naar de locatie van de vijfde dimensionale werkelijkheid terugkeert waarin jij je vrijwillig aanmeldde om in/naar een Aarde voertuig te bi-localiseren, wat waarschijnlijk één van de Sterrenschepen of Moederschepen is, mag je eerst afgeleid zijn door je natuurlijke bekwaamheid om ieders aura waar te nemen. De meeste van de wezens op de Schepen zijn vijfdimensionaal of daarboven, dus dragen zij een helder gouden aura.
Uiteindelijk, zal het natuurlijk worden om aura’s te zien, wat ook een vorm van communicatie is. Met andere woorden, je kunt communiceren via de Licht Taal van te communiceren van aura tot aura, en/of kan je ervoor kiezen om een stem te gebruiken.
Omdat er heel veel bezoekers zijn die vanaf de Aarde komen, beoefenen de leden van het Schip het gebruik van hun stemmen op een regelmatige basis. Vaak zullen zij ook de Licht Taal sturen als een middel om die taal aan de bezoekers te leren.
Deze schepen, met name jullie bezoeken aan deze Schepen, zijn een middel waarin jullie tussen jullie gewoonlijke derde dimensionale resonantie en jullie vijfde dimensionale zelf in kunnen zijn. Dit “er-tussenin” is NIET de vierde dimensionale droomwereld, maar meer van een “Drempel naar de vijfde dimensie”.
Jullie gaan NU die er-tussenin binnen. Dit er-tussenin is ongeveer zoals de woestijn tussen de bergketens in, de grote wateren tussen de havens in. Terwijl in het Er-Tussenin, moet je LOSLATEN van het proberen te controleren waar je gaat.
Echter, jullie gaan nergens naartoe, of zelfs nergens wanneer toe, omdat jullie de bekende wereld van de tijd verlaten om in/naar de onbekende wereld van het NU te reizen. Vandaar dat jullie geen fysieke, emotionele of mentale reis ondernemen.
Deze reis is onbeschrijflijk voor jullie 3D brein. Het is een reis van jullie bewustzijn overbrengen. Deze overgang van het bewustzijn kan niet beschreven worden via wat voor derde dimensionale taal dan ook. Het kan alleen beschreven worden via de beeldspraak van de Licht Taal.
Daarom, gebruiken wij het visueel van een kind die dwars over het “klimrek” gaat. Klimrekken zijn zo ongeveer als een ladder die horizontaal gehouden worden boven de grond tussen twee verticale ladders. Het kind moet de verticale ladder naar de bovenste trede beklimmen, dan uitreiken om de horizontale ladder beet te pakken met één hand terwijl zij zich ook aan de verticale ladder vasthouden.
Dan, moeten zij de verticale ladder “loslaten” en die arm voorwaarts zwaaien om de volgende trede van de horizontale ladder beet te pakken. Op dit punt, hangen zijn aan de verticale ladder zoals een aap aan een boom hangt. Aldus, wordt de naam “monkey bars” (klimrek) gebruikt.
Echter, met jullie reis tussenin de derde dimensionale tijd en ruimte en in/naar het NU van de vijfde dimensie en daaraan voorbij, is er GEEN opeenvolging van fysieke tredenom aan vast te houden als je de oversteek maakt.
Jullie laten dat wat vertrouwd/bekend is voor jullie 3D denken achter en verhuizen (terwijl je stil/rustig blijft) in/naar werkelijkheden die geregeerd worden door opererende systemen die jullie nooit ervaren hebben terwijl een fysieke gestalte gedragen werd/wordt.
Ook, zullen jullie deze tijdloze reis naar het HIER van het NU maken, zonder wat voor kaarten dan ook. Er is geen GPS om jullie te gidsen, niemand (behalve je Multidimensionale ZELF) die vóór jou gegaan is om “het terrein in kaart te brengen”. JULLIE stromen in/naar het onbekende met alleen Onvoorwaardelijke Liefde voor jullie kompas.
Deze reis, welke jullie NU ondernemen, heeft geen bekende bestemming omdat jullie niet in/naar een andere plaats reizen. In plaats daarvan, migreren jullie in/naar een hogere dimensie van werkelijkheid.
Zeer gelijk aan vogels die de grote openlucht bereizen en walvissen die de grote oceaan bereizen, zullen jullie de veelvoudige dimensies bereizen. Echter, jullie ouders of de zwerm vogels of de school walvissen zijn niet bij jullie om jullie te leren hoe jullie reis te navigeren. Ook, gebruiken walvissen sonar echolocatie, terwijl vogels piepkleine beetjes van een magnetisch mineraal hebben genoemd ‘magnetiet’ om hen in staat te stellen om het magnetische veld van de Aarde als een migratie gids te gebruiken.
Maar jullie reis is voorbij de derde dimensionale geluiden of magnetische velden. In feite, is het zelfs voorbij het Aarde voertuig dat jullie dragen. Jullie Aarde voertuig is veel zoals de stuwraketten die gebruikt worden om een ruimtevaartuig voorbij de weerstand van de Aardse atmosfeer te sturen.
Net zoals een stuwraket wegvalt wanneer het ruimtevaartuig eenmaal die weerstand gepasseerd is, zal jullie derde dimensionale Aarde voertuig wegvallen, en zal jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam jullie reis voortzetten. Desondanks zal jullie Aarde voertuig niet beschadigd raken wanneer jullie in/naar Lichtlichaam barsten.
Jullie Aarde voertuig zal opgeslagen zijn binnenin jullie Lichtlichaam, net zoals jullie Lichtlichaam nu opgeslagen ligt binnenin jullie fysieke lichaam. Jullie Lichtlichaam ligt opgeslagen binnenin de Kundalini kracht, welke opgeslagen is binnenin jullie wervelkolom. Op dezelfde manier, zal jullie fysieke lichaam opgeslagen zijn binnenin de kern van jullie Lichtlichaam.
Denk er alsjeblieft aan dat jullie van nature een multidimensionaal wezen zijn die een lichaam heeft, hetgeen zeer gelijk is aan een enveloppe van bewustzijn, hetgeen altijd een component van jullie Multidimensionale ZELF is of jullie je nu wel of niet bewust zijn van dat feit.
Helaas, werd de mensheid geleerd om buitenwaarts te kijken voor de informatie die zij nodig zijn. Daarom, weten zij niet dat alle vragen en zoektochten vervuld kunnen worden binnenin het energiepakket van hun eigen fysieke Aarde voertuig.
De reis waar wij over spreken is een reis die binnenIN jullie Aarde voertuig plaatsvindt, binnenIN jullie bewustzijn. Het is jullie staat van bewustzijn welke de GPS lopende heeft van waar jullie naartoe gaan.
Echter, wanneer je voorbij de illusie van de tijd gaat, moet je alle gehechtheid jegens de “stuwraket” van je derde/vierde dimensionale ZELF loslaten om je vijfde dimensionale Lichtlichaam het roer te laten overnemen.
Hoe VOELT het om je Lichtlichaam toe te staan je te gidsen doorheen de vernauwingen van het Er-Tussenin? De “vernauwingen” representeren het gevoel dat je lichaam heeft wanneer jij je tussen twee ruimtes heen moet persen.
Je lichaam ervaart waarschijnlijk nu iets van dat gevoel omdat de polariteiten van de 3D werkelijkheid beginnen te verbinden. Binnenin de kern van die verbinding is de “Er-Tussenin” waarover wij spreken. De Er-Tussenin wordt alsmaar nauwer, aangezien alle werkelijkheid begint te resoneren met het NU.
Binnenin jullie NU, begint jullie bewustzijn uit te breiden voorbij de beperkingen en illusies van de derde dimensie. Vandaar dat, jullie je 3D werkelijkheid vanuit een hoger perspectief waarnemen. Aldus lijken de drama’s, verplichtingen, taken en het werk van jullie fysieke wereld ongemakkelijke en vervelend.
Tegelijkertijd, voel je een drang om creatief te zijn, om nieuwe informatie te vinden, om te onderzoeken wat er met je gebeurt en om je te koesteren in een nieuw gevoel dat je nog nooit eerder gehad hebt. Echter, ongeveer zoals je niet al te lang in water zou kunnen blijven dat te “heet” is, kan je ook niet te lang in deze hogere frequenties blijven.
Het is niet dat je niet in die frequentie wilt blijven. Het is meer dat je “niet kunt” blijven in die frequentie. Je 3D leven heeft je nodig. Je hebt verantwoordelijkheden, verplichtingen en taken. Jullie hebben ook heel veel dingen waar jullie van houden aangaande jullie 3D leven zoals mensen, plaatsen, creativiteit en bijdragen aan een veranderende wereld.
Wel, hier is het goede nieuws. Jullie hoeven jullie 3D leven niet op te geven. Herinner je, je verlaat niet je volledige fysieke wereld. Je verlaat alleen de TIJD van jullie fysieke wereld om het NU van de vijfde dimensie en daaraan voorbij te ervaren.
Derhalve, kan je bewustzijn uitbreiden in/naar de vijfde dimensionale resonantie, een geweldige ervaring hebben, dan naar de 3D terugkeren precies een seconde voorafgaand of nadat je vertrok. Natuurlijk, je 3D brein kan deze informatie niet registreren aangezien het alleen maar geijkt is om aandacht te besteden aan en informatie te accepteren over de fysieke wereld.
Echter, als jij je bewustzijn in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij uitbreidt, begin je te functioneren via de “externe harde schijf” van je Multidimensionale Geest. Daarom, zijn jouw multidimensionale reizen in/naar het NU beschikbaar voor jou om hen opnieuw te bezoeken wanneer het ook maar is dat jij je bewustzijn uitbreidt in/naar de vijfde dimensie, zodat je die harde schijf kunt lezen.
“Het NU” betekent de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Diegenen die volledig resoneren met de derde dimensie, of zelfs de lagere vierde dimensie, kunnen de veranderingen binnenin hun zelf of binnenin hun werkelijkheid niet waarnemen/gewaarworden, omdat deze veranderingen zich op de frequentie van de vijfde dimensie voordoen.
In feite, de veranderingen zijn dat JIJ versmelt met de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Maar JIJ moet dat geloven om waar te kunnen nemen. Je derde dimensionale brein heeft een filter, wat jou alleen toestaat waar te nemen wat je gelooft. Het “foutje” in jullie 3D brein werd daar lang geleden geplaatst tijdens de duistere tijden van Atlantis.
Echter, je kunt gemakkelijk je bewustzijn voorbij dat geïmplanteerde geloof uitbreiden met hulp van je Multidimensionale ZELF. Het is het NU om het roer van je eigen leven in handen te nemen. De reis in/naar het NU waarover wij spreken is het middel waardoor jullie de Meester van jullie eigen leven zullen zijn.
Macht-Over-Anderen kan alleen in de derde en lagere vierde dimensies bestaan. Wanneer je eenmaal je bewustzijn uitbreidt in/naar de hogere vierde en vijfde dimensie, wordt je een vlot van Licht drijvend op een diepe oceaan. Dat wat zich voordoet op de bodem van de zee is geen bedreiging voor jou, maar je mag kiezen om anderen te helpen die nog niet hun reis gemaakt hebben naar hun eigen “vlot van Licht”.
Terwijl je andere personen helpt, vragen wij dat je ook je dierbare planeet, Gaia, helpt. Zij, ook, is vermoeid van de lage frequenties en de eindeloze drama’s van de mensheid die gehecht zit aan Haar 3D Matrix. Net zoals jullie gereed zijn om terug te keren naar jullie Multidimensionale Mens, is Gaia gereed om naar Haar Multidimensionale Planeet terug te keren.
Sommigen kunnen, nog, niet geloven dat de werkelijkheid in/naar een hogere frequentie kan transmuteren. Daarom, kunnen zij het niet waarnemen. Aan de andere kant, diegenen die wel kunnen geloven dat zij van nature multidimensionaal zijn, transmuteren samen met Gaia en veranderen altijd.
Hoe onderscheid je het GEVOEL van je Multidimensionale ZELF in je dagelijkse leven? Neem een moment om wat voor veranderingen dan ook die je ervaren hebt te herkennen terwijl je fysieke zelf aan het verbinden is met je Multidimensionale ZELF.
Je fysieke lichaam zal je gids zijn op deze reis omdat het de eenheid representeert van je ZELF. Je fysieke lichaam moet al jouw gedachten, emoties en staten van bewustzijn, activiteiten, gedachtevormen en reacties incorporeren in/naar ÉÉN representatie van je huidige expressie van ZELF.
Je fysieke lichaam is aan het verschuiven omdat je bewustzijn aan het uitbreiden is. Je multidimensionale bewustzijn dient als een multidimensionale matrix voor het energiepakket van je fysieke gestalte. Deze multidimensionale matrix houdt een samenhangende vorm/energiepakket vast, zodat jij in je Aarde voertuig kunt leven (in leven blijft in de 3D) terwijl je deze omvangrijke overgang maakt.  
Ook, je lichaam is samengesteld van dezelfde elementen en elementalen van aarde, lucht, vuur en water, als van de planeet waarop je lichaam Nu verblijft. Dus, wat voor veranderingen dan ook die je op een elementaal niveau maakt zal met Gaia gedeeld worden.
Op dezelfde manier, worden al Gaia’s elementale veranderingen met jullie via jullie fysieke lichaam gedeeld. Beginnen jullie NU de immensiteit van dit proces van persoonlijke en planetaire transmutatie te begrijpen?
Wij zullen helpen bij het meer begrijpen over jullie menselijke zelf, alsook bij Gaia’s planetaire zelf van de Aarde. Net zoals jullie zeven energetische gebieden hebben, die bekend zijn als chakra’s, aldus heeft Gaia die ook. Zowel Gaia, haar mensen, als al Haar bewoners zijn frequenties van resonantie aan het verschuiven.
Deze menselijke en planetaire verschuiving/transmutatie begint binnenin het chakrasysteem. Chakra’s zijn draaikolken, welke jullie zintuigen, lichaamselementen, staten van bewustzijn, sociale en ontwikkelingsveranderingen, endocriene klieren, zenuw plexus verbindingen met de Aarde en dimensionale waarnemingen/gewaarwordingen beïnvloeden en/of besturen.
Wanneer persoon en planeet ÉÉN worden, chakra na chakra, kunnen de inspanningen van de mensheid en Gaia zich bij elkaar aansluiten en kunnen zij als ÉÉN WEZEN werken om de Aarde en al Haar bewoners in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij te ascenderen.
SLUIT JE BIJ ONS AAN TERWIJL WIJ DE PERSOONLIJKE EN PLANETAIRE CHAKRA’S VERMENGEN, TERWIJL PERSOON EN PLANEET ÉÉN WORDEN.