De Arcturianen en jullie Galactische Familie: De Vijfde Dimensie Echt Maken / via Suzanne Lie / 5 Augustus 2018

De Arcturianen en jullie Galactische Familie:
De Vijfde Dimensie Echt Maken
via Suzanne Lie / 5 Augustus 2018
Wat betekent het om “de vijfde dimensie echt te maken?”
In feite, wat betekent echt?
Een van de uitdagingen van het mens zijn in dit verwarrende NU is dat de definitie “echt” dagelijks lijkt te veranderen.
Wat is “Echt?” en wat is “Waarheid?” lijkt iedere dag te veranderen en met iedere gedachte en emotie.
Wat eigenlijk aan het plaatsvinden is dat wij in het proces zijn van het voorbereiden van ons aardevoertuig om te resoneren met de frequentie van de vijfde dimensie en verder.

Het is pas wanneer ons bewustzijn is uitgebreid om ten minste enig bewustzijn te resoneren en communicatie met de hogere dimensies van onze werkelijkheid, dat de driedimensionale voertuigen die jullie ware vijfdimensionale ZELF omvatten, zich zullen kunnen herinneren!

Dit “herinneren” kan komen in de versie van een droom, een meditatie of enige “piekervaring” waarin jullie bewustzijn kan resoneren met de frequentie van de hogere vierde en/of de vijfde dimensie.

Telkens als jullie bewustzijn resoneert met de vijfde dimensie en verder, zelfs voor een kort moment, zullen jullie in staat zijn het vijfdimensionale NU te ervaren. Als jullie eenmaal vrij zijn van het tijd/ruimte formaat van de derde en vierde dimensionale staten van bewustzijn zullen jullie in staat zijn om te herinneren wat jullie altijd wisten, maar zijn vergeten.

Wanneer wij zeggen “altijd wisten” bedoelen wij dat de hogere expressie van ZELF (die jullie allemaal hebben) die verder resoneren dan de derde/vierde dimensionale tijd en ruimte, jullie niet langer beperkt zijn tot het logische, volgorde formaat van de communicatie van het driedimensionale.
Wanneer jullie vrij zijn van deze beperking, zullen jullie meer in staat zijn om onze Schepen waar te nemen die constant jullie planeet bezoeken binnen hun aangeboren, vijfdimensionale frequentie van werkelijkheid.
De reden waarom de mensheid de vijfde dimensie niet kan zien, dat is door verschillende redenen.
Om een reden kiezen mensen er meestal voor NIET waar te nemen waar ze NIET in geloven, omdat het hen bang maakt. Er zijn al genoeg angstaanjagende dingen in de derde dimensie, vooral nu binnen de extreme veranderingen van jullie planeet en het dagelijkse leven.
Natuurlijk nemen sommige mensen deze veranderingen niet waar, omdat ze deze NIET willen waarnemen. Ze zijn niet klaar om te geloven dat er een beschaving is die VEEL verder ontwikkeld is dan zij en / of een realiteit die ze NIET kunnen beheersen.
Omdat de derde dimensie vele uitdagingen met zich meebrengt, vooral in jullie NU, hebben veel mensen “hun hoofd in het zand gestoken” en weigeren de talloze veranderingen die optreden met het planeet- en weerssysteem van Gaia waar te nemen.
“Oh, het is maar een fase”, zeggen ze om zichzelf te troosten. Maar, lieve planeet Gaia kan niet langer de grote schade weerstaan die de mensheid op haar planeet heeft gecreëerd. Daarom heeft Gaia zelf,  ons, de vijfdimensionale en van verder, Galactische geroepen om Haar te helpen in Haar tijd van grote nood.
Er zijn natuurlijk veel prachtige mensen die hun leven hebben gewijd aan de planeet Gaia, Haar Natuur, Haar Mensen en zijn gaan beseffen dat Moeder Aarde (Gaia, zoals de Galactici haar noemen) ernstig beschadigd is. Bovendien is een groot deel van die schade terug te voeren op de mensheid.
Om deze reden zijn wij, jullie Galactische Familie, geroepen om Gaia te helpen met Haar Planetaire Ascentie. We zeggen ‘Planetaire Ascentie’ als allen die hun persoonlijke energieveld met Gaia hebben verweven, zoals ALLE dieren, planten en elementalen en zelfs mensen die hun bewustzijn voldoende hebben ontwikkeld om Gaia als een levend wezen waar te nemen, klaar zijn om de “trainingswielen” van de 3D Matrix los te laten.
De 3D Matrix is zo gemaakt dat lagere dimensionale wezens een ‘leer planeet’ zouden hebben waarop ze zouden kunnen incarneren om te leren over, te oefenen en deel te nemen aan het proces van Planetaire Ascentie.
Gedurende de vele eeuwen waarover jullie weten, was het bekend dat grote menselijke leiders, die zich hebben opgeofferd voor de goede mensheid en voor Gaia, enorme initiaties ondergingen om volledige controle over hun fysieke vorm te krijgen, zodat ze konden kiezen om dat fysieke lichaam te verlaten (sterven) en hun bewustzijn en dus hun vorm, uit te  breiden naar de vijfde dimensie en verder.
Deze uitbreiding van bewustzijn was NOOIT voor egoïstische doeleinden, omdat het een proces is van “anderen dienen”, wat toestaat dat hun bewustzijn zich kan uitbreiden / terugkeren naar hun aangeboren vijfde dimensie en voorbij ZELF. Dit ZELF werd hun “Hogere ZELF” genoemd.
Aanvankelijk zochten de geaarde mensen er naar zich te verenigen met hun Hogere ZELF, waarvan zij weten dat het een hogere frequentie van de fysieke vorm was die zij droegen. Maar na een tijdje vergaten zij het!
Ze vergaten wie ze werkelijk waren en ze vergaten waarom ze ervoor kozen om een aards voertuig op een planeet te nemen die tijdens die incarnatie waarschijnlijk grote uitdagingen zou meemaken.
Omdat ze vergaten wie ze waren en waarom ze een aardevoertuig namen, vergaten ze ook de reden dat ze naar de Aarde kwamen om te helpen met Planetaire Ascentie.
Erger nog, veel van deze dappere strijders kozen moeilijke kindertijd, zodat ze meer konden leren over de uitdagingen van het zijn van een driedimensionale aardling, zoals ze die noemden. Ze hadden nog nooit een traumatische en / of beledigende jeugd meegemaakt op hun thuiswereld.
Sterker nog, velen van hen maakten ooit een kindertijd mee omdat ze ervoor kozen om hun essentie / bewustzijn te plaatsen in een volwassen wezen. Op die manier konden ze ‘meteen aan hun opdracht werken’.
Daarom hadden ze, toen ze naar de aarde kwamen en een van de talloze vormen van kindermishandeling, armoede, gebrek aan kansen en / of ziekten of geboorteafwijkingen hadden, geen manier om te begrijpen wat er gebeurde, of hoe ze het konden overwinnen. Daarom gingen zij over in driedimensionale mensen wiens bewustzijn veel te vaak beperkt was tot de waarneming van ALLEEN de derde dimensie.
Gelukkig konden sommigen van hen een versie van het vierdimensionale bewustzijn binnengaan waarin ze hun verbeeldingskracht konden gebruiken om creatief te zijn, meer te weten te komen over zichzelf, hun geboortefamilie en de vele beperkingen van het driedimensionale leven.
Als ze hoe dan ook op het punt stonden NIET verloren te gaan door het doolhof van de derde dimensie van moeilijke kindertijd, beperking, scheidingen, oorlogen en verlatenheid, werden ze ZEER sterk en ZEER wijs.
Op dat moment realiseerden ze zich dat ze de derde / vierde dimensionale initiaties van leven op een driedimensionale planeet door scheiding, tijd, ruimte, geboorte, dood, lijden, evenals vele andere uitdagingen hadden gepasseerd.
Sommige vrijwilligers naar de Aarde keerden nooit terug, maar andere dappere strijders beseften dat omdat de mens volledig verantwoordelijk was voor alle ellende van de planeet – zelfs de planetaire veranderingen – zij zich dat realiseerden om Lieve Gaia te helpen, zij in menselijke vorm zouden moeten incarneren, vaak als een kind, een jong kind en een driedimensionale mens worden.
Gelukkig voor hen allemaal, op een bepaald punt in hun 3D leven, begonnen velen te beseffen dat er veel, veel meer aan de werkelijkheid was dan datgene wat werd getoond door de vele illusies van de derde dimensie.
Deze realiseerden zich dat, als ze hun bewustzijn in de vierde dimensie konden vergroten, ze in staat zouden zijn om hun aangeboren creativiteit, inter-dimensionale verbeeldingskracht, de vreugde van de natuur van de diepe liefde voor Gaia, evenals voor veel van Haar wezens te ontdekken, waaronder soms de mensheid.
Ze ontdekten echter dat ze de mensheid moesten bestuderen en waarom zoveel mensen hun ware multidimensionale ZELF waren vergeten. Sterker nog, ze realiseerden zich dat veel van de verloren en verwarde mensen Galactisch waren, net als zij, die verloren waren gegaan in de illusies en negatieve energievelden.
In feite wisten ze niet eens wat een “negatief energieveld” was, omdat deze niet bestonden op hun vijfdimensionale Thuiswerelden of op hun Schepen. Uiteindelijk kwamen wij, de leden van onze Sterrenschepen, in de dromen en meditaties van de Galactische Vrienden die zich vrijwillig hadden aangeboden om op Aarde te incarneren om Gaia en haar ontwakende en ontwaakte mensen te helpen.
We zeggen ‘ontwakende en ontwaakte’ mensen, omdat degenen die hun bewustzijn NIET hadden uitgebreid naar de hogere vierde of vijfde dimensie, ons niet konden waarnemen. In het begin lieten we onze Schepen vaker zien, maar we ontdekten dat het enige wat het deed was mensen angst aan jagen of ons in hun ‘Goden’ te veranderen.
Het was voor ons niet behulpzaam om te dienen als Goden of Redders, maar we realiseerden ons wel dat als wij een mens konden treffen die in staat was om door de vele uitdagingen van het uitbreiden van bewustzijn heen te gaan verder dan de derde dimensie en lagere vierde dimensies, een lid van de mensheid zou kunnen helpen om hen in een “hogere macht” te laten geloven.
Wij, Pleiadianen zijn geen hogere macht voor de mensheid, want vele van ons hebben incarnaties aangenomen op de Aarde, om de manier te ontdekken waarop we als beste de mensheid konden assisteren en hun eraan herinneren dat de Aarde een levend wezen is – net zoals zij zijn.
We ontdekten dat mensen graag een externe mens hadden die ‘boven hen’ leek te zijn, maar ze aanbaden ons vaak op een primitieve manier in plaats van naar onze boodschappen te luisteren.
Het probleem was en is nog steeds, dat de aarde primair werd geregeerd door een groep wezens uit een samenleving van het Sirius-systeem met een negatieve ontwikkeling. Deze ‘samenleving met deze ontwikkeling’ verloor zijn weg en in plaats van anderen te helpen, begonnen ze anderen te schaden.
Helaas volgden te veel mensen deze negatieve voorbeelden van deze genoemde samenleving van een groep uit het Sirius-systeem  in plaats van de liefdevolle voorbeelden van wezens van Venus en de Pleiadianen.
Deze genoemde samenleving van een groep uit het Sirius-systeem domineerden echter niet altijd, maar dat is een ander verhaal.
Kortom, omdat deze genoemde samenleving van een groep uit het Sirius-systeem hun ‘macht binnenin’ verloren, herhaalden ze wat hen was aangedaan en kozen ze voor ‘macht over’.
De Opgevaren Meesters van de Aarde, zijn hoger dimensionale wezens die hebben aangeboden om naar de Aarde te komen om te helpen met de Planetaire Ascentie. Helaas kozen de mensen ervoor om alleen te zien dat de individuele ascenderende(n) iets voor zichzelf deed en de ware boodschappen van Liefde en Licht vergaten die deze ascenderende wezens presenteerden.
Wij, de Arcturianen, evenals AL de vijfdimensionale wezens die ervoor gekozen hebben om Gaia te helpen in haar tijd van GROTE NOOD, zijn in jullie bewustzijn gekomen om jullie eraan te herinneren dat onvoorwaardelijke liefde de genezende kracht is van het Multiversum. We zijn blij om jullie te vertellen dat steeds meer mensen zich dit feit beginnen te herinneren.
De mensen van de Aarde hebben echter een realiteit ontwikkeld waarin ze veel meer aandacht schenken aan de angst voor een probleem en te vaak vergeten aandacht te besteden aan de OPLOSSING van dat probleem. Ook hebben de duistere mensen heel ijverig gewerkt om ontoereikende of “macht over anderen” mensen in posities van macht te zetten.
Echter, herinner alstublieft dat “de donkerste nacht voor de nieuwe dageraad is”. Daarom moet soms de duisternis heersen om de mensheid uit de ontkenning te halen. Niemand wil weten of hun manier van worden bedreigd wordt, of dat iemand die ze dachten te kunnen vertrouwen alleen voor zichzelf kon zorgen.
De mensheid heeft al te vaak hun hoofd in het zand gestoken, dan te zien wat er werkelijk aan de hand is.
Daarom wordt het overgelaten aan de dappere en ontwaakte mensen en onze Galactische Familie die een 3D aardevoertuig hebben aangenomen om te helpen, om te beseffen dat ze NIET in die “donkerste nacht” hoeven te blijven omdat de DAGERAAD HIER is binnen dit NU.
Vergeet niet dat jullie vinden waarnaar jullie op zoek zijn.
Daarom, als jullie alleen naar problemen op zoek gaan en de mogelijke oplossingen negeren, blijft het probleem bestaan en wordt de oplossing vergeten.
Aan de andere kant, slechts een paar ogenblikken binnen het vijfdimensionale NU zal jullie bewustzijn voldoende uitbreiden om jullie ware Multidimensionale ZELF te herinneren, evenals de reden waarom jullie ervoor kozen om een driedimensionale vorm binnen dit NU aan te nemen.
Als jullie je eenmaal herinneren en “tijd besteden aan overdenken, zonder eerst oordeel te vellen” over de reden voor incarnatie, zullen jullie in staat zijn om door te gaan met de belofte die jullie gedaan hebben voordat jullie een driedimensionale vorm op jullie Lieve Gaia aannamen.
Herinner alstublieft dat deze “belofte” in JULLIE zit.
Daarom, als jullie mediteren, studeren en doet wat dan ook jullie je ZELF doet herinneren, zullen jullie je ZELF worden in jullie driedimensionale realiteit. Zelfs Geascendeerde Meesters konden echter niet altijd hun Hogere ZELF zijn in het dagelijks leven.
Wees daarom aardig voor julliezelf en sta JIJ / JULLIE toe DE manier te vinden om jullie ware Multidimensionale ZELF te herinneren en ZELF te ZIJN zo vaak als mogelijk is. Zelfs jullie eigen Hogere ZELF verwacht niet dat jullie perfect zijn.
Vergeet niet dat jullie ervoor gekozen hebben om een mens te ZIJN zodat jullie zouden kunnen leren hoe mensen te helpen herinneren dat “zelfs mensen multidimensionale wezens zijn die dapper genoeg zijn om jullie menselijke zelf ” te beperken tot de derde / vierde dimensie zodat jullie GAIA beter kunnen DIENEN en de ONTWAAKTE en ONTWAKENDE MENSHEID.
Zegeningen voor jullie allemaal en wij, de leden van jullie Galactische Familie, bedanken jullie opnieuw en opnieuw voor de diensten die JIJ / JULLIE aan Gaia en Haar Mensheid geven.
De Arcturianen en jullie Galactische Familie
Vertaling voor wakkeremensen door Anja.