De Arcturianen De WAARHEID Zal Jullie In Vrijheid Stellen / 4 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
De WAARHEID Zal Jullie In Vrijheid Stellen

4 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

Velen van onze hogere bewustzijn enen ervaren een extreme omvang van “doodsangst/zielsangst en vervoering/extase” omdat jullie doorheen Gaia’s, alsook die van jullie zelf, vierde dimensionale aura reizen. Het laatste drienegende deel van wat voor project dan ook is de meest uitdagende.  
Het einde van wat voor project dan ook is het meest uitdagend omdat je er zolang aan gewerkt hebt dat je er “moe en ziek” van wordt van het te doen. Wanneer je in/naar die staat van bewustzijn vervalt, heb je een kans om je gedrag op een oorzakelijk niveau aan te passen.
Met elk geschreven project, is het formatteren van het project, wat zeer belangrijk is, de laatste taak in je proces van fijnafstemming. Echter, bij dat NU, heb je dezelfde “vergissing” zo vele keren gezien dat je het niet als een vergissing ziet.

In plaats daarvan, zie je het als wat je wilt dat het is omdat je niet nogmaals naar dat project wilt kijken. Wij spreken, natuurlijk, over het project van de persoonlijke en planetaire ascentie. Wij vertellen jullie dat jullie NU in/naar maagdelijk territorium gaan dat jullie nog nooit bezocht hebben.
Je mag levens bezocht hebben waarin je persoonlijk ascendeerde, maar Gaia is nog niet geascendeerd. Daarom, is het proces van Gaia’s ascentie uniek voor jullie allemaal. Sommige van onze vrijwilligers hebben de ervaring van een planetaire ascentie gehad, zoals op die van de Pleiaden of op Venus.
Als jij onder diegENEN bent, ga alsjeblieft in meditatie om je ervaring in die incarnatie te herinneren. Deze herinnering zal je aanzienlijk helpen bij het controleren van je eigen verwarringen en frustraties. Dan, wanneer je eenmaal rustig en gecentreerd bent, kan je anderen beter helpen om rustig en gecentreerd te zijn.
Het is om deze reden dat wij jullie allemaal uitnodigen om één extra bewuste reis te maken doorheen het vierde Astrale Gebied. Terwijl je in het vierde dimensionale perspectief van je huidige incarnatie bent, kan je ook alle andere incarnaties gewaarworden die je ervaren hebt op het lichaam van Gaia.
Terwijl je in/naar hogere en hogere subgebieden van de vierde dimensie verhuist, zal je meer objectiviteit vergaren. Hoe meer onthecht je bent van de regels van je 3D leven, hoe meer jij je eigen gedrag waar kunt nemen. De reden voor deze onthechting is dat, hoe hoger je staat van bewustzijn, hoe minder je dat oordeelt wat je waarneemt/gewaarwordt.
De derde dimensie is zo gevuld met angst dat velen van jullie in/naar oordeel vervallen als een manier van jezelf te verwijderen van diegenen die zijn van de “macht over anderen” overtuigdheid. Echter, oordeel verlaagt je eigen staat van bewustzijn, wat je bekwaamheid verlaagt om dat gedrag uit je zelf los te laten.
Zoals de meesten van jullie ontdekt hebben, hoe hoger je staat van bewustzijn, hoe meer je gebieden van je eigen gedrag waar kunt nemen die je wenst te hervormen. Het is belangrijk om te herinneren dat als jij jezelf oordeelt over je gedrag, je bewustzijn in/naar een frequentie zal vallen waarin je niet onvoorwaardelijk van jezelf kunt houden, jezelf onvoorwaardelijk kunt vergeven en accepteren.
Met andere woorden, je kunt niet voor een ander doen wat je niet voor jezelf kunt doen. Als er ook maar wat voor deel van jezelf is dat je oordeelt, zal je ook dat gedrag in anderen oordelen. Een vijfde dimensionale staat van bewustzijn is gebaseerd op Onvoorwaardelijke Liefde.
Vandaar dat,
·      Wanneer je uit de Onvoorwaardelijke Liefde vandaan valt, je uit je vijfde dimensionale staat van bewustzijn zult vallen
·      Wanneer je uit het vijfde dimensionale bewustzijn vandaan valt, je jouw hogere perspectief van werkelijkheid verliest.
·      Wanneer jij je hogere perspectief van werkelijkheid verliest, jij je verstrikt begint te voelen in de derde dimensionale illusies van beperking en angst. 
Het is moeilijk om een vijfdimensionaal bewustzijn te handhaven omdat jullie fysieke werkelijkheid doorzeefd is met angsten en illusies. In feite, zijn deze illusies en angsten de meeste moeilijke componenten van jullie dagelijkse leven.
Hoe handhaaf je een vijfdimensionaal bewustzijn zodat je door de illusies heen kunt kijken om de WAARHEID gewaar te worden? Ja, je hebt het juist. Je kunt alleen door de illusies heen kijken wanneer je vierde dimensionale aura helder genoeg is dat jedoorheen je eigen aura kunt kijken.
Natuurlijk, je vijfde dimensionale zelf, die de JIJ is die resoneert met een vijfde dimensionale staat van bewustzijn, kan in/naar jouw vierde dimensionale aura kijken om gemakkelijk de kwetsuur binnenin je eigen aura waar te nemen.
Dan, kan je vijfde dimensionale ZELF, de jij die altijd met het 5D bewustzijn resoneert, gemakkelijk Onvoorwaardelijke Liefde sturen naar je derde dimensionale zelf, de jij die resoneert met het 3D bewustzijn.
De uitdaging is, kan jouw 3D zelf dit hogere 5D wezen als een hogere expressie van je eigen Multidimensionale ZELF her/erkennen? De derde dimensie heeft je onderwezen om “bescheiden” te zijn, maar te vaak is in feite de derde dimensionale bescheidenheid een derde dimensionale manier om jezelf te oordelen.
Jullie hebben over oordeel geleerd van alle personen die jullie of anderen oordeelden. Het is voor deze reden dat het loslaten van oordeel uit jullie bewustzijn zo een belangrijk onderdeel van jullie persoonlijke en planetaire ascentie is.
Natuurlijk, aangezien je niet weg kunt geven wat je niet hebt, kan je gemakkelijk je oordeel van anderen loslaten wanneer je jouw oordeel van jezelf losgelaten hebt. Echter, de fysieke wereld heeft jullie getraind te geloven dat zelfoordeel een vorm van bescheidenheid is.
Dit is een onjuist geloof. Zelfoordeel komt vanuit innerlijke vrees, terwijl bescheidenheid komt vanuit innerlijke Liefde. De angst welke zelfoordeel creëert breidt uit om angst voor het oordeel van anderen in je externe leven te creëren. Aan de andere kant, creëert de bescheidenheid die komt vanuit innerlijke, onvoorwaardelijke Liefde de bekwaamheid om onvoorwaardelijk van al het leven te houden, het onvoorwaardelijk te vergeven en te accepteren.
Wij weten dat liefhebben, vergeven en accepteren, alles dat zich voordoet tijdens de chaos welke voorafgaat aan Gaia’s grote verandering, heel veel is om van jullie te vragen. Echter, als jullie je herinneren dat Gaia en planeet van ‘oorzaak en gevolg’ is, zullen jullie begrijpen waarom wij dit tegen jullie zeggen.
Om te ascenderen uit Gaia’s derde dimensionale expressie, moesten alle Geascendeerde Meesters hun angstige reacties van oordeel meester worden en deze reacties vervangen met Onvoorwaardelijke Liefde zodat zij “Hen zouden kunnen vergeven, want zij weten NIET wat zij doen.”
Terwijl oordeel de voorwaarts gaande beweging stopt, moedigt Onvoorwaardelijke vergiffenis de voorwaarts gaande beweging aan. Denk in termen van je zelf. Hoe voel jij je wanneer iemand jou oordeelt? Wil je ernaar luisteren en accepteren wat zij je vertelden?
Het is hetzelfde als jij jezelf oordeelt. Luister je ernaar en accepteer jij je eigen zelfoordeel? Zo ja, beïnvloed dat jou?
Als je voorbij het lagere astrale gebied verhuist van het vierde dimensionale Portaal/Corridor die JIJ aan het creëren bent, herinner jij je dat energie eruit energie terug is. Daarom, haal je dat terug wat je daarbuiten in je wereld plaatst, en trek je het tegelijkertijd in je zelf terug.
Als je de genezing en transmutatie van je Adrenaline klieren voltooid –http://wakkeremensen.blogspot.nl/2015/07/de-arcturianen-de-vierde- dimensionale.html herinneren wij jullie eraan dat deze jullie reactionaire klieren zijn. Terwijl jullie in toenemende mate het meesterschap verkrijgen over jullie reacties betreffende de derde dimensionale stimuli, zullen jullie vooruitstrevend leven in het NU van jullie vijfde dimensionale bewustzijn.
Binnenin de hogere staten van bewustzijn, kan je gemakkelijk kiezen om NIET te reageren. Wanneer je bewustzijn gekalibreerd is met de vijfde dimensie, neem je de werkelijkheid waar als energiepakketten welke een potentiële werkelijkheid dragen. Verder, vanuit je hogere bewustzijn kan je gemakkelijk de frequentie binnenin dat energiepakket waarnemen.
Als het energiepakket met angst gevuld is, zal je er ONVOORWAARDELIJK van HOUDEN en het met het VIOLETTE VUUR bestralen. In het NU van deze actie transformeer je dat energiepakket voordat het de “tijd” heeft om geïmplanteerd te worden in het lichaam van Gaia om een werkelijkheid te worden.
Vanuit je vijfde dimensionale perspectief kan je ook de emotionele inhoud van deze energiepakketten lezen. Daarom, wanneer je de emotionele inhoud van angst naar Onvoorwaardelijke Liefde transmuteert, je dan dat getransmuteerde energiepakket in Gaia zult aarden. Zien jullie hoe jullie een geweldige dienstverlening geven aan jullie altijd-ascenderende werkelijkheid?
NU dat je de Lagere Astrale Mysterie School bezocht hebt, (zie link hierboven) ben je in staat geweest om onvoorwaardelijk van jullie eigen verlorenen te houden en te transmuteren. Derhalve zal je in toenemende mate in staat zijn om onvoorwaardelijk van de gedachtevormen en energiepakketten te houden en te transmuteren die immer meer waarneembaar zullen worden voor jullie uitbreidende gewaarwordingen/waarnemingen.
Denk eraan om van alle energiepakketten gevuld met Liefde te houden en efficiënt te aarden, aangezien zij van grote hulp voor Gaia zullen zijn. Om voor jullie op de beste manier Gaia met Haar proces van Ascentie te helpen, hebben jullie, en zullen jullie doorgaan met jullie eigen lagere astrale angsten, reacties en oordelen op te ruimen.
Wij weten dat jullie opdracht geen kleine taak is voor jullie menselijke expressie. Echter, wat voor jullie derde dimensionale zelf onmogelijk is, is gemakkelijk en natuurlijk voor jullie Multidimensionale ZELF. Wanneer je fysieke zelf volledig verbonden is met je vijfde dimensionale bewustzijn, zal je volledig verbonden zijn met je Multidimensionale ZELF.
Dan, ben je NIET LANGER meer alleen omdat je ALTIJD omringd bent door de hogere frequenties van je Multidimensionale ZELF, die constant binnenin het NU is. Vanuit dit NU, stuur je Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur in/naar je fysieke zelf en je derde dimensionale werkelijkheid.
Omdat je jouw meest gekwetste expressies van zelf bevrijd hebt, en omdat zij onophoudelijk onderwezen worden over die WAARHEID in de Astrale Mysterie School, begin je ermee om je als een ander persoon te voelen.
Het zware gewicht van de derde dimensionale verantwoordelijkheid, drijvende angst en depressie worden van je bewustzijn opgetild. Omdat je gekwetste zelf onophoudelijk genezen wordt binnenin de Tempel, kan jij je beter ontspannen in je uitgebreide versies van ZELF.
Wij herinneren jullie eraan om te luisteren met jullie Hogere Hart en door jullie Derde Oog te zien om zo goed mogelijk jullie boodschappen vanuit de hogere dimensies te ontvangen. Deze boodschappen waren er altijd, maar de elektrische lading in jullie lagere astrale gebied vervormde hen voorbij jullie herkenning.
Wij weten dat velen van jullie dit innerlijke werk vele keren gedaan hebben. Echter, als jullie bewustzijn uitbreidt in/naar steeds hogere frequenties, moeten jullie je aardingskoord steeds dieper sturen in/naar de gebieden van jullie fysieke zelf dat jullie eens oordeelden, vreesden of negeerden.
Je kunt slechts zo hoog naar boven in je ZELF gaan als dat je bereid bent om omlaag in je onbewuste te gaan. Ook, kan je slechts zo hoog naar BOVEN gaan in/naar Gaia’s atmosfeer als je bereid bent om OMLAAG in/naar Gaia’s Kern te gaan.
Als je niet in/naar Gaia’s Kern gaat om volledig geaard te zijn, kunnen er vervormingen in je aura zijn, welke jouw hogere boodschappen van ZELF zullen vervormen. Eén van jullie grootste uitdagingen zal zijn om een vervorming te herkennen, jullie frequentie uit te breiden, en dan die multidimensionale boodschap wederom ontvangen vanuit een hogere staat van bewustzijn.
De Tijd van het Wachten
De tijd van het wachten was bijna voorbij. Dat wist ik. Ik kon het in mijn Ziel voelen. Wat lag er nog meer in mij verborgen dat een volledige bewuste ervaring van mijn Multidimensionale ZELF tegenhield? Ik draaide me binnenin mijn geest om en opende mijn hart.
Ik kalmeerde mijn fysieke lichaam en stond mijn bewustzijn toe om boven de zorgen van mijn alledaagse leven uit te stijgen: boven de overleving, boven het presteren, boven succes, en in/naar het weten…
Oude vertrouwde herinneringen kietelden mijn ontwakende geest en streelden mijn hart zoals de aanraking van een Engel. Vrienden en kameraden die ik gekend had, lang voorafgaand aan mijn eerste belichaming, haasten zich naar voren om me te begroeten.
Mijn Goddelijke Aanvulling glipte zorgvuldig in mijn vorm. Ik was weer verenigd. Zij-hij-ik waren compleet. Mijn herinneringen verhoogden naar een ander octaaf terwijl ik steeds meer delen van me ZELF omhelde. “Ik Ben thuis,” hoorde ik een stem fluisteren.
Maar wacht; er zijn geen stemmen in dit rijk van de telepathie, empathie en al-wetendheid. De gedachte zorgde ervoor dat mijn hart bonkte, en ik voelde mijn lichaam zwaar op mijn stoel zitten en mijn handen spanden zich in een vuist.
Ik voelde mijn voeten tegen het tapijt onder mij duwen alsof om het weg te duwen. Mijn ogen vlogen open om de fysieke kamer te zien, terwijl ik de geluiden van het verkeer buiten mijn raam hoorde.
“Nee!” schreeuwde is. “Ik wil hier niet zijn. Ik wil daar zijn.”
Precies toen de deuropening naar mijn hart begon te sluiten en de tranen in de hoeken van mijn ogen begonnen te vormen, kwam een glinstering van licht de kamer binnen. Zoals de fluistering van de vleugel van een vlinder, fladderde de glinstering in/naar mijn hart en hield de deur tegen van dicht te gaan.
De glinstering dreef omhoog naar mijn geest zoals een veer gevangen in een opwaarts gaande luchtzuiging. De tranen van vrees werden tranen van vreugde. Mijn ineen geklemde handen ontspanden en openden zich – palmen naar boven. Mijn voeten ontspanden tegen het tapijt, en ik voelde de comfort van diens aardende ondersteuning.
Ik kalmeerde mezelf om me de wereld te herinneren die ik geloofde net verlaten te hebben. Ik voelde die wereld, die werkelijkheid, binnenin mijn hart en binnenin mijn geest.
Ik bracht het helemaal naar de toppen van mijn nu ontspannen handen, omlaag in mijn tenen, doorheen het tapijt en in de Aarde eronder. De vleugels van de vlinder veranderden in de vleugels van een adelaar en wikkelden zich rondom mijn lichaam zoals een wolk van licht.
“Thuis is een staat van bewustzijn,” herinnerden mijn vrienden van binnenin mij. “Je bent omlaag in de schoot van Moeder Aarde gereisd om een nieuw leven te creëren, niet slechts voor jou, niet slechts voor de planeet, maar ook voor het Licht.
“Ontwaak nu en vind ons allemaal die ook aardse gestalten genomen hebben. Wij brengen ook onze herinneringen in beroering en horen de oproep. Zoals Doornroosje, ontwaakt door de kus van Liefde, brengen wij allemaal onze belofte voort. Nu kunnen we weten, nu kunnen wij ons ZELF vertrouwen.”
In dat moment, gaf ik me over aan de belofte die ik vrijwillig aangeboden had om te houden. Uiteindelijk, kon ik me herinneren wat ik beloofd had om te doen lang, lang voordat ik geboren werd.
Nu moest ik het slechts ZIJN.
~~~~
Dierbare leden van ons uitzendteam in de Verenigde Staten van Amerika. Op deze dag, 4 juli 1776, adopteerden jullie “The Declaration of Independence” omdat jullie weigerden om deel te nemen aan de leugens en illusies van anderen.
Daarom, onze dierbare afgezanten in de Verenigde Staten, alsook onze afgezanten van OVERAL op Gaia’s AARDE, om dit historische energiepakket van VRIJHEID gewaar te worden dat ieder jaar geactiveerd wordt op deze datum, herbekrachtig het door te zeggen,
“Wij zullen NIET deelnemen in een op angst gebaseerde werkelijkheid. Wij zijn niet langer bereid om tegen gelogen en angst aangejaagd te worden. Wij zijn multidimensionale wezens die een derde dimensionaal lichaam binnengegaan zijn om Gaia te helpen.
“Wij herhalen dat wij de leugens en vervormingen van werkelijkheid NIET langer meer zullen tolereren. Daarom zeggen wij tegen jullie allemaal – Straal, Straal, Straal het Violette Vuur in/naar ONZE Ascenderende planeet.
“Wij sturen jullie, de onbekende gezichten van duisternis en angst, Onvoorwaardelijke Liefde. Nu dat wij in ons Individuele Licht staan, kunnen wij in de Eenheid van ons Collectieve Licht staan en tegen jullie spreken als ÉÉN wezen om te zeggen,
“Wij Houden Onvoorwaardelijk van jullie en bestralen jullie met het Violette Vuur. Terwijl wij dat aldus doen verklaren wij vanuit ons Hogere hart dat wij NIET deel zullen nemen in een werkelijkheid van illusie en angst!
“Wij namen Aarde voertuigen binnenin dit NU om Gaia te redden van de klemmen van hebzucht en misleiding. Wij zeggen, zegeningen naar jullie, diegenen die bang van de waarheid zijn, bang van Ascentie, en bang om jullie macht over anderen te verliezen. Wij zeggen tegen jullie, wij Houden Onvoorwaardelijk van jullie, en wij zegenen jullie met het Violette Vuur.
“Wij zijn doodsbang geweest door jullie angst, maar nu transmuteren wij die angst in/naar Liefde, en wij reageren/antwoorden alleen met Onvoorwaardelijke Liefde. Wij vragen de gehele mensheid om zich bij ons aan te sluiten in deze inspanning van het sturen van Liefde In/naar de gedachtevormen die met angst gevuld zijn.
“Wij sturen jullie ALLEMAAL Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.”
***