De Arcturianen De Vierde Dimensionale Mysterie Scholen / 28 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
De Vierde Dimensionale Mysterie Scholen
Deel 2 – Mysterie School voor het Lagere Astrale Vlak

28 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie 

De beste manier om je voor te bereiden op de WAARHEID die spoedig geopenbaard zal worden is om je bewustzijn te activeren uit de derde dimensionale leugens en in/naar de vijfde dimensionale eerlijkheid. Met dat aldus te doen, zal jij je eigen vierde dimensionale aura moeten schoonmaken, welke de portalen van onze derde en vijfde dimensionale zelf verbindt.
Zeer belangrijk, als je jouw vierde dimensionale aura schoonmaakt, zal je ook Gaia’s vierde dimensionale aura schoonmaken. Wanneer je aura niet zuiver is, kan je niet duidelijk je vijfde dimensionale ZELF of je vijfde dimensionale omgeving waarnemen.
Op dezelfde manier, wanneer Gaia’s vierde dimensionale aura onzuiver is, kan zij Haar Vijfde dimensionale Nieuwe Aarde niet waarnemen. Aangezien de mensheid hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de duisternis (angst) in Gaia’s aura, wordt de mensheid opgeroepen om hun vierde dimensionale aura schoon te maken. Op deze manier, zal de mensheid helpen bij het schoonmaken van Gaia’s vierde dimensionale aura.

Jullie, bedoelend jullie allemaal die een driedimensionaal Aarde voertuig dragen, kunnen diepgaand jullie aura zuiveren door bewust jullie weg doorheen elke van de subgebieden in de vierde dimensie te werken. Jullie beloning voor die reis is dat jullie dan kunnen studeren in de Mysterie Scholen op de hoogste frequentie van elk subgebied.
Deze reis is er één die jullie in al jullie spirituele incarnaties ondernomen hebben. Natuurlijk, is het concept van sterven gelimiteerd tot de derde dimensie. Aangezien de vierde dimensie is waar jullie vaak naartoe gingen na vele van jullie “sterfgevallen,” zullen jullie veelvoudige overblijfselen van jullie zelf binnenin die dimensie vinden. Deze fragmenten van jullie zelf zijn gereed om zich bij jullie aan te sluiten bij jullie terugkeer naar jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam.  
Sommige van deze overblijfselen van jullie werkelijke ZELF zijn verstrikt geraakt in het vierde dimensionale Lagere Astrale Gebied. Daarom, gewapend met jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur, zullen jullie deze verloren stukjes van de puzzel van jullie Multidimensionale ZELF uitzoeken.

Jullie uitdaging zal zijn om je te herinneren een beroep te doen op jullie Innerlijke Gidsen, alsook jullie veelvoudige expressies van ZELF, om jullie bij deze reis te helpen. Zeer belangrijk, jullie eigen Multidimensionale ZELF zal jullie helpen als jullie je weg doorheen de Mysterie Scholen van de vierde dimensie werken, en in/naar de frequentie van jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam ZELF.
Jullie vijfde dimensionale ZELF zal jullie ook begeleiden, maar alleen wanneer jullie het je herinneren om het mee te tellen. Jullie zullen eerst door het Lagere Astrale Vlak heen gaan waar jullie de vervormde resonantiepatronen van jullie lang vergeten gekwetsten zullen verzamelen.
Dan, zullen jullie hen met jullie meenemen naar de Violette Tempel in de hoogste resonantie van de Lagere Astrale Mysterie School om genezen te worden. Op deze manier, zullen jullie niet alleen jullie huidige weerstand om te veranderen opruimen, maar ook wat voor weerstand dan ook om te veranderen in alle incarnaties die jullie ooit genomen hebben op het lichaam van Gaia.
Terwijl jij je eigen op angst gebaseerde overblijfselen opruimt die jij op Gaia achtergelaten hebt, ruim je ook Gaia’s Aarde op. Natuurlijk, het zal een groot aantal van mensen nemen om te helpen bij de schoonmaak van Gaia, maar het moet met iemand beginnen.
Derhalve, mag die “iemand” net zo goed JIJ zijn. Gelukkig, zal je niet alleen zijn, en een ieder van jullie zal aanzienlijk bijdragen aan deze dienstverlening gebaseerd op Eenheidsbewustzijn; en terwijl jullie de vierde dimensies zuiveren van jullie gekwetste/gewonde expressies vanuit veelvoudige incarnaties, creëren jullie een vierde dimensionale snelweg naar de rand van de vijfde dimensie.
Binnenin hetzelfde NU, bereiden jullie geaarde, Aarde voertuigen zich ook voor op “De Roep” van Waarheid die jullie consequent ontvangen. Jullie worden “opgeroepen” om de Waarheid te vertellen in een werkelijkheid gebaseerd op leugens en illusies. Het vertellen, of accepteren, van de Waarheid in een wereld gevuld met angst en leugens zal voor velen uitermate moeilijk zijn om te accepteren.
Daarom, diegenen van jullie die lange tijd deze waarheid gekend hebben en geduldig, of ongeduldig gedurende decennia op diens vrijlating gewacht hebben, zullen jullie eigen angsten op moeten ruimen die jullie verborgen hebben in jullie vierde dimensionale, onbewuste zelf.
Terwijl jullie met jullie reis doorgaan en elke vierde dimensionale Mysterie School bezoeken, zullen jullie de leugens die aan jullie verteld werden transmuteren. Dan, door het dagende Licht van de WAARHEID toe te staan jullie te begeleiden naar jullie gekozen bestemming, zullen jullie op jullie weg doorgaan te versmelten met jullie eigen hogere dimensionale expressies die in afwachting van jullie zijn binnenin het vijfde dimensionale NU.
Binnenin het NU, ben je niet geïnteresseerd over het wanneer, waar of hoe. Binnenin het NU, dient jouw vierde dimensionale en daaraan voorbij bewustzijn, als een open portaal waar doorheen de WAARHEID, zoals ontvangen van je eigen hogere expressies, in/naar je derde dimensionale wereld zal stromen.
Dat “Stromen” reist door je heen om je reis binnenin het Nu van elke ademhaling, gedachte en emotie te gidsen. Dit stromen zal jou eraan herinneren om je ademhaling constant uit te lijnen met je Hogere ZELF, zodat je liefdevol alle verloren fragmenten van je vierde dimensionale zelf in/naar je Hogere Hart kunt verwelkomen.
Alsof de bovenstaande onderneming nog niet genoeg is, zullen jullie ook verder moeten gaan met jullie veelvoudige 3D levens, banen, families en verplichtingen. Het is om deze redenen dat jullie jezelf gedurende zo vele jaren moesten genezen en voorbereiden.
Nu is het wachten voorbij, omdat als je “wacht” je NIET “doet”. Terwijl je doorheen het zuiveren van je vierde dimensionale geheimen gaat, zal je oude kwaadheden, angsten en verdriet vinden die jou oproepen om van hen te houden en voor altijd in vrijheid te stellen.
Deze reis is niet voor iedereen. Het is een reis voor diegenen van jullie die hun bewustzijn uit kunnen breiden voorbij jullie eigen persoonlijke zelf, en zich herinneren dat jullie deze incarnatie binnen gegaan zijn om Gaia te helpen.
Als jullie door de vierde dimensionale Mysterie Scholen gaan, zal je dat aldus voor Gaia doen. Jullie zijn niet langer de individuele wezens die moeten worden wie de maatschappij jullie verteld heeft te moeten zijn. JULLIE zijn NU jullie Multidimensionale ZELF die zich herinnert WIE jullie zijn en WAAROM jullie in/naar deze belichaming kwamen.
Maar eerst, moeten jullie de vierde dimensionale angsten en trauma’s loslaten die jullie in de het lagere astrale vlak van jullie vierde dimensionale zelf verborgen hebben. Terwijl jullie de geheimen waar jullie jezelf van onthouden hebben vrijmaken en genezen, zullen jullie ontdekken dat het steeds gemakkelijker wordt om je ZELF te ZIJN.
Kunnen jullie de waarheid onder ogen komen dat zoveel van wat aan jullie verteld werd een leugen geweest is? Kunnen jullie de leugens onder ogen komen die jullie jezelf verteld hebben zodat jullie in een werkelijkheid zouden kunnen leven gebaseerd op leugens? Kunnen jullie de JIJ genezen die jullie moesten worden om in die werkelijkheid te overleven?
Het antwoord is JA! Als je de moed hebt om diepgaand in je eigen angsten en teleurstellingen te kijken, zal je de moed ontdekken om je ZELF te ZIJN – ongeacht wat dan ook. Deze innerlijke kracht zal beginnen met een paar, dan exponentieel uitbreiden in/naar de velen. JULLIE, dierbaren die ontwaakt zijn en gereed zijn om leiders te worden, zullen dit proces op gang brengen.
Echter, eerst moet jij je zelf leiden op een innerlijke reis om te genezen, je voor te bereiden en je eigen inzichten van ZELF uitbreiden. Dan, kan je jouw inzichten van de dagelijkse werkelijkheid veranderen. Deze dagelijkse inzichten worden aanzienlijk beïnvloed door je vierde dimensionale zelf, die merendeels “onbewust” is voor je wakende 3D brein.
Daarom, wanneer jullie eenmaal jullie vierde dimensionale bewustzijn “online” kunnen brengen met jullie derde dimensionale bewustzijn, zullen jullie volledig het portaal naar jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam openen. Aangezien jullie Lichtlichaam zelf in voortdurende communicatie is met het NU van AL jullie hogere expressies, hebben jullie alleen deze ENE brug om over te steken om binnenin de ENE te leven.
Je zult deze reis van transmutatie beginnen door een zuiver portaal OMHOOG doorheen je vierde dimensionale zelf te creëren. Wanneer dit portaal eenmaal gecreëerd is, zal het dienen als een twee-richtingen toegangspoort tussen je Aarde voertuig zelf en je vijfde dimensionale Lichtlichaam.
Jullie, onze Geliefden, hebben je vrijwillig aangemeld om een Aarde voertuig te nemen om Gaia te helpen het gat te sluiten tussen Haar derde en vijfde dimensionale expressies door de vierde dimensie op te ruimen. Begin deze reis gewapend met het feit dat er NIETS in het universum is behalve zuivere spirit. En er is ook NOOIT iets anders geweest.
Daarom, reizen jullie NIET door de duisternis, maar door de derde/vierde dimensionaleillusie van duisternis. Er zijn twee polen van deze Spirit van Alles Dat Is. Er is de positieve – actieve – richtlijn pool, en de negatieve – passieve – ontvangende – assimilerende pool.
De gehele schepping is in een staat van voortdurende wording, en perfectie is het doel. De positieve pool van spirit manifesteert als energie en de negatieve pool handelt als het verzamelbekken. De twee werken samen om vorm te creëren. Vorm is de lagere vibratie en wordt in/naar het bestaan gebracht voor het gebruik van spirit.  
Spirit en vorm ontwikkelen zich zij-aan-zij, aangezien zij samen wijsheid, macht/kracht, spirituele Liefde en Liefde van spirit in/naar de materie bijeen voegen. Jullie hebben allemaal de kracht/macht van jullie innerlijke spirit om iets volkomen nieuws te creëren.
Aangezien alle werkelijkheid afstamt vanuit de kern van het Universum, de kern van de Galaxy, de kern van het zonnesysteem, de kern van de planeet, en de kern van de mensen, beginnen jullie creaties binnenin de kern van jullie zelf en expanderen buitenwaarts in/naar jullie werkelijkheid. Vandaar dat, jullie helemaal niets buitenjullie kunnen creëren totdat jullie het binnenin jullie gecreëerd hebben.
Binnenin de Drievoudige Vlam van jullie Hogere Hart, hebben jullie de spirituele essentie van wijsheid, macht/kracht en Liefde. Deze kwaliteiten van Spirit resoneren met de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Daarom, kan jullie portaal in/naar de vijfde dimensie geopend worden via jullie Hogere Hart.
Jullie zullen aan jullie reis beginnen door jullie eigen Hogere Hart te betreden om het lagere astrale vlak te doorzoeken voor wat voor fragmenten van zelf dan ook die verloren geraakt zijn tijdens jullie veelvoudige incarnaties op de planeet Aarde.
Met de bescherming van de wijsheid, macht/kracht en de Liefde binnenin de Drievoudige Vlam van je Hogere Hart, zal je jouw reis beginnen door je Wortel Chakra aan de basis van je ruggenwervel binnen te gaan. Terwijl je omhoog je ruggenwervel reist, zal je de kracht van creatie reinigen en activeren binnenin je endocriene klieren van je endocriene systeem.
De adrenaline klieren van de Wortel Chakra zijn de klieren voor de strijd omdat zij de menselijke vorm voorbereiden op verandering, een noodgeval, strijd en/of voorbereidheid. Daarom, zijn deze je “strijders” hormonen die je in/naar de actie om te vechten tegen de leugens en voor de waarheid activeren.
Als je voor het eerst het Lagere Astrale Vlak betreedt via je Wortel Chakra, bereidt de adrenaline die door je systeem koerst je voor om je grootste vijand te bevechten – angst. Angst is waarom je gedeeltes van je essentie achterliet en waarom je de leugens geloofde die jullie wereld gevuld hebben.
Je vecht niet met een wapen. In plaats daarvan wordt je een strijder door in/naar de angsten, leugens en illusies te kijken die aan jou gevoerd werden via jullie nieuws, reclames en kranten en door te zeggen, “Ik WEIGER om deel te nemen aan die werkelijkheid”.
“Aangezien ik onvoorwaardelijk van mezelf houdt,” ga je verder met, “Ik kies om het Blauwe Zwaard van de Goddelijke Waarheid te gebruiken om door jullie leugens heen te snijden en de Violette Vlam om hen in/naar Waarheid te transmuteren.” Die waarheid begint met de erkenning dat jij een Multidimensionaal wezen BENT, die een Aarde voertuig genomen heeft om Gaia met haar ascentie te helpen.
Je begint je dienstverlening aan Gaia door een Gouden Portaal van Licht te creëren doorheen de duisternis van het Lagere Astrale Vlak waar doorheen het grote kosmische Licht in/naar Gaia’s planeet kan stromen. Deze tunnels van licht zullen ook aan alle verlorenen het Pad van Liefde en de terugkeer laten zien naar hun hogere expressies van ZELF.
Door de tunnel van Licht welke JIJ gecreëerd hebt, kijk je omhoog om de Violette Mysterie School te zien op de hoogste frequentie van het Lagere Astrale Vlak. Je ziet velen van deze die jou omringen ook naar boven kijken om de Liefde van Waarheid en de Waarheid van Liefde te zien en te voelen.
Als zij zich aan die Liefde overgeven, worden hun donkere vormen lichter en lichter, en volgen zij jou in/naar de entree van de Mysterie School. Als je de School binnengaat, de anderen leidend die jou nu volgen, voel je de warme omhelzing van je Engelen en Gidsen.
Wij zullen terugkeren,
De Arcturianen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl