De Arcturianen De Geboorte van de Nieuwe Aarde / via Suzanne Lie – 20 oktober 2017

De Arcturianen
De Geboorte van de Nieuwe Aarde
via Suzanne Lie – 20 oktober 2017

Binnen dit NU, reist multidimensionaal licht van de vijfde dimensie op zoek naar het delen met al het leven. Vandaar dat ieder wezen – planetair, galactisch, universeel – en ja zelfs mensen – bewust of onbewust dit licht aan het ervaren zijn.

Voorheen ervoeren we alleen de fragmentaties van het derde en vierde dimensionale licht, maar nu komt het licht in ons zonder die fragmentatie in de zeven verschillende octaven.
Een refrein van onvoorwaardelijke liefde en violet vuur begeleid dit multidimensionale licht.
De wezens van Gaia, wat niet enkel de mensen betekent maar ook de cetaceans (walvisachtigen) en de leden van de dieren- en plantenrijken, creëren consistent tunnels van Licht. Deze tunnels van Licht zijn mede tunnels van hoop en onvoorwaardelijke liefde.
Onvoorwaardelijke Liefde is het tegengif voor angst en duisternis.
Zoals deze tunnels zich openen omhoog vanaf het lichaam van Gaia en veel verder reizen dan de derde dimensie om het vijfdimensionale licht te verzamelen en liefde, dienen zij ook om een helende kracht te creëren tegen de angst die voor altijd aan het proberen is om de impact te doen toenemen.

Vandaar dat deze frequenties van angst zich beginnen op te lossen volgens het impact van het multidimensionale Licht. Degenen die geleefd hebben in en geregeerd zijn door de duisternis zijn bang voor dit Licht, aangezien zij vrezen dat dit hun leven kan beëindigen.
Omdat zij niet gemediteerd hebben en omdat zij zichzelf niet hebben toegestaan om hun dromen te herinneren, hebben zij geen enkel bewustzijn van het Licht en de Liefde die gewoon verder zijn dan het vierdimensionale Lagere Astrale Vlak in het Land van het feeënrijk en verder.
Daarvoor denken deze verlorenen dat zij enkel kunnen leven binnen de driedimensionale werkelijkheid en vrezen dat het tot zijn gevolgtrekking komt. Zowaar, de tunnels van het Licht omringen hen, maar hun frequentie is zo laag dat zij ze niet kunnen waarnemen.
Deze tunnels van Licht zijn  geopend door de leden van Gaia om te verwelkomen de heelheid en de eenheid van onvoorwaardelijke Liefde en Licht. Dit multidimensionale Licht en de Liefde beweegt zich allereerst in/naar de gebieden die de portalen hebben geopend.
Zoals dit multidimensionale Licht zich beweegt door de portalen in de kern van de Aarde, accepteert en versterkt Gaia het zodat Zij kan uitzenden naar de oppervlakte van AL van Haar planetaire gebieden. Op deze wijze kan Gaia delen, Haar uitbreidende Licht met AL de wezens op Haar oppervlak.
Sinds het hogere Licht uitstraalt, niet alleen vanuit de hogere dimensies, maar ook vanuit de kern van Gaia, kunnen wezens die nog niet fortuinlijk genoeg waren om in een gebied te zijn waar er portalen waren geopend, ook het hogere Licht ervaren.
Op deze manier kan iedereen het hogere Licht ervaren dat zo royaal is gedeeld met Gaia via de myriade van geopende portalen. Zoals de ontwakenden zich hun multidimensionale zelf beginnen te herinneren, zijn zij in staat om hun hogere expressies van Zelf erbij te halen binnen de Engelachtige- en de Galactische werelden.
In feite, vragen velen om en verwelkomen, de assistentie die de Arcturianen, Pleiadianen, Sirianen, Antareanen en Andromedeanen aan het sturen zijn naar al de leden op de Aarde en naar Moeder Gaia, even goed.
Omdat Gaia een planeet is van “oorzaak en gevolg” is, heeft het proces van de transmutatie van de duisternis naar Licht het nodig om geïntroduceerd te worden door de wezens die eerst duisternis uitstuurden.
Deze wezens zijn alleen in het mensachtige rijk, aangezien de rijken van de dieren, de planten en het etherische leven binnen de eenheid van de Liefde voor hun planeet. Dus, degenen die aardevoertuigen dragen hebben het nodig om het tegengif “uit te zenden.”
Om deze reden is het dat vele hogere wezens een menselijke vorm hebben aangenomen om de Aarde te helpen.
Gaia is dus een planeet van oorzaak en gevolg, dus degene die angst hebben ingebracht in de werkelijkheid van Gaia moeten die angst ontvangen en het transmuteren door het onvoorwaardelijk van henzelf te houden en ook om te vergeven, evenals anderen.

Wanneer zij in staat zijn om dit te doen, wanneer zij in staat zijn om de effecten te accepteren van hun oorzaken en om deze effecten te transmuteren met hun eigen onvoorwaardelijke liefde, zullen ook zij in staat zijn om zich te verenigen met de grootse gebeurtenis van de planetaire transmutatie. Niemand is te “duister” om te worden vergeven of te bang om in liefde te leven.
Degenen die ervoor hebben gekozen om hun vrije wil te gebruiken om de planeet te helpen met Haar transmutatie zullen groots hun bewustzijn uitbreiden. Deze uitbreiding van het bewustzijn is omdat zij ervoor hebben gekozen om bij te dragen aan het grootse evenement van de planetaire ascentie.
Daarvoor hebben zij de reden uitgezonden over “wij creëren planetaire ascentie,” wat terugbrengt het effectvan het zijn van “een lid van het planetaire bewustzijn.” Binnen dit uitbreidende bewustzijn kunnen zij portalen creëren die wijder open zullen gaan en zich bewegen in/naar hogere frequenties van dimensies.
Deze portalen van Licht zullen in staat zijn om meer en meer multidimensionaal Licht te accepteren en onvoorwaardelijke Liefde.

In feite kunnen deze uitbreidende stromen van Licht zich meer efficiënt bewegen in/naar:
Naar beneden in de kernkristallen van Gaia
En dan het uitzenden vanuit de kern en tot aan/in de gehele oppervlakte van Gaia
In het aura van Gaia en Haar atmosfeer
Verder dan het aura van Gaia
En in en doorheen de vierde dimensie
Wanneer dit hogere Licht zich beweegt in de kern van Gaia, dan eruit in/naar de derde, vierde dimensionale aan de tijd gebonden werkelijkheden, bevrijdt het NU van dit Licht de concepten van “verleden en toekomst,” evenals de afscheiding en beperking gecreëerd door de tijd van de derde en vierde dimensie.
Met de bevrijding van het concept van afscheiding, vermengen zich de derde en vierde dimensies in het NU van Gaia’s proces van transmutatie naar een vijfdimensionale planeet van hoger licht en onvoorwaardelijke Liefde.
Op deze manier is bevrijd, de illusie van afscheiding tussen het leven, welke werd waargenomen als leven in een fysieke wereld en dood, die werd gezien als leven in een vierdimensionale astrale wereld.
Als deze illusies zijn bevrijd, worden zij vervangen met het weten dat “Leven” oneindig is en DOOD een illusie van de derde dimensie.
Zelfs de vierde dimensie wordt niet geregeerd door de illusie van dood, want dat is waar mensen heengaan wanneer ze zijn “doodgegaan” aan hun derde dimensionale werkelijkheid.
Echter, eenmaal in de vierde dimensie, worden zij vervangen met het weten dat “Leven” oneindig is en de DOOD een illusie is van de derde dimensie. Zelfs de vierde dimensie wordt niet geregeerd voor de illusie van de dood, want dat is waar mensen heengaan wanneer zij zijn “doodgegaan” van hun driedimensionale werkelijkheid.
Echter eenmaal in de vierde dimensie, ontdekken zij dat ze niet dood zijn.
Het is dan dat zij zich realiseren dat het leven aanhoudt veel verder dan dat van hun fysieke belichaming.
Zoals Gaia zich meer en meer uitbreidt naar een vijfdimensionaal bewustzijn, degenen die teruggaan in/naar incarnatie zullen zich realiseren dat er GEEN afscheiding is tussen leven en dood.

Zij zullen zich herinneren dat zij niet afgescheiden zijn van andere mensen en zij zijn niet afgescheiden van de planeet.
En dan, zelfs degenen die oorspronkelijk een incarnatie op de Aarde aannamen als wezens van duisternis om een patroon aan te houden van macht over anderen leren dat er GEEN patronen van macht over anderen zijn, zoals er geen anderen zijn.
Dus, zoals Gaia steeds sneller en sneller resoneert in/naar de vijfde dimensie, ieder van degenen van “ duistere overreding” zullen niet langer in staat zijn om nog langer uit te stralen/zenden iedere schadelijke, angstige, nadelige gedachten, omdat deze gedachten onmiddellijk terug komen naar de afzender.
Dan zal de zender van angst en duisternis zeggen, “wacht, ik kan dat niet meer doen. Ik kan die duisternis niet meer uitstralen, uitzenden omdat het gelijk naar mij terugkomt. Echter, iemand stuurt de duisternis in mij.”
Dan zouden zij kunnen zeggen, “ wacht, wanneer ik geen duisternis kan uitsturen, dan kan die duisternis die naar mij was gestuurd nu worden bevrijd.”
Kunnen jullie je dit voorstellen, feitelijk alstublieft DOE, verbeeldt een werkelijkheid waarin al degenen die geleden hebben door duisternis welke hun heeft bedorven om leden te worden van de duisternis, spontaan worden genezen van datgene dat eerst die duisternis in hen creëerde.
Herinner dat alles van Gaia, al van het leven op Gaia, al van het leven op al de planeten, in al van de derde dimensie is gekomen vanaf de hogere frequenties van het Licht dat door filters werd gedaan om te worden verdeeld in verschillende octaven.
Toen werden deze octaven waargenomen als afgescheiden.
Deze octaven werden zelfs waargenomen als zijnde beter en sommige als zijnde erger. Dan die afscheiding, wat eigenlijk werkelijk oordeel was, ging in de mensen.
Op deze manier waren sommige mensen goed en sommige mensen waren slecht. En toen zorgden de slechte mensen ervoor dat andere mensen zich slecht voelen. Maar wat als de goede mensen zich realiseerden dat zij niet afgescheiden waren van de slechte mensen?
Wat als de “goede mensen” zich realiseerden dat zij de geliefde mensen zijn die zich op de een of andere manier herinnerd hebben dat zij ÉÉN zijn met het Licht en ÉÉN met de Liefde?
Wat als ze hun Licht en Liefde zouden delen met ALLE mensen die eerder als slecht waren geïdentificeerd?
Wat als er geen afscheiding zou zijn?
Wat als degenen die zichzelf als slecht hebben gedefinieerd, op die manier die programmering kunnen vrijlaten en het licht van onvoorwaardelijke liefde accepteren, zodat ze onvoorwaardelijk konden vergeven en onvoorwaardelijk henzelf accepteren?
Dan, zouden ze zich herinneren dat zij ÉÉN zijn met AL het Leven?
Wat een glorieuze heling!
Wat als heel de mensheid werd genezen in het Licht en alle duisternis bevrijd zou worden?
Het zijn jullie, de leden van Gaia, die de mogelijkheid hebben om deze werkelijkheid te creëren met jullie eigen Onvoorwaardelijke Liefde, onvoorwaardelijke vergiffenis en de kracht van jullie eigen transmutatie via het Violette Vuur.
Wij sturen jullie allen, goed, slecht, of er tussenin en welke labels jullie helaas aan uw bewustzijn van het zelf hebben gekoppeld …
Wij sturen jullie ALLEMAAL Onvoorwaardelijke Liefde als wij het Violette vuur doen oplaaien, oplaaien, oplaaien.
Zegeningen, wij zijn het ENE – welke de vele Ontwakenden hebben en  aan het creëren zijn.
                        BINNENIN dat ENE, wordt de Nieuwe Aarde geboren.
Geachte lezers, op een bepaald moment in dit artikel werd  Sue, die het begin schreef, een mix van Sue en de Arcturianen om vervolgens het bericht af te  sluiten als The Arcturians.
ZEGENINGEN VAN ONS ALLEMAAL
Vertaald voor wakkeremensen door Anja