De Arcturianen: Cyclus Twee van de Planetaire Ascentie 5D Sterplaneet / via Suzanne Lie / 17 mei 2018

De Arcturianen
Cyclus Twee van de Planetaire Ascentie
5D Sterplaneet
via Suzanne Lie / 17 mei 2018

Het binnengaan van een aarde voertuig kan best schokkend zijn voor iemand die het lichtlichaam heeft gedragen, wat resoneert met de vijfde dimensie en wat voorbij, verder is dan tijd en ruimte.
Natuurlijk, tijdens het dragen van een fysiek voertuig en met het hebben van een inter-dimensionaal bewustzijn, kunnen onze vrijwilligers om te incarneren  op de ascenderende Aarde, regelmatig hun Schip bezoeken.
Zij kunnen ook bezoeken de prachtige grotten van de Priesteres en/of de Kern van Gaia. De grotten van de Priesteres zijn open voor degenen die Moeder Aarde eren en die dienen als Haar Priesteressen en Priesters.
In werkelijkheid , al van onze “Galactische Vertegenwoordigers op Aarde” hebben gekozen om deze grotten te bezoeken zodat zij Gaia kunnen waarnemen via dat perspectief.
Veel van deze vertegenwoordigers zijn JULLIE, maar jullie kunnen dat wel of niet herinneren over julliezelf. Jullie, de vrijwilligers om Gaia te assisteren, is vooraf verteld aan jullie, voordat jullie een aarde voertuig aannamen , jullie zouden dienen als Verkenners.
Als een “Verkenner” werd aan jullie toebedeeld om diep in het energieveld van Gaia te gaan en te rapporteren wat jullie hebben ontdekt aan de Pleiadianen en de Arcturianen. De Pleiadianen en de Arcturianen zijn de primaire Galactischen die zijn toebedeeld om Gaia te assisteren met Haar Planetaire Ascentie van een derde/vierde dimensionale fysieke planeet naar een vijfdimensionale Sterplaneet.

Daarvoor hebben veel Mensen/Galactischen zich samengevoegd met hun derde/vierde dimensionale expressie van ZELF. Echter het mensenbrein van het derde/vierde is niet in staat om zich volledig samen te voegen met het vijfdimensionale brein van hun Galactische ZELF.
Daarvoor nemen zij gewoonlijk dit “Hogere Zelf” waar als een “ongekend energieveld” dat bij hen is geweest voor zo lang als zij zich kunnen herinneren. Ook wordt vaak aan dit “energieveld” gedacht als ‘BOVEN” liever dan “IN” hen. Zo lang als zij de overtuiging behouden dat hun Hogere ZELF boven hen is, is het voor hen moeilijk om plotseling te flitsen naar hun inter-dimensionale Lichtlichaam ZELF.
Wij, de vijfdimensionale expressies van ons mens zelf, zijn heel trots op onze aan de aarde gebonden expressies van Zelf. De meesten van hen hebben het gevoel dat zij niemand kunnen vertellen wat zij altijd diep in zichzelf hebben gekend, maar communiceren met ons zo vaak als zij kunnen. Zij kunnen ook anderen niet vertellen dat zij een immens energieveld voelen binnenin hen dat zij niet kunnen begrijpen.
Er is geen driedimensionale technologie die hen kan assisteren om te begrijpen wat er aan de hand is en weinig mensen met wie zij deze ervaring kunnen delen.
Erkenning dat dit “Hogere Jullie” welke binnenin jullie lijkt te bestaan, is een moeilijk proces voor onze Vrijwilligers op Aarde.
Maar veel Galactische/Mensen samensmeltingen zijn voltooid binnen jullie NU, maar de meeste van degenen die zich verenigd hebben op deze manier zijn zich nog NIET bewust van dit feit!
Zij weten dat zij anders zijn dan de meeste mensen en dat zij niet over dit “anders zijn” zouden moeten praten tenzij de andere mensen dezelfde ervaringen heeft gehad. Zij kunnen ook niet delen dat zij allemaal geïnstrueerd zijn om als “verkenners” te dienen die werden toebedeeld om diep in het energieveld van Gaia te gaan en te rapporteren aan hun Pleiadiaanse en Arcturiaanse ZELF wat was ontdekt.
Vervolgens zal, hun hogere dimensionale expressies van Zelf van Pleiadiaanse, Arcturiaanse en ander Galactische aard, delen wat zij hebben ondervonden tijdens hun “levensduur als een mens.”
Deze informatie is van vitaal belang zodat de Galactischen op de beste manier de mensheid en Gaia kunnen assisteren met het proces van de planetaire ascentie.
Alstublieft merk op dat wij, Galactischen, aan Gaia denken als een “planetair wezen” die volledig in het leven staat en totaal bewust, liever dan een ding. Gaia is een Wezen op dezelfde wijze dat mensen wezens zijn. Maar Gaia is veel meer geëvolueerd dan de mensheid, aangezien zij veel ouder is.
Veel mensen zijn zich niet bewust van hun eigen hogere ZELF en hebben GEEN gevoel erover dat Gaia een levend wezen is.
In feite, zelfs het concept dat Gaia/Aarde een levend wezen is die veel meer geëvolueerd is dan enig van Haar bewoners is nog steeds voorbij aan waar toe veel mensen nog niet in staat zijn te geloven.
Maar gelukkig zijn steeds meer mensen aan het ontwaken voor dit feit.
Ongelukkigerwijs, is de mensheid de enige groep van Gaia’s wezens die grote vernieling veroorzaken aan hun Moeder Gaia voor hun eigen persoonlijke profijt.
Ja, het weer op Gaia kan blijken delen van Haar planeet te beschadigen, maar dat is enkel bezorgdheid voor mensen wanneer hun “dingen” zijn aangedaan. De mensheid heeft het nodig zich te herinneren dat zij ALLEMAAL kunnen communiceren met Gaia. Op deze manier, kunnen zij Haar beter helpen en zichzelf beter beschermen als er enige van Gaia’s gebieden in een proces van herleving zijn.
Omdat Gaia een “herleving” heeft, moet het oude worden bevrijd, zodat het nieuwe kan wortelen en groeien. Echter dit proces beschadigt vaak wat van de “dingen” van de mensheid. Ons spijt dat, maar herinner alstublieft dat jullie creëerden en kozen voor jullie leven voordat jullie (weer) werden geboren.
Ook is een “ramp” vaak Gaia’s proces van transmutatie. Er zijn, natuurlijk veel door mensen gecreëerde rampen die tegen Gaia zijn en die geen deel zijn van Gaia’s bestemming. Wij, Galactischen nemen met spijt er nota van hoe moeilijk het kan zijn in de derde dimensie en huldigen jullie ALLEMAAL voor de super goede assistentie die jullie aan Gaia hebben gegeven en aan AL de verschillende aspecten van Haar Planetaire ZELF.
Wat de meeste mensen niet hebben geaccepteerd is dat Gaia voltooid is met Haar ervaring van het zijn van een driedimensionale planeet.
Haar driedimensionale ervaringen waren HEEL informatief, maar ook ZEER  afbrekend voor Haar driedimensionale planeet en driedimensionale “werkelijkheid.”
Wij, jullie Galactische familie, wensen jullie eraan te herinneren dat er veelvoudige werkelijkheden zijn, welke resoneren met veelvoudige dimensies die in wisselwerking staan met jullie bewustzijn.
De enige manier waarop onze geaarde vrijwilligers op Gaia deze “veelvoudige dimensies” kunnen begrijpen is om samen te vloeien met GEEN TIJD van de vijfde dimensie.
In de derde/vierde dimensies, die wij voor nu aan elkaar koppelen, is er geen TIJD en RUIMTE. Wij realiseren dat dit een moeilijk component van jullie Ascentie is, maar als jullie wensen om de vijfde dimensie waar te nemen, zullen jullie je moeten herinneren hoe te RESONEREN met die frequentie.
Feitelijk is het eerste ding om te herinneren dat jullie je volledig BEWUST moeten zijn om een vijfdimensionale frequentiegraad te behouden.
Feitelijk is één van de meest moeilijke transmutaties jullie plotselinge en/of langzame ontwikkelingsvermogen om een andere werkelijkheid waar te nemen die resoneert met de vijfde dimensie en nog verder.
Gelukkig is dat wat nu aan het plaatsvinden is binnen jullie NU dat jullie je aan het begeven zijn naar
“De psychologie van de werkelijkheid van de Lichtfrequentie binnen dit NU”.
Voor jullie, de Ascenderenden, om volledig te er/herkennen de Lichtfrequentie die jullie onderhouden binnen jullie fysieke lichaam , geest en ziel, zullen jullie je nauw moeten verenigen met jullie vijfdimensionale waarnemingen naar jullie persoonlijke gevoel van
“WAT IS NORMAAL.”
Op deze manier zullen jullie in staat zijn om jullie constant bewust gewaar te zijn van jullie huidige “bewustzijnsstaat.” Dan zal het voor jullie gemakkelijker zijn te realiseren dat jullie bewustzijn en daarbij, jullie waarnemingen, gedachten, emoties en creatieve ideeën op een andere manier worden waargenomen.
We zullen eerst praten over het proces van waarnemen van de vijfde dimensie. De vijfde dimensie is vrij van tijd en ruimte. Daarom is alle tijd NU en al dat binnen jullie Werkelijkheid is HIER.
Het HIER van jullie werkelijkheid schept de voorwaarden voor de karmische kwesties die jullie hebben besloten aan te spreken tijdens de vijfdimensionale ‘ondervraging’, omdat jullie woordenboek vertelt dat ondervraging een officiële sessie van vraagstelling na bepaalde gebeurtenissen is.
Wat is de Operationele Definitie van “een officiële vraag- en antwoordsessie.” De woorden “officiële sessie” klinken niet echt plezierig.
Maar er zijn GEEN officiële sessies in de vijfde dimensie.
“Officieel” resoneert gewoonlijk niet met een hogere frequentie want het klinkt een ietwat “intimiderend.” De werkelijkheid is dat jullie een hogere frequentie van werkelijkheid ontmoeten dan jullie driedimensionale werkelijkheid.
Wat begint plaats te vinden en het zal steeds vaker plaatsvinden, is dat mensen bewust of onbewust , slapend of wakker, zullen beginnen, men kan het zeggen als, het raakvlak van verbinden te ontmoeten met hun vijfdimensionale frequentie van ZELF.
Kunnen jullie je voorstellen, dat wanneer jullie een zeer driedimensionale dag hadden, dan plotseling hadden een “flits” van de waarneming van hoe jullie huidige driedimensionale ervaring ook aan het plaatsvinden is in het vijfdimensionale NU van jullie vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF.
Onmiddellijk, weten jullie dat er weinig mensen zijn die begrijpen wat er met jullie gebeurd. In werkelijkheid, jullie huisdier, hond of kat, zal jullie waarschijnlijk beter begrijpen dan een mens. Dieren zijn er meer aan gewend om werkelijkheid waar te nemen van verschillende frequenties binnen het zelfde NU.
Hoe kunnen ze dat? Zij kunnen dat doen omdat zij NIET twijfelen of afvragen. Zij leven alleen maar binnen het NU van ieder situatie.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, aangezien dieren een trauma kunnen meedragen in hun essentie, net zoals mensen dat kunnen.
In feite, wanneer maar ook een persoon, een plek, een situatie of levend wezen bang is of benadeeld, blijven deze negatieve energievelden in elementalen van dat gebied. De mensheid kan enorm Gaia helpen als zij kunnen waarnemen dat deze elementalen hun Onvoorwaardelijke Liefde nodig hebben.
Onvoorwaardelijke Liefde is de helende kracht voor ALLE werkelijkheid.
Merk op dat wij het woord werkelijkheid gebruiken. Wij Galactischen nemen anders waar dan jullie omdat wij resoneren met de vijfde dimensie en verder. Aan de andere kant, velen van onze Galactischen, vooral de Pleiadianen omdat zij het meeste op mensen lijken, “bezoeken jullie Aarde,” op dezelfde manier dat jullie “Sterrenschepen bezoeken.”
Er is nog altijd een groeiend aantal mensen die in staat is te geloven dat werkelijkheid niet statisch is en erg beinvloedt wordt door de staat van bewustzijn van iemand, welke wordt beinvloedt door het innerlijk lichtquotiënt van hun fysieke voertuig.
Dit is waar jullie “Psychologie van de werkelijkheid van de Lichtfrequentie binnen dit NU” logisch begint te worden voor jullie in het dagelijkse leven. Denk erover na! Begin door tegelijk te kijken naar ieder concept.
Begin met het concept van “De psychologie van de Werkelijkheid…..”
Wat betekent dat? Laat ons het uitleggen. Ieder van onze geaarden, op hun eigen manier, ervaart dezelfde emoties, gedachten, waarnemingen en opvattingen van dezelfde werkelijkheid.
Het is het samengestelde van al deze verschillende waarnemingen en reacties op hun waarnemingen dat een samenleving schept.
Het deel wat het moeilijk maakt voor die samenleving is dat het samengestelde van al deze verschillende waarnemingen en reacties een samenleving creëren die het beste werkt als het gebaseerd is op Eenheid van Bewustzijn.
Natuurlijk zullen mensen vele verschillende waarnemingen en reacties hebben over dezelfde werkelijkheid. Dit is omdat ieder van jullie jullie eigen palet hebben waarop de “kleuren” van jullie leven zijn aangelegd op het tijd/ruimte verhemelte van de derde dimensie.
De uitdaging is dat jullie/wij (mensen en Galactischen) aan het bewegen zijn naar/in onbekende waarnemingen, ervaring en frequenties van werkelijkheid. Wij, jullie Hogere Zelven en jullie Galactisch Familie zijn hier om jullie bij te staan.
Maar Gaia is een “vrije wil planeet.” Daarom kan Gaia Haar eigen planetaire beslissingen maken op dezelfde manier dat jullie, de leden van de mensheid, jullie eigen menselijke beslissingen kunnen maken.
Wij zeggen dit omdat wij jullie wensen eraan te herinneren dat Al de wezens van Gaia (de mensenwezens inbegrepen) zich moeten verenigen naar het Eenheidsbewustzijn met Gaia om Haar driedimensionale Planetaire Zelf te transmuteren naar Haar vijfdimensionale Planetaire Zelf.
Waar de meeste mensen zich nog niet bewust van zijn is dat er een frequentieband is die Gaia omcirkelt welke voor eeuwig bevestigd is aan de vijfdimensionale frequentie binnen de Kern van Haar Planetaire ZELF.
De mensen hebben een aardige puinhoop gemaakt van de Aarde van Gaia, maar steeds meer mensen zijn aan het wakker worden voor hun hogere dimensionale expressie van ZELF. Wij, jullie Galactische Familie, als jullie ons toestaan, de Galactischen, om ons constant bij jullie aan te sluiten zoals WIJ Gaia’s derde/vierde Planetaire Lichaam transmuteren naar Haar vijfdimensionale Sterplaneet.
Net als mensen die verlangend zijn om te transmuteren naar hun vijfdimensionale Lichtlichaam, is Gaia verlangend om te transmuteren naar Haar vijfdimensionale Sterplaneet.
Wanneer jullie dit bericht ontvangen op de een of de andere manier en besluiten om het te lezen….
Overweeg alstublieft onze uitnodiging om te assisteren met Gaia’s en met de mensheid’s Transmutatie naar de volgende octaaf van de vijfdimensionale werkelijkheid.
Het Co-Creëren van Onze Bekrachtigde Werkelijkheid

WEBINAR
Suzanne Lie en de Arcturianen
We zullen nu doorgaan met onze aandacht voor het opbouwen van jullie kracht binnenin, eeen zich ontplooiende werkelijkheid te co-creëren en voor te bereiden om actief in te stappen in 5D bewustzijn.
Bekrachtig jullie zelf (geef jullie zelf de mogelijkheid) om bewust en actief de werkelijkheid te creëren die jullie wensen te bewerkstelligen.
Verkrijg directe begeleiding van de Arcturianen en richt jullie zelf op anderen om mee te verbinden en aard hoger bewustzijn in de wereld.
Verandering begint van binnen!
Ter voorbereiding voor dit Webinar zijn er wat vragen opgesteld, waarvan gedacht wordt dat het nuttig kan zijn vóór dit Webinar waar jullie aan kunnen denken.
Wij zouden graag willen dat jullie antwoorden delen op het blog en/of tijdens het Webinar, als jullie met ons kunnen meedoen.
Het is het NU voor ons allemaal die WAKKER zijn en aan het wakker worden zijn, om te erkennen dat WIJ belangrijk zijn en dat WIJ het Verschil Kunnen Uitmaken!
Daarvoor zijn er enkele vragen gepost waarover jullie kunnen nadenken, over mediteren, beantwoorden in het blog, delen met anderen en wanneer jullie kunnen meedoen aan het Webinar, kunnen jullie daar antwoorden delen.
Zegeningen voor jullie allemaal!
Onderstaand staan de vragen van jullie Hogere ZELF voor jullie Geaarde Zelf.
Denk er alstublieft aan dat er geen goede of verkeerde antwoorden zijn.
Wat voor antwoord jullie van binnen ook mogen vinden, het is het Correcte antwoord voor dit NU.
Wij jullie Galactische Familie, zijn blij om deze inter-dimensionale Conversaties te hebben!
Eerste vraag: Hoe bouwen jullie “kracht van binnenin op?”
(overige vragen …..)
Suzanne Lie beantwoordde deze vraag al voor haarzelf:
Hallo iedereen, Sue Lie hier om te delen hoe ik mijn “kracht binnenin” opbouw.
Natuurlijk is het antwoord niet eenvoudig, aangezien wij zelden nadenken over hoe of waarom wij zoeken hoe onze innerlijke kracht op te bouwen.
Ik denk, dat ik zou zeggen dat de beste manier voor mij is om mijn Kracht Binnenin op te bouwen is, om andere te assisteren om Planeet Aarde te assisteren met Haar transmutatie naar de vijfde dimensie. Ik probeer mijn dag te beginnen met een inter-dimensionale conversatie met mijn Gidsen, dat gewoonlijk de Arcturianen zijn.
Het blijkt dat de Arcturianen degenen zijn die mij vragen om hun informatie te channelen. Maar ook de Pleiadianen helpen mij door het geven van comfort en richting in mijn dagelijkse leven.
Sue Lie
LIVE Webinar with Dr. Suzanne Lie and the Arcturians
Wednesday, May 23, 2018
11:00 AM – 12:30 PM Pacific Daylight Time
Event Fee: $44.00
·      Register NOW *
Niet in staat om life deel te nemen? Geen probleem! Er kan worden geregistreerd en dan wordt graag de opname gedeeld. (let op de kosten)
Vertaling voor wakkeremensen door Anja