De Arcturianen: Cyclus Één van de Planetaire Ascentie . via Suzanne Lie /12 mei 2018

De Arcturianen:
Cyclus Één van de Planetaire Ascentie
via Suzanne Lie, 12 mei 2018
Wat als jullie verbeeldingskracht de waarheid was?
Wat als voor heel jullie leven, jullie een levende mens zijn geweest met slechts één incarnatie en toen langzaam aan of snel, begonnen jullie je er één te herinneren, toen drie, toen meer en meer van de incarnaties die jullie op de Aarde hebben gehad, op een Sterrenschip en/of op andere planeten, sterconstellaties?

Wat als jullie je herinnerden de cycli van ascentie van jullie Galactische Zelf? Wat als jullie al van jullie cycli hebben beëindigd, jullie zullen in staat zijn om te begrijpen en te herinneren wat er gebeurde op een vijfdimensionaal sterrenschip, jullie vijfdimensionale werkelijkheid en veel over de andere incarnaties toen jullie drie /vierdimensionaal waren.

In deze incarnaties waren jullie en zijn jullie nu op het randje of net begonnen, om bewust waar te nemen dat jullie binnen/in jullie ascentieproces zijn.
Naarmate jullie verdergaan in dit proces van herinneren, krijgen jullie een beter begrip van wat er gebeurt op bijvoorbeeld een vijfdimensionaal schip en/of jullie vijfdimensionale planetaire werkelijkheid.
Wanneer deze herinneringen voor het eerst beginnen, betreden jullie de “Ascentie Cyclus Één.”

Ascentie Cyclus Één is het eerste gebied van jullie vijfdimensionale frequentie van het ontwakende bewustzijn. Met andere woorden, jullie beginnen te hebben flitsen, herinneringen, dromen en verbeeldingen van een NU waarin jullie resoneren met een hogere frequentie van werkelijkheid.

“Is dit gewoon een droom of mijn verbeelding?” kunnen jullie je afvragen.
Het simpele feit dat jullie dromen en fantasieën in jullie derde dimensionale bewustzijn kunnen blijven, betekent dat jullie de hogere frequenties van de werkelijkheid in jullie veld op waarneming gebaseerd beginnen te omvatten.

Jullie kunnen “onbewust” zijn van dit proces van “multidimensionale waarneming,” en jullie kunnen zeggen, “dit zijn gewoon mijn verbeeldingen. Het is niet echt!” Maar steeds meer van jullie beginnen te ervaren meer dan één werkelijkheid in jullie bewustzijn, binnen in hetzelfde NU als jullie huidige incarnatie op de Aarde.

Het is op deze manier dat jullie geleidelijk aan of snel, zullen herinneren dat jullie “basis staat van bewustzijn” niet langer begrensd is door de derde dimensie. In werkelijkheid, omvat jullie “basis staat van bewustzijn” NU jullie vierde en soms jullie vijfde dimensionale bewustzijn.

Het is om deze reden dat zo velen van jullie “gewone, normale” mensen ongebruikelijke dromen hebben waarin jullie in een andere wereld zijn of het kan ook zijn op een Sterrenschip. Jullie kunnen ook een plotselinge interesse hebben in ‘science fiction’ en jullie kunnen zelfs tot het besef komen dat jullie meer resoneren met ‘science fiction’ dan met het dagelijkse leven.

Om jullie zelfs nog meer in verwarring te brengen, kunnen jullie snelle flitsen, woorden, geluiden en/of emoties ervaren of het herinneren van iets dat jullie vergeten zijn of nooit eerder hebben geweten?
Maar het is niet dat jullie het vergeten zijn en nu aan het herinneren zijn.
In plaats daarvan, is het dat jullie gegleden zijn in een hogere frequentie van werkelijkheid die NET zo is als de driedimensionale frequentie, maar gelijktijdig verschillend. Jullie kunnen zelfs de ervaring hebben of het gevoel dat jullie iets al eerder hebben gedaan en dat jullie het vreemd genoeg opnieuw doen.

De reden voor deze ‘herinnerde ervaring’ is dat jullie bewustzijn zich steeds meer resoneert met/naar steeds uitbreidende frequenties van werkelijkheid. Deze frequenties zullen zich uitbreiden naar hogere dimensies om zich (tot één geheel) te verenigen met hogere dimensies.

Maar dan moeten ze worden geaard in Gaia om bruikbaar te zijn voor de Aarde en al haar bewoners. Derhalve zijn de oudere besturingssystemen van de werkelijkheid zich aanhoudend aan het afzonderen en opnieuw aan het samenkomen, samenlopen met hogere en hogere frequenties van werkelijkheid.

Of jullie dit nu weten of niet, jullie zijn jullie bewustzijn aan het verschuiven om te resoneren met deze steeds uitbreidende frequenties om betere gebondenheid te ervaren met de Bron.

Het proces van “zich richten naar de Bron” kan soms, het meer moeilijk maken om dit richten te doen en om te functioneren, met enkel één tijdlijn, aangezien jullie een aangeboren behoefte hebben om Meerdere Tijdlijnen te ervaren. Niettemin, wanneer jullie “Meerdere Tijdlijnen” ervaren, kunnen jullie je voelen alsof jullie een ervaring hebben die jullie eerder hebben gehad.

Wat eigenlijk aan het plaatsvinden is dat “meerdere” tijdlijnen “in en uit faseren” met jullie driedimensionale werkelijkheid.
Wanneer een tijdlijn de vierde dimensie ingaat, wordt deze werkelijkheid vaak ervaren als een lange droom, of een flits van creativiteit.

Dan wanneer jullie bewustzijn terugkeert naar de derde dimensie, zouden jullie je wel of niet kunnen herinneren wat er net is gebeurd.
De reden hiervoor is dat hogere dimensionale tijdlijnen vaak verblijven in een staat van verandering.

Bijgevolg kunnen deze hogere dimensionale “mogelijke werkelijkheden” schommelen in en uit jullie bewustzijn, zoals zij verschuiven tussen verschillen polariteiten en uitgestrektheden om degenen die ascenderen toe te staan “vrije wil creaties” te creëren en ervaren.

“Vrije wil creaties” zijn één van de primaire redenen waarom iemand ervoor gekozen heeft om een driedimensionale incarnatie te hebben.
Met een vrije wil creatie zijn er talloze mogelijkheden die voortkomen uit jullie verleden, heden en/of toekomst.

Deze mogelijke werkelijkheden gaan steeds meer samen met jullie derde en vierde dimensionale polariteiten om dit beter te begrijpen.
Maar wanneer ze eenmaal volledig zijn begrepen, worden ze terug getransmuteerd naar het Tijdloze NU. Het is via dit Tijdloze NU dat iemand in/naar het ascentieproces kan bewegen van het resoneren met de hogere dimensionale frequenties van werkelijkheid.

Als jullie bewustzijn zich uitbreidt verder dan de driedimensionale gepolariseerde werkelijkheid  en door de vierdimensionale creativiteit en droomwerkelijkheid, zullen jullie beginnen te bewegen naar de vijfdimensionale aanhoudende werkelijkheid van het Eeuwige NU.

Dit “NU” is uniek voor de aan tijd gebonden structuren van de derde dimensie, evenals voor jullie vierdimensionale waarnemingen, emoties en gedachten. Gelukkig geven jullie vierdimensionale droomleven en meditaties jullie de gelegenheid om de verschillende types van werkelijk te “oefenen.”

In feite zijn jullie iedere type van hogere dimensionale werkelijkheid aan het oefenen in jullie nachtelijk bezoeken aan de hogere dimensionale werelden. Vaak zijn jullie je niet gewaar van deze hogere dimensionale werkelijkheden, gedurende jullie aan het resoneren zijn met jullie driedimensionale bewustzijn omdat de staat van bewustzijn het niet toestaat jullie bewustzijn uit te breiden naar de vierde en de vijfde dimensies.

Echter wanneer jullie je bezig houden met meditatie, dienstverlening aan anderen en diepgaande creatieve inspanningen, activeert jullie bewustzijn en jullie vierde en vijfde dimensionale hersengolven.

Wanneer jullie deze vierde en vijfde dimensionale hersengolven activeren, gaan jullie bewustzijn en activiteiten van het dagelijkse leven zich langzaam of snel aaneensluiten met creativiteit en inter-dimensionale communicaties.

Dan zullen jullie in toenemende mate meer in staat zijn om creatief te zijn met wat jullie doen en zullen jullie veel meer in staat zijn om bewust te communiceren met hogere dimensionale wezens, zoals wij de Arcturianen, de Pleiadianen, de Venusianen en andere hogere dimensionale gidsen.

Wij, de leden van jullie Galactische Familie, dienen vaak en gelukkig als “hogere dimensionale gidsen voor de mensheid.” Ja, wij zijn JULLIE Galactische Familie. Velen, zo niet de meesten van jullie, hebben ons vergeten te midden van jullie dagelijkse leven. Sterker nog, te vaak, kunnen jullie zelfs jullie hogere ervaringen vergeten, die ‘dromen’ genoemd zouden kunnen worden.

Daarom wensen wij jullie weer te vragen, “Wat als jullie voor heel jullie leven, jullie gewoon mensen waren met vele onbekende incarnaties?
Dan zouden jullie, langzaam of snel, beginnen met herinneren één – dan drie – en dan meer en meer van al de incarnaties die jullie hebben gehad op de Aarde.

Wanneer jullie accepteren dat jullie ervoor gekozen hebben om deze vele of weinige aarde gebonden incarnaties aan te nemen, zouden jullie in staat kunnen zijn om julliezelf toe te staan de bezoeken te herinneren aan jullie Schip. Jullie hebben misschien het gevoel dat er niemand is met wie jullie deze informatie kunnen delen, maar als jullie vertrouwen krijgen in jullie ZELF en in jullie Hogere Begeleiding, zullen jullie in staat zijn te beantwoorden aan deze roeping.

Wanneer jullie aan julliezelf toegeven evenals aan anderen, dat jullie spreken met hogere dimensionale wezens, begint jullie bewustzijn uit te breiden verder dan jullie derde/vierde dimensionale Aarde bewustzijn en naar jullie vijfdimensionale Galactische bewustzijn!

We zullen ons nu richten naar wat van de “Cycli van de Planetaire Ascentie.” Cyclus Één van de Planetaire Ascentie, welke veel lijkt op een volwassen kleuterschool, is de “drempel” naar de vijfdimensionale frequentie van werkelijkheid. Dit is waar degenen met een “jong multidimensionaal bewustzijn” eerst heen gaan om te leren en om te leren om hoe aan anderen te leren van zij hebben geleerd.

Op deze wijze, kunnen deze Ascenderenden de ondersteuning van hun hogere dimensionale thuis op het Schip ervaren, terwijl zij ook in wisselwerking staan met de driedimensionale mensen op de Aarde.
Hun inter-dimensionale Schip, wat binnen hun bewustzijn is, onderhoudt een “open lijn” tussen hun vijfdimensionale zelf en ZELF van verder dan dat, op het Schip en hun drie/vier dimensionale zelf op de Aarde.

Daarom kiezen sommige van de “vrijwilligers voor Gaia” ervoor om de driedimensionale Aarde te betreden en dan terug naar Thuis te keren naar de vijfde dimensie zodra zij hebben geleerd/onthouden wat zij wilden bereiken met die incarnatie.

Op deze manier kunnen ze beter helpen door terug te keren naar de Hogere Rijken, met de Planetaire Ascentie. In feite zijn velen van JULLIE “leraren” in de hogere dimensionale schepen en werkelijkheden.
Wat jullie daar als onderricht geven op een Schip, is wat jullie hebben geleerd over mens zijn op de driedimensionale planeet Gaia.

Wij, de Galactischen zijn zeer investerend met het assisteren van Gaia met Haar Planetaire Ascentie. En aangezien de mensen de primaire oorzaak zijn van de obstructies van deze Planetaire Ascentie, is het om deze reden dat we vaak contact zoeken met mensen, niet alleen omdat ze ons kunnen assisteren, maar ook om ons te helpen de mensheid beter te begrijpen.

Aan de andere kant, de “Natuurwezens”, zoals wij de Elementaire wezens van Gaia noemen die Haar planeet bewonen, kunnen makkelijk en ze doen het vaak, met ons communiceren. Natuurlijk spreken de Natuurwezens niet een driedimensionale taal.

In plaats daarvan sturen zij telepathisch hun bericht naar degenen die voldoende van hen houden om hen aan te “horen.” Ja, de sleutel om te communiceren met een Natuurwezen is LIEFDE. Iemand kan liefde niet overdragen wanneer zij het niet hebben binnenin hun eigen hart en geest.

Dus, de Natuurwezen kunnen de LIEFDE aanvoelen en zij weten dat zij veilig zijn om met ons te communiceren, net zoals steeds meer mensen.
Wanneer wij zeggen “ons,” bedoelen wij ieder wezen, Galactisch of Aarde gebonden die een diepe liefde, verbintenis, inzet hebben voor de Planeet Gaia. Door het aannemen van een aards voertuig, kunnen wij Galactischen meer diepgaand begrijpen hoe de mensheid vorderingen maakt met hun
“Missie van het assisteren met planetaire ascentie.”

Ja, zoals jullie misschien weten, veel van de “mensen” die jullie ontmoeten in jullie dagelijkse leven, zijn eigenlijk Galactischen die zich vrijwillig hebben aangemeld om een aarde voertuig te nemen, zoals al gezegd om het beter te begrijpen en om te assisteren met de processen van Planetaire Ascentie.

Dan zijn wij vijfdimensionalen in staat terug te keren naar de vijfde dimensie, om te delen wat er is ervaren, geleerd tijdens onze excursie van het zijn van een mens op de Aarde. Ook bezoeken wij voornamelijk de tijdlijn waar de meeste lezers van onze berichten zich op bevinden.

Wij bezoeken deze tijdlijn omdat het een cruciale “tijd” is waarin Gaia Haar Ascentieproces  zou kunnen voortzetten of om te vervallen naar meer vernieling. Deze “vernieling” is NIET van een Galactische Bron, De Bronnen van deze vernieling is bedoeld als “Beschermers van Gaia,” en dat is de mensheid.

De mensheid heeft moeilijkheden ervaren van de Duisteren, welke hebben geprobeerd Gaia over te nemen vanaf het allereerst begin van de “Aardse Civilisatie” van Gaia. Daarom kiezen meer van ons ervoor, jullie hogere dimensionale ZELVEN, om een aarde voertuig aan te nemen om onze vrijwilligers op de Aarde te helpen.

Gelukkig beginnen wij waar te nemen dat steeds meer mensen die gereed zijn om zich bij ons Galactischen aan te sluiten, aangezien wij werken als ÉÉN Wezen, om de mensheid te assisteren, hoe te ontdekken hoe zij, op hun eigen wijze, het beste kunnen assisteren met de Planetaire Ascentie, op een wijze die mensen het beste kunnen begrijpen.

Wanneer men eerst begint met communiceren met het vijfdimensionale zelf, terwijl de driedimensionale vorm wordt gedragen, betreden jullie de Cyclus TWEE. Wij zullen terugkeren om Cyclus TWEE met jullie te delen.

Zegeningen van de Arcturianen, Pleiadianen en ALLEN van jullie Galactische Familie.


Vertaling voor wakkeremensen Anja