De Arcturianen: Constante Verbinding met Jullie Hogere ZELF v/ ia Sue Lie – 16 oktober 2017

De Arcturianen:
Constante Verbinding met Jullie Hogere ZELF
via Sue Lie – 16 oktober 2017

Aangezien de tijd begint en continueert om uiteen te vallen, wordt het concept van herinneren geleidelijk aan vervangen met het concept van WETEN. In eerste instantie voelt “WETEN” soortgelijk aan als herinneren, maar jullie realiseren je in toenemende mate dat het onthouden twijfel had, terwijl het WETEN, is.
Met andere woorden, wanneer jullie WETEN, zijn jullie vrij van alle twijfel.
Het vrij zijn van twijfel is uitdagend, want er is nergens om te verstoppen en jullie zijn volledig kwetsbaar en in het dagelijkse proces van de volledige openbaring van alles dat jullie hebben geblokkeerd tot dusver van jullie bewustzijn.
Deze vrijheid van twijfel is geweldig bevrijdend. De meeste van jullie hebben geen idee gehad hoeveel nadeel twijfel heeft toegebracht in jullie leven, aangezien jullie nooit zonder het hebben geleefd.
Vrijheid van twijfel staat jullie toe om vooruit te gaan meer dieper en dieper in het NU van het “weten.”
“Herinneren” is een op de tijd gebaseerd concept omdat jullie jezelf waarnemen in het heden terwijl jullie het verleden herinneren.
Daarvoor is herinneren een derde/vierde dimensionale constructie.

Wij gebruiken het woord “construeren” omdat jullie derde/vierde dimensionale brein een “barrière” heeft geconstrueerd rondom onveilige herinneringen uit jullie verleden. Dit “verleden” zou kunnen zijn, gisteren of een groot aantal jaren geleden in jullie driedimensionale incarnaties.
Echter, aangezien de derde/vierde dimensionale tijd begint uiteen te vallen, wordt het vervangen met geen tijd van het vijfdimensionale NU.
Met andere woorden, zoals de driedimensionale tijd langzaam ontrafelt binnen de synapsen van jullie fysieke brein, beginnen jullie te zoeken naar wat jullie denken verloren te hebben.
Het is binnen dit zoeken dat jullie je Hogere ZELF beginnen te vinden.
En, jullie Hogere Zelf zal waarschijnlijk één of meer galactische en/of hemelse wezens zijn. Ja, jullie ALLEMAAL hebben vele versies van jullie Multidimensionale ZELF.
De versies van jullie multidimensionale zelf die jullie als eerste zullen herinneren zijn degenen met wie jullie bewust, of onbewust mee gecommuniceerd hebben voor een “hele lange tijd.”
Wanneer jullie bewust aan het communiceren zijn geweest met jullie uitgebreide ZELF, kunnen jullie of kunnen jullie niet, hebben herkend dat dit “ZELF” één van de hogere dimensionale expressies van jullie Multidimensionale ZELF is. Zodra jullie je realiseren dat JIJ, degene bent die het aarde vaartuig draagt, slechts één van de vele versies van jouw ware, multidimensionale ZELF is, zal het loslaten van de tijd sterk versnellen.
Jullie zullen geleidelijk aan realiseren dat jullie door het vertrouwde  proces gaan van het herinneren dat er expressies zijn van jullie Multidimensionale ZELF die resoneren met de hogere dimensies van werkelijkheid. Maar met dit “groot worden”, is jullie lichaam niet alleen tot ontwikkeling aan het komen vanaf een zuigeling, naar een baby, tot een kleuter, tot een kind.
In het NU van dit proces, zijn jullie letterlijk aan het OP groeien – niet naar een oudere leeftijd, maar naar een hogere dimensionale expressie van jullie Multidimensionale ZELF. In feite, wanneer jullie eenmaal bewegen naar de middenvlakken van de vierde dimensie, zullen jullie realiseren hoe kind-achtig jullie waren terwijl jullie bewustzijn beperkt was aan jullie driedimensionale werkelijkheid.
Aangezien jullie concepten van de tijd binnen het NU zijn geplaatst, worden jullie concepten van ruimte vervangen door het HIER.
Sommige van jullie hebben gekozen voor een langzame, geleidelijke aan progressie van jullie “terugkeer naar het ZELF.” Anderen hebben gekozen voor een zeer snelle verandering van jullie waarneming van de tijd, evenals van jullie waarneming van jullie eigen Hogere Zelf.
Maar, het maakt niet uit hoe geleidelijk jullie kiezen voor jullie “terugkeer naar het ZELF” om te zijn, Gaia’s terugkeer naar Haar vijfdimensionale ZELF versnelt zeer. Door het vooruitgaande ascentieproces van Gaia, zullen al Haar mensen het nodig hebben om hun gehechtheid van de driedimensionale tijd en ruimte los te laten.
Degenen die niet in staat zullen zijn om het besturingssysteem los te laten van de driedimensionale matrix zullen op de driedimensionale matrix blijven. Deze driedimensionale matrix is te vernauwend geworden voor de uitbreidende frequentie van de Aarde van Gaia. Daarvoor zal zij het  afwerpen zoals een heremietkrab dit doet, waar de krab is uitgegroeid.
Echter Gaia zal haar (dit) geraamte niet achterlaten op de bodem van een oceaan zoals de heremietkrab.
In plaats daarvan zal de matrix worden verplaatst naar een andere, jongere planeet, welke zijn primaire resonantie voor vele millennia zal blijven in de derde dimensie. Degenen die zich enkel bewust zijn van de matrix als hun ENIGE werkelijkheid, zullen een driedimensionale tijd hebben om hun proces te continueren van het terugkeren naar hun Multidimensionale ZELF.
Degenen die blijven bij de ascenderende Gaia, kunnen of kunnen niet bewust zijn van degenen die niet bewust zijn  van hun kans om te verschuiven naar een hogere frequentie van werkelijkheid, omdat hun ervaring van de ascentie zo snel zal verschuiven.
Bovendien, het opstijgen van degenen die bereid (gereed) zijn om terug te keren naar het ZELF heeft gedurende veel van jullie “tijd” voorgedaan.
Echter, degenen die wensen terug te keren naar hun Multidimensionale ZELVEN en degenen die niet gereed zijn om die verschuiving te maken, hebben zich al verplaatst naar andere levensstijlen en versies van de werkelijkheid.
De meeste van degenen die ervoor hebben gekozen om terug te keren naar hun hogere dimensionale expressie hebben reeds mensen, plaatsen en ervaringen losgelaten die hen binden aan de matrix. De meeste van jullie, degenen die ascenderen, zijn op de hoogte van deze bevrijding.
In feite hebben jullie geleefd binnen een steeds sneller proces van het “laten gaan” van dat wat jullie bindt aan de 3D matrix. Met de bevrijding van jullie voormalige, driedimensionale beperkingen, ontdekken jullie dat de “tijd” toenemend uiteen valt in/naar het NU.
Binnen dit NU, beginnen jullie te herinneren jullie hogere dimensionale expressies van werkelijkheid . Velen van jullie verbinden zich met jullie Hogere Dimensionale ZELF via meditatie en/of jullie dagelijkse inter-dimensionale communicaties.
In eerste instantie twijfelde jullie driedimensionale brein over deze inter-dimensionale communicaties, maar NU zijn jullie aan het leren om hiermee te leven. Jullie zijn in toenemende mate aan het zoeken naar begeleiding vanuit jullie eigen binnen, Hogere Dimensionale ZELF.
Deze innerlijke begeleiding bereid jullie voor op de verschuiving van het “driedimensionale besturingssysteem van tijd en afscheiding” naar een “multidimensionale besturingssysteem van het NU en de Eenheid met al het leven.”
Gelukkig, zijn jullie “individuele” verschuivingen zich aan het verenigen in/naar een “golf van multidimensionale energievelden en gedachtenvormen.”
Aangezien steeds meer van jullie deelnemen aan deze collectieve ervaring, zal deze “Multidimensionale Golf” voldoende uitbreiden om de “aandacht te pakken” van velen die gevangen zijn in hun driedimensionale  illusie.
Daarom vragen wij dat jullie, degenen die volledig ontwaakt zijn en gereed voor actieve dienst, om de nieuw ontwaakten te helpen op welke manier dan ook die jullie kozen voordat jullie deze incarnatie aannamen.
Ja jullie, onze vrijwilligers om Gaia te helpen, schreven jullie eigen Missie Uiteenzettingen voordat jullie het aardevoertuig binnengingen dat jullie momenteel dragen. De eerste aanwijzing om jullie eigen Missie Uiteenzetting te herinneren is dat jullie het geweldig vinden om het te doen.
In feite, zullen jullie je aangezet voelen en gedreven om te “doen” wat jullie gekozen hebben om te “doen” voordat jullie deze vorm aannamen.
Wij zeggen, “DOEN” omdat wij jullie hulp nodig hebben. Wij hebben echt jullie hulp nodig omdat wij het niet zelf kunnen doen. Wij hebben jullie hup nodig omdat Gaia een planeet is van “vrije wil.”
Daarvoor moeten de leden van Haar planeet hun eigen werkelijkheid creëren. Wij weten dat voor teveel van jullie het niet lijkt dat jullie je eigen werkelijkheid hebben gecreëerd. Maar dat komt omdat jullie verloren waren aan het “macht over anderen” virus dat lang, lang geleden het besturingssysteem van Gaia is binnengevallen.
Gaia koos een erg moeilijk besturingssysteem van “vrije wil.” Vrije wil is mooi wanneer deze door kracht van binnenuitwezens wordt begeleid die hun leven begeleid door onvoorwaardelijke liefde leven. Maar, de vrije wil is erg moeilijk wanneer sommige leden van de samenleving worden bezoedeld door macht-over-anderen en op angst gebaseerde emoties.
Het is om deze reden dat zoveel Galactische en Hemelse wezens zo actief Gaia aan het helpen zijn. In jullie verleden decennia, hebben jullie ontdekt, ondervonden dat de mensheid nog steeds te verlorenwas in de illusie om te geloven in onze landingen. Echter, vele van onze afgezanten van het LICHT  hebben er daadwerkelijk voor gekozen om een menselijke vorm aan te nemen om te werken vanuit, van binnenuit het 3D besturingssysteem.
Voor vele is het een erg lange en moeilijke toewijzing geweest, maar nu zijn we begonnen om de resultaten te zien. Bijvoorbeeld, terwijl eens de waarnemingen van onze vaartuigen een soort van bedreigingen bracht, nu worden deze waarnemingen verwelkomd met vreugde en hoop.
Lieve leden van de ascenderende Aarde van Gaia, wij raden jullie prachtige terugkeer naar het ZELF aan. Daarvoor continueren wij onze overdrachten naar de Aarde. In feite, sturen wij nu rechtstreeks deze berichten naar jullie, degenen die hun verlangen hebben laten zien om te assisteren met de Planetaire Ascentie.
JULLIE, zullen degenen zijn die de Lichttaal berichten zullen vertalen die jullie ontvangen, herkennen en zelfs vertalen naar jullie 3D taal.
Wij hebben de wens om ALLEN te assisteren van jullie om te herinneren hoe JULLIE de lichttaal kunnen vertalen naar een driedimensionale taal van jullie gebied.
In feite, wanneer jullie een ‘tijd en plaats’ creëren waarnaar jullie zoveel als mogelijk terugkeren, zullen jullie een “gedachte vorm” creëren die zal blijven in/bij/op die locatie zelfs wanneer jullie het hebben verlaten. En dan wanneer jullie terugkeren naar die locatie, zullen jullie “voelen” het Inter-dimensionale Energie Veld dat jullie hebben gecreëerd.
Dit Inter-dimensionale energieveld zal werkelijk dieper en dieper doorsijpelen in het lichaam van Gaia. In feite zullen jullie een Inter-dimensionaal portaal creëren waardoor jullie kunnen communiceren met jullie Hogere Dimensionale ZELF en jullie Inter-dimensionale Familie.
Zoals de derde dimensionale tijd aanhoudt om uiteen te vallen naar het vijfdimensionale NU, zal het concept van herinneren geleidelijk aan worden vervangen met het concept van WETEN. Met andere woorden, wanneer jullie iets WETEN, zijn jullie vrij van alle twijfel.
Het vrij zijn van de “gewoonte van de twijfel” is moeilijk, aangezien jullie driedimensionale werkelijkheid jullie er constant aan heeft herinnerd dat jullie “niet helemaal” goed genoeg zijn. Echter deze oude indoctrinaties, welke zijn begonnen met de Illuminatie, wordt toenemend herkend aangezien steeds meer van jullie terugkeren naar Sterrenschepen en Thuiswerelden in jullie nachtlichaam.
Wanneer jullie terugkeren naar jullie ware ZELF op een Sterrenschip of Thuiswereld in jullie dromen of meditaties, leren/herinneren jullie om hoe te integreren jullie driedimensionale aardevoertuig naar een Multidimensionaal Lichtlichaam.
Het is deze integratie met jullie multidimensionale Lichtlichaam ZELF met jullie driedimensionale fysieke zelf, dat jullie toestaat om te herinneren waarom jullie een aardevoertuig aannamen in dit NU, evenals hoe jullie vijfdimensionale ZELF aan het helpen is vanuit het Schip of Thuiswereld binnenin elk moment van jullie NU.
Wanneer jullie je eenmaal herinnerd hebben om bewust contact te maken met jullie Hogere Zelf op een Schip of Hogere Dimensionale Thuiswereld, zullen jullie je niet langer alleen voelen. Jullie zullen de constante verbinding voelen met een component van het ZELF die een Hoger Perspectief heeft van jullie dagelijkse leven.
Eenmaal wanneer jullie je verbinden met dit “hogere perspectief”, zullen jullie niet alleen meer makkelijk oplossingen vinden voor 3D kwesties, welke jullie (onder)vinden via jullie bewuste communicatie met jullie Hogere ZELF, jullie zullen je niet langer alleen voelen.
Een snelle meditatie om jullie op één lijn te plaatsen met jullie hogere dimensionale waarnemingen, is al wat jullie nodig hebben om te herinneren dat jullie niet alleen zijn. Feitelijk, via jullie bewustzijn en de constante verbinding met jullie Hogere Dimensionale Zelf, zullen jullie oplossingen vinden en antwoorden op en voor vele van jullie dagelijkse uitdagingen.
Jullie zullen ook troost en kameraadschap vinden.  Ja, via jullie dagelijkse
“meldingen” met jullie ZELF, zullen jullie een Open Portaal van Communicatie tot stand brengen waardoor jullie een snelle “goedemorgen” of een “help mij alstublieft” kunnen sturen.
Het maakt niet uit of jullie gewoon goedendag zeggen of om hulp vragen, het antwoord zal zijn per direct omdat het JIJ/JULLIE die aan het antwoorden is en de JIJ/JULLIE  aan het helpen op de Aarde buiten jullie driedimensionale tijd bestaat. Deze hogere dimensionale expressie van jullie Multidimensionale ZELF is vrij van de tijd en ruimte van de derde dimensie.
Daarom, jullie ZELF is Altijd bij jullie. En omdat dit “ZELF” resoneert met de vijfde dimensie, kan dit JIJ/JULLIE het verleden ogenblikkelijk aan jullie herinneren en jullie toekomstopties waarnemen (wij zeggen opties, omdat Gaia een planeet is met Vrije Wil en jullie het leven, jullie leven iedere dag, iedere minuut aan het creëren zijn.)
Wij zijn ons bewust dat jullie, onze dappere vrijwilligers die een aarde voertuig aannamen, de grote uitdagingen hebben van de polariteiten van “goed en slecht”, evenals de constante beweging door “tijd en ruimte.”
Daarvoor herinneren wij jullie eraan om “een Oproep aan ons te Doen!”
Aangezien wij, jullie Hogere Zelven, jullie individueel helpen, evenals binnenin jullie familiesystemen en groepen.
WIJ zijn JULLIE
en
WIJ zijn ALTIJD bij JULLIE
Alstublieft vergeet niet, herinner het, dat WIJ de JIJ/JULLIE zijn die altijd zullen antwoorden op jullie OPROEP!!
Zegeningen en onvoorwaardelijke liefde van jullie Galactische Familie

Vertaald voor wakkeremensen door Anja