De Arcturianen Bijeenkomst in de Droomtijd 27 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
Bijeenkomst in de Droomtijd

27 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Steeds meer van jullie zijn aan het ontwaken met heldere, doch snel verdwijnende boodschappen van jullie nachtelijke bijeenkomsten in de droomtijd. Deze bijeenkomsten zijn zeer echt, maar zodra als jullie ontwaken uit jullie vierde dimensionale droomtijd, zal jullie driedimensionale Zelf hen snel vergeten.
Daarom adviseren wij, dat jullie een schrijfblok of middelen van documentatie naast jullie bed leggen, zodat als jullie ontwaken jullie deze interdimensionale bijeenkomsten kunnen documenteren. Jullie moeten deze innerlijke bijeenkomsten bijna onmiddellijk bij het ontwaken documenteren, aangezien jullie driedimensionale brein nog niet getraind is om deze frequentie van informatie op te slaan en snel de bijeenkomst vergeten zal die aanvankelijk zeer helder en “echt” was.

Wij zeggen “echt”, bedoelend dat wanneer jullie ontwaken, en/of ietwat voordat jullie ontwaken, jullie driedimensionale brein in staat is om deze boodschappen op te slaan, niet als een “droom” maar als een “echte” ervaring. Denk eraan, jullie driedimensionale brein is geprogrammeerd om alleen de fysieke ontmoetingen als “echt” waar te nemen.
Vandaar dat, wat voor ervaringen dan ook, die zich voordoen binnenin jouw vierde dimensionale, alfagolf bewustzijn, door je 3D brein beschouwd worden “een droom” of “slechts je verbeeldingskracht” te zijn. Gelukkig, zal je eigen multidimensionale bewustzijn, welke NU wisselwerkt met je fysieke brein, jou eraan herinneren dat, “alles dat je waarneemt echt is.”
Echter, het mag niet resoneren met de frequentie van de derde dimensionale, fysieke wereld. Jullie meditaties zijn echtJullie dagdromen zijn echt. Jullie nachtelijke dromen zijn echt, en jullie verbeeldingskracht is echt.
Jullie worden NU opgeroepen om jullie volledige fysieke lichaam te activeren. Hiermee bedoelen wij, dat jullie opgeroepen worden om jullie “gehele brein denken,” jullie dromen, dagdromen, en jullie verbeeldingskracht, online te brengen met jullie driedimensionale brein.
Je mag denken dat deze informatie overweldigend zou zijn, maar herinner je alsjeblieft dat jullie “gehersenspoeld”  werden gedurende veelvoudige incarnaties op de Aarde om te geloven dat jullie waarnemingen alleen echt zijn als zij resoneerden met de frequentie van de derde dimensie.
Jullie waarnemingen werden ook beschouwd “echt” te zijn als zij “OK” waren met de 3D eensgezinde werkelijkheid. Dit primitieve gebruik van het wonderbaarlijke wisselwerkende systeem van jullie fysieke brein, begon toen jullie “gehersenspoeld’ waren tijdens jullie levens in de laatste dagen van Atlantis.
Dit hersenspoelen ging toen door tijdens de lange, duistere tijdperken, en zelfs in/naar jullie “moderne” wereld. De veelvoudige kerken die in feite bestuurd werden door de Illuminatie, alsook de vele vormen van hersenspoeling die aan jullie gegeven werden via jullie moderne “reclamespots” zijn zeer effectief geweest.
Deze “reclamespots,” die jullie bewustzijn opgelegd worden vanuit iedere vorm van media, alsook borden langs de weg en gigantische reclameborden, vertellen jullie hoe jullie moeten denken, handelen en zijn, als je wilt dat “anderen” jou accepteren, of zelfs maar leuk zullen vinden.
Zoals wij eerder zeiden, begon dit type van hersenspoelen na de piek van Atlantis toen het bewoog richting diens ondergang. Atlantis is een vierdimensionale werkelijkheid geweest die langzaam steeds dieper in/naar de derde dimensie zonk, wat verschuldigd was aan de kwaadaardige intenties van de “macht over anderen” die geëmigreerd waren naar de Aarde nadat zij de Grote Galactische Oorlog verloren.
Jullie, onze geachte ascenderenden, breiden precies NU jullie bewustzijn uit voorbij de driedimensionale betagolven. Dit betagolf, driedimensionaal denken, beperkt aanzienlijk jullie overtuigingen om te denken dat alleen de derde dimensionale, fysieke wereld “echt” is en al het andere “slechts jullie fantasie” is.
Echter, steeds meer van jullie breiden jullie wakende bewustzijn uit om het concept te omhelzen dat de vierde dimensionale wereld “niet slechts een droom” is. Jullie, degenen die ontwaakt zijn, herinneren je in toenemende mate de vele boodschappen die jullie ontvangen en de ervaringen die jullie in jullie droomtijd hebben.
Wanneer jij je eenmaal deze innerlijke ervaringen herinnert, besef je dat er veel gewonnen wordt door je dromen te herinneren en hen te documenteren. Wanneer je eenmaal met dit proces begint, breidt jouw waarneming van “de echte wereld” langzaam – of snel- uit om de vierde dimensie te omvatten.
Het is op dit punt dat jij je “bijeenkomsten in de droomtijd” begint te herinneren. Wij, de Galactics en Hemelse wezens die onze multidimensionale essentie uitgebreid hebben om binnenin de bandbreedte van jullie vierde dimensie te resoneren, begroeten jullie blijmoedig binnenin deze frequentie van werkelijkheid.
Jullie kunnen, en velen van jullie doen dat, met ons communiceren terwijl jullie wakker zijn en mediteren. Jullie kunnen de “Droomtijd” en vele hogere werelden via de meditatie binnengaan. Verder, als je mediteert, in plaats van slaapt, is er een deel van je multidimensionale Zelf die je ervaringen binnenin het NU dat je hen ervaart kan documenteren.
Deze documentatie is belangrijk, aangezien jullie fysieke brein niet effectief de multidimensionale boodschappen op kan slaan. Gelukkig, als jij je ervaringen documenteert, en specifiek als je hen deelt, aard je hen in jouw/jullie fysieke wereld.
Eenmaal geaard in de derde dimensie, beginnen deze boodschappen te wisselwerken met de talrijke derde dimensionale gedachtevormen die onzichtbaar door jullie fysieke werkelijkheid, zoals een virus, heen zweven. Op vele manieren dienen deze 3D gedachtevormen zoals een virus, in die zin dat zij jullie aangeboren multidimensionale denken “infecteren”.
Het is om die reden dat de verlorenen/duisteren jullie werkelijkheid overstroomd hebben met talrijke 3D boodschappen die jullie vertellen, dat als jullie geaccepteerd willen worden, als je “goed genoeg” wilt zijn, je dit “ding” MOET kopen.
Natuurlijk, gaat het geld dat het jou kost om dit waardeloze ding te kopen geheel naar diegenen die de angst gebruikten van dat jullie niet “goed genoeg” zijn, zodat jullie je geld aan hen uit zullen geven. Dit is een tweesnijdend zwaard, omdat, wanneer jij je geld aan “hen” uitgeeft, je niet genoeg geld hebt om te geven aan de persoon, plaatsen, instanties en situaties die je geld zouden gebruiken om personen en de planeet te genezen/herstellen.
Het is om deze reden, dat wij het risico genomen hebben om regelmatig bijeenkomsten te hebben in de midden-naar-hogere vierde dimensie, zodat jullie je bij ons aan kunnen sluiten tijdens jullie droomtijd. Wij zeggen, “Neem het risico,” omdat de vierde dimensie voor ons is zoals voor jullie te zijn op de bodem van de oceaan.
De vierde dimensionale frequentie is zo dicht voor ons, dat het aanvoelt alsof het gewicht van een oceaan op ons is. Daarom, nemen wij korte verplaatsingen en blijven alleen in de frequentie gedurende een korte hoeveelheid van wat jullie waar zouden nemen als tijd.
Wij wensen om jullie, onze vrijwilligers op de Aarde, te feliciteren voor het voldoende opruimen van jullie eigen vierde dimensionale aura’s, welke dienen om Gaia’s vierde dimensionale aura te reinigen, zodat wij kortdurend de dichtheid van de vierde dimensionale aura van dierbare Gaia kunnen tolereren.
Wij zijn zeer verheugd dat velen van onze vrienden die Aarde voertuigen dragen, in staat geweest zijn om steeds meer van onze bezoekers aan de Aarde, die verloren raakten in de leugens en illusies van de tijdlijn van jullie derde dimensionale Aarde, te onderwijzen.
Omdat zo velen van jullie in staat geweest zijn om te ontwaken jegens jullie werkelijke, multidimensionale natuur, zijn jullie in staat om bewust de hogere Lichtfrequenties te accepteren die dierbare Gaia baden, om Haar voor te bereiden op de Planetaire Ascentie.
Diegenen die NU een Aarde voertuig dragen, hebben de zeldzame kans om deel te nemen aan de aankomende gebeurtenis van de Planetaire Ascentie. Met “Planetaire Ascentie” bedoelen wij dat Gaia Haar vijfdimensionale woonomgeving aan het openen is voor de “bewuste bevolking”.
Wij zeggen “bewuste bevolking,” omdat velen van jullie de vijfde dimensionale Aarde bezocht hebben, maar zich niet die ervaring herinneren wanneer jullie eenmaal terugkeren naar de beperkte waarnemingen van jullie driedimensionale Aarde voertuig.
Het is om deze reden dat wij jullie dromen bezoeken, precies voordat jullie gereed zijn om te ontwaken, in de hoop dat jullie je onze bijeenkomst zullen herinneren. Wij hopen verder dat jullie onze bijeenkomst zullen herinneren en het met anderen zullen delen. Vergeet niet om diegenen, met wie je communiceert, eraan te herinneren om ook hun ervaringen te delen.
Jullie reclamespots hebben jullie getraind dat jullie dezelfde boodschap steeds maar weer opnieuw, op ietwat andere manieren, moeten horen voordat jullie kunnen vaststellen dat die boodschap “echt” is en niet “slechts jullie verbeelding is”.
Gelukkig steekt deze 3D indoctrinatie niet de barrière over in/naar jullie vierde dimensionale denken, tenzij je zelfachting aanzienlijk verzwakt werd. Met “zelfachting”, bedoelen wij de achting waarin jullie jezelf houden.
Vele van onze “bijeenkomsten in de Droomtijd” zijn gefocust geweest op jullie eraan te herinneren dat jullie in grote “achting” gehouden worden door jullie Galactische Familie voor alles dat jullie gedaan hebben om Gaia met haar Planetaire Ascentie te helpen.
Hoe herinner jij je dat je pas ontwaakt bent vanuit een bijeenkomst in de droomtijd? Je zult je waarschijnlijk onze bijeenkomst onmiddellijk bij het ontwaken herinneren, maar onze boodschap is te vaak zeer voorbijgaand voor je derde dimensionale bewustzijn.
Daarom, wanneer je wakker wordt met een droom in je gedachten: sluit dan onmiddellijk je ogen weer voordat je volledig ontwaakt.

  • Ontspan dan in het gevoel van in zowel je droomwereld en je fysieke wereld te zijn.
  • Sta beelden van je nachtelijke reis toe om met je 3D geheugen te dansen.
  • Ga in/naar een meditatieve staat waarin je niet slapende bent, maar ook niet volledig wakker.
  • In deze staat, kan je vaak de belangrijke hogere dimensionale boodschappen herwinnen, welke je 3D brein geïnterpreteerd heeft als “slechts een droom”.
Wanneer je eenmaal die droom herwint: 

  • Stap in de droom en vertel jezelf de droom met je ogen gesloten.
  • Wanneer jij jezelf je droom vertelt, transporteer je de droom van je vierde dimensionale droomwerkelijkheid in/naar je derde dimensionale bewuste denken.
Dan, wanneer jij je ogen opent: 

  • Reik onmiddellijk naar het schrijfblok en de pen die altijd naast je bed liggen.   
  • En schrijf snel alles op dat jij je kunt herinneren. Als je terug in slaap valt, is het waarschijnlijk om jou te helpen je droomtijd boodschap te herinneren. Derhalve, verzeker je ervan om jezelf de droom te vertellen, en deze onmiddellijk op te schrijven.
Met oefening, zal jij het derde dimensionale wakende brein trainen om zich je dromen langer te herinneren, en/of het kortdurende beeld of de boodschap te herinneren die door je bewustzijn vloog op het moment van jouw ontwaken.
Dit kortdurende beeld of deze boodschap vertelt jou, “Dit is een interdimensionale boodschap die jij je wilt herinneren in je wakende leven.” Als je het bovenstaande proces opvolgt, zal je beginnen om meer levendig en vaker je dromen te herinneren.
Je zult ook in staat zijn om je dromen gedurende een langere tijd te herinneren, zodat je naar je computer kunt gaan om hen uit te typen. Als je een dagelijkse meditatie uitoefening hebt, zelfs als het voor slechts een paar minuten is, zal je meer in staat zijn om je dromen te herinneren.
Denk eraan dat dagelijkse meditaties je bewuste waarnemingen uitbreiden in/naar steeds hogere frequenties van werkelijkheid.
Als je dagelijkse staten van bewustzijn uitbreiden in/naar steeds hogere dimensies, zullen je ervaringen van het dagelijkse leven veranderen.
Dan, zullen je prioriteiten verschuiven van de dagelijkse overleving naar het doorgaande proces van de Planetaire Ascentie.
Er zijn steeds meer gegrondvestigden die deze verschuiving gemaakt hebben, weg van de 3D overleving en in/naar de 5D Ascentie. Wat zij allemaal ontdekken is dat, “Waar je over nadenkt, je verwerkelijkt.”
Daarom, als je nadenkt over alle afgrijselijke zaken die op/in jullie 3D wereld kunnen gebeuren, dien je er in feite toe om je aandacht aan deze ervaringen te kalibreren. Aan de andere kant, als je nadenkt over de Planetaire Ascentie, kalibreer jij je bewustzijn aan je Multidimensionale ZELF.
Met je focus op jouw Multidimensionale ZELF, ben je in een onophoudelijke communicatie met de hogere frequentie gewaarwordingen van je eigen Hogere ZELF.
Dan, terwijl diegenen die alleen maar hun aandacht kunnen besteden aan de fysieke wereld zich zorgen maken over de talrijke negatieve en controlerende boodschappen die zij iedere dag ontvangen, focus jij je op de hogere dimensionale werkelijkheid die zich onophoudelijk aan het vermengen is met je dagelijkse, 3D leven.
Via deze hogere dimensionale focus, zal je steeds meer informatie verwerven over de ontwikkelende multidimensionale werkelijkheid die je bezoekt tijdens je dromen, meditaties, creatieve inspanningen en conversaties met anderen die hun hogere dimensionale ZELF en hogere dimensionale GEWAARWORDINGEN omhelsd hebben.
Diegenen die hun waarnemingen vastgepind houden op de derde dimensionale en lagere vierde dimensionale versies van werkelijkheid, raken in toenemende mate angstig, kwaad, onstabiel en verward.
Aan de andere kant, diegenen die hun hogere dimensionale ervaringen als “echte gebeurtenissen” die zich voordoen in de “echte wereld” omhelsd hebben, worden rustiger, meer gecentreerd en in toenemende mate toegewijd om Gaia met Haar proces van Planetaire Ascentie te helpen.
Gaia is een Vrij Wil planeet. Welke werkelijkheid kies jij?