Conversaties Met de Arcturianen / 4 April 2016 / Dr. Suzanne Lie

Conversaties Met de Arcturianen

4 April 2016 / Dr. Suzanne Lie

Lauren: Goedemorgen Arcturianen.
Arcturianen: Groeten.
L: Suzille en ik hebben gesproken over geheugenverlies en de noodzaak om te aarden. Kunnen jullie daar commentaar op leveren?
A: Wat wij Suzille in feite vertelden via de Lichttaal was, dat het het Nu is voor onze pioniers, die een Aarde voertuig namen om Gaia met haar Ascentie te helpen, om zich te focussen op de andere richting van het steeds hoger uitbreiden van hun bewustzijn.
Het is het NU voor jullie, onze pioniers, om erop te vertrouwen en te weten dat wat jullie aan het doen zijn voor het goede van de planeet is. Wij vragen dat jullie je focussen op het proces van het Ascenderen van de Planeet, in plaats van op de persoonlijke behoeften om “hier weg te komen,” zoals waar te velen zich nog steeds aan vasthouden.
Het is deze vastberadenheid om jullie toewijding te handhaven aangaande Moeder Aarde, dat het noodzakelijke aarden creëert. Wanneer jullie weten dat jullie leven binnenin de verkondiging van, “Dit is voor de Moeder,” zijn jullie volledig geaard. Dan, kunnen jullie “loslaten”. Dit proces van “loslaten” zal waarschijnlijk ongeaard aanvoelen, omdat het anders aan zal voelen dan waar jullie aan gewend zijn. In feite, mag het een klein beetje beangstigend aanvoelen.

Jullie, onze pioniers, zullen mogelijk de Kundalini ervaren die via jullie wervelkolom opstijgt. Jullie zullen je lichaam ietwat anders voelen resoneren en een moeilijkheid voelen in het focussen, specifiek aangaande de alledaagse taken, en zelfs een moeilijkheid aangaande het focussen op jullie eigen Aarde voertuig, hetgeen wij aanbevelen dat jullie welzeker proberen om die verbinding te handhaven, want die verbinding is jullie veiligheidsnet.
Voor diegenen van jullie die wensen om terug te keren, willen wij dat jullie weten dat jullie opdracht nog niet compleet is. In feite, is het in een nogal gevaarlijk stadium. Het is in een stadium waar het Licht lichter is dan ooit en het duister duisterder is dan ooit.
Het is in een stadium waarin er extremen zijn van Licht en Duister, en diegenen die ertussenin zijn, zijn veel te vaak compleet onbewust. Diegenen die resoneren met de werkelijkheden en tussen het extreme Licht, dat overweldigend kan zijn, en de extreme duisternis in zijn, hetgeen zeer gevaarlijk is voor Lichtwerkers, zijn zich zelfs niet bewust dat een verschuiving aan het gebeuren is.
Diegenen die er nog steeds tussenin verstrikt zitten zijn zich vaak niet bewust, omdat zij aldus diep gehecht zijn aan de 3D matrix zodat zij niet in staat zijn om te beseffen, gewaar te worden/waar te nemen, te herinneren of te herkennen dat iets zeer anders in/naar de Planeet aan het komen is. Zij zijn zich niet bewust dat iets zeer anders is dat in/naar de fysieke lichamen van de mensen aan het komen is die bereid zijn het te accepteren.
Sommigen herinneren zich nog niet dat zij zich vrijwillig aangemeld hebben om dat Hogere Licht te accepteren. Daarom, weten zij niet wat er zich voordoet. Gelukkig, zijn sommigen nog steeds bereid om het Licht te accepteren, omdat zij geloof/vertrouwen hebben. Zij hebben geloof/vertrouwen in zichzelf en/of in een “hogere macht”. Dat geloof/vertrouwen bracht hen doorheen vele moeilijke tijden waarin zij wisten dat zij gewoon:
Het probleem los moesten laten en in de oplossing moesten vallen.
Dat is wat wij NU van jullie allemaal vragen om te doen. Wij vragen jullie om het probleem LOS TE LATEN. Wij vragen jullie om te weigeren deel te nemen aan het probleem. Het probleem is een illusie! Het “probleem” is vaak nochtans een volgende van de vele, vele illusies die gehecht zijn aan de derde dimensionale matrix.
Wij vragen aan jullie om “Het probleem los te laten”, zodat jullie de “Illusie los kunnen laten”.
Suzille was pas nog drukbezet met een probleem, en die betrokkenheid trok haar frequentie omlaag. Daarom, herinneren wij jullie er allemaal aan om je van problemen te ontkoppelen omdat:
Problemen de overblijvende deeltjes zijn van jullie derde dimensionale zelf, die ofwel losgelaten of liefdevol gewenkt moeten worden om zich bij de oplossing aan te sluiten. 

Wij weten dat het een unieke gedachte mag zijn dat als je door dit proces heengaat er lagen en lagen van jou zijn die losgelaten zullen worden. Er zijn lagen en lagen van jullie derde dimensionale zelf die zich NIET aan zullen sluiten bij de JIJ die het gewaagd heeft om dit grotere proces van transmutatie binnen te gaan.
Vandaar dat wij vragen, dat jullie WELZEKER het probleem Loslaten. Verrassend genoeg, wanneer je LOSLAAT, mag jij je depressief, verontrust, kwaad of angstig voelen. Wij herinneren jullie eraan dat jullie je op die manier voelen omdat de deeltjes van jullie zelf, die jullie aan het loslaten zijn, die deeltjes zijn die resoneren met de gevoelens die jullie loslaten.
Met andere woorden, in plaats van je te verbergen voor jullie innerlijke vijand, die jullie heimelijk en stilletjes terughoudt, staan jullie jezelf toe om diep jullie innerlijke saboteur op een onthechte manier te ervaren. Vanwege deze onthechte, niet oordelende benadering, zijn jullie in staat om al deze gekwetste/lagere dimensionale deeltjes te verzamelen en hen dan ALLEMAAL binnen het NU van de ENE los te laten.
Op deze manier, zullen jullie meer in staat zijn om met dit proces van Planetaire Ascentie te helpen.
* Sommigen van jullie kwamen om de leden van de mensheid te helpen ontwaken, zodat zij het Hogere Licht zouden kunnen accepteren.
* Sommigen van jullie kozen ervoor om de “interdimensionale portalen” te openen voor de hogere frequenties, en hen open te houden, zodat anderen hen zouden kunnen betreden.
* Sommigen van jullie kozen ervoor om al het leven te helpen. Jullie zullen de Lichtportalen voor alle levensvormen openhouden.
* Sommigen van jullie kozen ervoor om het Planetaire Lichtportaal te openen om de planeet te helpen.
Diegenen van jullie die ervoor kozen om andere ascenderenden te helpen hoeven niet verbonden te zijn aan zo een hoge frequentie, of zo diep geaard te zijn, omdat jullie met anderen werken die zijn zoals jullie zelf.
Diegenen van jullie die ervoor kozen om met alle levensvormen te werken hebben een hogere verbinding met de hogere frequenties en zijn dieper in de Planeet geaard.
Dan, moeten diegenen die zich vrijwillig aangeboden hebben om de volledige planeet te helpen, de hoogste, diepste en de meest bewuste verbindingen hebben.
Jullie moeten de hoogste, de diepste, de meest bewuste verbinding hebben:
·      Met de hogere frequenties van werkelijkheid,
·      Met onze Galactische troepen,
·      Met de Geascendeerde Meesters,
·      Met de Elohim en
·      Met jullie Hogere Zelf.
Jullie moeten ook de DIEPSTE verbinding hebben met:
·      De Kern van Gaia, alsook
·      Met alle van de hogere wezens binnenin Gaia’s Planetaire Kern,
·      Alsook met al het leven op de planeet.
·     Jullie moeten je ook bewust zijn van het sturen van Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur naar de “verlorenen” die nog steeds resoneren met de Macht-Over-Anderen.  
Jullie, onze geliefde Strijders voor het Licht, moeten de meest toegewijden zijn, aangezien jullie degenen zijn die zullen werken richting het Ascenderen van de volledige Planeet.
Denk er alsjeblieft aan dat jullie niet aan jullie proces kunnen denken in driedimensionale termen. Vanuit onze hogere dimensionale gewaarwording, is er geen opeenvolging, dus is er geen proces. Tegenovergesteld, vanuit het derde dimensionale perspectief van tijd en ruimte, is er een uitdaging, in dit zin, als alle mensen die gereed zijn om te ascenderen de planeet verlaten, het het zeer moeilijk zal maken om de Planeet Aarde te ascenderen.
De mensen die slechts in zichzelf geïnvesteerd zijn, en niet geïnvesteerd in de planeet, zullen waarschijnlijk niet in staat zijn om te ascenderen omdat zij niet verhuisd zijn in/naar de vijfde dimensionale staten van het bewustzijn waarin zij weten dat al het leven ÉÉN is. Deze mensen resoneren alleen met de hogere vierde dimensie waar er nog steeds individualiteit is.
Daarom, zeggen wij dat er verschillende stromen van werkelijkheid zijn, maar sommige van deze stromen zullen niet in staat zijn de gehele weg in/naar de vijfde dimensie door te gaan. Om voor een “stroom van werkelijkheid”door te gaan in/naar de vijfde dimensie, moeten de bewoners van die “stroom” al het leven met Onvoorwaardelijke Liefde omhelzen en binnenin de toewijding leven van te werken in de richting van het grootste goede voor AL het leven.  
L: Zeggen jullie dat een ascenderende stroom van werkelijkheid in staat moet zijn het potentieel te zien in al het leven, en dat potentieel vast te houden voor iedere levende Vonk van energie? Moet er ook een wisselwerking zijn met deze potentiëlen wanneer de kans naar ons toekomt?
A: Ja. Hoewel onze pioniers ook beschermend voor zichzelf moeten zijn. Zij houden een zeer hoge frequentie vast waar zij niet volledig aan gewend zijn. Het accepteren en integreren van deze hogere frequentie van Licht presenteert een uitdaging voor hun eigen fysieke lichamen en hun eigen fysieke gezondheid.
Vandaar dat, als zij zien dat er geen grote hoeveelheid van potentieel is in wat voor gegeven situatie of persoon dan ook, zij die situatie los moeten laten en anderen, die niet de hoogste frequentie vasthouden, met diegenen laten werken die een kleiner percentage van potentieel hebben.
Via hen, werkend met diegenen die een kleiner potentieel hebben, zelfs als zij niet in staat zijn om deze wezens te helpen, verhoogt het percentage van hun potentieel aanzienlijk, omdat zij verhuisden in/naar een staat van bewustzijn van het zorgen voor anderen. Dit delen van hun eigen innerlijke potentieel breidt aanzienlijk hun staat van bewustzijn uit.
Begrijp je wat wij zeggen?
L:  Ja, ja dat doe ik.
A: Wij zeggen ook tegen diegenen die zich vrijwillig aangemeld hebben, vele jaren gespendeerd hebben, en/of diegenen die pas ontwaakt zijn, dat jullie allereerst toegewijd moeten zijn aan de ascentie van de volledige planeet. Wij zeggen dit omdat Gaia een kolossaal, verenigd energiegebied nodig heeft, welke totaal overspoeld is met Planetaire Dienstverlening.
Het is belangrijk binnenin dit NU om eerst op de Aarde en daarna op Haar mensen te focussen. Wij zeggen dit omdat de mensheid immens gepolariseerd is binnenin dit Nu. Daarom, te focussen op de mensheid kan iemand diens bewustzijn verlagen. Jullie beseffen dat, nietwaar?
L:  Jazeker.
A: De polarisatie van de mensheid plaatst te vaak macht in de handen van diegenen die dat het minst verdienen, en die geweld en angst initiëren. Deze mensen worden geleid door de Duisteren, en zijn zich NIET bewust van dat feit. Dus, worden zij gemakkelijk gemanipuleerd.
Wij vragen dat diegenen die voor het Licht werken deze verlorenen Onvoorwaardelijke Liefde sturen. Alleen Onvoorwaardelijke Liefde is het tegengif voor de graad van angst en macht-over-anderen die de “verlorenen” regeren. Besef alsjeblieft dat als zij geen grote angst hadden, alsook de behoefte voor “macht-over-anderen,” de Duisteren niet in staat zouden zijn om over hen te regeren.
Onze geliefde vrijwilligers om Gaia te helpen, jullie zijn binnenin de “donkerste nacht voorafgaand aan de dageraad”. Het is om deze reden dat wij jullie ALLEMAAL in/naar de “Actieve Dienst” oproepen om jullie geliefde Moeder Aarde te dienen op de manier waarop jullie het in jullie geboorteplan schreven voordat jullie deze “Missie voor de Aarde” op jullie namen.
Binnenin het NU, weten wij dat Gaia’s ascentie gegarandeerd is, maar de prijs voor Haar planetaire bewoners zal grotendeels bepaald worden door de mensen die tot hun ware, Multidimensionale ZELF ontwaakten, zich deze herinnerden en zich er diepgaand mee verbonden.
Denk eraan dat jullie, ons dierbaar “uitzendteam voor de Aarde,” eerder gediend hebben om met een planetaire ascentie te helpen. Ga diep in/naar jullie multidimensionale geheugen om je te herinneren hoe JIJ je thuiswereld op die manier diende. Wij waren toen waarschijnlijk ook bij jullie.
De Arcturianen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/